† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2957|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - D. Mục đích của Phúc âm.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 09:02:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

D. Mục đích của Phúc âm.

Tôi muốn đề cập đến vấn đề quan trọng là mục tiêu của Đức Chúa Trời trong sách Phúc âm. Nói một cách khác tại sao khởi đầu Đức Chúa Trời lại chọn để cứu chúng ta và mục đích sau cùng mà Ngài theo đuổi là gì? Tôi muốn khai triển đề tài này theo cách sau đây, đó là mời bạn xem xét lại sự đánh giá riêng của bạn về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.
1. Bản chất ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong sách Phúc âm.
Có nhiều yếu tố chủ yếu liên quan đến ân điển cứu chuộc ủa Đức Chúa Trời mà mỗi tín đồ phải biết và nhớ.
- Chúng ta phải nhớ rằng trước hết Đức Chúa Trời không có bổn phận phải tạo ra chúng ta và thứ đến Ngài cũng không hề có bổn phận phải cứu chúng ta.
Nói một cách khác, chúng ta không muốn nhìn Đấng Toàn Năng như một con người cô đơn trong quá khứ đời đời và quá mong ước có bạn nên thấy rằng cần phải tạo ra những người khác. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn xem Ngài như là chỉ vì thấy thương hại cho tình trạng hư mất của chúng ta mà phải tạo ra nhu cầu cứu rỗi.
-Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không hề mắc nợ con người sa ngã cứu rỗi của Ngài!
Đức Chúa Trời không hề bị bắt buộc hay có bổn phận phải cứu bất cứ ai. Do đó chúng ta kết luận rằng Ngài không hề hành động vì bị một sự ép buộc nào từ bên ngoài. Sự thực của vấn đề là Đức Chúa Trời quả có 'mắc nợ' mọi người sa ngã sự đoán phạt đời đời và sẽ tỏ ra hoàn toàn công bình và phù hợp với bản chất của Ngài khi áp đặt bản án đó trên tất cả chúng ta.
- Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chẳng được điều gì khi cứu chúng ta!
Đấng Toàn Năng hoàn toàn độc lập và tự thỏa lòng trong chính Ngài và không cần bất cứ điều gì ngoài Ngài để được hạnh phúc. Nói một cách khác Đức Chúa Trời chẳng được thêm điều gì khi cứu chúng ta khỏi hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu.
Vì vậy: không phải Đức Chúa Trời cứu chúng ta vì đó là bổn phận của Ngài. Vì tất cả chúng ta chỉ đáng chịu cơn thạnh nộ đời đời của Ngài nên Ngài hoàn toàn tự do để làm bất kỳ điều gì Ngài muốn với bất kỳ ai và bằng bất kỳ cách thức nào (đó là nói về những hành động ân điển của Ngài đối với các tội nhân đáng bị hình phạt)
Vì vậy: không phải Đức Chúa Trời cứu chúng ta vì lợi ích riêng của Ngài mà chính là để làm thành điều mà ý Ngài đã định từ trước.
Vì vậy: sự cứu rỗi của bạn là một sự lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời, theo ý chỉ của Ngài và được định để là sự bày tỏ tình yêu riêng và ân điển tuyệt vời của Ngài với bạn.
Để ngợi khen vinh hiển đời đời của Ngài!
2. Những kết quả của ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong sách Phúc âm.
Đức Chúa Trời cứu những tội nhân không thể tự cứu để làm vinh hiển danh Ngài qua việc bày tỏ ân điển. Hãy thử tưởng tượng tất cả các tạo vật khi nhìn lên Hội thánh trong tình trạng vinh hiển.
Họ sẽ lấy làm lạ trước sự kiện Đức Chúa Trời chọn để cứu một nhóm người như chúng ta!
Họ sẽ lấy làm lạ trước quyền năng của Đức Chúa Trời đã tái sanh chúng ta và làm chúng ta được sống trong Giê-xu Christ!
Họ sẽ lấy làm lạ trước sự kiện chúng ta được gọi là thánh đồ và chính Đức Chúa Trời sẵn lòng ở giữa chúng ta!
Họ sẽ lấy làm lạ về ân điển thánh hóa của Đức Chúa Trời đã tạo ra vừa ước muốn lẫn khả năng đầu phục ý chỉ của Ngài.
Họ sẽ lấy làm lạ trước sự kiện không một tín đồ thật nào bị ngã luôn nhưng đều được quyền năng của Chúa gìn giữ qua huyết của Chiên Con.
Họ sẽ lấy làm lạ khi nhìn thấy chúng ta trong trạng thái vinh hiển, bày tỏ rằng mục đích của Đức Chúa Trời khi cứu chúng ta cuối cùng được thực hiện cách hoàn hảo trong đời sống chúng ta!
Thật vậy họ sẽ lấy làm lạ về thân vị của Đức Chúa Trời, công tác cứu chuộc của Con Ngài và chức vụ bền bứ của Đức Thánh Linh đã đem đến một sự cứu rỗi lớn lao như vậy cho những con người bất lực và cần được cứu như vậy!
3. Mục đích ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong sách Phúc âm.
Những câu khẳng định sau đây về mục đích của Phúc âm trong đời sống của người tín đồ có vẻ như quá đơn giản nhưng thật sự chỉ ra điều sâu xa nhất mà một con người có thể đạt đến. Khi chúng ta xem những câu này là tượng trưng cho điều sâu xa nhất mà những tội nhân chỉ đáng cho địa ngục có thể đạt được thì ân điển của Đức Chúa Trời lại càng tỏ ra lớn lao là dường nào!
- Mục đích của sách Phúc âm là đem đến cho mỗi người tín đồ một sự đánh giá chính xác về công việc tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ (Mat Mt 10:34-39, LuLc 14:25-33).
- Mục đích của sách Phúc âm là đem mỗi một tín đồ đến nơi mà mục đích cao nhất của họ trong đời sống là đem niềm vui đến cho Đức Chúa Trời (ICo1Cr 5:6-9).
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Hiện bây giờ bạn có đang vui hưởng một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời không? (Hãy thành thật!
Nếu có, thì bạn phải làm gì để duy trì một mối tương giao như vậy?
Nếu không, thì bạn phải bắt đầu thực hiện những bước nào để phát triển mối tương giao giống như vậy?
2. Khi xem xét bản liệt kê 'bông trái Thánh Linh' thì bạn thấy bông trái nào được biểu hiện kém hơn những bông trái khác?
Bạn giải thích điều này ra sao?
Bạn phải làm gì để phát triển yếu tố còn thiếu sót này trong đời sống bạn?
3. Bạn có thấy phục hưng là một nhu cầu trong Hội thánh ngày nay không? Nếu có thì tại sao và nếu không thì tại sao?
4. Bạn có nhìn thấy phục hưng là một nhu cầu trong đời sống bạn không? Nếu có thì tại sao và nếu không thì tại sao?
5. Cần phải làm gì cho nhu cầu được phục hưng hiển nhiên của ngày hôm nay?
Bạn có sẵn lòng trả cái giá cần thiết không? Có thật vậy không?
6. Dưới ánh sáng của mục đích được nêu ra trong sách Phúc âm thì Đấng Christ thật sự đã có ảnh hưởng gì trên đời sống cá nhân của bạn?
Dưới ánh sáng của câu hỏi nêu trên thì bạn hy vọng Đấng Christ sẽ có ảnh hưởng gì trên đời sống bạn?

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 11:32 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách