† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2114|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - ĐẶC TÍNH ĐẠO ĐỨC CỦA THIÊN SỨ.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:27:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

ĐẶC TÍNH ĐẠO ĐỨC CỦA THIÊN SỨ.

Thiên sứ được tạo dựng ở trạng thái thánh thiện.
Mục tiêu 2: Chọn những lời diễn đạt đúng liên quan đến đặc tính đạo đức của thiên sứ căn cứ trên Kinh Thánh .
Trong những trang trước, chúng ta nói về cả thiên sứ thanh thiện ( holly angels) lẫn thiên sứ gian ác (evilangels). Trong phần nầy chúng ta sẽ thấy rằng tất cả thiên sứ đều được tạo dựng ở trạng thái thánh thiện ( all angels were created holy), nhưng một số thiênsứ đã rơi khỏi tình trạng thánh thiện ấy, kết quả của sự sa ngã của họ có tầm ảnh hưởng rộng khắp vũ trụ.
Kinh Thánh nói rất ít về tình trạng nguyên thủy của thiên sứ. Tuy nhiên, chúng ta thấy đến cuối hoạt động tạo dựng của Chúa có câu “ Đức Chúa Trời tha61y các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (SaSt 1:31). Chắc chắn điều nầy bao gồm cả sự trọn vẹn của thiên sứ trong sự thánh khiết khi họ được tạo dựng. Nhưng Kinh Thánh có nói về sự sa ngã bị thảm của họ. Chúng ta hãy xem khả năng của thiên sứ chọn hành động phải lẽ hay sai quấy và khả năng công nhận và làm đúng theo tiêu chuẩn của hành vi phải lẽ.
(5) Đọc mỗi phần Kinh Thánh trưng dẫn dưới đây và hoàn chỉnh lời diễn đạt.
a. GiGa 8:44, một trong những tội lỗi làm cho Satan sa ngã là
b. IIPhi 2Pr 2:4, Đức Chúa Trời không tiếc các thiên sứ khi họ
c. Giude, câu 6. Một số thiên sứ không giữ thay vào đó, họ đã
d. ITi1Tm 3:6. Một trong những nguyên nhân gây cho ma quỉ sa ngã là tội
Thiên sứ được phép chọn lựa.
Như chúng ta đã thấy, tất cả thiên sứ đều được dựng nên cách trọn vẹn. Đầu tiên, tình cảm hay tình yêu của họ hướng thẳng vào Đấng Tạo Dựng mình và họ có khuynh hướng làm theo ý muốn của Ngài. Dù Kinh Thánh không cho chúng ta biết chi tiết, nhưng chúng ta tin rằng ở giai đoạn nầy họ có khả năng hoặc phạm tội hoặc không phạm tội. Hiển nhiên họ ý thức được vai trò của mình và mối quan hệ của họ với Đấng Tạo Hóa.Chắc chắn họ phải biết vâng lời hay không vâng lời là yếu tố quyết định số phận tương lai của họ.
Trong khi thiên sứ có quyền chọn lựa việc phạm tội hay không phạm tội, thì họ không bị bắt buộc phải vâng lời Đức Chúa Trời và giữ thư bậc của mình. Sự lựa chọn của họ hoàn toàn tự nguyện. Rủi ro thay, chúng ta không có chi tiết nào về những biến cố ba trùm tấm bi kịch khi một phần cơ binh thiên sứ bị ngã. Tuy nhiên, do sự mặc khải thiên thượng, Phaolô cho biết rằng sự thất bại của ma quỉ phát sinh từ tính tự phụ ( kiêu ngoại quá mức) của nó (3:6).
Vài phần Kinh Thánh cũng dùng những vua của trần gian để tượng trưng cho Satan. Chẳng hạn , trong Exe Ed 28:12-19, vua Tyrơ bị sa ngã, sự kiêu ngạo quá độ về sắc đẹp của mình. Sự kiêu ngạo nầy hủy hoại khả năng cuả vua nầy để hướng dẫn cuộc sống mình trong chính đáng hoặc phân xử nghiêm minh.
Vua Babylôn cũng bị kết án vì tham vọng và kêu ngoại quá độ. ( theo EsIs 14:12-15) Dù những ví dụ nầy có ám chỉ cách tượng trưng về sự sa ngã của Satan hay không thì chúng ta vẫn biết rằng một số trong đạo quân thiên sứ, bằng hành động của ý riêng mình, đã chọn việc từ bõ vị trí quyền hành và nhà của mình (Giu Gd 1:6)
Cùng thái độ khiến Satan phạm tội đã ảnh hưởng một số lớn thiên sứ. KhKh 12:4 ám chỉ cho trường hợp nầy khi một phần ba thiên sứ đi theo Satan trong cuộc nổi loại chống nghịch Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng ta còn biết satan là cha đẻ thuộc linh của sự lừa dối (GiGa 8:44). Vì Satan và những thiên sứ khác phản nghịch, nên có sự chọn lựa sống cho bản ngã và theo ý riêng hơn là chọn lựa Đức Chúa Trời và những lợi ích của Ngài. Kết quả thật thảm khốc, và hình phạt theo sau: “Đức Chúa Trời chẳng tiếc những thiên sứ phạm tội” (IIPhi 2Pr 2:4)
Sự cứu chuộc vốn được hoạch định để cung ứng cho nhu cầu thuộc linh của con người không thể hiệu lực đối với những thiên sứ sa ngã. Những thiên sứ bất khiết cứ tiếp tục tồn tại trong lãnh vực của “kẻ ác” (Mat Mt 6:13; 13:9; IGi1Ga 5:18-19) Sự tồn tại tiếp tục của nó là một sự cảnh cáo liên tục cho chúng tra về sự nguy hiểm của việc chống đối Đức Chúa Trời hay coi thường quà tăng ân phúc mà Ngài ban cho chúng ta.
Một số thiên sứ phạm tội, bị đoán phạt và trở nên phần tử của “những sứ giả của ma quỉ” (Mat Mt 25:41). Những thiên sứ khác không phạm tội, họ còn ở với Đức Chúa Chà là thiên sứ thánh của Ngài (Mac Mc 8:38) Kinh Thánh không nói gì thêm về sự phản loạn và hình phạt của thiên sứ. vậy, thiên sứ phô bày tính xác thực của sự quyết định của mình, nghĩa là những thiên sứ nào chọn việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha thì cứ dược thánh khiết mãi mãi, còn nhũng thiê sứ nào chọn đi theo quyền lợi riêng mình thì vĩnh viễn sống trong sự gian ác.
Những thiên sứ thánh là những vi duy trì mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chiêm ngưỡng Cha tở trên trời (Mat Mt 18:10) và làm theo ý muốn của Ngài (6:10) Họ được kể là thiên sứ của ánh sáng ( mà Satan cố sức tự mạo hay giả dạng IICo 2Cr 11:14)
(6) Hãy chọn những lời diễn đạt dưới đây lời nào được Kinh Thánh hỗ trợ rõ ràng, hoặc ám chỉ hay chẳng hỗ trợ gì cả
.....a. Ma quỉ sa ngã vì nó tự kiêu hay kiêu ngạo quá độ.
.....b. Những thiên sứ được tạo dựng ở trạng thái thánh khiết.
.....c. Một phần ba thiên sứ chọn đi theo Satan
.....d. Tất cả những thiên sứ sa ngã sẽ có cơ hội ăn năn.
......e. Tất cả thiên sứ được tự nguyện chọn phạm tội hay không phạm tội.
......f. Đức Chúa Trời tuyên án đoán phạt lập tức những thiên sứ không phạm tội.
......g. Tất cả thiên sứ cứ phô bày tính xác thực trong sự lựa chọn hoặc phạm tội hay không phạm tội.
......h. Satan được coi là một thiên sứ của sự sáng.
......I. Giống như những thiên sứ thánh thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời thì những thiên sứ gian ác thực hiện ý muốn của Satan.
......j. Ngày từ lúc được tạo dựng, Satan là kẻ gian ác.
1) Hỗ trợ rõ ràng
2) Aùm chỉ
3) Không hỗ trợ.




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:19 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách