† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2291|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - D. Tiến trình: 'Dâng'

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:27:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

D. Tiến trình: 'Dâng' (RoRm 6:12-14)

1. Ý nghĩa của sự nên thánh.
a. Sự nên thánh không phải là:
Sự nên thánh không phải là một quà tặng của Đức Chúa Trời mà người tín đồ chỉ nhận lấy bởi đức tin.
Có một số người dạy rằng sự nên thánh cũng được nhận lấy bởi đức tin giống như sự xưng công bình.
Sự nên thánh không phải là một kinh nghiệm được giải phóng ngay khỏi tội lỗi một lần đủ cả.
Có nhiều người cố gắng để được nên thánh ngay bởi đức tin qua kinh nghiệm nào đó với Đức Thánh Linh hay bằng cách chết đi bản ngã v.v... Nhp4ng người tìm kiếm sự giải thoát khỏi tội lỗi bằng cách này sẽ kết thúc trong sự thất bại và đưa đến một cuộc sống đầy bối rối, thất vọng.
Sự nên thánh không phải là một lời kêu gọi 'đầu phục hoàn toàn' đưa đến một sự thụ động tâm linh.
Đây là chủ đề đang được giảng dạy trong Hội thánh tân tiến ngày nay đưa ra những sứ điệp như 'Hãy để mặc và để Chúa làm' hay 'Hãy để Ngài sống cuộc đời Ngài qua bạn' hay 'Thôi đừng gắng sức nữa và bắt đầu tin cậy'. Hầu hết Cơ Đốc nhân không biết phải thực hành những lời khuyên huyền bí này. Chắc chắn là chúng ta không được cố gắng làm những gì chỉ có Chúa làm được nhưng đồng thời chúng ta cũng phải làm những gì Chúa đòi hỏi chúng ta làm.
b. Sự nên thánh thật sự là
Sự nên thánh đặt căn bản trên sự hiểu biết và sự tin cậy liên tục vào sự làm một cá nhân người tín đồ với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại.
Duy chỉ điều này là căn bản và là nến tảng vững chắc cho sự nên thánh của riêng chúng ta. Do đó chúng ta phải biết lẽ thật này và chúng ta phải liên tục sở hữu lẽ thật này bằng đức tin.
Sự nên thánh là cuộc chiến liên tục và cần thiết chống lại tội lỗi của người tín đồ, một cuộc chiến sẽ cứ tiếp tục khi người tín đồ vẫn còn ở trong thân thể vật chất của mình.
Tội lỗi và xác thịt sẽ luôn tìm cách cai trị đời sống của người tín đồ; thống trị toàn bộ đời sống người ấy và tự bày tỏ ra qua đời sống người ấy. Cuộc chiến này sẽ không bao giờ chấm dứt trong cuộc đời hiện tại này mà chỉ kết thúc khi chúng ta được vào sự vinh hiển.
Sự nên thánh là quá trình diễn tiến để ngày càng trở nên giống Christ được hoàn tất bởi Đức Thánh Linh.
Đây lại là phần việc của Đức Chúa Trời vì chỉ có Ngài mới có thể làm được sự thay đổi cần thiết ở bên trong. Tuy nhiên, người tín đồ phải nhớ rằng Ngài sẽ làm nhiệm vụ này một cách hoàn hảo và trọn vẹn!
2. Trách nhiệm của người tín đồ trong sự nên thánh.
a. Khía cạnh tiêu cực.
Vì mỗi tín đồ đã chết mãi mãi đối với vương quốc của tội lỗi, họ phải kể như mình đã chết về tội lỗi và họ được bảo không để tội lỗi cai trị trên thân thể hay chết của họ hay nộp chi thể của họ như là đồ dùng của tội lỗi.
Sự nô lệ trước đây cho tội lỗi khi còn 'trong A-đam'.
Trong A-đam tất cả chúng ta đều là nô lệ của tội lỗi và tội lỗi cai trị cho đến chết. Chúng ta được sinh ra trong tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi, yêu mến tội lỗi và phải chết vì tội lỗi. Chính tội lỗi đó rất muốn tiếp tục thống trị chuyên chế ngay cả sau khi bạn đã được tái sanh.
Ý nghĩa của 'thân thể hay chết'
Dường như đây là từ ngữ đồng nghĩa với 'thân thể của tội lỗi' (RoRm 6:6). Nói một cách khác, đây là từ ngữ nói đến thân thể chưa được cứu chuộc mà xác thịt vẫn tiếp tục ở trong. Đây chính là thân thể bị hư nát đang trong quá trình tàn lụi đi. Vì vậy chúng ta phải thấy 'con người mới trong Christ' vẫn còn ở trong 'thân thể cũ chưa được cứu chuộc'
Ý nghĩa của 'chi thể'
Chi thể là nói đến những phần khác nhau của thân xác vật chất của con người. Thí dụ chân, tay, miệng và những phần khác của thân thể. Mỗi phần của thân thể có những năng lực và nhiệm vụ nhất định thích hợp cho một mục đích rõ ràng nào đó.
'Chi thể' cũng được hiểu là nói đến những khả năng khác của con người như là trí tuệ, cảm xúc, tưởng tượng và ý chí.
Trách nhiệm của cá nhân tín đồ.
Bây giờ, người tín đồ phải 'nhận trách nhiệm' và không để cho tội lỗi cai trị trên đời sống người ấy bằng cách không nộp cho những chi thể của mình cho tội lỗi. Điểm cốt lõi là: Đức Chúa Trời đã làm tất cả những gì Ngài có thể làm trong việc phá bỏ quyền lực của tội lỗi và Ngài sẽ không làm cho chúng ta những gì Ngài đòi hỏi là không bao giờ nộp chi thể của mình cho tội lỗi và không bao giờ để cho tội lỗi cai trị đời sống họ nữa. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng:
Đừng bao giờ quên những gì Chúa đã làm cho bạn (phần của Chúa)

Đừng bao giờ trở thành thụ động mà không đáp ứng (phần của chúng ta).
b. Khía cạnh tích cực.
Vì mỗi một tín đồ bây giờ đang sống trong vương quốc của sự công bình, họ phải coi như mình đang sống cho Đức Chúa Trời và được bảo dâng chính họ cũng như chi thể của họ để làm đồ dùng của sự công bình.
Ý nghĩa của việc 'dâng chính mình' cho Chúa.
Một cách tổng quát đây là việc giao thác chính mình một cách trọn vẹn để phục vụ người khác; nó có nghĩa là đặt chính mình hoàn toàn dưới sự sử dụng cua người khác. Do đó quan điểm của Phao-lô rất rõ ràng:
Đừng phó chính mình cho tội lỗi song thà phó chính mình cho một mình Chúa thôi!
Người tín đồ phải đến với Đức Chúa Trời và khiến mình lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ Ngài. Đây là của lễ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng.
Mức độ của sự dâng mình.
Sự dâng mình này phải bao gồm mọi phương diện của đời sống người tín đồ trước mặt Chúa. Điều này bao gồm toàn thể con người của bạn (con người mới của bạn 'trong Christ'). Điều này cũng bao gồm những chi thể của bạn (mỗi một khả năng thiên bẩm). Điều này cũng bao gồm chính thân xác bạn như là một của lễ.
Do đó chúng ta có thể kết luận rằng đây là một mệnh lệnh mà sẽ tác động đến toàn thể con người và đời sống của mỗi một Cơ Đốc nhân thật lòng!
Trách nhiệm của tín đồ.
Đây phải là một hành động hiến dâng tự nguyện của mỗi một con cái Chúa. Đây là mệnh lệnh thiên thượng nhưng bạn có thể không tuân theo. Lý do Phao-lô khuyên phải tuân theo đặt căn bản trên lẹ thật đã được trình bày trước đó và bước vâng lời chỉ là hành động hợp lý tiếp theo sau của một Cơ Đốc nhân thật lòng, thật vậy bạn có thể thấy diễn trình này trong RoRm 12:1 nơi Phao-lô khuyên giục Cơ Đốc nhân hãy tiến đến sự dâng mình và tuyên bố rằng đó chỉ là một việc làm hợp lý trước ánh sáng những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ.
3. Lời khích lệ thiên thượng về sự nên thánh (RoRm 6:14)
a. Tính chất của câu nói quan trọng này.
Có hai điều quan trọng cần để ý liên quan đến câu nói này: Đầu tiên đây không phải một mệnh lệnh cho người tín đồ (nghĩa là một điều mà chúng ta phải làm). Thứ hai, đây không phải là hậu quả (nghĩa là không do hành động chúng ta đưa đến "Nếu bạn làm điều này thì điều ấy sẽ trở thành thật".
Đây chỉ là câu nói trình bày sự thật và một lời khích lệ.
b. Sự bất lực của luật pháp trong sự nên thánh.
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến sự thánh khiết, vì Ngài là Đấng Thánh. Chúng ta không được để tội lỗi cai trị trên thân thể hay chết của chúng ta nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời không thể giúp được chúng ta. Nhưng tội lỗi sẽ không cai trị trên chúng ta vì chúng ta ở dưới ân điển!
c. Sự đắc thắng của ân điển trong sự nên thánh.
Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn cho mỗi nhu cầu của chính bạn để bạn có thể sống đời sống thánh khiết mà Ngài đòi hỏi và mong muốn. Vì vậy đừng để tội lỗi cai trị vì nó không có quyền lực nào để cai trị. Nhờ Ân Điển!

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách