† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2142|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - MỐI QUAN HỆ VỚI NHỮNG CÁ NHÂN TÍN HỮU

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:26:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

MỐI QUAN HỆ VỚI NHỮNG CÁ NHÂN TÍN HỮU.

Sự giúp đỡ của Ngài
Mục tiêu 4: Giải thích sáu phương cách mà Thánh Linh giúp đỡ tín hữu .
Chúng ta hãy khảo sát công tác của Thánh Linh đối với tín hữu ở hai phạm trù 1) Sự giúp đỡ của Ngài và 2) Phép báp têm của Ngài. Chúa Jêsus nói với các môn đệ rằng Ngài rời họi họ là điều tốt, ích lợi cho họ vì Thánh Linh sẽ đến giúp đỡ họ (GiGa 16:7) tôi kinh ngạc khi thấy biết bao nhiêu loại giúp đỡ khác nhau mà tín hữu có thể nhận được từ nơi Ngài.
1. Chúng ta trở thành tín hữu qua công tác của Thánh Linh. Là người chưa tin, chúng ta bị chết về phần thuộc linh, nhưng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự ănnăn và đức tin thì chúng ta được sinh lại về thuộc linh. Chúng ta là một tạo vật mới (IICo 2Cr 5:7) và chúng ta nhận một bản chất mới GiGa 3:5-7; Eph Ep 2:5 và Tit Tt 3:5)
2. Chúng ta nhận quyền năng từ Thánh Linh để là chứng (Cong Cv 1:8) Nhiều vấn đề nảy sinh khi chúng ta quyết định chia sẻ tin mừng cho những người khác. Những hoàn cảnh, những dân tộc, và những tà linh luôn luôn tìm cách ngăn trở chúng ta. Chúng ta phải có quyền năng đặc biệt để thắng những trở ngại này.Linh của Đức Chúa Trời là nguồn năng quyền để chúng ta làm chứng có hiệu quả.
3. Thánh Linh là giáo sư cho chúng ta (GiGa 14:26; 15:26; 16:13) Tôi có thể không thuộc về một tầng lớp được đặc ân, nhưng khi tôi đến cùng Thánh Linh xin Ngài giúp đỡ thì sẽ dạy tội Ngài chỉ muốn bày tỏ những chân lý của Đức Chúa Trời cho tôi cũng như cho những người khác. (ICo1Cr 2:12-14)
3. Thánh Linh cũng nhận được sự giúp đỡ của Thánh Linh qua công tác cầu thay của Ngài vì cớ chúng ta. Điều nầy có nghĩa là Ngài trình bày những nhu cầu của chúng ta ra trước Cha thiên thượng của chúng ta. Có bao giờ bạn cảm nhận, như tôi thường có, rằng mình chẳng biết cầu nguyện như thế nào trong một số hoàn cảnh nhất định nào đó không? Đôi khi chúng ta cảm nhận dường như mình chẳng cầu nguyện gì cả. Trong những giây phút đó thì chúng ta có thể kể đó là sự cầu nguyện của Thánh Linh (RoRm 8:26)
5. Thánh Linh dẫn dắt chúng ta hằng ngày để tiến đến một đời sống đắc thắng, giống như Christ. Khi chúng ta được tái sinh và Thánh Linh nội trú trong chúng ta, thì chúng ta khám phá mình có hai bản tính: một bản tính thì quan tâm đến vấn đề thuộc linh. Chúng ta khám phá rằng thân thể chúng ta vẫn còn là đối tượng của những cám dỗ của xác thịt. Trận chiến mà chúng ta kinh nghiệm giựa thiện và ác trong chúng ta được mô tả chi tiết trong Rôma đoạn 7. Trong đoạn Kinh Thánh nầy Phaolô nói “ Tôi biết chẳng có điều gì thiện hảo trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Vì tội muốn làm điều lành, nhưng tôi không thể làm trọn” (RoRm 7:18) Ở đây Phaolô không nói gì đến việc ông nhờ sự giúp đỡ của Thánh Linh, nhưng trong đoạn 8, ông đề cập đến Đức Thánh Linh 19 lần khi liên hệ vào cuộc sống đắc thắng. Sự cai trị của Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhân là bí quyết của sự đắc thắng tội lỗi. Sự phát triển đời sống thuộc linh của chúng ta đượ giao thác cho Thánh Linh và Ngài muốn chỉ cho chúng ta cách đắc thắng bản chất xác thịt của chúng ta (8:1-14)
Vị trí và tầm quan trọng mà chúng ta giao thác cho Thánh Linh trong đời sống chúng ta sẽ quyết định cá tính của chúng ta. Con người không ra đời với những thói quen phúc tạp. Cá tính phát xuất từ những thói quen do chúng ta phát triển bằng những hành động lặp lại. Cá tính của người thiên nhiên, người sống chỉ để thỏa mãn thân xác mình, chỉ là cảnh tượng đáng thương và buồn chán. Cá tính của người thuộc linh, người để Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống mình thì hoàn toàn khác hẵn như chúng ta sẽ thấy sau. Sứ đồ Phaolô đưa ta phương cách giải quyết như sau sẽ thấy sau. Sứ đồ Phaolô đưa ta phương cách giải quyết như sau “Hãy bước đi theo Thánh Linh, và đừng làm thỏa mãn những dục vọng của xác thịt” (GaGl 5:16)
6. Thánh Linh sản sinh bông trái tốt lành của đời sống Cơ đốc nhân. Một ngài nọ có một người bạn hỏi tôi tại sao một nhóm người công bố mình có mối tương giao rất gần gũi với Thánh Linh mà lại khoe khoang với những người khác về tình trạng thuộc linh của mình. Oâng ta nói rằng ông không thể tưởng tượng việc Thánh Linh lại khoe khoang về chính Ngài như thế. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ta. Để tránh việc sống theo xác thịt (phó mình cho những tư dục của xác thịt) hay thuộc linh quá trớn, chúng ta cần phải bước đi bằng Thánh Linh.
Bước đi bằng ( bởi) Thánh Linh ám chỉ về một người liên tục lệ thuộc vào Thánh Linh và tin nơi khả năng của Ngài sẽ cung ứng sự giải cứu trong bất kỳ lãnh vực nào của cuộc sống cá nhân mình. Mặc dù, chúng ta không được hứa hẹn có một cuộc sống trọn vẹn vô tội, nhưng chúng ta sẽ được biến đổi cách kỳ diệu khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh và được Ngài kiểm soát. Thay vì phô bày những việc làm của xác thịt (GaGl 5:19-21) thì chúng ta sẽ sản sinh bông trái của Thánh Linh: “ yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín mền mại, và tiết độ” (5:22-23) Những phẩm chất nầy, hay bông trái nầy là những đặc tính của Thánh Linh. Hãy quan sát kỹ những thái độ, những mối quan hệ, và những hành động của chúng ta có phô bày những đặc tính nầy là những đặc tính của Thánh Linh. Hãy quan sát kỹ những thái độ, những mối quan hệ, và những hành động của chúng ta có phô bày những đặc tính nầy không hay bày tỏ sự thiếu thốn về bông trái ấy. ( Muốn học kỹ hơn về bông trái Thánh Linh, mời bạn học loạt bài học có tựa đề Cuộc sống Phong phú ( Abundant Living -ICI)
(80 Giải thích 6 phương cách mà Thánh Linh giúp cá tín hữu, dựa vào sáu chữ ghi dưới đây:
a. Tái sinh
b. Chứng đạo
c. Dạy dỗ
d. Cầu thay
e. Hướng dẫn
f. Bông trái
Phép báp têm của Ngài
Mục tiêu 5: Nhận diện những từ ngữ liên quan đến phép báp tem của Thánh Linh .
Mối quan hệ mật thiết của Thánh Linh với tín hữu được minh họa trong Kinh Thánh bằng một số từ gợi tả. Một trong những từ đó là “ phép báp tem”, như chúng ta đã thấy ở trên, báp tem có nghĩa là “ một sự dìm xuống” (Mat Mt 3:11; Cong Cv 1:15). Điều gì xảy ra khi một người bị dì xuống nước? Người ấy bị ướt hết cả: Nước bao phủ người ấy. Còn gì vinh quang hơn khi biết rằng chúng ta, loài người tầm thường, lại có thể được Đức Chúa Trời làm đầy tràn ( bão hòa - saturate) chúng ta bằng chính mình Ngài.
Một chữ khác cũng được dùng để mô tả mối quan hệ giữa tín hữu với Thánh Linh đó là sự đổ đầy, thì nó không còn khả năng chứa đựng nữa. Cũng vậy, Thánh Linh mong muốn ban cho chúng ta quyền năng và sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta nhiều đến nổi chúng ta không thể tiếp nhận cái gì được nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có quyền năng, sự khôn ngoan và sự xức dầu cần thiết để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và phục vụ có hiệu quả trong thân thể Đấng Christ.
Chúng ta có thể được đổ đầy Thánh Linh vào những trường hợp lặp lại, giống như các Cơ đốc nhân đầu tiên nhận được. Khi khả năng của chúng ta phát triển hơn, Ngài sẽ cứ tiếp tục đổ đầy chúng ta theo mức phát triển mới bằng sự đầy đủ thiêng liêng của Ngài. Mọi tín hữu đều được nhắc nhở: “ Phải đầy dẫy Thánh Linh” (Eph Ep 5:16) Ước mong mỗi chúng ta khao khát mình luôn luôn đầy đẫy Thánh Linh.
Cách thứ ba của việc nhìn vào mối quan hệ nầy là nói rằng Thánh Linh được đổ ra (poured out) trên chúng ta (Gio Ge 2:28-29) Giôên nói về những cơn mưa của mùa thu mà nông dân Ysơraên nóng lòng chờ đợi về những vụ mùa của họ có thể phát triển đầy đủ cho tới lúc gặp. Nguyện lòng của chúng ta khao khát sự đổ ra của Thánh Linh trên Hội Thánh chúng ta và đời sống chúng ta để chúng ta có thể phát triển hết tiềm năng mình có mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Tân ước cho biết rằng để công tác đặc biệt của Thánh Linh được khởi đầu trong chúng ta, theo như những từ ngữ tôi vừa trình bày, thì chúng ta phải có kinh nghiệm sơ khởi ( bắt đầu). Tuy nhiên, phép báp tem bằt đầu ấy không phải là đỉnh cao nhất của việc bước đi với Thánh Linh của chúng ta.
Từ kinh nghiệm của những tín hữu theo sách Công vụ các sứ đồ ký thuật, chúng ta biết rằng sau phép báp tem đầu tiên (Cong Cv 2:1-47) hó cứ kinh nghiệm những lần đổ 9ầy thêm (Cong Cv 4:31). Được giới thiệu vào đời sống ở trong Đức Thánh Linh, họ tiếp tục bước đi với Ngài và lớn lên trong Đức Thánh Linh, họ tiếp tục bước đi với Ngài và lớn lên trong đời sống thuộc linh. Chẳng hạn, hãy so sánh IICo 2Cr 3:18, RoRm 8:29 và IIPhi 2Pr 3:18. Mối quan hệ nầy mỗi ngày càng tươi đẹp hơn. Thò gian trôi qua chúng ta thấy mỗi ngày một trưởng thành về phương diện thuộc linh. Đã bắt đầu công việc tốt lành trong chúng ta. Thánh Linh sẽ đưa công tác ấy đến mức hoàn chỉnh khi chúng ta bưới đi với Ngài (Phi Pl 1:16)
(9) Hoàn chỉnh những lời diễn đạt sau đây bằng cách viết vào những khoảng trống bằng một trong những từ ngữ sau vốn phù hợp nhất với định nghĩa đã mô tả: báp têm đổ đầy, đổ ra.
a) Từ quan điểm thuộc linh, báp têm trong Thánh Linh được xem là sự
........................
b) Những tín hữu chưa được báp têm cách khởi sự bước đầu tiên vào đời sóng trong Thánh Linh cần có một.............................. Thánh Linh
c) Yếu tố có quan hệ với khả năng của tín hữu dành cho Thánh Linh là sự..............................
Những hiện tượng của Ngài
Mục tiêu 6: Diễn đạt cách thế nào để bạn có thể áp dụng mỗi biểu tượng của Thánh Linh vào đời sống bạn để bạn có thể phục vụ Chúa hữu hiệu hơn .
Chúng ta không thể kết luận phần học tập giáo lý về Đức Thánh Linh đối với tín hữu nếu không đề cập đến các hiện tượng của Kinh Thánh mô tả vài khía cạnh của công việc của Thánh Linh. Hãy xem kỹ từng câu Kinh Thánh được liệt kê dưới đây để biểu tượng được dùng như thế nào.
Câu Kinh Thánh, Biểu tượng, Mô tả
1. Mat Mt 3:11 Lửa: Lửa thiêu đốt những gì không tinh sạch.
2. 3:16 Chim bồ câu: Chim bồ câu tiêu biểu cho sự nhu mì
3. IVua 1V 19:16 Dầu xức được Thánh Linh xức dầu: Những vua và tiên tri Cựu ước thường được xức dầu làm dấu hiệu chứng tỏ Chúa công nhận sự phục vụ của họ.
4. LuLc 11:13 Quà tặng: Thánh Linh là quả tặng Đức Chúa Cha ban cho chúng ta
5. GiGa 7:37-39 Dòng sông sự sống: Thánh Linh đổ trên chúng ta tràn đầy sự sống mới.
6. IICo 2Cr 1:22; Eph Ep 1:13-14 Con dấu hay tiền đặt cọc: Thánh Linh được ban cho làm sự bảo đảm về sự sống đời đời của chúng ta với Đức Chúa Cha.
7. GiGa 20:22; Exe Ed 37:9-14 Hơi thở gió: Thánh Linh là hoi thở của Đức Chúa Trời để ban cho chúng a sự sống
(10) trong sổ tay của bạn hãy liệt kê những biểu tượng nầy. Hãy ghi ra những gì bạn có thể áp dụng về mỗi biể tượng nầy vào đời sống thuộc linh của bạn có thể phục vụ Chúa hiệu quả hơn. Bài làm nầy giúp bạn khám phá vài chân lý về công việc của Thánh inh trong đời sống bạn và niềm vui đến từ nơi Ngài.
Mối quan hệ với Hội Thánh
Mục tiêu 7:Xếp đặt cho phù hợp những sự mô tả về sự cho phép của Thánh Linh để phục vụ với sự đáp ứng của tín hữu đối với sự cho phép nầy .
Phần thảo luận của chúng ta về những phương cách Thánh Linh hành động đối với thế giới chưa tin và đối với tín hữu tạo cho chúng ta một cơ sở để nhìn vào công tác phục vụ của Ngài đối với thân thể của Đấng Christ như một đoàn thể hay một đơn vị trọn vẹn.
Trong thời Cựu ước, dân sự Đức Chúa Trời hưởng phước lớn từ chức vụ của Thánh Linh khiNgài xức dầu cho những người được lựa chọn vào sự phục vụ đặc biệt. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên của Thánh Linh cứ tiếp tục và không hạn chế vào bất kỳ nhómtín hữu đặc biệt nào. Chúng ta hãy xem thế nào và tại sao công tác của Thánh Linh trong thờ kỳ Tân ước khác hơn hoạt động của Ngài trong thời Cựu ước.
Vào lúc Chúa Jêsus chịu báp têm, Giăng Báp Tít công bố rằng Chúa Jêsus là Đấng sẽ làm báp têm bằng Thánh Linh (GiGa 1:33). Kết quả của công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus là Ngài mở đường cho môn đệ Ngài được báp têm trong Thánh Linh và nhận Đấng khuyên bảo. Thánh Linh là đại diện riêng của Chúa Jêsus (Jêsus’own representative) Đấng cư trú với họ đến đời đời (GiGa 14:16) Sau khi Chúa phục sinh, Ngài báo trước cho các môn đệ Ngài biết rằng họ sẽ được báp têm trong Thánh Linh trong vòng ít ngày nữa, vàkết quả là họ sẽ nhận lãnh quyền năng (Cong Cv 1:5, 8)
Không giống như việc xức dầu đặc biệt cho công ác đặc biệt của thời Cựu ước, kinh nghiệm mới nầy, báp têm trong Thánh Linh, là nền tảng căn bản để tín hữu sống đời sống thuộc linh kiên định và đời sống phục vụ có hiệu quả. Sự hiện diện của Thánh Linh không bị hạn chế trong công tác đặc biệt hay trong trường hợp cố định nào đó giống như trong thời Cựu ước. Trái lại, Ngài là Đấng Thường Trú trong những người tiếp nhận Đấng Christ (GiGa 7:38-39; 14:17). Kết quả của sự nội trú mới và sự hiện diện đầy năng quyền nầy là sự tăng trưởng gây xúc cảm xúc mạnh mẽ giống như những môn đệ cua Chúa Jêsus ngày xưa chia sẽ đức tin và kinh nghiệm của họ cho những người khác.
Như vậy, trong Tân ước, tín hữu có thể kinh nghiệm được sự nội trú của Thánh Linh ở trong mình. Ngài cho phép họ sống cuộc sống thánh khiết và phục vụ Chúa cách đẹp lòng Ngài. Họ không phải phải sống theo khuôn mẫu bề ngoài ( luật pháp) như thời kỳ Cựu ước, vốn không cho phép họ hoàn thành được những gì luật pháp đòi hỏi ngoại trừ ý chí quyết tâm muốn làm điều tốt của họ.Khi Thánh Linh nội trú trong những chi thể của Hội Thánh và hướng dẫn những hoạt động tập thể của họ thì họ có khả năng thực hiện công việc hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên đất.
(11) Xếp đặt cho phù hợp thời kỳ với những sự mô tả về các hoạt động của Thánh Linh trong đời sống tín hữu. Bài làm nầy sẽ giúp bạn thấy sự khác nhau giữa những hoạt động của Thánh Linh trong thời Cựu ước và thời Tân ước
......a. Ở trong một số chức vụ đặc biệt rồi rời khỏi
.....b. Ở trong tất cả những ai tiếp nhận Đấng Christ.
......c. Sự hiện diện nội trú và cá nhân của Thánh Linh
......d. Sự hiện diện ngoại trú và phi cá nhân của Thánh Linh
......e. Những người được báp têm trong Thánh Linh đơn giản do việc tiếp nhận Ngài
.....f. Sự xức dầu tùy trường hợp cho một số người với những lý do đặc biệt
1) Cựu ước.
2) Tân ước
Không những môn đệ của Chúa Jêsus được phép trở thành những chứng nhân có kết quả, nhưng họ cũng được quyền năng để binh vực phúc âm cách thành công. Đ(ây là sự ứng nghiệm trực tiếp của Mac Mc 13:9-11. Vào một trường hợp trước dó, Phierơ đã vô quyền trong việc bảo vệ mối quan hệ của ông với Chúa Jêsus (Mat Mt 26:69-75). Tuy nhiên, sau vài kinh nghiệm có ý nghĩa, bao gồm việc làm chứng về sự sống lại và đầy dẫy Thánh Linh ở ngày lễ ngũ tuần, ông nhận được sự dạn dĩ để rao giảng (Cong Cv 2:47) và mạnh dạn đưa ra những lý do bảo vệ đức tin của mình (4:8-20)
Ngoài ra, Thánh Linh còn kiểm soát công tác truyền gáo của Hội Thánh, hướng dẫn những dầy tớ Ngai nơi nào phải đi à nơi nào đừng đi (Cong Cv 13:2; 16:6-7) Qua sự hướng dẫn của Ngài những Cơ đốc nhân đầu tiên chiếm đưọc những trung tâm quan trọng và trở thành trung tâm sống động cho sứ mạng tiếp tục của Hội Thánh, tức là rao giảng phúc âm cho mọi người (Mac Mc 16:15) Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Hội Thánh, chính Đức Thánh Linh đã biệt riêng Phaolô và Banaba phục vụ và ủy thác họ làm công việc nầy (Cong Cv 13:2)
Thánh Linh còn hướng dẫn trong việc điều hành Hội Thánh. Khi Hội thánh lớn lên và vượt qua những bên giới về quốc gia văn hóa, tôn giáo, thì có nhiều vấn đề nỗi lên đòi hỏi sự trả lời tương hợp với Kinh Thánh và tình yêu của Chúa. Thành kiến của con người thiên nhiên đe dọa sự chia rẽ thân thể của Christ, nhưng sự lãnh đạo của Thánh Linh cho phép Giacơ và những sứ đồ giải quyết những khó khăn nầy và đưa ra lời khuyên khôn ngoan (15:28-29) Điều nầy cho phép Hội Thanh lớn nhanh và phát triển tinh thần hiệp nhất.
Qua sự hướng dẫn của Thánh Linh, Ngài đã chỉ đạo Phaolô và những người khác đưa ra những sự khuyên bảo, an ủi, dạy dỗ thuần chánh, cảnh cáo và đưa ra những cách sửa trị cho Hội Thánh qua những thơ tín được cảm thúc. Chẳng hạn, Phaolô giải quyết nan đề đặc biệt về hành vi cư xử trong Hội Thánh Côrihtô theo trách nhiệm về xã hội (ICo1Cr 7:40). Tác giả Hêbơrơ giải thích sự răng dạy là tiến trình qua đó Đức Chúa Trời dẫntín hữu tiến lên sự trưởng thành thuộc linh (HeDt 12:4-11)
Trong qui trình phát triển để trưởng thành, là nhà chỉ huy toàn khôn ngoan, Thánh Linh tranh bị cho mỗi tín hũu những ân tứ cần thiết để thực hiện chức năng của mỗi người trong thế gian và trong Hội Thánh, tứa là thân thể của Đấng Christ. So sánh RoRm 12:4-8; ICo1Cr 12:1-28 và Eph Ep 4:11-16.Phao lô nói Đức Chúa Trời ban khả năng cho mỗi người để làm công tác đặc biệt. Sự hiện diện của Thánh Linh được bày tỏ trong từng cách ở mỗi người để đem lại lợi ích cho tất cả” (ICo1Cr 12:6-7, TEV)
Như vậy, Thánh Linh cung cấp cho Hội Thánh những sức mạnh sau:
1. Năng quyền để truyền giảng.
2. Sự không ngoan và sự dạn dĩ cần thiết để binh vực đức tin.
3. Những ân tứ thích hợp để phục vụ cho toàn thể thân thể của Đấng Christ cũng như cho từng chi thể.
4. Sự lãnh đạo nhân tính để hướng dẫn công việc.
5. Khải tượng và sự cảm thúc cần thiết để hoàn thàny sứ mạng trọng đại.
(12) Xếp đặt cho phù hợp những lời mô tả về công tá của Thánh Linh với sự đáp ứng của tín hữu thích hợp nhất cho mỗi lời mô tả
......a. Tín hữu biết và khao khát có cơ hội chinh phũc những người chưa tin
......b. Những tín hữu trong Hội Thánh hoạt động như một thân thể hiệp nhất, mỗi người thực hiện công tác đặc biệt của mình
.....c. Những tín hữu được báp têm trong Thánh Linh
.....d. Những tín hữu được phép binh vực phúc âm
.....e. Những tín hữu dựa vào Kinh Thánh và sự cầu nguyện khi họ gặp những khó khăn và những gì phải quyết định
1) Chuyển giao năng quyền để sống và phục vụ.
2) Ban những ân tứ.
3) Ban khải tượng và sự hướng dẫn.
4) Giải quyết những nan dề.
5) ban cho sự khôn ngoan và dạn dĩ.
Bạn có thấy chúng ta cần phải lệ thuộc vào Thánh Linh để được chiến thắng và trưởng thành trong đời sống thuộc linh, để có sức lực và khải tượng hầu phục vụ có hiệu quả và được giúp đỡ trong những khi gặp thử thách không? Hãy thờ phượng Thánh Linh. Hãy yêu mến sự hiện diện của Ngài trong đời sống bạn. Hãy khao khát được lớn lên và phát triển vào con người trưởng thành mà Ngài muốn bạn trở thành. Cầu xin Chúa cho bạn biết rõ thân vị đã đến sống trong bạn, Hạy nhạy bén với tiếng phán của Ngài, sự bào chữa của Ngài. Nguyện mỗi tư tưởng, mỗi lời đối thoại và hành độnh của bạn phản chiếu sự ý thức về vai trò lãnh đạo của ngài trong đời sống bạn. Bấy giờ bạn sẽ thịnh vượng về mặt thuộc linh và cuộc sống của bạn sẽ thành công thật sự.
Bài tập trắc nghiệm
CÂU HỎI ĐÚNG SAI
Viết chữ Đ vào khoảng trống câu ĐÚNG, và S trước câu SAI
......1. Những đặt tính của thần tính như vĩnh cửu, vô sở bất năng vô sở bất tại và vô sở bất tri có thể được áp dụng cho Thánh Linh.
......2. Chữ “Chúa” được dùng để chỉ Đức Chúa Trời, thì được dùng cho Thánh Linh.
......3. Lời chúc phước của sứ đồ và công thức làm báp têm chứng tỏ sự bình đẳng thiết yếu của những ngôi trong ba ngôi.
......4. Tự bản chất Thánh Linh là một hữu thể vô thân vị có những đặc tính tương tự như gió.
.....5. Những hành động, danh xưng, những sự phối hợp những yêú tố ám chỉ mạnh mẽ rằng Thánh Linh có thân vị tính.
......6. Vì chúng ta là loài người hữu hạn còn Thánh Linh thì vô hạn nên chúng ta không thể hiểu bất cứ điều gì về thân vị và công việc của Ngài.
.....7. Thánh Linh không giao tiếp với những người tội lỗi, bất khiết.
.....8. Tín hữu nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của Thánh Linh thì vô hạn nên chúng ta không thể hiểu bất cứ điều gì về thân vị và công việc của Ngài.
....9. Phierơ dạy rằng kinh nghiệm cá nhân của một người đáng tin cậy để làm sự chỉ đạo cho đức tin và thực tế hơn là Đức Chúa Trời.
......10. sự khác nhau chính yếu giữa công tác của Thánh Linh trong người Ysơraên thời Cựu ước và trong Hội Thánh thờiTân ước và Ngài ở trong tín hữu thời Tân ước.
.....11. Công tác của Thánh Linh được hạn chế trong việc đem phúc ân cho người chưa được cứu và binh vực phúc âm trước những quan chức chính quyền.
......12. Đức Thánh Linh là Đấng điều hành đáng tin cậy trong những hoàn cảnh có nan đề.
......13. Khi Thánh Linh được quyền dẫn dắt tín hữu vào sự chinh phục bản chất tội lỗi của người ấy, thì người ấy càng ngày càng giống Chúa hơn.
.....14. Cuộc sống trong Thánh Linh bắt đầu khi chúng ta được đổ đầy Thánh Linh.
.....15. Khi tín hữu nhận lãnh báp têm trong Thánh Linh thì người ấy đạt đến sự trưởng thành thuộc linh trọn vẹn.
......16. Báp têm trong Thánh Linh là nền tảng cho cuộc sống lớn lên và phát triển trong Thánh Linh.
......17. Thánh Linh được bao cho chúng ta làm sự bảo đảm để có sự sống đời đời Đức Chúa Cha.
......18. Xức bằng dầu tiêu biểu cho sự tẩy sạch của Thánh Linh.
......19. Báp têm trong Thánh Linh được so sánh với dòng sông nước trong Kinh Thánh.
.....20. Sự nội trú của Thánh Linh là sự bảo đảm rằng tín hữu sẽ luôn luôn thánh khiết và kết quả trọn vẹn.
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) a. 4) Sự vĩnh cửu
b. 3) Vô sở bất tại
c. 1) Vô sở bất năng
d. 2) Vô sở bất tri
(2) Những câu trả lời a) ,c) và d) là những bằng cớ của thần tính của Thánh Linh.
Câu trả lời b) không phải là bằng cớ về thần tính - chữ Đấng khuyên bảo là sự mô tả một trong nhiều chức năng của Thánh Linh.
(3) a. 2) Công việc của Thánh Linh trên đất.
b. 3) Quyền hành tối cao.
c. 4) Sự bình đẳng của những Ngôi trong Đức Chúa Trời Chúa tể.
d. 1) Số hiều của những ngôi trong Đức Chúa Trời chủ tể trong sự tạo dựng.
e. 4) Sự bình đẳng của những ngôi trong Đức Chúa Trời chủ tể.
(4) a. 3) Ý chí
c 1) Trí tuệ
c. 2) tình cảm
(5) Những điều đó bày tỏ rằng Ngài thực hiện những hoạt động mà chỉ có một thânvị mới có thể làm được, và một ảnh hưởng vô thân vị tính không thể hiện được. Vì vậy, những điều đó chỉ về thân vị tính của Thánh Linh.
(6) Bạn có thể khoanh tròn tất cả trừ câu C (ảnh hưởng vô thân vị tính ) và C(Nó).Những chữ này đều không thể áp dụng cho Thánh Linh
(7) Những câu trả lời a,c và d đều đúng
Câu trả lời b, thì sai. ( Bởi sự chết và sự phục sinh. Đấng Christ đã đắc thắng Satan)
(8) Câu trả lời của bạn. Có thể tương tự như sau:
a. Do sự tái sinh của Đức Thánh Kinh đem chúng ta vào gia đình của Đức Chúa Trời.
b. Ngài ban cho chúng ta quyền năng để làm chứng.
c. Ngài dạy chúng ta.
d. Ngài kêu cầu cùng Đức Chúa Trời vì cớ chúng ta (cầu thay cho chúng ta).
e. Khi chúng ta cho phép Ngài, Ngài hướng dẫn chúng ta vào đời sống đắc thắng, giống Đấng Christ.
f. Ngài sản sinh bông trái thuộc linh ( một đặc tính giống Đấng Christ) trong chúng ta dâng sự kiểm soát đòi sống mình cho Ngài.
(9)a. Đổ ra
b. báp tem
c. đổ đầy
(10) Câu trả lời của bạn có thể giống như tôi:
Lửa: thánh Linh tẩy sạch tội.
Chịm bồ câu: Ngài dịu dành chỉ đạo tôi.
Dầu xức: Thánh Linh xức dầu để tôi phục vụ có hiệu quả.
Quà tặng: Thánh Linh là món quà quí giá của Cha ban cho tôi.
Nước sự sống: Ngài đổ đầy tôi tràn đầy sự sống.
Con dấu hay tiền đặt cọc: Thánh Linh là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời cho tôi sẽ có phần trong Vương quốc đời đời của Ngài.
Hơn thở, Gió: Thánh Linh thở và trong tôi sự sống đời đời.
(11) a. 1) Cựu ước
b. 2) Tân ước
c. 2) Tân ước
d. 1) Cựu ước
e. 2) Tân ước
f. 1) Cựu ước
(12) a. 3) ban khải tượng
b. 2) Ban ân tứ.
c. 1) Chuyển giao năng quyền.
d.5) Ban sự khôn ngoan và dạn dĩ.
e. 4) Giải quyết những nan đề.
Trước khi học bài 5, bạn nhớ làm bản tường trình học tập. Đơn vị 1. Sau đó gởi bài làm cho người hướng dẫn bạn học
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:46 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách