† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2217|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - BIỂU HIỆN THẤY ĐƯỢC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-9-2011 08:35:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

JÊSUS CHRIST: BIỂU HIỆN THẤY ĐƯỢC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THẤY ĐƯỢC

(Jêsus Christ: The Visible Expression of the lnvisible God)
Bạn có bao giờ nghe người ta nói về một cậu bé “Cậu bé nầy sao nó giống cha nó quá” không? Đôi khi chúng ta tự hỏi “ Làm thế nào để hai người giống y như nhau?” Nếu ngưòi con giống hệt người cha, thì chúng ta có thể nhìn thấy dẽ dàng, nhưng đôi khi sự giống nhau không rõ ràng như thế. Chẳng hạn, cho con có thể giống nhau về hành động hay cách suy nghĩ, hay cá tính có thể như nhau. Nhìn vào đứa trẻ, bằng nhiều cách bạn có thể nhìn thấy được cha nó như thế nào.
Chúa Jêsus đến trần gian để chứng tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Cha giống như thế nào. Ngài là đại biểu thấy được của Cha, là Đấng không thấy được. Chúa Jêsus là hiện thân của những đặc tính tự nhiên và đạo đức của Đức Chúa Trời. Qua phép lạ thành nhục thể, Ngài mặc lấy cho chính mình bản chất và hình dáng con người. Như vậy, Ngaì biểu lộ những phẩm chất của Đức Chúa Trời và chuyển giao những phẩm chất ấy cho con người. Chúa Jêsus phán, “ Ai thấy ta tức là thấy Cha” (GiGa 14:9)
Trong bài học nầy, chúng ta sẽ khảo sát giáo lý liên quan đến Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng “ là sự chói lói của vinh hiển Đức Chúa Trời và sự tượng trưng chính xác của bản thể của Ngài” (HeDt 1:3) Khi chúng ta nghĩ về thời gian Ngài sống trên đất và thế nào Ngài phản ánh Đức Chúa Cha, thì chúng ta hãy nhiệt tình cầu xin để trong cách tương tự như thế, chúng ta có thể phản ánh vẻ đẹp của Đức Chúa Con cho người khác.
DÀN Ý BAÌ HỌC
Nhân tính của Đấng Christ
Thần tính của Đấng Christ
Sự kết hợp của thần tính và nhân tính trong Đấng Christ
Những công việc của Đấng Christ.
NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC .
Học xong bài học nầy bạn có thể
Đưa sự kiện Kinh Thánh về thần tính và nhân tính của Đấng Christ.
Thảo luận về bản chất và mục đích của sự thành nhục thể.
Nhận diện những công việc của Đấng Christ và ý nghĩa của những công việc đó.
Yêu Đấng Christ nhiều hơn là kết quả học tập của việc biết nhiều hơn về Ngài
NHỮNG HOẠ T ĐỘNH HỌC TẬP
1. Nghiên cứu phần triển khai bài học theo những tiến trình trong bài 1 và 2
2. Nhớ tự trả lời câu hỏi nghiên cứu trước khi nhìn vào câu trả lời được đưa ra ở cuối bài học. Nhớ ôn lại baì tập nào ,mà bạn trả lời chưa đúng. Sau đó làm bài trắc nhgiệm và kiểm soát lại câu trả lời của mình
THUẬT NGỮ ( Những chữ chìa khóa)
chuộc tội
dòng dõi
đại diện
đầu phục
giải hòa
hay chết
hình phạt
nhân tính
nhất lên, nâng lên
người câu thay
phân biệt
phi thường
siêu nhiên
tổ tiên
thăng thiên
tổ tiên
thăng thiên
thân tính
thành nhục thể
TRIỂN KHAI BÀI HỌC
NHÂN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST
Mục tiêu 1: xếp đặt cho phù hợp nhân tính của Chúa Jêsus với sự mô tả của mỗi điều
Trong tất cả những yếu tố khác biệt của đức tin của Cơ đốc nhân thì sự thành nhục thể (incarnation)của Cứu Chúa Jêsus Christ chúng ta là điều căn bản không thắc mắc gì. Thành nhực thể ám chỉ về sự kết hợp của thần tính trong Chúa Jêsus Christ. Việc Con Đức Chúa Trời Hằng Hữu trở thành con người vì mục đích cứu chúng ta là điều dạy dỗ rõ ràng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hành động cách hoàn toàn mới trong thế giới nầy khi Con Ngài trở nên “ xác thịt” (flesh) Chúa Jêsus được hoài thai bởi Thánh Linh trong lònh trinh nữ Marry. Trong hàng động tạo dựng độc nhấy nầy. Đức Chúa Trời vượt qua chuỗi dài của thế hệ con người ( công lệ thiên nhiên) và đưa vào một hữu thể siêu nhiên ( supernatural being)
Sự mầu nhiệm bao quanh biến cố lạ lùng nầy phai mờ đi khi chúng ta ý thức rằng một phần của một hoạt động mới của Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời đã đến để giải cứu loài người, một tạo vật bằng thịt bằng huyết, bằng việc chính Ngài trở thành thịt và huyết. Ngài làm điều này để cung ứng sự cứu chuộc cho loài người bằng sự chết của Ngài, với sự thành nhụ thể, Đức Chúa Trời đã đưa kế hoạch cứu chuộc của Ngài trên đấy thành hành động, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra” (GaGl 4:4) Vì không có mục đích nào khác để hoàn thành mục đích cứu 9dộ ( saving purpose)
Vì thể sự thành nhục thể là bước ngoặc lịch sử cho con người tội lỗi, vì điều đó làm sự giải hòa ( đem trở lại với nhau, làm hòa sau khi phân cách) giữa Đức Chúa Trời và con người. Vì nhân tính của Chúa Jêsus có ý nghĩa trong kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế, nên việc chúng ta khảo sát những bằng chứng của nhân tính của Ngài rất quan trọng. Những điều đó bao gồm tổ tiên, sự lớn lên, dáng vẻ, những hạn chế và những tên thuộc về loài người của Ngài.
Tô tiên và sự lớn lên
Hai tác giả cua sách phúc âm, Mathiơ và Luca, ghi ra tổ tiên thuộc loài người của Đấng Christ. Thật vậy, Mathiơ, truy nguyên dòng dõi của Ngài luôn đến Đavít, rồi đi xa hơn đến tộc trưởng Aùpraham (Mat Mt 1:1-17) Hai mục đích của ông là:
1. Chứng minh rằng Chúa Jêsus từ dòng dõi Đavít, vì thế Ngài là người thừa hưởng ngai vàng của Ysơraên. Mặt khác, không có người Do thái nào chịu chấp nhận Ngài là Vua hay là Đấng Mêsi.
2.Chứng minh rằng Chúa Jêsus, dòng dõi của Aùpraham, là con lời hứa qua Ngài mọi chi tộc trên quả đất sẽ được phước (SaSt 22:17-18)
Luca truy nguyên dòng dõi của Chúa Jêsus về đến Aùđam, con người đầu tiên (LuLc 3:23-38) Tuy nhiên, mục đích của cả Mathiơ và Luca là nhấn mạnh sự kiện về kinh nghiệm thuộc con người của Chúa Jêsus Ngài do một người nữ sinh ra (GaGl 4:4)
Trong khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Jêsus có một tổ tiên thuộc dòng dõi loài người, thì chúng ta phải cẩn thận chỉ ra rằng Ngài không có một ngừi cha theo thông lệ tự nhiên. Sự sinh ra của Ngài khác hẳn tất cả mọi sự sinh ra của dòng giống con người.Luca ký thuật lại quang cảnh trong đó thiên sứ báo tin cho Mari biết là cô sắp có thai. Phảnứng lập tức của cô là : “ Làmthế nào để việc đó. . . . vì tôi là một cô gái đồng trinh?” (LuLc 1:34) Ded63 câu hỏi liên quan đến sự sinh ra cáchkỳ diệu của Chúa Jêsus, tiêu biểu cho một hoàn cảnh dường như không thể có đước, thì thiên sứ nhắc nhở Mari rằng “Không điều gì bất năng cho Đức Chúa Trời” ( c37) Sự ra đời của Chúa Jêsus là phép lạ diệu kỳ, nhưng đó là một sự ra đời theo kiểu con người (It was ahuman birth)
Chúng Jêsus phát triển về mặt thể chất và tinh thần theo những qui luật lớn lên bình thường của con người. Thật vậy, những người bạn đồng hành của Ngài xác nhận về sự lớn lên và phát triển giống như người bình thường trong cộng đồng Naxarét (Mat Mt 13:35) Luca noí rằng Chúa Jêsus “ Lớn và trở nên mạnh mẽ, Ngài được đầy sự khôn ngoan, và ân phúc của Đức Chúa Trời ở trên Ngài” (LuLc 2:40) Chúng ta biết rằng sự phát triển về tinh thần của Chúa Jêsus không phải là kết quả nhận được trong những trường học và thời Ngài” (GiGa 7:15) Trái lại, đó là kết quả của sự huấn luyện Ngài học được từ Cha, mẹ tin kính, thường xuyên nhóm họp ở nhà hội (LuLc 4:16) Trung tín đến nhà thờ (2:41, trung tín học tập và áp dụng Kinh Thánh cũng như cầu nguyện (Mac Mc 1:35; GiGa 4:32-34)
(1) Đọc LuLc 2:52 câu Kinh Thánh nầy gợi ý rằng cuộc đời của Chúa Jêsus được phát triển
a. về mặt trí tuệ
b. Về mặt thuộc linh
c. Về mặt thể chất
d. Về mặt xã hội
Diện mạo và những hạn chế của con người.
Mọi bằng có đều tỏ rằng diện mạo thể chất của Chúa Jêsus tương tự như mọi người đàn ông. Thật vậy Ngài rất giống như những người đàn ông khác trong những hoạt động hằng ngày đến nổi khi Ngài công bố Ngài với Chúa Cha là một, thì những người nghe Ngài rất giận dữ. Họ nóng nảy trả lời rằng Ngài “ chỉ là bình thường”, dù đó Ngài quyền công bố mìng là Đức Chúa Trời (GiGa 10:33)
Khi quan thống đốc Lamã, Philát, giới thiệu Chúa Jêsus cho người trước khi công bố án phạt Ngài, thì ông nói “ Hãy xem người nầy” ( Here is the man) (19:5) Khi Chúa Jêsus đứng trước quan toàn Lamã, không một ai nghi ngờ về nhân tính của Ngài ( tính cách con người).Về sau sứ đồ Phaoll6 làm chứng cho thế giới của thế kỷ thứ hất rằng Chúa Jêsus “ hiện ra như một người”( Phi Pl 2:8)
Không người nào trong những người bạn đồng hành gần gũi nhất với Chúa Jêsus nghi ngờ không biết Ngài có phải là một người không. Thường thường họ bị ấn tượng với sự kiện là Ngài là một con người phi thường: “ Người này là ai, mà gió va sóng phải vâng lời người?” (Mac Mc 4:41).
Khi Chúa jêsus manh hình thể loài người. Ngài cố tính đặt kình vào những hạn chế của nhân tính. Kết quả, đôi khi Ngài cụng mết mỏi thể chất (GiGa 4:6) đói bụng (Mac Mc 11:12) và khát (GiGa 19:28) Ngài chịu đựng sự thử thách (Mat Mt 4:11-21) và được Đức Chúa Cha tăng cường sức mạnh khi Ngaì cầu nguyện (LuLc 22:44) Ngài cũng kinh nghiệm sự đau đớn (IPhi 1Pr 4:1) và cuối cùng là sự chết (ICo1Cr 15:3) đây là bằng chứng lớn nhất về sự hạn chế mà nhân tính của Ngài đặt trên Ngài.
Những tên của loài người
Những tên đặt cho Chúa Jêsus cũnh chỉ về nhân tính của Ngài nữa. Khi thiên sứ báo tin cho Giôsép về con trẻ sắp chào đời, thiên sứ bảo Giôsép đặt tên con trẻ là Jêsus, đó là tiếng Hylạp của chữ Giôsuê trong Cựu ước (Mat Mt 1:21) có nghĩa là “ con của Đavít” và là con của Aùpraham (Mat Mt 1:1) Nhưng tên thường áp dụng cho Ngài trong Kinh Thánh mà dường như Ngài thích nhất là Con của loài người ( Son of man) đây là tiêu biểu về nhân tính của Ngài, Chúa Jêsus dùng tên nầy khi nói về chính Ngài (Mat Mt 26:64-65). Tuy nhiên, bạn phải chú ý điều nầy, ấy là Ngài công bố Ngài là một người con của loài người (ason of man), nhưng là con của loài người ( the Son of Man), Từ ngữ nầy không những ám chỉ rằng Ngài thực sự là con người, nhưng ám chỉ rằng Ngài tiêu biểu cho toàn thể nhân loại ( the representative of allmankind) Ngài là người đại diện của toàn thể nhân loại.
(2) Đọc LuLc 2:4-51; 8:19- 21 và GiGa 7:1-8 Căn cứ trên những đoạn Kinh Thánh nầy, khoanh tròn mậu tự trước lời diễn đạt ĐÚNG
a. Chúa Jêsus trải qua thời kỳ thơ ấu bình thường , tuổi phát triển và lớn lên vể mặt thể chất, tinh thần và thuộc linh.
b. Là con trẻ, mặc dù Ngài biểu lộ những phẩm chất khác thường như Chúa Jêsus vẫn ở dưới sự lãnh đạo của cha mẹ Ngài.
c. Khi chúng ta trở thành trung tâm của sự chú ý lúc Ngài dạy dỗ, thì gia đình của Ngài hoàn toàn hiểu sức mạnh của Ngài và họ không đòi hỏi nơi Ngài điều gì cả.
d. Những anh em Chúa Jêsus được các công việc quyền năng của Ngài thuyết phục rằng Ngài khác hơn là một con người bình thường, nên họ tán thành chức vụ công khái của Ngài.
(3) Xếp đặt cho phù hợp mỗi bằng cớ của nhân tính của Chúa Jêsus và phần mô tả
.......a. Chúa Jêsus kinh nghiệm sự mệt mỏi, đói, khát, đau đớn và cuối cùng là sự chết
......b. Jêsus là tiếng Hylạp của chữ Giôsuê trong Cựu ước, cũng như các tên gọi khác.
.....c. Các tác giả Kinh Thánh truy nguyên dòng dõi Chúa Jêsus đến Đavít Ápraham và Ađam
......d Quan tổng đốc Lamã người kết án Chúa Jêsus nhận diện Ngài bằng cách nói “ Hãy xem người nầy” (GiGa 19:5).
.......e. Chúa jêsus chứng tỏ sự tiến triển về tinh thần,thể chất, thuộc linh và xã hội
1. Tổ tiên thuộc con người
2. Sự phát triển thuộc con người.
3. Diện mạo con người
4) Những hạn chế thuộc con người
5) Những tên thuộc con người

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:39 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách