† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2101|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - BẢN CHẤT VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH TỰ NHIÊN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-9-2011 08:29:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

ĐỨC CHÚA TRỜI: BẢN CHẤT VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH TỰ NHIÊN CỦA NGÀI


( God: His Nature and Natural characteristics)
Bạn có thể dò thấu những sự huyền diệu của Đức Chúa Trời không?
Bạn có thể tìm thấy những giới hạn của Đấng Toàn Năng không? (Giop G Giop11:7) Chúng ta chỉ có thể trả lời “Không” cho những câu hỏi cổ xưa nầy. Nan đề lớn trong việc chúng ta cố công ra sức hiểu biết Đức Chúa Trời ấy là con người hữu hạn không thể nào hiểu được Đấng Vô hạn.
Nếu không có sự mặc khải về bản chất và những đặc tính hay thuộc tính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không có cách nào để được thực thể (Being) của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào Ngài bày tỏ chính Ngài trong bản chất và những đặc tính của Ngài, may ra chúng ta mới có đôi chút kiến thức về thực thể thiêng liêng của Ngài. Như thế, những gì Ngài đã mặt khải về chính mình Ngài thì chính xác nhưng chỉ hé mở phần nào về thực thể của Ngài.
Chúng ta cũng có thể biết Đức Chúa Trời khi chúng ta bước vào mối thông công với Ngài. Chúng ta được sự hiểu biết về Ngài bằng sự nghiên cứu bản chất và những đặc tính của Ngài, vì những điều nầy tiết lộ những khía cạnh của thực thể của Ngài. Để đạt được kiến thức hoàn toàn đáng tin cậy về bản chất và những đặc tính liêng liêng, chúng ta phả bắt đầu nghiên cứu về sự mặt khãi của chính mình Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Trong lúc chúng ta có thể thu đạt một kiến thức phổ thông về Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn ngắm những công trình của Ngài trong thiên nhiên, thì chúng ta phải quay về lời Chúa để tiếp nhận sự hiểu biết về bản chất và những đặc tính của Ngài.
Khi bạn nghiên cứu về Đấng Tạo Hóa của chúng ta, bạn có thể đánh giá đầy đủ hơn mối quan tâm của Ngài đối với bạn qua tiến trình Ngài bày tỏ chính mình Ngài suốt mọi thời đại. Sự tự mặc khải nầy đạt đến tuyệt đỉnh khi Ngài phán trong Con Ngài (HeDt 1:2)
DÀN Ý BÀI HỌC .
_ Bản chất của Đức Chúa Trời.
_ Những thuộc tính vốn có của Đức Chúa Trời.
NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC .
Học xong bài nầy bạn có thể:
Định nghĩa và thảo luận những phẩm chất của bản chất của Đức Chúa Trời và những thuộc tính sẵn có (tự nhiên) của Ngài
Giải thích thế nào sự hiểu biết về những thuộc tính tự nhiên của Đức Chúa Trời có thể tăng cường đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời.
Nhận thức sâu sắc về những phẩm chất và những thuộc tính của Đức Chúa Trời khiến chúng ta biết được Đấng có thể cung ứng cho mỗi nhu cầu của chúng ta như thế nào.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Đọc kỹ phần giới thiệu và mục tiêu của bài học.
2. Nghiên cứu dàn ý và những mục tiêu của bài học. Những điều đó sẽ giúp bạn nhận diện những điều cần học khi bạn nghiên cứu bài.
3. Đọc bài học và làm những cạu hỏi trong phần triển khai bài học. Kiểm tra phần trả lời của mình với những lời giải đáp cuối bài học. Việc tìm và đọc tất cả những câu Kinh Thánh nêu lên torng bài học rất quan trọng.
4. Trong bài học nầy có rất nhiều từ ngữ có thể mới lạ đối với bạn. Một số chữ được liệt kê dưới đây, gọi là những chữ chìa khoá ( key words). Nếu từ ngữ nào bạn không rõ ý nghĩa, hãy xem phần chú giải thuật ngũ ở cuối sách, chúng tôi có ghi ra định nghĩa của những chữ ấy. Nhiều chữ được định nghĩa trong bài học. Cũng có nhiều ghữ bạn phải dùng từ điển để tìm định nghĩa.
5. Hoàn tất phần trách nhiệm cá nhân ở cuối bài, rồi mới đối chiếu với phần giải đáp c\ở cuối sách. Oân lại câu nào bạn trả lời chưa đúng.
THUẬT NGỮ . (Những chữ chìa khóa)
bản thể Bất tử
bất biến
biểu lộ
Ba ngôi
đơn nhất
hiệp nhất
phân biệt.
phi vật chất
thuộc tính
tối cao(tể trị)
thực chất
Vĩnh hằng, vĩnh cữu
Vôsở bất năng
vôsở bất tri
vôsở bất tại
vô song, vô hạn.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:56 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách