† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2323|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - Giới Thiệu Chương Trình Học

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-9-2011 08:28:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

Giới Thiệu Chương Trình Học

Nghiên cứu giáo lý là gì ?
Mahatma Gandhi, cha đẻ của Aán độ hiện đại nghĩ những điều xấu của thế kỷ 20 là gì? Tại sao Benito Juarez chọn việc tách Hội Thánh ra khỏi chính quyền của nước Mêxicô?
Để tìm hiểu những điều này là gì và những vĩ nhân khác dạy gì về đề tài nào, thông thường chúng ta phải đọc hết những tác phẩm của họ. Trong trường hợp của Gandhi, phải đọc tất cả 80 cuốn sách. Thật dễ dàng hơn cho chúng ta nếu chỉ tìm được mốt cuốn sách phân loại tất cả những gì ông dạy theo từng đề tài.
Chúng ta cũng gặp nan đề tương tự trong việc nghiên cứu nhiều chủ đề bao trùm trong Kinh Thánh. Có lẽ bạn đã khám phá ra rằng những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh không giới thiệu theo đề tài. Chẳng hạn, sách Sáng thế không đưa ra một sự giải thích đầy đủ về Đức Chúa Trời chí cao ( godhead), hoặc bất kỳ sách nào cũng vậy.
Vì thế, cách quan trọng nhất để nghiên cứu Kinh Thánh là xuyên suốt cả Kinh Thánh để tìm ra những sự dạy dỗ liên quan đến một đề tài nào đó. Điều nầy sẽ giúp chúng ta toàn bộ ý tưởng, cũng như đưa ra những chi tiết theo cách lý luận hợp lý. Đó là phương pháp thức tế cho việc định hướng sự suy nghĩ của chúng ta và đưa vào cuộc sống chúng ta phù hợp nguyên tắc của Kinh Thánh.
Thuật ngữ dùng cho loại nghiên cứu Kinh Thánh này là hệ thống thần học (systommatic theology) trong loạt bài này chúng ta sẽ theo một dàn ý khi nghiên cứu Kinh Thánh dạy gì về vụ trụ, si quản trị vũ trụ, thần dân và cấu trúc Đức Chúa Trời chọn để phát triển. Chúng ta sẽ khám phá những gì Kinh Thánh nói về tương lai.
Sự khảo sát có hệ thống về những gì Kinh Thánh dạy liên quan đến những vấn đề quan trọng sẽ giúp chúng ta biết mình có thể mong đợi gì nơi Đức Chúa Trời và Ngài mong đợi chúng ta những gì. Kết quả chúng ta sẽ trưởng thành về mặt thuộc linh.
Mô tả các bài học .
ĐÁ GÓC NHÀ LẼ THẬT. Nghiên cứ về giáo lý Kinh Thánh là phần giới thiệu hệ thống học tập về những giáo lý của Kinh Thánh. Những đề tài chính bao gồm bản chất của Đức Chúa Trời, công việc của Đức Chúa Trời, những hoạt động và những hạn chế của Thiên sứ, sự tạo dựng sự sa ngã của loài người, kế hoạc cứu chuộc của Đức Chúa Trời, nguồn gốc của Kinh Thánh, Hội Thánh và kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Loạt bài học này là phần nghiên cứu sự dạy dỗ của Kinh Thánh có tính thực tế, căn bản và ứng dụng cho cuộc sống của mọi tín hữu. Những chủ đề lớn của Kinh Thánh được khám phá và được nhiều phần trích dẫn Kinh Thánh hỗ trợ.
Mục đích yêu cầu bài học .
Học xong loạt bài này bạn có thể
1. Liệt kê những thuộc tính thiêng liêng và cá nhân của những thành viên của Đức Chúa Trời chí Cao.
2. Mô tả sự tạo dựng của con người, sự sa ngã của con người, và phương cách giải quyết mà Đức Chúa Trời cung ứng để phục hồi sự tương giao của con người với Ngài.
3. Mô tả những gì ta biết về thiên sư thiện và thiên sứ ác cùng những hoạt động của họ.
4. Giải thích những mục đích và cách hoạt động của Hội Thánh và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tương lai đời đời của Hội Thánh.
5. Quyết định để điều chỉnh đức tin và hướng tư cách đạo đức đưa trên lẽ thật Kinh Thánh hướng dẫn mọi lãnh vực của cuộc sống mình.
Sách giáo khoa .
Bạn sẽ dùng cuốn ĐÁ GÓC NHÀ LẼ THẬT CỦA floyd C.Wood - worth, và Đavít D. Duncan vừa là sách giáo khoa duy nhất để bạn nghiên cứu. Trong loạt bài này. Kinh Thánh vẫn là sách giáo khoa duy nhất để bạn nghiên cứu. Trong loạt bài này chúng tôi trích dẫn Kinh Thánh theo bản New International version ( NIV), 1978, nếu trính từ bản dịch khác chúng tôi sẽ ghi bên cạnh.
Thời gian học .
Thời gian học mỗi bài tùy vào kiến thức của bạn về đề tài cũng như sức học cần thiết trong việc tự học. Hãy lập thời gian biểu để bạn đủ thời giờ đạt được mục tiêu do tác giả loại bài đưa ra cũng như đạt được chỉ tiêu do bạn đề xuất.
Đề cương bài học và cách học .
Mỗi bài gồm có:
1) Tựa đề.
2) Nhập đề.
3) Dàn ý.
4) Những mục tiêu của bài học.
5) Những hoạt động học tập
6) Những chữ chìa khóa ( căn bản)
7) Triển khai bài học bao gồm những câu hỏi nghiên cứu.
8) Trắc nghiệm cá nhân (cuối phần triển khai bài học)
9) Giải đáp những câu hỏi nghiên cứu.
Dàn ý và những mục tiêu bài học sẽ giúp bạn tổng lược đề tài, tập trung sự chú ý vào những điểm chính khi bạn học và cho bạn biết về nội dung mình sẽ học.
Đa số những câu hỏi nghiên cứu trong phần triển khai bài học đều có chừa khoảng trống để bạn trả lời. Có những câu trả lời sài bạn phải viết vào sổ tay. Khi ghi câu trả lời vào sổ tay, nhớ ghi số câu hỏi và tựa đề bài học. Điều nầy sẽ giúp bạn ôn bài để làm bản tường trình học tập.
Đừng xem phần giải đáp trước khi bạn trả lời các câu hỏi. Nếu bạn tự trả lời, bạn sẽ nhớ kỹ những gì mình đã học. Sau đó hãy tự, kiểm tra lại câu trả lời của mình với phần giải đáp được đưa ra ở cuối bài học. Hãy sửa lại những câu bạn trả lời chưa đúng. Những câu trả lời đó không sắp theo số thứ tự bình thường nên bạn cũng không thấy trước phần trả lời của câu hỏi kế tiếp.
Làm thế nào để trả lời câu hỏi .
Có nhiều câu hỏi nghiên cứu và những câu hỏi trắc nghiệm trong phần hướng dẫn thực tập này. Sau đây là vài câu hỏi cách thức trả lời. Sẽ có hướng dẫn cụ thể có các loại câu hỏi khác.
CÂU TRẢ LỜI NGẮN: Câu hỏi yêu cầu bạn hoan chỉnh một lời diển đạt hay một câu trả lời ngắn. Thường có chừa khoảng trống để bạn trả lời.
Ví dụ:
(1) Ai viết thư tín gởi cho người Galati?
..............................................................................................................................................................................................
Trong phần hướng dẫn học tập, hãy viết câu trả lời ngắn như trên.
CÂU HỎI LỰA CHỌN.
Từ những câu trả lời cho sẵn, bạn chọn câu trả lời đúng.
Ví dụ:
(2) Cựu ước có tổng số
a) 66 sách.
b) 39 sách.
c) 27 sách.
Câu trả lời đúng là b) 39 sách, trong phần bài làm của bạn, hãy dùng viết khoanh tròn chư b)giống như sau:
(2) Cựu ước có tổng số.
a) 66 sách
b) 39 sách.
c) 27 sách.
(Có vai câu hỏi lựa chọn có thể có nhiều hơn 1 câu trả lời đúng. Trong trường hợp này bạn có thể khoanh tròn mẫu tự ở đầu câu trả lời đúng)
CÂU HỎI ĐÚNG SAI.
Bạn chọn một hoặc vài câu trả lời ĐÚNG với câu hỏi
Ví dụ:
(3) Lời diễn đạt nào ĐÚNG?
a) Kinh Thánh có tất cả 1200 sách.
b) Kinh Thánh là sứ điệp dành cho tín hữu ngày nay.
c) Tất cả những trước giả của Kinh Thánh đều viết bằng tiếng Hybá lai.
d) Đức Thánh Linh cảm thúc cho các tác giả Kinh Thánh.
Những lời diễn đạt b)và d) đều đúng. Bạn cp1 thể khoanh tròn cả hai mẫu tự dể chứng tỏ điều mình chọn.
CÂU HỎI TƯƠNG HỢP
Loại câu hỏi nay yêu cầu bạn chọn những câu trình bài phù hợp với câu hỏi, chẳng hạn nhân vật với đặc tính nhân vật, hay các sách của Kinh Thánh với trước giả của sách ấy.
Ví dụ:
(4) Viết số cho tên người lãnh đạo trước mỗi cụm tự mô tả một số việc người ấy làm.
1a. Nhận lãnh luật pháp ở núi Sinai.
2b. Dẫn dân Ysơraên qua sống Giôđanh
2c. Diễn hành vòng quanh thành Giêricô
1d. Sống trong cung điện Pharaôn.
1)Môi se
2) Giôsuê
Cụm từ a) và d) chỉ về Môise, cụm từ b)và c) chỉ về Giôsuê. Bạn có thể viết 1)bên cạnh a và d. và 2) bên cạnh b và c. giống như trên ví dụ
Phương cách học loại bài nầy .
Nếu ban tự học loạt bai hàm thụ nầy, bạn hãy gởi phần làm bài bằng thư đến văn phòng chúng tôi. Mặc dù bài hàm thụ này giúpbạn tự học, nhưng bạn vẫn có thể học chung trong nhóm hay trong lớp học. Nếu thế người hướng dẫn sẽ triển khai thêm một số điều dạy bảo khác song song với bài học. Do đó bạn nên theo sự chỉ dẫn của vị ấy.
Bạn có thể sử dụng những bài học nầy trong các nhóm học Kinh Thánh tư gia, trong lớp học ở nhà hoặc ở trường Kinh Thánh . Bạn sẽ thấy nội dung của chủ đề và phương pháp học tập giúp ích rất nhiều cho các mục đích nầy.
Bản tường trình học tập .
Nếu bạn tự học bài hàm thụ nầy, hoặc học với nhóm hay trong lớp học, bạn sẽ nhận thêm bảng tường trình học tập theo sự hướng dẫn trong loạt bài học và torng bản tường trình, làm xong bạn gởi phần trả lời cho người hướng dẫn để vị đó sửa bà và ghi phần nhận xét về bài làm của bạn.
Chứng chỉ
Sau khi bạn làm xong những câu hỏi nghiên cứu phần trắc nhiệm cá nhân và bản tường trình học tập của bạn đạt được thành tích tốt theo sự nhận xét của người hướng dẫn bạn, bạn sẽ nhận được chứng chỉ khen thưởng.
Những tác giả của loại bài học nầy .
FLOYD C. WOODWORTH. JR là mục sư thực thụ từ năm 1951. Hiện thời ôn là chủ bút của những tài liệu học tập cho mạng lưới huấn luyện Cơ đốc nhân và là giáo sư viện thần học cấp tiến ở Châu Mỹ Latinh. Oâng Woodworth phục vụ Chúa tại Cuba cho đến Châu Mỹ latinh. Oâng Woodworth phục vụ Chúa tại Cuba cho đến Cu ba cho đến năm 1963, Năm 1964, ông làm giám đốc trường Kinh Thánh Trung Tâm Côlômbia, Nam Mỹ. Vào năm 1973, ông đổi sang Mêxicô, tại đây ông gắn bó với việc saọn tài liệu giáo dục Cơ đốc qua chương trình giáo dục Cơ đốc Cấp tiến nỗi tiếng là mạng lưới huấn luyện Cơ đốc nhân.
Oâng Woodworth tốt nhiệp trường Kinh Thánh Trung Ương ở Springfiel, Missouri, và đại học Phêniên Bêtha ni (bethani Peniel College) ở Bethani, American với bằng A.B Oâng tốt nghiệp cao học (M.B) về văn chương Spanish Oklahoma ở đại học California ở Los Angles. La giáo sư trường Kinh Thánh, mục sư và nhà truyền giảng ông viết với nhiều kinh nghiệm phong phú khác nhau. Sự dạy dỗ của ông về nền văn hóa giao lưu tạo ra nết đặc sắc và cái nhìn tươi mói trong lối viết của ông.
DAVID DUNCAN là giáo sĩ 17 năm và hiện nay ông là nhân viên của viện hàm thụ quốc tế ( I C I) trước khi đn việc hàm thụ quốc tế, ông là hiệu trưởng của trường Kinh Thánh Gôgôtha ở Majuro, đảo Marshall, ông ở đó tám năm ông tốt nghiệp D.A và M.A đều ở đại học Fullerton của tiểu bang California. Oâng hoàn tất học vị tiến sĩ tại viện thần học ở California ( California Graduate School of Theology) Vợ ông, bà Sondra cùng ông sống tại rhode -Saint Genèse, Belgium. Oâng bà có bốn người con đã lập gia đình và sống ở Hoa Kỳ.
Ngường hướng dẫn bạn học hàm thụ.
Người hướng dẫn bạn học chương trình hàm thụ.
(ICI) nầy sẵn lòng giúp đỡ bạn. Nếu bạncó bất lỳ thắc mắt nào về bài học cũng như bản tường trình học tập, bạn cứ tự nhiên hỏi. Nếu vài ngườimuốn học chung hãy xin vị ấy xếp đặt thì giờ thuận tiện cho cả nhóm.
Cầu xin Đức Chúa Trời ban phương cho bạn khi bắt đầu học loại bài ĐÁ ĐÓC NHÀ LẼ THẬT: Nghiên cứ về giáo lý Kinh Thánh. Nguyên những bài học nầy sẽ làm phong phú đời sớng bại, cùng sự phục vụ Chúa của bạn và giúp bạn hoàn thành vai trò của mình trong thân thể Đấng Christ cách hiệu quả.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:55 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách