† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2257|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - A. Tiến trình: Hiểu rõ sự thánh khiết

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:22:57 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

A. Tiến trình: Hiểu rõ sự thánh khiết theo Kinh Thánh.

1. Sự thánh khiết theo Kinh Thánh không phải là:
a. Sinh hoạt thuộc linh:
Có nghĩa là việc sốt sắng đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhiều; dự nhóm 7 ngày một tuần; làm chứng cho bất cứ ai sẵn lòng nghe.
b. Cách nói thánh thiện:
Có nghĩa là những ngôn từ thông thường mà Cơ Đốc nhân chúng ta hay sử dụng, không phải cứ luôn nói 'ngợi khen Chúa' là khiến cho một người trở thành thiêng liêng.
c. Theo những mốt nhất thời:
Có nghĩa là những sự thích thú kỳ lạ trong giáo lý đang thịnh hành, đến việc theo kịp những tin tức mới nhất về những lời tiên tri hay nghe âm nhạc Cơ Đốc đang được ưa chuộng nhất.
d. Tri thức thuộc linh:
Có nghĩa chỉ biết Kinh Thánh mà thôi; có khả năng trích dẫn 'đoạn mấy, câu mấy', có nhiều tri thức về thần học.
e. Sự ngoan đạo của cá nhân:
Có nghĩa là việc làm sạch các hành động của chúng ta; chúng ta lìa bỏ những thói xấu xa như chửi thề, hút thuốc, khiêu vũ, uống rượu, ham muốn xấu xa, v.v..
f. Sự trọn vẹn vô tội:
Có nghĩa là việc chúng ta trở thành trọn vẹn tuyệt đối; thánh khiết không phải là đạt đến 'sự trọn vẹn vinh hiển' hay cố gắng để đạt đến một số tiêu chuẩn về sự công bình của loài người hay của Đức Chúa Trời.
2. Sự thánh khiết theo Kinh Thánh thật sự:
a. Là điều bắt đầu và được giữ vững bởi việc làm của Đức Chúa Trời (GaGl 6:15)
Như bài học này đã bày tỏ rõ ràng sự công bình riêng của chúng ta hay sự tuân thủ luật pháp không phải điều chính yếu điều quan trọng thật sự là chúng ta được tái sanh thật bởi Đức Thánh Linh và được dựng nên mới.
b. Là sự tìm kiếm Chúa hết lòng (Mat Mt 6:33)
Trong đoạn này chúng ta được bảo phải tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, nhưng đây chỉ nhằm đáp lại việc Đức Chúa Trời đã tìm và thấy chúng ta trước.
c. Là lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến người khác như chính mình (Mat Mt 22:36-40)
Trong đoạn này chúng ta được dặn bảo rõ là phải yêu Chúa bằng cả con người chúng ta, có nghĩa là tha thiết và mãnh liệt. Rồi chúng ta còn phải yêu mến người khác như thể là chúng ta yêu mến và kính trọng chúng ta. Tình yêu người khác này đầu tiên là đối với Cơ Đốc nhân, rồi đến những người hư mất và rồi đến cả những kẻ thù của chúng ta.
d. Là việc thực hiện sự công bình cá nhân trong mọi lãnh vực (Mat Mt 5:17-20)
Sự công bình chính là điều Đức Chúa Trời muốn tìm thấy trong đời sống Cơ Đốc nhân. Thực hiện sự công bình có nghĩa là làm những điều gì phải trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Sự công bình không phải là hành động cho chính bạn hay cho lợi ích của người khác nhưng là làm điều gì bạn biết Chúa muốn bạn làm và điều gì sẽ làm Ngài vui lòng.
e. Là làm theo luật vàng trong mọi quan hệ (Mat Mt 7:12)
Luật vàng là 'Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ'. Đây là một điều tích cực chỉ không phải tiêu cực. Nói cách khác, đây không phải là 'Bạn không muốn người khác đối xử với mình thế nào thì cũng đừng đối xử với họ như vậy'. Đây là sự kêu gọi đến hành động hy sinh từ bỏ bản ngã!
f. Là thực hiện sự từ bỏ chính mình theo Kinh Thánh (Mat Mt 16:24-28LuLc 14:25-35).
Đây không phải là sự tự hủy hoại thân thể của thời Trung cổ cũng không phải sự tự hành xác để ăn năn hối lối của người Công giáo. Điều này đơn giản có nghĩa là bạn phải luôn luôn nói 'không' với chính bạn, khi 'cái tôi' đang đối lập với ý chỉ của Đức Chúa Trời.
g. Là sự bày tỏ bông trái của việc Đức Thánh Linh làm bên trong đời sống người tín đồ.
Vì vậy sự công bình không phải là những gì cuối cùng đã làm được trong đời sống người tín đồ. Mà đó là điều do Đức Thánh Linh sản sinh ra. Đời sống của Cơ Đốc nhân chỉ là phương tiện để bày tỏ công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời (đời sống Cơ Đốc nhân chỉ là 'cái cành' sẽ mang trái).
3. Mô tả một người thánh khiết.
'Hãy để tôi cố gắng chỉ ra sự thánh khiết thực tiễn chân thật là gì, những loại người nào được Chúa gọi là thánh khiết' (trích trong Holiness, của J.C.Ryle trang 34; những lời trích sau đây cũng là từ cùng tác phẩm trang 35-39.
a. Sự thánh khiết là thói quen luôn có đồng tâm trí với Đức Chúa Trời, theo như Kinh Thánh đã mô tả về tâm trí Ngài.
Nói một cách khác, sự thánh khiết là đồng ý với những gì Chúa nói là đúng, ghét những gì Ngài ghét và yêu những gì Ngài nói Ngài yêu!
b. Người thánh khiết sẽ hết sức tránh xa mỗi một tội lỗi biết được và làm theo mỗi một điều răn biết được.
Người thánh khiết có sự kính sự sâu xa đối với Đức Chúa Trời đưa đến nỗi lo sợ không làm vừa ý Ngài hơn là sợ hãi con người hay thế gian!
c. Một người thánh khiết sẽ bươn tới việc trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.
Người này sẽ lấy tấm gương toàn hảo của Giê-xu Christ làm mẫu mực cho những suy nghĩ, thái độ, lối nói và cách ăn ở hàng ngày của mình.
d. Một người thánh khiết sẽ theo đòi sự nhu mì, nhẫn nại, mềm mại, nhịn nhục, nhơn từ và sự điều khiển được miệng lưấi.
Điều này hàm ý rằng trái của Thánh Linh sẽ rất hiển nhiên và người thánh khiết sẽ không đòi hỏi quyền lợi của mình với người khác.
e. Một người thánh khiết sẽ theo đòi sự tiết độ và sự từ bỏ chính mình.
Do đó người này sẽ chịu lao nhọc để làm chết những công việc của thân thể và những ham muốn của xác thịt cách liên tục và hàng ngày.
f. Một người thánh khiết sẽ theo đòi sự khoan dung và tình yêu thương với anh em.
Người này sẽ để cho 'luật vàng' điều khiển các cư xử của mình, luôn luôn tỏ ra tôn trọng và biết nghĩ đến người khác.
g. Một người thánh khiết sẽ theo đòi một tinh thần thương xót và rộng lượng đối với người khác.
Người này sẽ không chỉ hài lòng với việc không làm hại người khác mà sẽ cố gắng làm điều lành cho người khác.
h. Người thánh khiết sẽ theo đòi một tấm lòng trong sạch.
Người thánh khiết sẽ kinh hãi mọi sự nhơ bẩn của tấm lòng và tâm trí và mong muốn có một tấm lòng trong sạch bề trong trước mặt Chúa.
i. Một người thánh khiết sẽ theo đòi sự kính sợ Chúa.
Sự kính sợ này không giống nỗi sợ hãi của một kẻ nô lệ nhưng là sự kính sợ của một đứa trẻ vô cùng yêu thương và kính trọng cha nó.
j. Một người thánh khiết sẽ theo đòi sự khiêm nhường.
Người này sẽ biết về chính mình như Chúa biết và do đó sẽ có cái nhìn đúng về mình và điều này sẽ đưa đến sự tôn trọng người khác.
k. Một người thánh khiết sẽ theo đòi sự trung tín trong mọi bổn phận và quan hệ trong cuộc sống.
Người này sẽ tôn trọng những người ngang hàng với mình, người hôn phối, người chủ của mình. v.v... Người này cũng sẽ thuận phục mọi quyền lực và làm theo mọi luật lệ và qui định.
l. Cuối cùng nhưng không phải là kém quan trọng nhất một người thánh khiết sẽ theo đòi sự ưa thích thiêng liêng.
Người ấy sẽ ham mến những điều ở trên trời, không bao giờ kể sự sống mình là quí và do đó sẽ đưa đến một cái nhìn đời đời về cuộc sống.
'Đó là nét đại cương về sự thánh khiết mà tôi đánh bạo phác họa ra. Đó là tính cách mà những người được gọi là 'thánh khiết; theo đời. Đó là những đặc điểm chính của một người thánh khiết...Tôi chắc chắn rằng điều ao ước lớn nhất và lời cầu nguyện tha thiết nhất của mọi Cơ Đốc nhân thật là có được tâm tánh như tôi đã phác họa. Họ nôn nóng bươn đến điều này nếu như họ chưa đạt được. Họ có thể không đạt đến được nhưng họ luôn luôn nhắm đến mục đích này. Đó là điều họ cố gắng và dốc sức để được nếu như đó không phải là điều họ đang có'. (Ryle trang 38,39.
4. Tầm quan trọng của sự thánh khiết.
'Tiếp theo, hãy để tôi cố gắng trình bày một số lý do vì sao sự thánh khiết thực tiễn lại quan trọng đến thế... Thế thì tại sao sự thánh khiết lại quan trọng đến thế? Tại sao vị sứ đồ lại nói, 'Vì không nên thánh thì không ai thấy được Đức Chúa Trời' (trích trong Holiness, của Ryle trang 40, những lối nhận định tiếp đây là trích từ trang 40-45.
a. Chúng ta phải thánh khiết trước hết vì lời Chúa trong Kinh Thánh đã truyền lệnh rõ ràng.
Kinh Thánh nói: "Hãy nên thánh vì ta là thánh" (IPhi 1Pr 1:15) và "Nếu sự công bình các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si..." (Mat Mt 5:20).
b. Chúng ta phải thánh khiết vì đây là một mục đích lớn mà Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian.
Giê-xu chịu chết không chỉ để cất bỏ án phạt của tội lỗi mà còn để cắt bỏ quyền lực của nó mãi mãi. (RoRm 6:2, IICo 2Cr 5:15, Tit Tt 2:1-15).
c. Chúng ta phải thánh khiết vì đây là bằng chứng vững vàng duy nhất của việc chúng ta có đức tin cứu rỗi Chúa Giê-xu Christ.
Việc lành không loại bỏ tội lỗi cũng không xưng công bình hay cất bỏ được cơn thạnh nộ thiên thượng. Nhưng việc lành là chứng cớ tốt nhất về việc Đức Chúa Trời đã thực hiện một công tác cứu chuộc trong đời sống người tín đồ. (Gia Gc 2:14-26).
d. Chúng ta phải thánh khiết vì đó là điều duy nhất chứng minh là chúng ta thật lòng yêu Chúa Giê-xu.
Giê-xu nói 'Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn điều răn ta' (GiGa 14:15, 21, 23, 15:14). Nói rằng chúng ta yêu Ngài mà không nghe lời Ngài là điều nực cười.
e. Chúng ta phải thánh khiết vì đây là bằng cớ vững vàng duy nhất chứng minh rằng chúng ta là con cái thật của Đưc Chúa Trời.
Con cái thì rất giống cha mẹ; chúng ta phải rất giống Cha chúng ta ở trên trời nếu chúng ta thật sự thuộc về Ngài.
f. Chúng ta phải thánh khiết vì đây là cách thích hợp nhất để giúp đỡ người khác.
Chúng ta luôn luôn ảnh hưởng đến những người chung quanh chúng ta. Câu hỏi được đặt ra là 'Ảnh hưởng của chúng ta như thế nào?' và 'Ảnh hưởng của chúng ta có phải là ảnh hưởng thánh không?'
g. Chúng ta phải thánh khiết vì rằng sự an vui hiện tại của chúng ta tùy thuộc vào đó.
Có một sự liên quan rõ ràng giữa tội lỗi và sự đau buồn, giữa sự thánh khiết và hạnh phúc (sự thỏa lòng trong Chúa). Hãy nhớ: tội lỗi có thể được hạ nhưng hậu quả nhiều khi cũng rất quyết liệt.
h. Cuối cùng chúng ta phải thánh khiết vì nếu không thánh khiết trên đất chúng ta sẽ chẳng bao giờ được chuẩn bị để vui hưởng thiên đàng.
Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, thiên đàng là một nơi thánh và những kẻ cư ngụ trên đó là những tạo vật thánh. Nếu chúng ta không thánh khiết chúng ta sẽ không vui hưởng thiên đàng.
Bạn có thánh khiết không? Bạn có thật sự ao ước sự thánh khiết theo Kinh Thánh không? Bạn có xem sự thánh khiết quan trọng như Kinh Thánh đã nói không? Ngay hôm nay Bạn phải làm gì để bắt đầu theo dõi sự thánh khiết?

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:34 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách