† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2200|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - THIÊN SỨ: ĐẠO QUÂN TRONG BÓNG TỐI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:27:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

THIÊN SỨ: ĐẠO QUÂN TRONG BÓNG TỐI VÀ ĐẠO QUÂN TRONG ÁNH SÁNG


Tiếng súng nổ và tiếng bom đạn vang dội định quan tiến đến gần nhà tôi làm cho tôi thức giấc.Tôn cùng cả vợ con tìm nơi ẩn núp khi những chiếc máy bay thả bom quần rú trên đầu Tôi đã chứng kiến cảnh lính tráng cướp bóc lương thực của những người dân vô tội. Tôi ghét chiến tranh.
Một ngườ I lãnh đạo tài giỏi vả khôn ngoan sẽ làm gì khi bị kẻ thù tấn công? Nếu người ấy thực sự yêu dân lo cho dân, thì phải chống cự kẻ thù. Người ấy biết rằng điều gì sẽ xảy ra khi kẻ thù chiến thắng.
Trong một ý nghĩa, đây là tính huống trong lãnh vực thuộc linh. Lực lượng gian ác do Satan cầm đầu tìm cách phá hoại hàng rào phòng thủ của chúng ta và giết chúng ta về mặt thuộc linh.Hễ còn tin cậy Đức Chúa Trời thì chúng ta còn được an toàn. Lực lượng thuộc linh của Ngài lớn mạnh hơn đang giúp đỡ chúng ta chống cự kẻ thù của mình là ma quỉ.Như vậy, sụ tranh chấp thuộc linh hình thành bối cảnh mà chúng ta sẽ học tậ về thiên sứ.
Trong đơn vị I chúng ta học về Đức Chúa Trời và sự cai tri tối cao của Ngài trong cả vũ trụ của Ngài: Thiên sứ và con người, cũng như vấn đề tội lỗi. Trng ba bài học kể sau đây, chúng ta sẽ thấy rõ nguyên nhân của tội lỗi và kết quả xa hơn nữa cho mọi dân cư của Đức Chúa Trời.
Trong bài nầy, khi chúng ta học về Vua của chúng ta và những lực lượng thiên sứ tùy sự sử dụng của Ngài, tôi mong rằng bạn sẽ hiểu rõ Ngài nhiều hơn khi nhận thức rằng Ngài đang lãnh đạo đoàn quân những người được chuộc tiến đến chiến thắng khải hoàn.
Dàn ý bài học
Bản chất của các thiên sứ.
Đặc tính đạo đức của các thiên sứ.
Số lượng của thiên sứ.
Tổ chức và hoạt động của thiên sứ.
Những mục tiêu của bài học
Học xong bài học nầy bạn có thể
Mô tả bản chất, thuộc tính, số lượng,tổ chứng, những hoạt động và đặc tính đạo đức cuả thiên sứ dựa trên nền tảng Kinh Thánh
Giải thích nguồn gốc và bản chất của Satan cùng các sứ giả gian ác của nó.
Đưa bằng chứng Kinh Thanh cho biết sự toàn năng của Đức Chúa Trời bảo đảm chiến thắng cuối cùng của tín hữu trên những lực lượng gian ác.
Hểu rõ hơn về sự giúp đỡ của thiên sứ và công tác của Thiên sứ.
Những hoạt động học tập
1. để làm nền tảng cho bài học nầy, hãy đọc Eâphêsô 6: 10-18, II Phierơ 2:1-22; và thơ Giuđe
2. Vẫn theo tiến trình học tập như trong bài 1, phải đọc hết những phần Kinh Thánh trích dẫn và bài tập trắc nghiệm như như thường lệ.
Thuật ngữ ( Những chữ chìa khóa)
Can thiệp
Cừu địch
Chức viên, công cụ.
Dân cư, đối tượng
Giả dạng
Lãnh vực, vùng
Phản nghịch
Qui cho, qui về
Sáng chói
Số phận
Siêu phàm
Tập sự, dưới sự quản lý.
Thàmkhốc.
Thuộc ma quỉ
Thuộc lý trí
Vinh hiển
Xác nhận
Triển khai bài học

BẢN CHẤT CỦA THIÊN SỨ
Tác giả thơ Hêbơrơ đưa ra lời khuyên: “ Chớ quên tiếp khách, vì có người là điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (HeDt 13:21)
Trong phần trung dẫn nói về thiên sứ chúng a thấy được đôi điều về bản chất của họ, vì thiên sứ thuộc giới siêu phàm. Chính chỗ bất thường đó nên đã có bầu không khí huyền bí bao trùm họ. Sự kiện nầy được lặp lại lại cả trong Cựu ước lẫn Tân ước.
Càng đọc Kinh Thánh chúng ta càng thấy rằng Kinh Thánh nói về sự hiện hữu của thiên sứ. Như vậy Kinh Thánh nói gì về Thiên sứ? Ngồn gốc của họ như thế nào? Họ có những đặc tính gì? trả lời được những câu hỏi nầy sẽ giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về mục đích của thiên sứ và ý nghĩa của sự hiện hữu của họ trong đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu một số sự kiện mà Kinh Thánh giới thiệu về nguồn gốc ( lúc bắt đầu) và những đặc tính của thiên sứ.
Ngồn gốc của thiên sứ
Mục tiêu 1: Hoàn chỉnh và chọn những lời dễn đạt liên quan đến nguồn gốc và những đặc tính của thiên sứ .
Thiên sứ là gì? Thiên sứ là tạo vật được Đức Chúa Trời dựng nên, có cấp bậc thứ tự, họ là những sứ giả hay những tôi tớ phục vụ Đức Chúa Trời. Họ có sự thông minh và sức mạnh hơi loài người. Mộtsố thiên sứ phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời theo cách tích cực qua sự thánh khiết của họ tự nguyện thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. Một số thiên sứ khác, kết quả của việc phản nghịch Ngài, bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Sự phân rẽ vĩnh viễn khỏi Đức Chúa Trời minh họa rõ ràng cho ân phúc đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi vốn được cung ứng bằng sự cứ chuộc qua Đấng Christ.
Chữ thiên sứ ( angels) trong ngôn ngữ nguyên văn của Kih Thánh có nghĩa là những sứ giả ( messengars).Đôi khi chữ sứ giả ám chỉ về người ( một thầy tế lễ trong MaMl 2:7), hay được dùng theo ý nghĩa tượng trưng về những tác nhân vô thân vị ( impersonal agents) ( như “gió” trong Thi Tv 104:4) Vì từ ngữ nầy được dùng trng nhiều cách nên chúng ta phảm xem nội dung đoạn Kinh Thánh trong mỗi trường hợp để xác định đúng ý nghĩa. Tuy nhiên, nói chung khi Kinh Thánh đề cập về thiên sứ thì thường ám chỉ những vật siêu nhiên và thuộc thế giới linh, là những sứ giả đặc biệt của Đức Chúa Trời.
Thiên sứ từ đâu đến? Tác giả Thi thiên nói rằng cùng với các thiên thể như mặt trời, mặt trăng và tinh tú, thiên sứ và tất cả sinh vật ở trên trời đều được Đức Chúa Trời dựng nên (Thi Tv 148:2-5).Giăng nói rõ thêm về công tác tạo dựng của Đấng Christ: “ Muôn vật được dựng nên qua tay Ngài, không vật gì được dựng nên mà không do Ngài” (GiGa 1:3) Vì Kinh Thánh qui rõ ràng sự hiện hữu của muôn vật về cho Đức Chúa Trời, nên chúng ta biết rằng thiên sứ là loài thọ tạo. Những phần Kinh Thánh sau trình bày rõ vấn đề cho chúng ta.
( 1) Hoàn chỉnh những lời nói sau:
a. CoCl 1:16 công bố rằng Cứ Chúa Jêsus Christ đã dựng nên
.................................................................. ( kể cả thiên sứ)
b. Trong ITi1Tm 6:13-16 chúng ta thấy một mình Đức Chúa Trời ban.
...................................................... cho mọi loài ( kể cả thiên sứ)
Chúng ta không biết đích sxác thiên sứ được tạo dựng vào thời điểm nào vì Kinh Thánh không tiết lộ thời gian. Nhưng chúng ta biết rõ là thiên sứ hiện hữu trước những biến cố ghi lại trong Sáng thế ký đoạn 3, vì tại điểm nầy Satan, loài thọ tạo theo hình thiên sứ, tập trung sự chú ý của nó vào con người.Giống như tất cả những tạo vật có lý trí ( biết suy nghĩ), thiên sứ được ban cho tính bất tử, nghĩa là họ chẳng bao giờ ngưng tồn tại (LuLc 20:36)
(2) Từ bằng chứng Kinh Thánh liên quan đến nguồn gốc của thiên sứ, chúng ta có thể kết luận họ là
a. Loài bất tử luôn luôn tồn tại.
b. Loài thọ tạo bất tử chẳng bao giờ ngưng tồn tại
c. Loài hay chết như con người nhưng có sự khôn ngoan và sức mạnh phi thường.
d. Một nòi giống tương tự như thần linh.
Những đặc tính của thiên sứ.
Trong phần thảo luận về nguồn gốc của thiên sứ, chúng ta ghi nhận một đặc tính : thiên sứ được tạo dựng. Khi xem Kinh Thánh chúng ta cũng thấy thêm một số đặc tính khác. thiên sứ là những hữu thể thuộc về linh ( spirit beings) HeDt 1:14 chép, “hết thảy những thiên sứ há chẳng phảilà những linh hay phục vụ, chịu sai khiến để phục vụ những người sẽ thừa hưởng sự cứu r64i hay sao? : Con người không được mô tả là linh (spiris) vì con người có bản chất lưỡng diện; vật chất ( xác thịt) và phi vật chất (linh). Vì thiên sứ là linh nên chúng ta không thểm xem họ có cơ thể vậy lý:Đây là điều ngụ ý của Eph Ep 6:12, “ Vì chúng ta chiến đấu không phải cùng xác thịt và huyết nhưng cùng. . . . . những lực lượng ác linh ở các vùng trên trời” Câu nầy ám chỉ về những thiên sứ gian ác làm công tác của Satan.
Kinh Thánh cũng cho viết rằng thiên sứ thường tự xuất hiện trong hình thức loài người (Cac Tl 6:11-14; GiGa 20:12), nhưng những sự xuất hiện bất thường nầy không có nghĩa là họ có thân thể vật chất làm một phần của sự hiện hữu cần thiết của họ. Trái lại, họ mang hình thức thân thể vật chất làm phương tiện để giao tiếp với con người. Vì thiên sứ không có thân thể vật chất làm một phần của sự hiệu hữu cần thiết của họ, nên họ chẳng biết gì về sự phát triển, tuổi tác hay chết.
Thiên sứ là những hữu thể có thân vị: Họ phô bày những khía cạnh căn bản của thân vị tính: trí tuệ, tình cảm và ý chí. . Khả năng thuộc về trí tuệ của thiên sứ được con người trong thời Cựu ước nhìn nhận, chẳng hạn IISa 2Sm 14:20, “ nhưng Chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xẩy ra trên đất” LuLc 4:34 tiết lộ rằng thiên sứ gian ác cũng có sự hiểu biết hơn con người. KhKh 12:12 cho chúng ta một ví dụ về khả năng bày tỏ tình cảm ( phẫn nộ hay tức giận) của một thiên sứ gian ác. Chúa Jêsus nói về biểu lộ rất tích cực về tình cảm (vui mừng) của thiên sứ thánh thiện ( holy angels) trong LuLc 15:10. Phaolô cũng nói về khả năng làm lưới rập của ma quỉ để chúng ta làm theo ý muốn nói (IITi 2Tm 2:26) Trên đây chỉ là một số trong nhiều thí dụ mà Kinh Thánh nói về bản chất thân vị tính của thiên sứ.
Thiên sứ không có giới tính. Thiên sứ không được phân loại thành nam hay nữa, dù có vài thiên sứ mang tên của phái nam ( Gáp ri ên và Michên) Kinh Thánh nói rằng thiên sứ không không kết hôn (Mat Mt 22:30) Vì thiên sứ không sinh sản nên chúng ta phải mô tả họ là một cơ binh (company) chứ không phải là một nòi giống (race). BẠn có thể thấy trong Cựu ước gọi thiên sứ là những con trai của Đức Chúa Trời ( sons of God), và không bao giờ đề cập đến nhưng con trai của thiên sứ ( sons of angels) ( xem Giop G 1:16; 2:1; 38:7)
Như chúng ta đã ghi nhận, thiên sứ chiếm hữu sự khôn ngoan siêu phàm. Lời nói của Chúa Jêsus ám chỉ về sự khôn naon vượt siêu bực của họ. “Không ai biết ngày cũng không biết giờ, ngay cả thiên sứ trên trời cũng không biết” (Mat Mt 24:36) Dù siêu phàm, nhưng những hiểu iết thiên sứ cũng bị giới hạn. Khi nói về sự vnh hiển hầu đền, Phierơ nói “ Ngay cả những thiên sứ cũng ao ước nhìn thấy những điều nầy” (IPhi 1Pr 1:12)
Một sự quan sát gần gũi về những đặc tính của thiên sứ dẫn chúng ta đến kết luận là quyền năng ( sức mạnh) của thiên sứ được nhấn mạnh nhiều hơn những đặc tính khác. Phierơ nhận xér rằng thiên sứ mạnh mẽ hơn con người (IIPhi 2Pr 2:11) Tác giả Thi thiên cho rằng thiên sứ là “ các Đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng lời Ngài” (Thi Tv 103:20) Phaolô gọi họ là “ Các thiên sứ của quyền năng Ngài” (IITe 2Tx 1:7)
Trong trường hợp các thiên sứ gian ác ( Chúng ta sẽ đề cập sau) một lần nữa quyền phép (power) cũng là đặc tính được nhấn mạnh: “ vua của thế giới nầy” (GiGa 12:31) “ người mạnh sức” (LuLc 11:12), “quyền lực của chốn tối tăm” (LuLc 22:53) “quyền thế của thế giới bóng tối” (Eph Ep 6:12) “ Tất cả quyền bính của kẻ thù” (LuLc 10:19) Khi Satan cám dỗ Chúa jêsus, nó chỉ cho Chúa Jêsus thấy mọi vương quốc của thế giới và nói “ Tôi sẽ cho Ngài hết thảy quyền bính nầy và sự vinh hoa của các nước đó, vì đã giao cho tôi rồi, tôi muối cho ai tùy ý tôi” (LuLc 4:6)
Tuy nhiên, dù sự không ngoan và quyền năng của thiên sứ rất siêu phàm, nhưng những đặc tính nầy của họ vẫn bị hạn chế. Chỉ cần một thiên sứ đủ trói Satan và ném nó xuống vựa sâu không đáy vào cuối thế đại nầy (KhKh 20:2-3) Nhưng trước thời kỳ bị giam cầm, Satan cùng quỉ sứ nó sẽ chống lại Michê, là thiên sứ trưởng cùng những thiênsứ của người. Satan sẽ bị đại bại ở cuộc thế tại trên trời và sẽ bị ném xuống (KhKh 12:7-9) Theo DaDn 10:1-21, những thiên sứ thiện và ác đang ở trong xung đột liên quan đến vấn đề của con người và của dân tộc.
Chẳng có thiên sứ nào, dù Michê, thiên sứ trưởng (Giu Gd 1:9) hay Satan, có được quyền năng không hạn chế.
Một bằng chứng khác về sự hạn chế cua thiên sứ là họ không phải vô sở bất tại. Satan trả lời cxâu hỏi của Đức Chúa Trời liên quan đến hoạt động của nó, nó nói : “Tôi trải qua đây đó trên đất vào dạo chơi tại nơi đó” (Giop G Giop1:7; IPhi 1Pr 5:8) Những thiên sứ của Chúa tường trình rằng họ “đã có lại trãi qua đất” (XaDr 1:11) Những sự di chuyển từ nơi nầy sang nơi khác có dính dáng đến thời gian và có khi bị ngăn trở (DaDn 10:5, 12-14) Sự hạn chế nầy bày tỏ rằng những trận chiến thuộc linh trong đó dân Đức Chúa trời tham chiến thường kéo dài trong một khoảng thời gian.
Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng những thiên sứ không phải là con người được vinh hiển. Kinh hánh phân biệt giữa “ hàng ngàn, hàng ngàn thiên sứ” và “ linh của những người công bình được làm toàn vẹn” ( spirits of rigateous men made prefect) trong Giêrusalem tại trên trời (HeDt 12:2-23) Sự phân biệt nầy cũng có trong 2:16 “ Vì chắc chắn Ngài không giúp đỡ những thiên sứ, nhưng giúp đỡ hậu tự của Aùpraham”
Thật vậy, trong giây lát con người “ kém hơn thiên sứ” (Thi Tv 8:4-5) nhưng trong tương lai con người sẽ cao hơn (HeDt 2:7). Phaolô nói “ anh em há không biết rằng chúng ta sẽ xét xử thiên sứ sao?” (ICo1Cr 6:3) vậy trong hành động xét xử nầy, chúng ta hi63u rằng không ai ở bực thấp hèn hay ít quan trọng lại xét xử những người ở bực quan trọng hơn, ở cấp cao hơn.
(3) Hảy ghi ra ba đặc tính của thiên sứ bị hạn chế
(4) Hãy xếp cho phù hợp những đặc tính của thiên sứ với sự mô tả thịch hợp
......a. Không sinh sản hay tăng số lượng
.....b. Chỉ có mặt tại một chỗ ở một thời điểm.
.....c. Có khả năng hoàn thành ý muốn và mục đích của lãnh tụ.
.....d. Có kiến thức về những vấn đề của con người
.....e. Không có sự hiệu hữu bằng thân thể.
......f. Đưa vào hiện hữu tại một thời điểm nhất định.
......g. Được phân biệt cách rõ ràng trong Kinh Thánh khác hẳn loài người.
......h. Có lý trí, tình cảm và ý chí.
1) Được tạo dựng
2) Linh
3) Có thân vị
4) Không có phái tính
5) Thông minh.
6) Có quyền năng.
7) Không vô sở bất tại.
8) Không phải là con người được vinh hiển
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:47 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách