† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2164|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh- G.Tiến trình: 'Thất bại / Chiến thắng'

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:31:54 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

G. Tiến trình: 'Thất bại / Chiến thắng'
(RoRm 7:1-25)

1. Tính chất của vấn đề được đưa ra.
Tất cả những Cơ Đốc nhân đều ở 'trong Christ' và 'trong Thánh Linh'.
Tất cả Cơ Đốc nhân đang bước đi hoặc theo Thánh Linh hoặc theo xác thịt (theo ý riêng bản ngã).
Bất cứ Cơ Đốc nhân nào mà bước đi theo ý riêng thì trước hết tin cậy khả năng riêng của mình rồi sẽ phát triển một lối sống Cơ Đốc dựa trên việc làm và sau cùng sẽ chịu dưới ách luật pháp của Đức Chúa Trời.
Tất cả những gì thật về địa vị của những Cơ Đốc nhân này 'ở trong Christ' chẳng bao giờ được thực hiện hoàn toàn cho đến khi họ học tập 'bước đi trong Thánh Linh'.
Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ học để 'bước đi trong Thánh Linh' cho đến khi họ được hoàn toàn giải thoát khỏi luật pháp trong quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời (mặc dù họ đã được giải phóng luật pháp khi 'ở trong Christ').
Những Cơ Đốc nhân này sẽ không được giải thoát khỏi luật pháp cho đến khi chính luật pháp buông họ ra khỏi ách của nó và luật pháp sẽ không buông tha họ ra cho đến khi nó đã làm trọn mục đích thiên thượng.
Việc làm này của luật pháp có thể là một quá trình ngắn hoặc dài và thống khổ; dài chỉ vì chúng ta không thật sự biết chiều sâu của tội lỗi cá nhân hay là vì chúng ta chưa cảm thấy tuyệt vọng trong việc tìm kiếm sự thánh khiết.
Do đó Cơ Đốc nhân phải hiểu rằng nên thánh là một công việc của ân điển Đức Chúa Trời cũng như việc xưng công bình và sự nên thánh là công việc của Đức Chúa Trời chớ không phải của 'bản ngã' (cái tôi), y như sự xưng công bình vậy.
2. Mô tả đời sống thất bại (RoRm 7:14-25)
Người được mô tả trong RoRm 7:14-25 đi đến sự nhận biết và chấp nhận một số sự thật quan trọng về chính mình:
Người ấy nhận biết rằng mình thật sự có bản chất mang tính xác thịt (c.14).
Người ấy thừa nhận rằng mình 'bị bán cho tội lỗi' một lời xác định rất mạnh ý nói rằng 'Tôi liên tục làm nô lệ cho tội lỗi’ (c.14).
Người ấy cũng được soi sáng đủ để hiểu ý định thiêng liêng của luật pháp (người Pha-ri-si đã hiểu sai quan điểm này).
Người ấy muốn giữ luật pháp và đồng ý với điều luật pháp tuyên bố về tình trạng của mình (c.15,16) và người ấy còn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng (c.22).
Người ấy cũng bối rối và không hiểu nổi những hành động của chính mình; luôn luôn có sự đối chọi hai chiều trong đời sống của người ấy (c.15,16).
Người ấy thú nhận rằng vấn đề không phải là 'sức mạnh của ý chí' vấn đề là tội lỗi hết sức mạnh mẽ còn ở bên trong (c.17,18).
Đây là một người đã bắt đầu nhìn thấy chiều sâu của tội lỗi mình và quyền lực nó có trên đời sống của người ấy. Anh ta phạm tội vì anh ta là một tội nhân!
Người ấy thú nhận rằng tội lỗi luôn luôn ám ảnh anh ta vì dường như nó luôn luôn hiện diện trong đời sống anh ta; anh ta thấy nó ở rất sâu bên trong, nó đã ăn sâu đến độ có một luật của tội lỗi bên trong, do đó nó giống như 'xiềng xích' mà tự anh ta không thể tự thoát ra khỏi (c.21).
Người ấy xưng nhận rằng sự gian ác này luôn luôn thắng cuộc; nó thắng hơn anh ta và thống trị những hành động của anh, 'bị bán cho tội lỗi' (c.14) mô tả tình trạng của anh, nhưng bây giờ anh ta mô tả diễn tiến đang xảy ra trong cuộc đời của anh ta, mặc dù anh muốn nó xảy ra khác đi (c.23).
Cuối cùng anh ta thú nhận rằng anh ta là kẻ khốn nạn - nguyên nghĩa đen muốn nói đến 'sự kiệt sức vì làm việc quá vất vả' - người này thất bại hoàn toàn: khốn khổ và hết lòng mong mỏi được giải thoát (c.24)
Sau đó, người ấy rút ra một lời tóm tắt cho tình trạng riêng của mình; anh ta nói rằng với trí khôn anh chọn để phục theo luật pháp của Đức Chúa Trời nhưng người ấy đã khám phá ra rằng với xác thịt anh ta đang thực sự phục vụ cho luật pháp của tội lỗi trong chi thể của anh.
3. Những bài học quan trọng rút ra từ thí dụ này.
a. Tội lỗi bên trong, ngay cả trong đời sống của một Cơ Đốc nhân đã được tái sanh cũng vô cùng mạnh mẽ. Thật vậy, nó mạnh hơn ý chí chống lại nó của Cơ Đốc nhân rất nhiều.
b. Kết luận hiển nhiên là Cơ Đốc nhân thì hoàn toàn bất lực và không có quyền năng để chiến đấu với tội lỗi bên trong bằng những nỗ lực riêng của mình.
c. Còn có thể rút ra một kết luận rằng luật pháp của Đức Chúa Trời, dù thiêng liêng và công bình và tốt lành cũng không cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào để giải quyết cho nan đề của Cơ Đốc nhân.
d. Do đó chúng ta thấy một người hoàn toàn thất bại, một người kêu khóc lên trong nỗi tuyệt vọng của mình chính là người sẵn sàng đáp ứng lại sự dự bị vinh hiển và đầy ân điển của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta.
Người này đã khám phá ra rằng anh ta không có trong anh ta điều cần thiết để sống đời sống Cơ Đốc, dù anh ta có thể có những ước muốn mới, sức mạnh mới của ý chí hay những thiện ý, vì đời sống Cơ Đốc là một đời sống thuộc linh và hoàn toàn siêu nhiên từ đầu cho đến cuối. Đời sống này được sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời!
4. Những điều Đức Chúa Trời dự bị cho sự đắc thắng
a. Sự giải thoát hoàn toàn khỏi luật pháp (RoRm 7:4-6)
b. Không còn sự đoán phạt (RoRm 8:1-3)
c. Quyền lực và sự cai trị của tội lỗi đã bị bẻ gãy mãi mãi (RoRm 6:14)

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:51 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách