† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2204|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - F. Tiến trình: 'Bước đi'

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:28:26 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

F. Tiến trình: 'Bước đi'

Thập tự giá là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để đem sự cứu rỗi đến chúng ta.
Thánh Linh được ban cho để tạo ra sự cứu rỗi trong chúng ta.
1. Địa vị trong Thánh Linh của người tín đồ (RoRm 8:9)
Trong A-đam
Dưới Luật pháp
Trong xác thịt
2. Ý nghĩa của 'bước đi trong Thánh Linh'
a. Ở trong Christ (GiGa 15:1-8)
Đây là nhu cầu của người tín đồ: ở trong hay ở trong thân vị Đấng Christ và vương quốc của Thánh Linh; điều này còn có thể được mô tả là 'phó thác thoải mái cho Chúa Giê-xu Christ'.
Hình ảnh nhánh nho rút sự sống từ cây nhi là một minh họa rõ ràng cho ý niệm này. Nhánh nho sẽ mạnh mẽ, khỏe mạnh và có kết quả miễn là nó được nối liền với cây nho. Nó sẽ không còn sống và hoạt động được nữa. Kinh Thánh đưa ra hình ảnh của con cái Chúa cuối cùng đã 'ổn định cuộc đời' trong Chirst và đang rút tỉa sự sống từ chính cây nho. Và khi chúng ta đã ổn định cuộc đời 'trong Christ' thì Ngài cũng sẽ ổn định để cai trị trong chính lòng chúng ta.
Lệnh truyền cho người tín đồ: Hãy ở trong Ngài (lẽ thật khách quan).
Cơ Đốc nhân tìm kiếm Đức Chúa Trời; nương cậy vào Giê-xu và chỉ mình Ngài để có sự sống và sức mạnh. Chúng ta phải yêu mến những sự ở trên cao trong khi vẫn đứng vững chắc trong vương quốc của Đức Thánh Linh.
Lời hứa cho người tín đồ: 'Ngài ở trong bạn' (lẽ thật chủ quan).
Chỉ khi nào chúng ta làm trọn lời đòi hỏi của Đức Chúa Trời là ở trong Ngài thì chúng ta mới kinh nghiệm thực tế chủ quan của việc Christ 'ở trong chúng ta'. Có quá nhiều Cơ Đốc nhân đang hướng nội để 'kinh nghiệm Christ' họ luôn luôn tìm kiếm một loại kinh nghiệm chủ quan nào đó. Bí quyết là nương cậy vào Giê-xu, liên tục ở trong Ngài và rồi phương diện chủ quan của sự hiện diện của Ngài trong chúng ta sẽ được hiện thực.
b. Bước đi trong Thánh Linh (GaGl 5:16-18)
Nhu cầu phải bước đi theo mỗi thôi thúc của Thánh Linh.
Việc 'bước đi theo Thánh Linh' phải kết hợp với lời Chúa chỉ không phải với sự tưởng tượng hay suy nghĩ của bạn về sự hướng dẫn của Thánh Linh. Do đó 'bước đi theo Thánh Linh' có nghĩa 'theo sự hướng dẫn của Ngài' và điều này có nghĩa là một đời sống của sự thuận phục thật.
Nhu cầu nương cậy hoàn toàn cũng như tin cậy khả năng của Thánh Linh.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến để làm những gì mà chúng ta tự mình không thể làm được. Bước đi trong Thánh Linh đòi hỏi một sự nhờ cậy hoàn toàn vào khả năng của Ngài. Chúng ta có thể diễn tả điều này như sau.
Không sống dựa trên những ước muốn, ý chỉ hay khả năng của chúng ta .
Mà sống dựa trên những ước muốn và năng quyền của Đức Thánh Linh.
Nếu có thể ví sánh Cơ Đốc giáo như việc đưa một chiếc xe nặng lên đỉnh ngọn đồi - có quá nhiều Cơ Đốc nhân đang cố đẩy chiếc xe hơn là di chuyển nó bằng sức mạnh của nó.
Đời sống Cơ Đốc thì siêu nhiên và chỉ sống được bởi có năng lực thiên thượng truyền vào. Những tiêu chuẩn của Tân ước dưới ân điển đều không thể thực hiện nổi và Đức Chúa Trời không hề định cho người tin Ngài phải làm trọn những tiêu chuẩn này bằng sức riêng của mình. Chỉ qua sự nương cậy hoàn toàn vào Đức Thánh Linh đời sống Cơ Đốc mới có thể sống được và vui hưởng được.
Vì vậy bạn phải nương cậy vào nguồn năng lực để sống đời sống Cơ Đốc! Một minh họa khác có thể giúp chúng ta. Nếu bạn ở trong một căn phòng tối dần và bạn cần có ánh sáng để đọc - bạn có ngồi đó và nhìn chăm chăm vào bóng đèn không? Bạn có chăm chú nhìn để xem nó có sáng lên không? Đương nhiên là không! Bạn sẽ hướng sự chú ý của bạn vào nguồn năng lượng và một khi bạn đã được nối liền với nguồn năng lượng này bạn sẽ có ánh sáng! Có quá nhiều Cơ Đốc nhân đang nhìn sai phía và chiến thắng mà họ hết lòng mong mỏi cứ luôn vượt khỏi họ.Vì vậy, chúng ta phải chỉ nhờ cậy hoàn toàn vào Đức Thánh Linh mà thôi!
3. Sự chống nghịch của xác thịt đối với bước đi trong Thánh Linh (GaGl 5:17)
a. Bản chất của xác thịt.
Người tín đồ không ở trong xác thịt nhưng xác thịt vẫn còn 'ở trong người ấy'
Hãy nhớ rằng bạn vẫn còn sống trong thân thể tội lỗi trong thân thể hay chết này. Và cũng nhớ rằng xác thịt đã không thay đổi chỉ vì bạn đã trở thành một Cơ Đốc nhân. Xác thịt đang và tiếp tục sẽ là tất cả những gì nó đã từng là xác thịt.
Xác thịt ở trong sự chống đối liên tục và cơ bản với tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời.
Xác thịt sẽ không bao giờ bỏ cuộc chiến đấu; nó sẽ chẳng khi nào kêu gọi ngừng chiến hay ngừng bắn. Xác thịt luôn luôn thù nghịch với Đức Chúa Trời và với ham thích thiêng liêng của bạn và nó sẽ luôn luôn tìm cách thống trị bạn cũng như sự bước đi trong Thánh Linh của bạn.
b. Cuộc chiến với xác thịt (GaGl 5:17)
Bản chất của sự xung đột này.
Đây là một sự xung đột, khác với sự xung đột mô tả trong Rôma 7, người đó đang tranh chiến với những đòi hỏi của luật pháp và với sự bất lực của chính mình. Trong Rôma 7, người đó đang khám phá ra quyền lực của tội lỗi bên trong cũng như khả năng đánh bại ngay cả những thiện ý tốt lành nhất của người đó.
Mức độ của sự xung đột này.
Sự xung đột này xảy ra ngay cả với những Cơ Đốc nhân trưởng thành nhất vì có một cuộc chiến liên tục giữa xác thịt và Thánh Linh (khi đó hiển nhiên sự xung đột này chỉ có mình Cơ Đốc nhân đó biết). Xác thịt chống lại Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh chống lại xác thịt.
Do đó người đang bước đi theo Thánh Linh sẽ biết sự chống đối lại của xác thịt. Nhưng người đó cũng sẽ biết được sự đắc thắng hơn của Đức Thánh Linh.
c. Kết luận tổng quát.
Cơ đốc nhân đang bước đi theo Thánh Linh không được hiểu sai là sẽ gặp sự chống đối nào trong việc bước đi này hay nghĩ là có điều sai trật khi thấy có sự chống đối. Thật sẽ có sự chống đối to lớn và hết sức nghiêm trọng đối với người đang bước đi trong Thánh Linh. Và thật ra nếu không có sự chống đối thì bấy giờ chúng ta càng có lý do để phải quan tâm nhiều hơn.
4. Kết quả của việc bước đi trong Thánh Linh.
a. Thánh Linh luôn luôn tranh chiến với xác thịt và những đều ưa muốn của nó.
Những ưa muốn của xác thịt thì trái với Thánh Linh. Do đó bước đi trong Thánh Linh là cảm thấy, là biết sự chống đối của xác thịt!
Những ưa muốn của Thánh Linh thì trái với xác thịt. Do đó bước đi theo xác thịt là cảm thấy, là biết sự lên án của Thánh Linh!
b. Thánh Linh sẽ khuất phục xác thịt đến một mức độ mà người tín đồ sẽ được biết sự đắc thắng không ngừng (GaGl 5:16-18, RoRm 6:14).
Cuộc chiến của Đức Thánh Linh chống lại với xác thịt xó một kết quả vĩ đại:khi người tín đồ bước đi trong Thánh Linh thì Thánh Linh có thể khuất phục xác thịt! Đây là trận chiến của Thánh Linh và là lãnh vực trách nhiệm của Ngài - Chỉ một Thánh Linh là đủ cho công tác rồi - Hãy bước theo thôi!
c. Đức Thánh Linh sẽ làm trọn sự công bình luật pháp đòi hỏi trong đời sống người tín đồ (RoRm 8:4)
Đức Thánh Linh không chỉ khuất phục xác thịt và khiến nó hết hiệu lực nhưng Ngài còn làm trọn luật pháp trong người bước đi theo Thánh Linh. Cơ Đốc giáo không chỉ là chấm dứt phạm tội mà là bày tỏ sự sống!
d. Đức Thánh Linh sẽ sinh ra bông trái nói lên sự hiện diện cũng như công việc thánh hóa của Ngài (GaGl 5:22, 23)
Đây là trái Thánh Linh tương phản với việc làm của xác thịt. Trái không phải là kết quả của nỗ lực nhận thức của cá nhân nhưng là kết quả tự nhiên của sự sống với thời gian!

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách