† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2276|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - B. Sự thực hữu của Sa-tan

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:34:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

B. Sự thực hữu của Sa-tan.

1. Nhận biết bản chất của Sa-tan.
a. Sự sa ngã của Sa-tan.
Mặc dù Sa-tan được dựng nên là một thiên sứ đẹp đẽ và được dành cho một địa vị cao trên thiên đàng nhưng Kinh Thánh tuyên bố rằng lòng Sa-tan đã kiêu ngạo vì sự đẹp của mình, vì sự vinh hiển của Sa-tan đã khiến cho Sa-tan làm hơ sự khôn ngoan của mình (Exe Ed 28:17a). Kinh Thánh cũng mô tả rõ ràng tiến trình sa ngã của Sa-tan. Thực ra đây là lời mô tả sự phát triển tính kiêu ngạo trong lòng:
Ta sẽ lên trời!
Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời!
Ta sẽ ngồi trên núi hội!
Ta sẽ lên trên cao những đám mây!
Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng rất cao!
Lời mô tả lạ thường này được thấy trong EsIs 14:13, 14. Do đó tạo vật đẹp đẽ và vinh hiển, gọi là 'luxiphe' này, đã sa vào tội lỗi và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vốn là chỗ ở của nó.
b. Bản chất hiện tại của Sa-tan.
Kết quả của sự sa ngã này Sa-tan trở thành địch thủ của Đức Chúa Trời (đây chính là nghĩa đen của từ Sa-tan). Sa-tan hiện giờ đang ở trong tình trạng chống nghịch liên tục với bản chất của Đức Chúa Trời và những gì Ngài làm. Mục đích lớn nhất của Sa-tan là chống nghịch lại và làm hơn hỏng những chương trình của Đức Chúa Trời để đem sự sứ nhục đến cho Ngài. Sa-tan còn có cả một đạo quân quỷ sứ phụ lực (những thiên sứ sa ngã đi giúp nó trong công việc này. Phương châm của Sa-tan đã được Milton mô tả hùng hồn như sau: "Thà cai trị dưới địa ngục còn hơn hầu việc trên thiên đàng!"
2. Nhận biết khả năng của Sa-tan.
a. Quyền năng của Sa-tan.
Quyền năng này liên hệ đến khả năng cai trị bằng sức mạnh cố hữu. Sa-tan có sức mạnh cố hữu không mô tả hết được và do đó có khả năng cai trị trên vương quốc của nó.
b. Uy quyền của Sa-tan.
Uy quyền liên quan đến QUYỀN được cai trị vì địa vị của mình. Sa-tan có một địa vị quyền uy và do đó có quyền cai trị vương quốc của nó.
Ghi chú: Sự khác biệt căn bản giữa quyền năng và uy quyền là gì? Minh họa sau đây có thể giúp chúng ta hiểu. Một chiếc xe tải lớn có 18 bánh xe có quyền - khả năng - làm gián đoạn sự lưu thông hàng dặm nếu bị lật, nhưng nó không có uy quyền chận dòng xe cộ lại. Tuy nhiên một cảnh sát có thể chặn được dòng xe cộ này vì vị trí có uy quyền của ông, mặc dù ông không có sức mạnh để chặn.
c. Quyền năng, uy quyền của Sa-tan và Cơ Đốc nhân.
Mặc dù Sa-tan có quyền lực và sức mạnh lạ thường trong vương quốc của nó nhưng những điều này bị giới hạn bởi ý chỉ của Chúa, như vậy thì chúng ta có thể an tâm là: bất có ước muốn thể hiện sức mạnh và quyền lực nào của Sa-tan, ngoài phạm vi vương quốc nó, đều bị giới hạn bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời (hãy xem chuyện của Gióp). Do đó Cơ Đốc nhân không còn phải sợ (tuy rằng phải nên nể nang) con người đáng sợ này, vì chẳng có điều gì có thể xảy ra nếu Đức Chúa Trời không đặc biệt cho phép!
3. Nhận biết phương pháp của Sa-tan.
a. Sử dụng mưu chước (IICo 2Cr 2:11)
Nói đến sự sử dụng những mưu kế khôn khéo, khả năng dối trá và sự quỷ quyệt của Sa-tan. Sa-tan muốn lừa chúng ta để khiến chúng ta không đề phòng và nó có nguyên một kế hoạch quỷ quyệt để chống lại chúng ta. Kế hoạch này được mô tả rất sinh động trong cuốn The Screwtape letters của Lewis. Tuy nhiên, Phao-lô nói là Cơ Đốc nhân không phải (và không nên) là không biết đến những phương cách của Sa-tan!
b. Sử dụng lưới bẫy (IITi 2Tm 2:26)
Nói đến ước muốn và khả năng gài bẫy chúng ta của Sa-tan. Sa-tan đặt bẫy khắp mọi nơi để bất ngờ chộp lấy những tín đồ không hay biết và không nghi ngờ. Bạn sẽ làm thế nào để đặt bẫy một con vật?
Chắc chắn bạn sẽ không đặt bẫy ở chỗ có thể thấy được rõ ràng; bạn sẽ dấu nó trên lối đi và tìm đủ cách để cho đậy nó.
Bạn sẽ đặt một loại mồi hấp dẫn nào để dụ dỗ nạn nhân của bạn.
Bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi con vật đến và biết chắc rằng nó phải không nghi ngờ sự hiện diện của bạn trong khu vực này.
Thành công của bạn tùy thuộc vào khả năng có thể che giấu của bạn. Đó là phương pháp của Sa-tan. Phao-lô nói rằng chúng ta phải thoát khỏi cạm bẫy nếu chúng ta bị mắc phải nhưng tốt hơn chúng ta phải bước đi cách khôn ngoan nhạy bén và tránh khỏi những cạm bẫy đó!
c. Sử dụng lời nói dối (GiGa 8:44)
Nói đến sự kiện về bản chất của Sa-tan là nói dối với chúng ta. Đây là nghệ thuật sử dụng sự thật hay chỉ nói phần nào sự thật hay nói dối nhằm để đạt được mục đích. Và sau đây là chiến thuật dối trá với người tín đồ của Sa-tan.
Sa-tan có thể nói với người tín đồ của Sa-tan rút ra một kết luận sai.
Sa-tan có thể bóp méo sự thật đi một chút.
Sa-tan có thể nói dối thẳng nếu nó cảm thấy nói xong chẳng ai hay biết cả.
Chúng ta phải nhận biết điều này về Sa-tan, từ chối không chấp nhận lời lẽ của Sa-tan và chỉ tin cậy vào những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ là thật qua Lời của Ngài!
d. Sử dụng trò lừa dối (IICo 2Cr 11:4)
Nói đến khả năng lừa bịp của Sa-tan bằng sự giả mạo khôn khéo, bằng cách đóng kịch hay bằng cách 'làm ra vẻ'. Có lẽ đây là khí cụ hữu hiệu nhất của Sa-tan và nó đã sử dụng khí cụ nào qua suốt lịch sử. Ngay cả người tín đồ cũng phải chịu bị lừa gạt nhiều lần và chỉ có lẽ thật của lời Chúa mới có thể chỉ ra sự lừa dối này (xem thêm Vũ khí của sự lừa dối)
Vũ khí của sự lừa dối
Nghệ thuật lừa dối là phương pháp Sa-tan sử dụng thường xuyên nhất để tấn công vào đời sống Cơ Đốc nhân. Đây là điều rất nguy hiểm vì nó được sử dụng kết hợp với mỗi một vũ khí khác mà Sa-tan có được. Do đó, Cơ Đốc nhân khôn ngoann phải nhận biết khả năng có thể bị lừa dối và phải dùng những biện pháp phòng ngừa cần thiết để chống lại quyền lực của sự tối tăm.
Hiểu rõ ý nghĩa của sự lừa dối rất có ích lợi.
"Lừa dối" - khiến chúng ta chấp nhận là thật hay là có giá trị những điều gì sai lầm hay vô giá trị. (đồng nghĩa - làm lạc lối, đánh lừa, lừa gạt)
"Sự lừa dối" - hành động lừa dối; sự kiện hoặc tình trạng bị lừa dối.
"Có thể bị lừa dối" - người có thể bị lừa gạt.
Mặc dù Sa-tan là nguồn lừa dối chủ yếu trong đời sống người tín đồ, còn có ba lãnh vực khác thường bị khai thác nữa.
1. Sự tự lừa dối.
a. Chúng ta tự lừa dối mình nếu chúng ta nghe mà không làm theo (Gia Gc 1:22, 4:17, IPhi 1Pr 1:13).
b. Chúng ta tự lừa dối mình nếu chúng ta nói mình không phạm tội IGi1Ga 1:8.
c. Chúng ta tự lừa mình nếu chúng ta cho rằng mình ra chi dù mình chẳng ra chi hết (GaGl 6:3).
d. Chúng ta tự lừa mình nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta khôn ngoann theo cách đời này (ICo1Cr 3:18).
e. Chúng ta tự lừa dối lòng mình nếu chúng ta tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưấi mình (Gia Gc 1:26).
f. Chúng ta bị lừa dối nếu chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ không gặt những gì chúng ta gieo (GaGl 6:7).
g. Chúng ta bị lừa dối nếu chúng ta nghĩ rằng những người không công bình sẽ hưởng nước Đức Chúa Trời (ICo1Cr 6:9)
h. Chúng ta bị lừa dối nếu chúng ta nghĩ có thể chơi với bạn bè xấu mà không bị hư hỏng theo (ICo1Cr 1:23).
2. Các tiên tri và giáo sư giả lừa dối.
a. Họ làm những dấu lớn, phép lạ (Mat Mt 24:4, 11:24, KhKh 13:13, 14 Thử nghiệm để xem ai là tiên tri giả qua lời nói PhuDnl 13:1, 18:15-22, Mat Mt 7:15-20 v.v...).
b. Họ làm việc trong Hội thánh (IICo 2Cr 11:13-15, IIPhi 2Pr 2:1 thử nghiệm của điều này ở trong IGi1Ga 3:7-9).
3. Các thần lừa dối.
Các thần này sẽ dạy dỗ qua nhiều người và qua những giáo sư chính thức của Hội thánh nhưng cũng có khi dạy dỗ đạo lý của quỷ dữ trực tiếp vào tâm trí của tín đồ (ITi1Tm 4:1)
CÂU HỎI
1. Xin hãy nhận diện khía cạnh đối nghịch nào của đời sống thuộc linh đã cản trở bước đi của bạn nhiều nhất? Hãy nói rõ lý do vì sao bạn lại gặp khó khăn nhất đối với khía cạnh này và bạn phải làm gì để thắng hơn được sự đối nghịch này.
2. Xin hãy nhận diện ra những điểm khác biệt giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời (Hãy suy nghĩ đến những bản tính của Đức Chúa Trời khác với con người của Sa-tan). Cuối cùng bạn có những lời khuyên nào đối với một người đang phải chiến đấu hoặc bị bối rối về vấn đề này?
3. Bạn định làm gì để giảm bớt khả năng lừa dối của Sa-tan trong chính đời sống của bạn?

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:51 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách