† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2197|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - F. Tầm quan trọng của thì giờ tĩnh nguy

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:39:46 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

F. Tầm quan trọng của thì giờ tĩnh nguyện có chất lượng.

1. Ý nghĩa và bản chất của sự tin kính.
a. Theo các từ ngữ trong Cựu và Tân ước.
- 'gafhesh' có nghĩa là biệt riêng (XuXh 28:3, 30:30)
- 'nazar' nghĩa là tách riêng ra khỏi điều gì (Dan Ds 6:7, 9, 12)
- 'lahag' thường được dịch là 'học' (TrGv 12:12) nhưng từ này hàm ý sốt sắng, chuyên cần mãnh liệt, dâng hiến trọn vẹn.
- 'sebomai' có nghĩa là sùng kính, nhấn mạnh đến sự kính sợ hoặc hoàn toàn tôn thờ (Mat Mt 15:9, Mac Mc 7:7, Cong Cv 16:14, 18:7, 13)
- 'proskyneo' có nghĩa là nằm úp sấp mặt xuống, bày tỏ sự tôn kính đối với, và rất thân thiết với ('hôn' (GiGa 4:21-24, KhKh 4:8-11, 5:8-10).
b. Theo Cựu và Tân ước.
Thi Tv 42:1, 2 ”Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát ke nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?"
Thi Tv 62:1-5 ”Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều... Hấi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời"
Thi Tv 63:1 ”Hấi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa".
Thi Tv 91:1 ”Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng".
IICo 2Cr 3:18 ”Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan".
c. Những kết luận tổng quát được rút ra.
- Phải có một thái độ yêu mến, sùng kính và thờ phượng sâu xa trong lòng. Đây phải là đặc điểm của đời sống tín đồ nói chung và đặc biệt là của thì giờ tĩnh nguyện, nói riêng.
- Đây phải là một thái độ sâu xa, mãnh liệt, nóng cháy và sốt sắng; do đó phải có một sự nghiêm túc và một sự mong đợi tha thiết trong mỗi lần gặp Chúa.
- Thái độ này phải đem đến 'sự gắn bó' với chính mình Đức Chúa Trời mà luôn luôn cần đến một sự tách rời, phân rẽ tất cả những gì không thuộc về Ngài.
2. Những yếu tố chính cho thì giờ tĩnh nguyện.
a. Yếu tố đầu tiên là kỷ luật.
Đây chính là kỷ luật của một 'ý chí bị tan vỡ ' hơn là quan niệm thông thường về kỷ luật tự đặt cho mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bẻ gãy ý chí của con cái Ngài và khi điều này xảy ra thì người con sẽ ở trong vị trí phước hạnh là chỉ muốn những gì mà Cha muốn. Khi đó thì giờ tĩnh nguyện biệt riêng có chất lượng có thể được thực hiện.
b. Yếu tố thứ hai là sự siêng năng.
Đây là việc ứng dụng của ý chí bị bẻ gãy và trách nhiệm của con cái Chúa. Ý chí đã bị bẻ gãy và người con muốn ý chỉ của Cha, nhưng người con phải thực hành sự siêng năng đấu tranh chống lại tất cả những gì chống lại ý chỉ của Cha và trong quá trình đó kiên trì đuổi theo việc làm theo ý chỉ của Ngài.
c. Yếu tố thứ ba là sự trông đợi.
Sự gặp gỡ Đức Chúa Trời phải được coi là một biến cố to lớn! Phải có sự trông chờ to lớn về sự gặp gỡ này và những mong đợi to lớn, kết quả của sự gặp gỡ này. Những ơn phước của Đức Chúa Trời được sở hữu bằng đức tin, vì vậy con của Chúa không được đem sự nghi ngờ và vô tín vào khung cảnh của thì giờ tĩnh nguyện riêng.
d. Yếu tố thứ tư là thời gian.
Đây là một trong những vấn đề lớn nhất trong việc tìm kiếm một thì giờ biệt riêng có chất lượng. Chúng ta quá ư bận rộn với những thời khóa biểu đầy ắp và chúng ta thường cảm thấy là chúng ta không có đủ thời gian. Tuy nhiên vấn đề thực sự không phải là 'không đủ thời gian', mà là chúng ta chọn lựa để làm gì với thời gian của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có đủ thì giờ để làm những gì mà chúng ta cho là thiết yếu và có giá trị nhất! Nếu muốn một thì giờ biệt riêng đưa đến những kết quả và ảnh hưởng trên đời sống thì chúng ta phải sẵn sàng dành ra thì giờ cần thiết.
3. Mục đích của thì giờ tĩnh nguyện biệt riêng.
a. Mục đích là một sự 'ý thức về Đức Chúa Trời'.
Đây là ý thức về sự hiện diện của Chúa, mọi sự nhận biết cá nhân về Chúa. Điều này có được là bởi nhận biết cá nhân về Chúa. Điều này có được là bởi một thì giờ biệt riêng kéo dài, đều đặn và có chất lượng mà qua đó Đức Chúa Trời có thể bày tỏ về chính Ngài như Ngài muốn.
b. Mục đích là một 'sự tập trung vào Đức Chúa Trời'.
Đó chính là nơi Đức Chúa Trời trở thành trọng tâm của toàn bộ sự chú ý của chúng ta, chỉ không phải phương tiện để chúng ta thờ phượng, cầu nguyện v.v... Bây giờ chỉ có bạn và chính Đức Chúa Trời. 'Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời ngươi'.
c. Mục đích là 'Biết Chúa'.
Đây chính là nơi chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự thực hữu của chính mình Đức Chúa Trời như Ngài đã tự bày tỏ qua Kinh Thánh. Chúng ta sẽ lớn lên trong sự hiểu biết về Ngài để có thể thờ phượng và hầu việc Ngài cách đúng đắn.
4. Những gợi ý thực tế về thì giờ biệt riêng.
a. Chất lượng khác với thời lượng.
Cả hai phương diện này đều quan trọng và thiết yếu. Nhưng thà có những thời lượng ngắn hơn nhưng có chất lượng thật còn hơn là thời lượng dài mà có ít hoặc không có chất lượng. Chúng ta phải cố gắng để biến mỗi thì giờ tĩnh nguyện riêng thành một thì giờ có chất lượng và rồi sẽ cố gắng thực hiện vấn đề thời lượng càng nhiều càng tốt.
b. Sự tin kính khác với những nghi thức thờ phượng.
Chỉ có những nghi thức thờ phượng thì rất là thiếu sót nếu không có lòng tin kính Đức Chúa Trời thực sự kèm theo. Chúng ta phải luôn luôn chắc chắn rằng chúng ta nhớ lý do của những nghi thức thờ phượng, rằng động cơ và thái độ chúng ta là đúng đắn. Một lần nữa, hãy nhớ rằng đây là một cơ hội lớn cho một cuộc gặp gỡ thiên thượng đặc biệt.
c. Kỷ luật khác với tự do.
Sẽ cần có kỷ luật cá nhân nếu chúng ta muốn duy trì sự chuyên cần trong thì giờ tĩnh nguyện biệt riêng. Tuy nhiên điều này cũng là nguyên nhân của nhiều mặc cảm tội lỗi cũng như nhiều sự chán nản khi không làm được điều chúng ta ấn định. Do đó chúng ta phải có những giới hạn hợp lý và phải đặt ra những mục tiêu thực sự có thể đạt được (thí dụ cố gắng để có hai tiếng đồng hồ tĩnh nguyện mỗi ngày thì không thực tế đối với một số người). Và cũng hãy nhớ rằng không có sự đoán phạt nào vì vậy đừng có mặc cảm tội lỗi khi bạn không đạt được những tiêu chuẩn đã đặt ra.
d. Sự đều đặn khác với thói quen.
Chuyên cần phải là một mục tiêu trong đời sống tin kính của bạn, điều này có nghĩa là sự đều đặn rất là quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta phải tránh để không biến những thì giờ tĩnh nguyện thành một thói quen nhàm chán. Vì vậy hãy hết sức để giữ thì giờ tĩnh nguyện đều đặn nhưng hãy tránh biến thì giờ này thành thói quen hay hình thức. (Tránh những hình thức đều đặn, những thói quen 'nhàm chán' và những 'lối nói huênh hoang rỗng tuếch' rất dễ rơi vào). Một lần nữa, hãy nhớ trọng tâm là dâng hiến chúng ta cho Đức Chúa Trời trong mối tương giao mật thiết không thể để cho thì giờ này trở nên nhàm chán được!
e. Cấu trúc khác với sáng tạo.
Cần phải có một cấu trúc nào đó cho thì giờ tĩnh nguyện của bạn. Thì giờ này sẽ bao gồm cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đọc sách, suy gẫm, thờ phượng v.v... Tôi còn khuyên các bạn nên ghi nhật ký nữa. Nhưng trong cái cấu trúc đó hãy cố giữ lại một cái gì tự nhiên và uyển chuyển. Chắc bạn không hề muốn mất đi yếu tố ngạc nhiên, kỳ lạ và hứng thú trong những thì giờ đặc biệt dành cho Đức Chúa Trời!
f. Tìm kiếm khác với kiên nhẫn.
Đây lại là hai mặt khác của đời sống tĩnh nguyện. Một mặt, phải có sự chuyên cần và mong đợi nhiều trong thì gì biệt riêng, ao ước một cuộc gặp gỡ sâu sắc với Đức Chúa Trời. Nhưng đồng thời, một mặt khác thì chính Đức Chúa Trời đang kiểm soát thì giờ này và người tín đồ phải có thái độ kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Do đó đừng 'ép buộc' thời gian, đừng 'cố gắng dựng' nên những cảm xúc, đừng đòi hỏi Chúa làm việc theo như những mong đợi của bạn. Vì vậy hãy kiên trì tìm kiếm Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng của bạn và kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài!
g. Đấu tranh khác với tiến bộ.
Sẽ luôn luôn có một trận chiến thuộc linh trong đời sống tĩnh nguyện của bạn, nếu bạn thật sự có sự tin kính. Sẽ có sự kháng cự và chống đối với những ước muốn và nỗ lực của bạn, và sẽ có những lúc mà trận chiến sẽ rất ác liệt. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục, bạn sẽ có những tiến bộ - ngay cả khi dường như bạn chẳng tiến bộ gì hết hay dường như những tiến bộ đó không nhanh như bạn mong đợi. Đừng bao giờ quên nguyên tắc căn bản của sự gieo và gặt - bạn sẽ gặt được một vụ mùa thuộc linh nếu cứ tiếp tục gieo hạt giống tốt trong cánh đồng của Thánh Linh và nếu bạn không nản lòng!
h. Thời gian khác với cõi đời đời.
Cần có một thời gian kéo dài trong đời sống tĩnh nguyện của bạn (thí dụ trong mỗi thì giờ biệt riêng của cá nhân cũng như trong thời giờ tích lũy của cả cuộc đời). Có lẽ đây là một trong những chướng ngại vật gay nhất đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, vì dường như họ luôn luôn không có đủ thời gian và thì giờ tĩnh nguyện bị bỏ đi quá dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta đánh giá cái lý lẽ 'không đủ thì giờ' không thỏa đáng này, dựa trên cái nhìn vĩnh cửu về những điều thật sự quan trọng. Phân tích cho đến cùng thì rõ ràng là chúng ta luôn luôn có đủ thời giờ để làm những gì mà chúng ta cho là thật sự quan trọng. Vì rằng phải cần đến nhiều thời gian chất lượng để có thể gây một ấn tượng sâu sắc và lâu dài trên con cái của Chúa, chúng ta phải dành càng nhiều thì giờ càng tốt cho những thời giờ tĩnh nguyện riêng của chúng ta.
Công thức đơn giản sau đây bày tỏ tầm quan trọng thật sự của thời giờ chất lượng dành cho Chúa.
ẤN TƯỢNG = THỜI GIAN x CƯỜNG ĐỘ
'Đã tìm thấy Chúa mà vẫn còn tìm kiếm Ngài là tình yêu nghịch lý của linh hồn. Tình yêu này, bị những nhà tôn giáo dễ dàng thỏa lòng khinh rẻ, nhưng tình yêu này được chứng thực bằng kinh nghiệm phước hạnh của những con cái Chúa, có tấm lòng nóng cháy' (A.W.Tozer; The Pursuit of God, trang 15
CÂU HỎI
1. Bạn giải thích như thế nào về mối quan hệ giữa sự xưng tội, ăn năn, thống hối và sự thờ phượng Chúa. Hiện giờ bạn có đang làm những gì bạn giảng không?
2. Hãy giải thích những suy nghĩ của bạn về lối định nghĩa và sự cầu nguyện trong giáo trình này.
3. Hãy phát biểu suy nghĩ của bạn về vấn đề rõ ràng là khó xử này: vì Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể tuyệt đối và biết hết mọi chuyện thì tôi có cầu nguyện hay không cũng không quan hệ.
4. Nếu sự vâng phục cá nhân trực tiếp liên quan đến một đời sống cầu nguyện có hiệu quả thì bạn phải bổ sung ngay bước vâng phục nào?
5. Vì hầu như chắc chắn là Đức Chúa Trời chưa trả lời tất cả những lời cầu nguyện của bạn ngay lập tức vậy có thể Ngài đang dạy bạn điều gì liên quan đến sự bền đỗ?
6. Xin cho biết bạn có thể thay đổi việc thực hành kiêng ăn theo cách nào sau khi đã được nghe trình bày về điều này trong lớp học?
7. Mặc dù sự suy gẫm là một lãnh vực bị xao lãng nhiều trong Hội thánh ngày nay, bạn cần có những biện pháp gì để phát triển thói quen này trong đời sống bạn?
8. Xin giải thích mối quan hệ giữa giá trị mà hiện giờ bạn đang gán cho Chúa với sự thờ phượng Chúa của bạn. Bạn phải làm gì để trở nên một người thờ phượng Chúa tốt hơn?
9. Hãy nói kỹ về ý niệm sự thờ phượng phải là cách sống hơn là những biểu hiện thỉnh thoảng của lòng sùng bái.
10. Bạn sẽ khuyên những Cơ Đốc nhân khác điều gì về tầm quan trọng của một thì giờ tĩnh nguyện biệt riêng có chất lượng dành cho Chúa?
Bạn có đang thực hiện điều bạn giảng cho người khác không?
Nếu không, bạn phải có ngay những biện pháp gì?

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:51 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách