† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2180|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - NHỮNG ĐẶC TÍNH ĐẠO ĐỨC

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-9-2011 08:32:57 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

ĐỨC CHÚA TRỜI: NHỮNG ĐẶC TÍNH ĐẠO ĐỨC VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA NGÀI

(God: His Moral Characteristics and works)
Có lúc nào bạn tràn ngập những câu hỏi khi đọc một tờ báo nói về bi kịch lớn xảy ra cho đờisống của một Cơ đốc nhân hay không. Bạn có nhìn thấy một con người gian ác lại thánh công rực rỡ và giàu có qua sự không thành thật và ngạc nhiên tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều như thế xảy ra không? Thông thường tâm trí chúng ta rất bực bội khi thấy những điều bất công xảy ra, và chúng ta đặt vấn đề với Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta hiểu rõ hơn về những đặc tính đạo đức của Đức Chúa Trời _ Sự yêu thương và thánh khiết của Ngài - và Ngài hành động trên thế giới ngay nay như thế nào, thì chúng ta khám phá rằng mọi sự xảy ra cho chúng ta đều có mục đích cả. Mục đích của Đức Chúa Trời là sửa soạn chúng ta cho vương quốc đời đời của Ngài, và ngày hôm nay Ngài hoạt động trong chúng ta để đạt được mục đích ấy.
Trong bài này chúng ta sẽ học tập về những đặc tính đạo đức của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng chúng ta, vẫn sốn động trong việc bảo tồn vật của Ngài và cung ứng mọi nhu cầu để đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài. Nhưng Ngài cho phép chúng ta tự chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Khi học bài nầy, hãy mở lòng ra để thấy Ngày yêu mến chúng ta biết dường nào và Ngài quản trị tạo vật của Ngài như thế nào.
DÀN Ý BÀI HỌC .
Những đặc tính đạo đức của Đức Chúa Trời.
Công tác tạo dựng của Đức Chúa Trời.
Công tác cai tri tối cao của Đức Chúa Trời
NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC .
Học xong bài này bạn có thể:
Thảo luận những đặc tính đạo đức của Đức Chúa Trời và sự quan trọng của những đặc tính ấy đối với tạo vật của Ngài.
Mô tả hoạt động của Đức Chúa Trời torng sự tạo sự bảo tồn và quyền lực tối cao của vũ trụ.
Giải thích lý do tại sao những Cơ đốc nhân đôi khi đau khổ trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời trong lúc sự gian ác dường như cứ tiến triển mà không bị trừng phạt.
Kết quả của sự hiểu biết rõ ràng hơn về những đặc tính và công việc của Ngài là yêu mến và đánh giá Đức Chúa Trời chính xác hơn.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1.Nghiên cứu kỹ phần triển khai bài học, dùng những cách thức nhu bạn đã áp dụng trong bài 1. Khi trả lời câu hỏi nghiên cứu phải trả lời câu hỏi của bạn trước khi xem câu trả lời ở cuối bài học.
2. Học xong bài, nhớ làm phần trắc nhiệm cá nhân và ki63m tra phần trả lời của mình với phần trả lời ghi ở cuối sách. Nhớ ôn lại phần nào bạn trả lời không đúng
THUẬT NGỮ ( những chữ chìa khóa)
bảo tồn
bảo quản, duy trì
chính trực
can thiệp
công bình
công tác
đền tội chuộc tội
đạo đức.
làm hại, làm tổn thương
ngay thẳng
nhấc lên
quan phòng.
sáng tạo
tạo dựng
tối cao
thương xót.
thánh khiết
TRIỂN KHAI BÀI HỌC
NHỮNG MỤC ĐÍCH ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong bài 1, chúngta nghiên cứ về những đặc tính của bản chất của Đức Chúa trời và những thuộc tính tự nhiên của Ngài. Bây giờ, chúng ta hãy khảo sát những đặc tính đạo đức (moral characteristics) của Ngài. Đây là những đặc tính được bày tỏ trong việc Đức Chúa Trời đối xử với loài người, nam cũng như nữ. Những đặc tính đó gồm có sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Tr7ớc hết hãy xem xét sự thánh khiết của Đức Chúa Trời
Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời
Mục tiêu1: Nhận diện những lời diễn đạt chân chính giải thích ý nghia của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời .
Bạn muốn làm người nổi tiếng trong xóm giềng bạn bạn thì phải có đặc tính gì? Một người keo kiết chăng? Một người ưa nguồi lê đôi mách chăng? Một người tốt chăng? Một người bạn chăng? Đức Chúa Trời quan tâm đến việc Ngài được nổi tiếng trong vòng các dân tộc bằng một đặc tính riêng biệt. Ngài muốn được gọi là Đấng Thánh (Eâxêchiên 39:7;)
Chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Trời không thể nào phạm một lỗi lầm nào về trí tuệ vì Ngài là Đấng toàn tri. Vì sự thánh khiết của Ngài, nên Ngài không thể phạm một lỗi lầm đạo đức nào. Thánh khiết là đặc tính của Đức Chúa Trời mà nó biểu lộ sự trọn vẹn của tất cả những gì thuộc về Ngài. Thánh khiết là nền tảng cho mọi hành động cuả Ngài. Vậy, mọi sự Ngaì làm điều đúng và tốt lành.
Chữ thánh khiết chứa đựng ý nghĩa phân rẽ (separation) Thựa thể thiêng liêng trọn vẹn phân rẽ khỏi và nhấc lên trên con người tội lỗi và gian ác. Nhưng, cho dù Ngào hoàn toàn thánh khiết và tách ra khỏi những tạo vật của Ngài, thì Ngài vẫn còn duy trì một mối quan hệ với con người trong đó Ngài rất gần gũi với họ. Phần sau chúng ta sẽ thấy điều nầy xảy ra như thế nào.
Chúng ta có thể quan sát sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong mỗi thái độ và hành động của Ngài. Bao gồm trong sự thánh khiết của Ngài có sự yêu những gì thiện hảo và ghét những gì gian ác. Vì thế Đức Chúa Trời yêu thích sự ngay thẳng và tốt lành và Ngài phân cách khỏi điều ác và kết án điều ác.
Sự tự phân rẽ của Đức Chúa Trời khỏi con người rất cần thiết vì tội lỗi của loài người. Chân lý nầy được chỉ tỏ rất nhiều lần trong Cựu ước. Đức Chúa Trời bảo Môi se dụng một hàng rào chung quanh núi Sinai (XuXh 19:12, 13, 21-25) Ngài muốn quốc gia Ysơraên ý thức rằng dân sự tội lỗi phải bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết.
Sự phân rẽ của Đức Chúa Trời khỏi dân sự tội lỗi cũng được nhìn thất trong ý nghĩa tượng trưng của ngài trại hay đền tại mà Đức Chúa Trời dạy bảo MÔi se xây dựng torng sa mạc. Phần rất đặc biệt của đền tạm được che bằng các tấm màn ( xem 26:33) Chỉ có một con người được phép vào phần đặc biệt của đền tạm. đó là thầy tế lễ được thánh hóa, là người mỗi năm được phép vào một lần để rưới huyết trên ngôi thi ân (xem LeLv 16:1-34). Người ấy làm như vậy để chuộc tội lỗi cho dân sự trong sự hiện diện của Đấng thánh. Như thế, dân sự của Đức Chúa Trời phải thấy được rằng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi của họ đến bao nhiêu.
Có nhiều phần trích dẫn khác trong Cựu ước nhấn mạnh sư thánh khiết của Đức Chúa Trời. EsIs 59:2 và HaKb 1:13 dạy rằng tội lỗi làm phân rẽ Đức Chúa Trời với dân sự phạm tội, và có phân cách dân sự phạm tội với Đ(ức Chúa Trời. Giop G 40:3-5 và EsIs 6:5-7 cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có sự hiểu biết đúng đán về sự thánh khiết của Đ(ức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẽ ý thức tội lỗi ghê rợn biết bao nhiêu. Khi chúng ta thấy sự thánh khiết kh6ng hạn chế của Đức Chúa Trời, thỉ sẽ phát sinh ra sự đau đớn về tội lỗi, ăm năn tội lỗi và sự hạ mình trong mỗi một người chúng ta.
(1) Căn cứ vào những đoạn Kinh Thánh nói trên, hãy điền baò chỗ trống.
a. Đức Chúa Trời không thể tiếp xúc với nhũng bất khiết( chẳng sạch) vì Ngài là................................................
b. Tội lỗi làm cho chúng ta bị.................................... Đức Chúa Trời.
c. Hiểu biết sự thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta ý thức................................................
Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng là đề tài của nhiều đoạn Kinh Thánh Tân ước. Chúng ta đã thấy những ví dụ trong Cựu ước nói rằng dân sự không được trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời, họ cũng chẳng có thể dùng sức riêng của mình mà đến gần sự hiện diện của Đức Chúa Trời để chuộc tội cho dân sự. Bây giờ sự chuộc tội được thực hiện qua sự hy sinh của Con Đức Chúa trời, là Chúa Jêsus Christ. Theo RoRm 5:2 và Eph Ep 2:13-18, nếu chúng ta muốn đến gần Đức Chúa Trời thì phải qua công trạng của Chúa Jêsus Christ. IPhi 1Pr 2:18 cho biết rằng tất cả mọi sự bất khiết và không công bình của chúng ta được bao phủ và chuộc cho bởi sự chết của Cứu Chúa công bình của chúng ta, để chúng ta được đem vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết.
(2) Những câu Kinh Thánh nầy dạy chúng ta con được duy nhấy để chúng ta đến gần sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời qua sự chuộc tộn cung cấp do.
a. một thầy tế lễ được thánh hóa.
b. nổ lực riêng của chúng ta để được thánh khiết.
c. Cứu Chúa Jêsus Christ của chúng ta.
Chúng ta không thể nói về sự thánh khiết của Đức ChúaTrời mà không đề cập đến sự công bình (righteousness) và sự chính trực (justice) của Ngài. Nhiều học giả Kinh Thánh phân loại những điều nầy là hai thuộc tính riêng rẽ của Đức Chúa Trời Chủ Tể, nhưng công bình và chính trực là kết quả trực tiếp của sự thánh khiết của Ngài vốn được thấy trong cách đối xử của Ngài với dân sự.
Trước hết, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ bằng công bình. Ngài thiết lậpp một chín phủ đạo đức (a moral government) rên thế giới. Điều nầy có nghĩa là Ngài đã ban những đạo luật công bằng ( tốt đẹp và ngay thẳng) mà người dân phải sống dưới những qui luật đó. Thứ hai, sự thánh khiết của Ngài được bày tỏ bằng sự chính trực. Ngài thi hành luật pháp cua Ngài cách thẳng thắn. Ngài ban thưởng cho những người vâng theo luật pháp của Ngào và từng phạt những ai trái mạng.
Sự công bình của Đức Chúa Trời được chứng tỏ bằng sự yêu mến sự thánh khiết trong dân sự. KH6ng những Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng Ngài còn đòi hỏi dân sự Ngài phải thánh khiết. Sự chính trực của Ngài được chứg tỏ bằng sự trừng phạt tội lỗi. Vì Ngài không thể dung thứ tội lỗi nên Ngaì phải trừng phạt những ai phạm tội.
(3) Đọc HeDt 12:10, 14 và trả lời câu hỏi nầy:
Sau khi tôi trở thành một Cơ đốc nhân và quay khỏi con đường gian ác thì Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi điều gì?
....................................................................
Là một phẩm chất của đời sống Cơ đốc nhân sự thánh khiết không những không làm điều gì sai quấy mà còn phải làm những điều gì phải lẽ. Trong hành động, sự thánh khiết được biểu lộ trong cuộc sống ngay thẳng và làm những gì tình yêu của Đức Chúa Trời dẫn đắt chúng ta làm cho những người khác. Sự thánh khiết nảy nở trong chúng ta sự quan tâm đến những người xung quanh mình.
Chẳng hạn, chúng ta có thể giữ sự vâng lời Đức Chúa Trời khi chúng ta giúp đỡ những nhu cầu của người khác. Chúng ta không cần làm tổn thương những nguyên tắc Cơ đốc để phục vụ những người khác.Thí dụ Chúa Jêsus thuật lại trong LuLc 16:19-37 minh họa cho lý tưởng ( tiêu chuẩn của sự trọn lành) Cơ đốc mà chúng ta phải gắn bó. Đồng thời ví dụ này cũng chứng tỏ loại hoạt động biểu lộ lý tưởng của chúng ta trong nếp sống thực tế đối với người đồng loại.
(4) Đọc LuLc 10:29-37. Trong sổ tay của bạn hãy cho biết người nào, người Lêvi, người Samari, hay thầy tế lễ, đã bày tỏ lý tưởng Cơ đốc về sự thánh khiết trong hành động và tại sao người ấy làm như thế.
Chúng ta đã thấy trong HeDt 12:10, 14, Kinh Thánh khuyên giục mỗi chúng ta phải sống cuộc sống thánh khiết và phân rẽ. Một người có thể vâng theo lệnh truyền nầy và đồng thời vẫn gắn liền với cuộc sống cộng đồng như điều Chúa Jêsu dạy trong Mat Mt 5:13-16. Đoạn Kinh Thánh này nầy dạy chúng ta rằng chúng ta không làm mất sự thánh khiết của mình, nhưng chúng ta phải làm gương cho những người khác. Như vậy, một Cơ đốc nhân sẽ không tham dự vào những gì Kinh Thánh Tân ước không cho phép.Tuy nhiên, người ấy phải làm những gì có thể được để phục vụ gia đình và láng giềng của mình và hcứng tỏ rằng mình chăm sóc họ.
(5) Khi chúng ta khảo sát sự công bình và sự chính trực của Đức Chúa Trời,thì chúng ta có một gương mẫu tốt về cách thế nào chúng ta đối xử với con cái chúng ta. Chúng ta sẽ làm điều nào trong những điều nầy ( hãy chọn câu trả lời tốt nhất) Chúng ta sẽ
a. thường xuyên phạt con cái để nhắc nhở chúng ta rằng chúng phải luôn luôn là người tốt.
b. nghiêm minh trong những mệnh lệnh của chúng ta, thường khi chúng vâng lời và phạt khi chúng ta không vâng lời.
c. cảnh cáo chúng ta rằng chúng sẽ bị phạt khi không vâng lời, những chẳng bao giờ thi hành sự trừng phạt cả, vì nghĩ rằng điều đó sẽ làm chúng nghi ngờ tình yêu của chúng ta.
Câu hỏi 5 nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải biết và hiểu nguyên tắc của Kinh Thánh liên quan đến sự sữa phạt. Theo lời của Đức Chúa Trời, người nào không kiên định sửa phạt con cái thì sẽ góp phần vào sự chết của chúng (ChCn 19:18; HeDt 12:6 và KhKh 3:19 dạy rằng Đức Chúa Trời sửa phạt những kẻ Ngài yêu. Nếu chúng ta thật sự yêu con cái mình,chúng ta sẽ sửa tị để đem lại lợi ích cho chúng ( Xem HeDt 12:5-11)
(6) Khoanh tròn những mẫu tự trước lời diễn đạt ĐÚNG liên quan đến ý nghĩa của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
a. Thánh khiết là một đặc tính của Đức Chúa Trời, mô tả về sự trọn vẹn vể đạo đức của Ngài.
b.Vì sự thánh khiết vô hạn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không thể duy trì mối quan hệ gần gũi với dân sự Ngài.
c. Ý niệm về sự thánh khiết bao gồm sự ái mộ những gì tốt lành và phù hợp với những luật pháp của Đức Chúa Trời và ghen ghét điều gian ác.
d. Trong thời Cựu ước, Đức Chúa Trời cho thấy rõ là Ngài không tự phân rẽ với dân sự Ngài cho dù họ đã phạm tội.
e. Cách Đức Chúa Trời điều khiển dân sự Ngài là kết quả của đặc tính đạo đức của Ngài.
f. Vì Đức Chúa Trời đối xử nghiêm minh, nên không những Ngài ban sự chính trực thiêng thượng nhưng Ngài còn cung cấp phương cách chuộc lỗi nếy dân sự thất bại trong việc vâng lời Ngài.
g. Ý niệm về sự thánh khiết chỉ mang một ý nghĩa là không làm điều gì sai quấy.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Mục tiêu2: Chọn một lời diễn đạt đúng nói về ý nghĩa của tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và điều đó đưọc biểu lộ như thế nào .
Giả sử một thanh niên nói với một thiếu nữ rằng chàng yêu nàng. Nhưng sau khi kết hôn thì tất cả những gì chành làm ấy là phàn nàn về nàng. Chàng chẳng quan tâm đến những gì nàng làm cho là quan trọng và chàng chẳng cần cố gắng dể đối sử tự tế với nàng. Bạn có thể đanh giá tình yêu của chành đối với nàng như thế nào không?
Đức Chúa Trời không phải như vậy. Ngày rất yêu bạn và tôi, và Ngài bày tỏ điều đó không chỉ bằng lời n1i và lời hứa nhưng còn bằng những gì Ngài làm nữa.
Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để lập công trạng hay chiếm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nói điều gì hay làm gì để bắt buộc Đức Chúa Trời phải yêu chúng ta. Đó chỉ là một phần của bản chất của Ngài để yêu thương mà thôi. Ngài yêu thế gian. Ngài yêu chúng ta.
Trong những cách thực tiễn của Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài yêu chúng ta biết dường nào. Một số người liệt kê sự nhơn từ, thương xót, kiên nhẫn và thành tín là những thuộc tính riêng biệt của Đức Chúa Trời, nhưng tôi coi những điều đó là một phần của tình yêu của Ngài. Có lẽ bạn sẽ nghĩ về những khía cạnh của tình yêu của Chúa để có thể thêm vào bản liệt kê trên. Những thuộc tính nầy chỉ cho chúng ta thấy chúng ta đối với Chúa quan trọng làm sao. Những điều ấy cho chúng ta thấy Ngài quan tâm đến chúng ta biết dường nào.
(7) Đọc GiGa 3:16; 17:24; IGi1Ga 4:9-10 và KhKh 1:4-5. Những câu này cho thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời rất sống động. Loại hoạt động nào biểu thị tình yêu nầy?
(8) Đọc GiGa 13:34-35; 14:15; 15:13-14, và IGi1Ga 5:2-3. Bằng lời riêng của bạn hãy mô tả hai cách thức chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời.
Trong Cựu ước, Đức Chúa Trời thường được hình dung như một chiến sĩ can trường đầy quyền năng. Nhìn Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương, thật khó cho tôi chấp nhận. Môït trong những ví dụ king ngạc nhất về tình yêu của Ngài cho thấy Chúa là một Đấng hủy dệt giận dữ (an angry destroyer) sắp trừng phạt một thành phố gian ác, nhưng Ngài miễn cưỡng _ Ngài kiềm hãm cơn giận lại. tại sao Ngài không tiến hành kế hoạch của Ngài? Cuối cùng cách vách tường đã sập xuống và không còn gì nữa. Đ(ây là những gì Ngài phán “ Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta” (Exe Ed 22:30) Nếu có người nào công bình đã đứng tại chỗ đó mà cầu xin sự thương xóc của Ngaì, chắn hẳn Ngài đã tha thứ cho cả thành phố, Điều đó chứng tỏ Ngài yêu thương biết bao !
Đavít, Eâsai và Giêrêmi giối thiệu Đức Chúa Trời là một người cha. Có sự so sánh nào đẹp bằng mối quan tâm của cha nhân từ đối với con cái trong sự hướng dẫn chúng? Đavít n1i rằng Đức Chúa Trời đối xử hân từ với con cái Ngài. Ngài n1i rằng họ chỉ là những người bất lực (Thi Tv 103:13-14) Eâsai nghĩ về Đức Chúa Trời là cha/hay thương xót (EsIs 63:16; 63:8) Giêrêmi nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời là Cha, sau khi trừng trị những con cái không vâng lời, thì dịu dàng dẫn chúng về nhà (Gie Gr 31:7-9)
Trong Tân ước chúng ta thấy những gương mẫu tối ưu về tinh yêu của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus đến trần gian để trả giá hình phạt tội lỗi của chúng ta. Ngài tiết lộ công giá ghê rợn của tội lỗi ( sự chết). Ngài cung ứng sự cứu chuộc cho chúng ta bằng một giá không thể ước lượng nổi - chính mạnh sống của Ngài (GiGa 3:16-17) Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều đến nỗi chúng ta biết rằng Ngài sẽ chẳng cho phép bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta mà không hiệp lại làm ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta yêu Ngài. Chúng ta có thể yên nghĩ và tin quyết nơi tình yêu của Ngài bất chấp hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Tình yêu của Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi và hình phạ của nó (IGi1Ga 4:18; IITi 2Tm 1:7)
(9) Trong sổ tay của bạn, hãy liệt kê tất cả đặc tính của Đức Chúa Trời mà bạn có thể tìm thấy trong EsIs 43:1-5 Bạn có thể tìm thấy ba thuộc tính tự nhiên của Ngài và thuộc tính đạo đức.
(10) Bạn có những bạn hữu naò không ý thức rằng Đức Chúa Trời yêu họ không? Hãy đọc Mat Mt 24:14; 28:19 và Cong Cv 1:8 Căn cứ vào những đoạn Kinh Thánh nầy. hãy viết vào sổ tay của bạn trách nhiệm củ bạn đối với những gì chưa biết về tình yêu của Đức Chúa Trời
Exe Ed 18:1-32 bày tỏ tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Trong lúc thỉnh thoảng họ không biết mình nhận lý do về sự cứng lòng của họ, thì Đức Chúa Trời giải thích rằng Ngài muốn họ vâng lời phục vụ. Hình phạt đưa ra là để họ chú ý và mang họ trở lại sự phục hồi và chữa lành mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời. Câu 31 và 32 chỉ rõ mức độ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân Ysơraên và sự khao khát không chấm dứt về sự cứu rỗi dân sự :
Hãy liệt xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy tiếp lấy lòng mới và thần linh mới. Hỡi nhà Ysơraên, tại sao ngươi muốn chết? Chúa Chí Cao phán rằng vui về sự chết của bất cứ kẻ nào đâu, nên hãy ăn năn và được sự sống.
(11) Chọn những lời diễn đạt đúng về tình yêu của Đức Chúa Trời có ý nghĩ gì cho chúng ta và tình yêu đó biểu lộ như thế nào.
Tình yêu của Đức Chúa Trời.
a. tiết lộ rằng dù người ta đáp ứng với Ngaì như thế nào, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho họ.
b. tiết lộ sự nhơ từ, thương xót, kiên nhẫn và ân phúc của Ngài trong mối quan hệ của Ngài đối với dân sự, và điều đó được bày tỏ trong hành động tích cựu như tha thứ tội lỗi.
c. dẫn đến sự hình phạt, và điều đó được bày tỏ trong sự từ chôùi kìm hảm cơn giận và cho dân sự có cơ hội khác để vâng lời Ngài.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:57 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách