† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2271|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - E. Tiến trình: 'Làm cho chết'

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:27:43 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

E. Tiến trình: 'Làm cho chết' (RoRm 8:12-13)

'Nhiệm vụ của chúng ta không phải là biến đổi hay biến hóa 'xác thịt, nhưng là giết chết nó, từ chối những thôi thúc của nó, khước từ những khát vọng của nó và làm chết đi những ham muốn của nó' (A.W.Pink trong cuốn Practical Christianity, trang 142,143.
1.Sự tương phản giữa xác thịt và Thánh Linh (RoRm 8:5-11)
a. Hai cách nhìn cơ bản (c.5)
Chăm về 'điều xác thịt'.
Đây là nơi người đó đặt tâm trí vào; đây là điều anh ta lưu ý đến và đây là nơi anh ta đặt tình cảm và sự quan tâm của mình.
Chăm về 'điều thuộc linh'
Đây là nơi người đó đặt tâm trí vào, đây là điều người ấy lưu ý đến và đâu là nơi người ấy đặt tình cảm và sự quan tâm của mình.
b. Hai hậu quả cơ bản (c.6)
Chăm về xác thịt sanh sự chết.
Cách nhìn này hoàn toàn không có sự sống của Đức Chúa Trời. Cách nhìn thù nghịch lại với Đức Chúa Trời; làm cho người ta không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trờivà do đó khiến người ta xa cách với Đức Chúa Trời.
Chăm về Thánh Linh sanh sự sống.
Cách nhìn này hoàn toàn đầy dẫy với sự sống của Đức Chúa Trời. Cách nhìn này ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời; nó khiến người ta thực sự sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và do đó khiến người ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
c. Hai lối sống.
Sống theo xác thịt là bị cai trị, bị kiểm soát bởi xác thịt mang những đặc tính của xác thịt.
Cần phải nhớ rằng điề này không chỉ có nghĩa là 'những hành động xấu xa' mà trước hết đó là một thái độ và một cách sống.
Sống theo Thánh Linh là để cho Thánh Linh cai trị, kiểm soát và mang những đặc tính của Thánh Linh.
Cần phải nhớ rằng điều này không chỉ có nghĩa là một số 'những hành động công bình' mà trước hết đó là một thái độ và một cách sống.
d. Kết luận tổng quát liên quan đến đời sống thuộc linh.
Sau những nhận thức cá nhân đầy đủ về sự hiểu rõ, sự kể như và sự dâng mình của RoRm 6:1-14, còn có thêm hai điều kiện nữa cho sự thánh khiết và cho sự sống thuộc linh.
Người tín đồ phải làm chết những việc của thân thể.
Đây là bước tiếp theo rất quan trọng của mỗi tín đồ thật sự coi trọng sự thánh khiết. Đây phải là một hành động dứt khoát và liên tục.
Người tín đồ phải liên tục bước đi trong Thánh Linh.
Đây là bước tiếp theo rất quan trọng đối với mỗi tín đồ thật sự coi trọng sự thánh khiết. Đây cũng phải là một hành động dứt khoát và liên tục.
2. So sánh lời dạy của Chúa Giê-xu và của Phao-lô ([dc Mat 16:24;, [dc Ro 8:12-13;).
Nghiên cứu kỹ lưấng hai đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng không được bỏ qua. Thí dụ:
a. Cả hai đều nói đến việc người tín đồ được đòi hỏi phải hoàn tất!
b. Cả hai đều ở thì hiện tại nói lên hoạt động liên tục!
c. Cả hai đều liên quan đến quan điểm căn bản về sự chết!
d. Cả hai đều hàm ý một sự từ bỏ chính mình và một sự lựa chọn Đức Chúa Trời.
e. Cả hai đều đưa ra một lời hứa phước hạnh và một lời cảnh cáo hết sức nghiệm trọng.
3. Giáo lý về 'việc làm cho chết' (RoRm 8:12-13)
a. Ý nghĩa của việc làm cho chết.
Người tín đồ phải làm cho chết những việc của thân thể.
Trong kinh nghiệm riêng tư của người tín đồ sẽ có nhu cầu làm cho chết những việc làm của thân thể tội lỗi được nhắc đến trong RoRm 6:6-12. Đây là điều cốt lõi vì thân thể chưa được cứu chuộc là phương tiện bày tỏ của xác thịt - vì vậy mỗi Cơ Đốc nhân phải làm cho chết các việc của thân thể.
b. Những sia lầm trong việc hiểu và ứng dụng 'việc làm cho chết'
Đây không phải quan điểm xa xưa của Công giáo La-mã của việc sống trong tu việc kèm theo sự hành xác.
Đây là tư tưởng hai mặt của 'việc xuất thế' đưa đến việc coi như tách rời khỏi cám dỗ và tội lỗi; thường kèm theo những việc tự hành xác bằng cách mặc quần áo thiếu thoải mái, kiêng ăn quá độ hay làm thương tổn đến thân thể.
Đây không phải chủ nghĩa luật pháp tự hành xác hay theo chủ nghĩa thanh giáo.
Tôi muốn nói đến chế độ nghiêm ngặt của 'hãy làm' và 'đừng làm' hay sự coi rẻ những vui thú cá nhân. Đây không phải sự từ khước một số việc làm (thí dụ một số thức ăn, thức uống hay hoạt động). Nó một cách khác, đó không chỉ là tự tước đoạt đi những thú vui hay tự ấn định một kỷ luật hợp pháp.
Đây không phải là điều làm được do nỗ lực riêng hay chỉ do quyết tâm đạo đức.
Đây không phải sự cố gắng để thắng hơn xác thịt bằng năng lực của xác thịt. Đây cũng không phải 'cố hết sức mình' để từ bỏ một thói quen nào đó hay 'cố hết sức mình' để đạt đến một phẩm chất đạo đức nào đó.
c. Sự hiểu biết và ứng dụng đúng đắn của 'làm cho chết'.
Đó là từ bỏ quyền hành động độc lập với Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đã được mua bằng một giá rất cao - và bây giờ chúng ta thuộc về Chúa. Vì vậy, chúng ta phải từ bỏ những quyền hành động độc lập với Chúa của chúng ta và sẵn lòng giao thác đời sống chúng ta cho uy quyền, sự hướng dẫn và ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Đó là sự tách mình hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi biết được.
Không thể có sự dung thứ tội lỗi trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Do đó cũng không thể có bất cứ sự sẵn lòng thỏa hiệp nào. Nhưng phải nhớ rằng sự tách rời khỏi tội lỗi không được làm bằng nỗ lực của xác thịt mà phải là trên căn bản của sự nhận biết những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Christ.
Đó là không cung cấp cơ hội cho xác thịt.
Điều này có nghĩa là tránh xa những thứ cám dỗ bạn và tránh xa những người gây cho bạn thỏa hiệp hay làm bạn vấp ngã. Đừng dự phần vào những điều bạn biết sẽ làm cho bạn ngã.
Đó là liên tục giữ thân thể chúng ta dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh.
Chúng ta không được để cho những ham muốn xác thịt chế ngự chúng ta. Chúng ta phải luyện tập kỷ luật và sự tự kiềm chế. tấm gương của các vận động viên rất thích hợp ở đây vì họ sẵn lòng tập luyện kỷ luật và sự từ kềm chế.
Đó là giải quyết ngay với những thôi thúc đầu tiên của sự cám dỗ.
Phạm tội là luôn luôn trải qua một quá trình hay một sự phát triển dần dần tiến đến sự bày tỏ tội lỗi ra. Nó bắt đầu bằng việc nhìn thấy cám dỗ, ấp ủ nó trong tâm trí, ham muốn nó với cảm xúc và rồi chọn lựa nó bằng ý chí. Chúng ta phải học để nói 'KHÔNG' vào giai đoạn đầu tiên trước khi quá trễ.
4. Kết quả của việc 'làm cho chết' (RoRm 8:12-13)
a. Tiến trình thiêng thượng: Công việc Đức Chúa Trời làm cho người tin.
Người tín đồ được đồng chết với Đấng Christ. Do đó người tín đồ đã chết về tội lỗi và được thoát khỏi tội lỗi. Do đó người tín đồ không được cho phép tội lỗi cai trị trên thân xác mình cũng như không nộp chi thể mình cho tội lỗi.
Do đó người tín đồ phải làm chết các việc của thân thể. Người tín đồ đã được đồng sống lại với Đấng Christ. Do đó người tín đồ hiện đang và mãi mãi sống cho Chúa. Do đó người tín đồ phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Do đó người tín đồ phải liên tục bước đi trong Thánh Linh.
b. Phương cách thiên thượng: trách nhiệm của người tín đồ trong quá trình 'làm cho chết'
Làm cho chết được trình bày như là trách nhiệm của người tín đồ - do đó nó là sự đáp ứng của đức tin thật. Nếu không có quá trình hay bằng chứng thật sự của việc làm cho chết thì sẽ không thể có sự tái sanh thật.
c. Kết quả thiên thượng: người tín đồ sẽ kinh nghiệm được sự sống thuộc linh.
Đây là phẩm chất đời sống Chúa định cho chúng ta. Quá trình làm cho chết không cho phép xác thịt biểu lộ qua đời sống của một người và cung cấp phương tiện để qua đó đời sống phong phú của Christ có thể được bày tỏ ra. Đó là lý do vì sao Chúa Giê-xu đến thế gian và đó là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời tìm kiếm trong tất cả con cái của Ngài.
'Tội lỗi không bị làm chết đi là trái với toàn ý định của Phúc âm - như thể là sự y sinh của Đấgn Christ làm chúng ta vui thú trong tội lỗi hơn là cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi' (A.W.Pink trong cuốn Practical Christianity trang 141.
'Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong bạn và Ngài đang làm việc trong bạn. Ngài ban khả năng cho chúng ta, Ngài ban sức mạnh và năng lực cho chúng ta. Ngài đứng giữa đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi vĩ đại mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm cho chúng ta và giúp cho chúng ta thực hiện được sự cứu rỗi này. Cơ Đốc nhân không bao giờ được than phiền vì thiếu khả năng hay năng lực. Đối với một Cơ Đốc nhân, nói rằng 'Tôi không thể làm điều này' có nghĩa là chối bỏ Kinh Thánh. Một người có Đức Thánh Linh ngự bên trong không bao giờ được nói ra một câu tương tự; đó là sự chối bỏ lẽ thật về chính mình (Trích trong The Sons of God, của Martyn Lloyd Jones, trang 136.
'Thật phi lý khi tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời xưng công bình cho một dân sự mà không khiến họ nên thánh hay Ngài xưng công bình cho một dân sự mà Ngài không thể làm cho vinh hiển' (Trích trong The Golden Treasury of Paritan Quotations của Thomas Watson trang 141.
'Ngài chẳng dẫn người nào khác lên thiên đàng ngoài người Ngài đã làm nên thánh trên đất. Cái đầu sống sẽ không chấp nhập những chi thể chết' (John Owen, Itad trang 142

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:50 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách