† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2233|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - CÔNG TÁC TẠO DỰNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-9-2011 08:33:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

CÔNG TÁC TẠO DỰNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Mục tiêu3: Chọn những lời diễn đạt giải thích các hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời và ý nghĩa của những công tác ấy đối với chúng ta .
Bây giờ chúng ta hãy khảo sát những công việc của Đức Chúa Trời.
1) Các hành động tạo dựng của Ngài.
2) Quyền lực tối cao của vũ trụ của Ngài, bao gồm sự duy trì hay bảo tồn sự vật của Ngài, và
3) Sự quan phòng của Đức Chúa Trời dẫn đến mục đích tối hậu của Ngài.
Những người được nổi bật torng lịch sử không phải vì họ là ai, nhưng vì những gì họ đã làm. Chẳng hạn, bà Marie Curie nổi tiếng, không phải vì bà là thành viên của một gia đình quí tộc nhưng bà la một nhà vật lý học và hóa học đã khám phá ra chất phóng xạ và chất pôlônium.
Trái lại, Đấng tối cao của vũ trụ thì (is) quan trọng đối vói chúng ta vì Ngài là ai. Đồng thời những gì Ngài làm ( những công việc của Ngài) cũng quan trọng vô cùng đối với chúng ta. Công việc đầu tiên của Đức Chúa Trời là sự tạo dựng vũ trụ (SaSt 1:1-2:25)
Bằng việc sử dụng quyền năng sáng tạo của Ngài (His creative power), Đức Chúa Trời đã đưa toàn cõi vũ trụ thấy được và không thấy được vào sự hiện hữu. Đ(iều nầy bao gồm cả hệ thống vũ trụ vật chất (mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hành tinh, . .v . .v . . .) Và tất cả những cấp bực thực thể ( all orders of beings) bao gồm cả những thực thể thuộc về thần linh ngoài trừ chính mình Ngài. Sự tạo sựng này được mô tả rõ ràng trong Kinh Thánh, như chứng ta sẽ thấy.
Kinh Thánh ký thuật một loại những hành động tạo dựng, kết hợp lại với nhau thành một tiến trình vĩ đại về sự tạo sựng (1:1-31, và Thi Tv 33:6) Sự kiện tạo dựng có ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta trong cách sau:
1. Biết rằng Đấng Tạo hóa của vũ trụ tồn tại trước tất cả những gì khác khiến chúng ta kinh ngạc trước sự vĩ đại vô cùng tận và sự oai nghi của Đức Chúa Trời, và khi so sánh khiến chúng ta ý thức sự vô nghĩa của mình.
2. Chúa của mọi tạo vật có quyền đòi hỏi chính đáng nơi tạo vật của Ngài về sự vâng lời, thờ phượng và phục vụ.
3. Trong sự tạo dựng chúng ta thấy sự mặc khải chung của Đấng tạo hóa trong đó thấy được sự khôn ngoan, quyền năng và sự quan tâm của Ngài đối với tạo vật (RoRm 1:18-20)
4. Sự dạy dỗ về sự tạo dựng là nền tảng của đức tin chúng ta, vì chúng ta không bao giờ có thể tự hiến chính mình cho sự cứu chuộc đời đời cho một ai khác có quyền bíng kém hơn Đấng Tạo Hóa đã mặc khải trong Kinh Thánh.
Chúng ta không cần nhạc nhiên tại sao Đức Chúa Trời đã pháa họa và tạo dựng mọi sự. Ngài làm điều ấy vì sự vinh hiển của Ngài ( xem Thi Tv 19:1; EsIs 43:7, 48:11; KhKh 4:11) Người ta đã dùng suốt cả cuộc đời mình để đi tìm hạnh phúc xem đó như điều theo đuổi duy nhất của mình, nhưng hạnh phúc thật chỉ đến khi chúng ta tìm cách làm vnh hiển Đức Chúa Trời. Chung ta đượa tạo dựng nên cho mục đích đó và đó là chìa khóa cho hạnh phúc của chúng ta.
Một người bạn của tôi phàn nàn rằng anh ta không hạnh phúc vì anh không thể làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Tôi hỏi anh “ Có phải mục tiêu cao nhất của bạn là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong những gì bạn làm không? Bạn có cho phép điều gì đó xảy ra để đạt được mục tiêu ấy không?” Bạn của tôi nghĩ rằng tham vọng riêng của mình là điều lớn lao nào đó mói thực sự là mục tiêu quan trọng trong cuộc sống người đó. Người ấy bị lừa dối trong việc nghĩ rằng mình muốn làm điều đó cho Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán, “ vì hễ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, nhưng nếu ai mất sự sống vì cớ ta và phúc âm thì sẽ được lại (Mac Mc 8:35). Chúng ta được tạo dựng để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
trong vài xã hội , vụ trụ được xem là một chu kỳ lịch sử quay vòng không ngừng, bất tận từ sự tạo ra, hủy diệt và tái tạo. Mục đích duy nhất của con người trong những xã hội này là được thoát khỏi sự hiện hữu đầy tuyệt vọng nầy. Ý niệm của Kinh Thánh về vũ trụ có sự khởi đầu (tạo dựng của muôn vật), một mục đích ( sự cứu chuộc con người quan Jêsus Christ) và lời hứa ban sự sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hai quan điểm này được minh họa bằng biểu đồ sau.
(12) Trong sổ tay của bạn, giải thích thế nào về những quan điểm nầy khi so sáng với quan điểm của đa số người bạn biết. Quan điểm của xã hội bạn sống đối chiếu với quan điểm Kinh Thánh như thế nào?
Các hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời không hạn chế torng những gì Ngài đã thực hiện trong quá khứ. GiGa 3:3; IICo 2Cr 5:17; GaGl 6:15 và Thi Tv 51:10 mô tả rằng Đức Chúa Trời tẩy sạch lòng của những ai ăn năn tội và đến với Ngài trong đức tin. Những đoạn Kinh Thánh nầy cũng cho chúng ta biết rằng khi một người quay lại cùng Đức Chúa Trời để được cứu rỗi, thì người ấy sanh lại và trở thành một tạo vật mới, hay một sự tạo dựng mới. Như vậy, những hành động tạo dựng của Đức Chúa Trời bao gồm cả sự tạo dựng thuộc linh xảy ra khi một người tiếp nhật Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa.
(13) Khoanh tròn những chữ đứng trước lời diễn đạt ĐÚNG
a. Những công tác tạo dựng của Đức Chúa Trời bày tỏ những đặc tính của Ngài trong m65t cách tổng quát đối với tạo vật của Ngài.
b. Sự tạo sựng khiến chúng ta hiểu biết về sự vĩ đại và oai nghi đời đời của Đức Chúa trời và sự không quan trọng của chúng ta khi so sánh mình với Ngài.
c. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong những công tác tạo dựng không kêu gọi sự đáp ứng nào của tạo vật cả.
d. Kiến thức về quyền năng và bản chất của Đức Chúa Trời khi bày tỏ trong sự tạo dựng muôn vật của Ngaì khiến chúng ta muốn làm vinh hiển danh Ngài.
e. Những công tác tạo dựng của Đức Chúa Trời chỉ hạn chế trong những sự việc được ghi lại trong SaSt 1:1-2:25.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách