† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2126|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - C. Tiến trình: 'Kể như'

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:26:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

C. Tiến trình: 'Kể như' (RoRm 6:11)

1. Tóm tắt lẽ thật (RoRm 6:1-10)
a. Mọi người đều sinh ra trong A-đam - họ sống liên tục trong vương quốc của tội lỗi và sự chết.
b. Giê-xu Christ được sanh ra trong vương quốc của tội lỗi và sự chết để Ngài có thể đồng hóa với chúng ta.
c. Giê-xu lên thập tự giá và chết; tội lỗi và sự chết cai trị Ngài khi Ngài nhận lấy tội lỗi chúng ta 'con người cũ' của chúng ta cũng bị đóng inh với Ngài trong sự chết của Ngài.
2. Lời khuyên giục thực tế 'kể như'
a. Ý nghĩa của chữ 'Vậy'
Chữ 'Vậy' đây có nghĩa là 'cũng giống như vậy'. Do đó có một sự liên quan nhất định giữa những gì Phao-lô đã nói từ câu 1-10 với điều bây giờ ông nói trong câu 11. Sự diễn ý sau đây cho thấy rõ mối liên quan.
Vì rằng Giê-xu chắc chắn đã chết đối với vương quốc, quyền lực và sự thống trị của tội lỗi - nên người thật sự tin nhận Christ cũng chết giống như vậy. Do đó chúng ta được bảo hãy kể mình như chết về tội lỗi (c.11a).
Các câu 2-10 bày tỏ lẽ thật về công việc của Đức Chúa Trời và bây giờ Cơ Đốc nhân được bảo một cách đơn giản là hãy tin vào điều đó và hãy kể điều đó là thật (đây là lần đầu tiên người tín đồ được bảo làm một điều gì đó trong suốt sách Rô-ma!)
Vì rằng Giê-xu chắc chắn đã được sống lại từ kẻ chết, sự chết mất quyền cai trị trên Ngài và hiện giờ Ngài sống đời đời trong Đức Chúa Trời, nên người thật sự tin nhận Christ cũng được sống giống như vậy. Do đó chúng ta được bảo hãy 'kể như' mình sống động cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ (c.11b).
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với sự chết của Christ và tiếp tục với Ngài từ thời điểm đó, vì chúng ta đã được làm một với Ngài cho đến đời đời vì chúng ta 'ở trong Ngài'. Kết quả là số phận của Ngài trở thành số phận của chúng ta vì không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi Ngài.
Đó là lý do vì sao chúng ta có thể có lòng tin quyết lớn lao vào sự sống đời đời!
b. Ý nghĩa của từ 'kể như' (reckon)
'Kể như' là 'quyết định dựa trên một cơ sở vững chắc' hay 'xem như hay nghĩ về một điều như...' hay là 'chấp nhận, kể như một điều gì là chắc chắn' (theo Tự điển New Collegiate của Webster). Webster cũng cho từ 'dựa vào' (rely) là đồng nghĩa với 'kể như'.
Do đó chúng ta thấy từ 'kể như' trước hết là một thái độ của đức tin, mang ý nghĩa là kể như thật những gì Đức Chúa Trời đã nói là thật. Nó có nghĩa là để sự thật đó trước mắt bạn và dựa vào sự thật đó và nhìn xem chính bạn theo như sự thật đã được đưa ra. Do đó chúng ta phải xem chúng ta như đã chết về tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa trời đã tuyên bố rằng điều này là thật cho tất cả các con cái của Ngài.
Điều này có thể giúp chúng ta nhìn vấn đề theo cách sau đây: chúng ta được xưng công bình bởi hành động tin nhận, nhưng chúng tam đang được nên thánh bởi thái độ tin nhận.
c. Những sai lầm thông thường liên quan đến sự 'kể như'.
Sau đây là ba sai lầm thông thường nhất liên quan đến việc áp dụng ý niệm 'kể như'
'kể như' là 'làm như tin' sự thật.
Đây là ý kiến cho là dù điều đó không thật dự đúng nhưng chúng ta sẽ có lợi nếu chúng ta 'giả bộ' hay hành động như thể điều đó đúng.
'kể như' là cố gắng biến những điều đó thành thật.
Đây là ý kiến cho rằng những điều đó chỉ thật khi tôi xem chúng là thật và khi tôi 'kể như' một cách đúng đắn thì tôi thật sự biến những điều đó thành thật.
'kể như' là kinh nghiệm lẽ thật.
Đây là ý kiến cho rằng 'kể như' là một 'phương tiện để đạt đến cứu cánh' và là phương pháp để kinh nghiệm những sự thật.
d. Ví dụ về sự 'kể như' trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Những sai lầm nêu trên rất nghiêm trọng, và sẽ không thể dẫn người tín đồ đến phương thức hành động đúng. 'Sự kể như' không bao giờ được xem là một phương pháp để biến một điều gì đó thành thật vì chúng ta chỉ có thể 'kể như' thật những gì thật sự có thật. Thí dụ nếu tôi có hai chiếc ghế và mua thêm hai chiếc nữa thì dù tôi có kể như tôi hiện có 6 chiếc ghế cũng không bao giờ có thể khiến điều đó thành thật được. Vì rằng trên thực tế tôi chỉ có 4 chiếc ghế, tôi phải chấp nhận thực tế và chỉ coi như thật khi dựa trên những sự kiện có thật.
e. Kết luận tổng quát.
Chúng ta được bảo hãy kể như chính mình đã chết về tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời bởi vì điều đó thực sự có thật. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một dữ kiện có thật. Điều này không dựa trên một lời hứa mà dựa trên một sự kiện! Điều này không liên quan đến một việc ở tương lai mà là một việc đã được hoàn tất.
'Đây không phải một câu nói để thử nghiệm, không phải là vấn đề kinh nghiệm. Nó như vậy là vì, như tôi mới vừa nói xong, chúng ta được bảo hãy 'kể'là thật đối với chúng ta một điều đã là thật đối với Christ. Vì vậy chúng ta không được bắt đầu suy nghĩ với một ý thức về tội lỗi trong chúng ta và làm sao chúng ta có thể loại bỏ nó vì trong Christ chẳng hề có tội lỗi bao giờ và Ngài chẳng hề có ý thức nào về tội lỗi. Vậy thì đó không phải một câu nói để thí nghiệm. Chúng ta được bảo hãy ý thức điều đó và luôn để trước mắt chúng ta và trong ý thức chúng ta một sự thật về địa vị hay tình trạng của chúng ta. Đây không phải một lời khuyên giục chúng ta làm một điều gì đối với tội lỗi nhưng là nhận biết điều đã được làm cho chúng ta về mối quan hệ của chúng ta với tội lỗi. Đây là lời khuyên giục chúng ta hãy nhớ những gì đã là thật đối với chúng ta và nhận thức những gì đã xảy đến cho chúng ta, những Cơ Đốc nhân, những người đã được liên hiệp với Đấng Christ. Và điều thật đối với chúng ta là chúng ta đã ở trong một vị trí và tình trạng hoàn toàn mới mẻ đối với tội lỗi. Đây là một điều mà chúng ta phải tin, chỉ vì lời Chúa dạy như vậy. Bạn không hề 'kinh nghiệm' địa vị của bạn, bạn được nói cho biết về địa vị này và bạn tin điều đó (Martyn Lloyd Jones trong cuốn The New Man, trang 120-121.
3. Hành động 'kể như' thực tế.
a. Khía cạnh tiêu cực: 'Hãy kể mình như chết về tội lỗi'
'Chết vì tội lỗi' dứt khoát không phải:
Điều tôi cần phải đạt đến vì tôi là Cơ Đốc nhân!
Điều răn tôi phải vâng lời theo vì tôi là Cơ Đốc nhân!
Tội lỗi hiện giờ đã chết trong tôi!
Một kinh nghiệm mà bạn có thể hoặc phải có!
Ý nghĩa quan trọng của 'Hãy kể mình như chết về tội lỗi'.
Sự chết về tội lỗi của người tín đồ phải y hệt như sự chết về tội lỗi của Chúa Giê-xu!
Người tín đồ đã chết đối với vương quốc của tội lỗi mãi mãi và một lần đủ cả.
Người tín đồ không được bao giờ quay trở lại với sự thống trị của tội lỗi!
Người tín đồ phải xác quyết rằng cả tội lỗi lẫn sự chết đã mất quyền cai trị trên đời sống mình mãi mãi vì quyền lực của chúng đã bị bẻ gãy.
Người tín đồ phải chấp nhận sự thật này về đời sống mình:
Người ấy sẽ chẳng bao giờ đạt đến mức độ không thể phạm tội được.
Nhưng người ấy luôn luôn ở trong địa vị có thể không phạm tội.
b. Khía cạnh tích cực: "Hãy kể mình như sống cho Đức Chúa Trời".
Khía cạnh quan trọng này thường bị bỏ quên.
Con số những nhà giải kinh ngừng lại ở khía cạnh tiêu cực là một con số đáng kinh ngạc. Dường như họ cho rằng mọi sự đều tốt đẹp một khi vấn đề tội lỗi được giải quyết xong. Tuy nhiên Giê-u không chỉ giải quyết vấn đề tội li. Ngài còn đem đến vấn đề sự sống đời đời.
Địa vị sống cho Đức Chúa Trời.
Trước khi được cứu chúng ta ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, dưới án phạt chính đáng của Ngài, bị ngăn cách khỏi sự thông công với Ngài và bị chết về phần tâm linh trong những vi phạm và tội lỗi của chúng ta.
Nhưng bây giờ chúng ta 'ở trong Christ', Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thạnh nộ (dựa trên một của lễ chuộc tội thỏa đáng), đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, đã đem chúng ta đến phước hạnh đời đời của Ngài và đã làm cho chúng ta được sống động về phần tâm linh đối với Ngài!
Những ích lợi của việc sống cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta được hưởng những ơn phước của sự được hòa thuận, sự được xưng công bình, sự được tái sanh và nhận làm con trong gia đình của Chúa, sự được liên hiệp với Christ và được ban cho Đức Thánh Linh như là ấn chứng của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc.
Chúng ta cũng có những lời hứa về sự hiện diện đời đời của Ngài, lời hứa về sự chăm sóc và hướng dẫn đời đời của Ngài, lời hứa về sự tiếp tục tha tội của Ngài và lời hứa kà Ngài sẽ khiến chúng ta nên thánh trọn vẹn bằng cách hoàn tất công việc Ngài đã bắt đầu khi chúng ta được sống lại trong thân thể vinh hiển của chúng ta.
4. Những hàm ý thuộc linh của đoạn quan trọng này.
a. Chúng ta phải nhận biết là điều chúng ta được bảo hãy 'kể như' là một điều thật sự đúng với mỗi một tín đồ 'ở trong Christ'
Công việc hoàn tất bởi Đức Chúa Trời thì trọn vẹn trong mọi phạm vi và hoàn hảo về mức độ, không thể thêm bất cứ điều gì vào nữa.
b. Chúng ta phải nhận biết rằng mỗi một tín đồ đã thật sự chết đối với vương quốc của tội lỗi cũng như đã được giải phóng khỏi đó mãi mãi!
Quyền lực của tội lỗi đã thật sự bị bẻ gãy trong đời sống tín đồ và người ấy không còn ở dưới ách thống trị của nó nữa.
c. Chúng ta phải nhận biết rằng mỗi một tín đồ đã được làm cho sống động lại đối với Chúa mãi mãi!
Đây không phải là một địa vị để đạt đến mà là một thực tế hiện tại.
d. Chúng ta phải nhận biết rằng mỗi một tín đồ phải xác quyết những sự thật này một cách riêng tư.
Những lẽ thật vinh hiển này thật sự có thật dù cho chúng ta biết chúng, tin chúng hay chấp nhận chúng hay không. Tuy nhiên, chúng sẽ không ích lợi gì cho cá nhân nào nếu chúng không được chính cá nhân đó sở hữu.
Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta có tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển dư dật hơn lên không? Làm sao mà chúng ta có thể nghĩ đến việc ấy trước ánh sáng của những lẽ thật vinh hiển này?
Điều Phao-lô đã làm trong phân đoạn Kinh Thánh này chính là nói cho chúng ta biết tại sao Cơ Đốc nhân phải sống một nếp sống thánh khiết hơn là làm sao để chúng ta có thể chiến thắng những ý tưởng sau đây có thể dùng để tóm tắt tư tưởng chính của phân đoạn Kinh Thánh nêu trên.
Lập luận của Phao-lô thật là hoàn chỉnh.
1. Chúng ta nhận được sự tha tội qua Christ.
2. Sự nhận được này đòi hỏi sự liên hiệp với Christ.
3. Đấng Christ mà chúng ta được liên hiệp với đã chết về tội lỗi.
4. Vì chúng ta đã được liên hiệp với Ngài, chúng ta cũng đã chết về tội lỗi.
5. Nếu chúng ta đã chết về tội lỗi, chúng ta không thể tiếp tục sống trong tội lỗi.
6. Do đó chúng ta không thể tiếp tục phạm tội để ân điển càng dư dật hơn lên.
'Sự xưng công bình có được chỉ do đức tin, nhưng vì sự xưng công bình khiến chúng ta liên hiệp với Đấng Christ là Đấng làm cho nên thánh, nên sự xưng công bình và sự nên thánh không thể tách rời nhau cũng như chính Đấng Christ cũng không thể bị phân chia ra' (Trích trong 'The Reformed View' của B.Fergreson; và Christian Spirituality: Five views of Sanctification của Donald.L.Alexander, trang 54.

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:50 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách