† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2364|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - LOÀI NGƯỜI TẠO VẬT ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC CHÚA TR

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:29:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

  LOÀI NGƯỜI TẠO VẬT ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Loài người có rất nhiều câu trả lời khác nhau để giải thích về nguồn gốc của mình. Những triết gia lý luận, những người theo thuyết tiến hóa trình bày trường phái của mình, những khoa học gia xã hội suy đoán. Bằng cách nầy hay cách khác, những nổ lực của loài người vẫn không làm cho chúng ta thỏa mãn, vì họ tin rằng sự có mặt của con người chỉ là một sự tình cờ, không có ý nghĩa về nguồn gốc của mình và thưa với Đức Chúa Trời “ Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. . . . . . Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày ấy” Thi Tv 139:14-16
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Chúng ta được Đấng Tạo Hóa dụng nên để cai quản quả đất cách công bằng, sáng tạo và chịu trách nhiệm. Ngài đã ban cho chúng ta sự thông minh, cảm giác và khả năng để chịu trách nhiệm chọn lựa về đạo đức. Chúng ta có khả năng hoàn tất rất nhiều iệc, nhưng ch1ng ta cũng có thể lãnh phí tài năng thiên nhiên của mình và từ chối Đấng Ban cho tất cả mà Đức Chúa Trời ban cho mình là vâng theo lời của Ngài. Tuy nhiên,sự không vâng lời của chúng ta đã đánh mất tiềm năng của chúng ta cả trong hiện tại lẫn tương lai vô cùng tận nữa.
Trong bài học trước chúng ta khảo sát về lãnh vực cuả linh. bây giờ chúng ta sang một loại khác của một tạo vật của Đức Chúa Trời: nhân loại. Chữ con người hay nhân loại trong bài học nầy để chủ chung về dòng giống loài người hay nhân loại trong bài học nầy, bạn sẽ hiểu về con người mình nhiều và biết rõ những bổn phận và quyền lợi của những ai chấp nhận chỉ quyền của Đức Chúa Trời.
Dàn ý bài học
Nguồn gốc của loài người
Bản chất của loài người.
Tính bất tử của loài người.
Những mục tiêu của bài học .
Học xong bài nầy bạn có thể
Trình bày quan điểm của Kinh Thánh về nguồn gốc, bản chất và tính bất tử của loài người.
Nhận diện những yếu tố cấu tạo thành con người.
Mô tả tiến trình mà con người đưa ra quyết định về đạo đức.
Khao khát phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đời sống mình
Những hoạt động học tập
Đọc Sáng thế ký từ đoạn 1 đến đoạn 3 nền tảng cho bài học nầy. Ngoài ra bạn phải tìm và đọc hết phần Kinh Thánh trích dẫn trong bài học.
Vẫn học bài như thường lệ. Khi học xong, nhớ làm bài tập và kiểm tra lại phần mình đã làm.
Những chữ căn bản
bất tử
có lương tâm
giống nhau
giống với
hậu quả
không sai lầm
lương tâm
người răn bảo
phụ thuộc.
tiến hóa.
Triển khai bài học .
NGUỒN GỐC CỦA LOÀI NGƯỜI
Một tạo vật đặc biệt.
Mục tiêu 1: Chọn lựa những lời diễn đạt đưa ra bằng cớ rằng con người là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời .
Kinh Thánh nói một cách hợp lý và trực tiếp vào câu hỏi “ Loài người có mặt trên trái đất như thế nào?” Kinh Thánh cũng đưa ra bằng cớ về nguồn gốc, mục đích và số phận của con người. Kinh Thánh còn tiết lộ cho chúng ta biết rằng loài người là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời.
Con người là loài độc nhất. Kinh Thánh công bố rằng con người là kết quả của hành động thiêng thượng đặc biệt.
Đức Giê Hô Va, Đấng Thánh của Ysơraên,tức là Đấng đã làm ra Ysơraên phán như vầy . . . . . “ Aáy chính ta đã làm ra đất dựng nên loài người ở trên đất” (EsIs 45:11-12). Những phần Kinh Thánh đưa ra những lời chứng tương tự
(1) Đọc những câu Kinh Thánh nầy và mỗi câu cho chúng ta biết gì về nguồn gốc của loài người
a. SaSt 1:27..............................................................
b. 5:1-2.............................................................
c. 6:7.................................................................
d. 9:6.................................................................
e. PhuDnl 4:32..............................................
f. Thi Tv 100:3.................................................................
g. Gia Gc 3:9..........................................................................
Trong việc tạo dựng mọi loài vật khác chỉ có lệnh truyền thiên thượng thì mọi vật hiện hữu ngay tức khắc (xem SaSt 1:20, 24)nhưng khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời làm một công việc đặc biệt.Trước hết, Ngài lấy nhũng yếu tố từ bụi đất nắn nên hình người, rồi Ngài thổi vào lỗ mũi của con người hơithở sự sống (2:7), và người trở thành bản chất thuộc linh từ Đức Chúa Trời làm cho con người có địa vị vương trộn trên muôn vật được đề cập trong Sáng thế ký 1. Hơn nữa, Đức Chúa Trời còn truyền lịnh cho con người cai quản và chinh phục quả đất, điều đó chứng tỏ rằng có một khoảng cách rất xa giữa con người và tất cả những tạo vật khác trên đất trong trật tự tạo dựng (1:28)
Chúng ta cũng có thể thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời nơi loài người khi Ngài chúc phuớc cho con người sanh sản đầy dẫy (SaSt 1:28, 5:2) để dòng dõi loài người lan tràn mặt đất, và cho con người quyền quản trị trên mọi sinh vật khác trên quả đất cũng như tất cả những loại cây có hạt.
Sự khác biệt quan trọng nhất giữa loài người và tất cả các vật khác là con người được ạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (1:26) Không một tạo vật nào được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, chỉ có loài người được ban cho hình ảnh Đấng Tạo Hóa. Trong bài học nầy chúng ta sẽ thấy, con người giống Đức Chúa Trời không phải về phần vật lý nhưng về phần đạo đức và thuộc tính.
Chúng ta khám phá bằng chứng xa hơn về bản chất đặc biệt của con người trong sự khác biệt lớn mà chúng ta thấy giữa người và loài vật. Hãy khảo sát những sự khác nhau sau đây:
1. Loài người có năng lực truyền đạt - khả năng để truyền đạt những ý tưởng cụ thể (có thật) và trừu tượng (lý luận) bằng những cách năng động và sáng tạo. Một ý tưởng cụ thể như: “ Tôi sống trong tòa nhà màu trắng có 5 phòng”.Một ý tưởng trừu tượng như: “ Thà yêu hơn là ghét” Cả hai ý tưởng nầy đều có thể truyền đạt cho những con người có khả năng suy nghĩ, hiểu biết, và diễn đạt tư tưởng của mình qua lời nói. Không loài vật nào có thể làm như vậy.
2. Loài người có khả năng thưởng thức cái đẹp.Tuy nhiên đối với những con vật vườn hoa đẹp cũng chẳng khác gì miếng đất đầy bụi gai xấu xí.
3. Con người có khả năng phân biệt điều phải và điều quấy. Loài vật không có khả năng nầy. Chẳng hạn, một con chó có thể bày tỏ sự chán ghét đối với hình phạt vì nó không vâng lời, và có thể huấn luyện cho nó vâng lời bằng những hình phạt lập lại, nhưng nó chẳng bao giờ học được sự sai lầm vể đạo đức khi nó ăn cắp trứng gà hay ăn gà con.
4.Con người có một ý niệm sâu xa về nhu cầu thờ phượng đấng tối cao, nhưng loài vật chẳng bao giờ có khả năng thờ phượng hay có những phương tiện d8ể bày tỏ sự tôn kính.
5. Con người có thể lập kế hoạt trước, dự trù những nhu cầu cho tương lai, và thực hiện những thay đổi thời thế. Con ngườithích sáng tạo những kiểu mẫu nhà mới hay hình thức nghệ thuật mới. Tuy nhiên, loài vật không có khả năng sáng tạo hay thấy trước. Những gì chúng nó làm trong sự sửa soạn trước cho mình chỉ là sự đáp ứng theo bản năng thiên nhiên. Chẳng hạn, loài chim có khả năng làm tổ cho chim con, rảiqua nhiều thế kỷ thì nó vẫn tiếp tục làm cùng một loại tổ giống như tổ tiên nó đã làm.
Dường như rõ ràng con người là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời. Con người không phải là sản phẩm của sự thay đổi - con người không “tiến hóa” từ hình thức thấp hơn của sự sống loài vật. Trong bài học đầu tiên chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng cả vũ trụ và cũng bảo tồn muôn vật nữa. Thiên nhiên lại có khuynh hướng mất phẩm chất hơn là làm cho tốt hơn. Những loài vật cáng ngày càng hao mòn. Trật tự bắt đầu bày tỏ những dấu hiệu mất trật tự. Cần phải có sự thông minh và năng lực siêu việt từ bên hành động đặc biệt của Đức Chúa Trời chủ tể mà một loại vậ tuyệt diệu nhất tức là con người được dựng nên.
(2) Lời diễn đạt nào cung cấp bằng cớ cho biết loài người là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời.
a. Sự tạo dựng con người đi theo cùng một kiểu mẫu như việc tạo dựng cây cối và đời sống loài vật.
b.Chỉ một mình loài người nhận được sự sống là kết quả của sự hà hơi của Đức Chúa Trời.
c. Con người được ban cho quyền cai trị cây cối và loài vật.
d. Con người được dựng nên giống như Đấng Tạo Hóa mình.
e. Con người khác biệt và cao cả hơn mọi loài thọ tạo trên đất.
f. Chỉ một mình loài người độc lập với bất kỳ quyền lực cao cả nào.
Được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời
Mục tiêu 2: Tìm trong phân đoạn Kinh Thánh đã cho điều nào ám chỉ hay ngụ ý rằng loài người giống như Đức Chúa Trời .
Kinh Thánh dạy rằng con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời hoặc giống như Đức Chúa Trời (SaSt 1:26-27; 5:1; 9:6; ICo1Cr 11:7; Gia Gc 3:9) Giống như Đức Chúa Trời, con người có thể suy nghĩ rằng sự phác họa và có mục đích. Mỗi chúng ta, theo cách riêng của mình, đều có thể làm những vật dụng hữu ích và đẹp đẽ. Quả dự nghiên cứu riêng của mình chúng ta cũng có thể khám phá những nguyên tắc trong sự sáng tạo để đưa ra bằng cớ về công việc thủ công khéo léo sáng tạo của Đức Chúa Trời. “ Giống như Đức Chúa Trời” bao gồm ý nghĩa gì và không bao gồm ý nghĩa gì ?
Từ ngữ “ Giống như Đức Chúa Trời không có nghĩa con người là bản sao y hệt Đức Chúa Trời. Ý tưởng nầy có nghĩa là trong vài cách con người giống Đức Chúa Trời. Trog bài 1, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là vô hình và Ngài là thần linh. Vì vậy chúng ta biết rằng hình ảnh của Đức Chúa Trời không phải thuộc về vật lý thì là điều gì?
1. Thân vị tính dù Đức Chúa Trời là Thần Linh, nhưng linh của con người có thể giao tiếp với linh thiên thượng của Ngài, vì chúng ta, giống như Đức Chúa Trời, là những hữu thể có thân vị. Chúng ta có thể trò chuyện với Ngài trong mối quan hệ cá nhân, và cũng giống như Ngài, chúng ta có khả năng giao tiếp với những người khác.
2. Sự giống nhau về đạo đức. Giống như Đức Chúa Trời, con người có khả năng phân biệt giữa đúng đắn và sa lầm, ngay khởi thủy, toàn thể thân vị tính của con người trí tuệ, tình cảm và ý chí được hướng thẳng về Đức Chúa Trời. Bản chất đạo đức của con người là một bản sao hạn chế của bản chất đạo đức vô hạn của Đức Chúa Trời. Con người đã quyền tự do chọn lựa và hành động có trách nhiệm. Con người có thể bị thử nghiệm, thực hành sự đoán phạt, phát triển và tăng tiến khi người sử dụng sự tự do của chính mình để chọn lựa giữa điều thiện và điều ác. Vấn đề ấy là con người ý thức được nhu cầu chọn lựa giữa đúng và sai.
3. Bản chất về lý luận. Con người có một điều giống với bản chất lý luận của Đức Chúa Trời vì có trí tuệ bản chất của mình, tức là khả năng để lý luận và biết Đức Chúa Trời cũng như biết người khác. Khả năng nầy được kể như là sự giống về mặt tinh thần của con người với Đấng tạo dựng mình.
4. Khả năng cai trị.Con người giống Đức Chúa Trời ở khả năng quản trị, kiểm soát. Con người có thể thuần hóa loài vật, thuần hóa những con vật to lớn mạnh mẽ hơn con người. Người có thể ngăn sông làm những đập thủy điện. Con người có thể làm cho sa mạc trổ hoa như những vùng đất màu mỡ. Trong những cách nho nhỏ như thế, khả năng nầy phản ảnh được sự cai trị của Đức Chúa Trời trên toàn thể vũ trụ.
5. Biết về bản thân mình. Là một thực thể nó thân vị được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, con người ý thức về bản thân mình. Ngay những ngay đầu cuộc đời mình em bé bắt đầu cảm nhận rằng mình là một thực thể riêng biệt với những người khác trong gia đình. Nó là một cá nhân. Không cần biết những người khác trong gia đình đòi hỏi nó, hay hoàn cảnh văn hóa chung quanh yêu cầu, nó chỉ biết rằng nó là một người riêng biệt.Con người có giấc mơ riêng, tham vọng, hy vọng, sợ hãi và những động cơ riêng của mình. Con người không giống như hữu thể khác. Những tạo vật khác không có sự biết về bản thân mình như thế nào.
6. Bản chất về xã hội. Nền tảng của bản chất xã hội của Đức Chúa Trời là tình cảm, hay tình yêu Ngài. Suốt cả cõi đời Đức Chúa Trời tìm thấy đối tượng của tình yêu của Ngài trong Ba ngôi. Chúa Jêsus phán, “ Như Cha yêu ta thể nào, ta cũng yêu các ngươi thế ấy. Vậy hãy cứ ở trong tình yêu của ta. . . . Hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi” (GiGa 15:9, 12). Vì chúng ta nhận được bản chất xã hội, nên chúng ta tìm cách tương giao với Đức Chúa Trời và với những người khác, và tổ chức cuộc sống mình theo đơn vị cơ bản xã hội: gia đình.Tình yêu cuả chúng ta và những sự quan tâm của chúng ta đối với những người khác phát xuất trực tiếp từ khía cạnh xã hội của bản chất chúng ta.
(3) Tìm những câu Kinh Thánh sau đây và mô tả giống Đức Chúa Trời của con người trong mỗi câu:
a. SaSt 2:1.................................................................
b. Eph Ep 4:24......................................................................
c. CoCl 3:10......................................................................
d. Thi Tv 139:13-16.........................................................
e. RoRm 10:8-11.................................................................
f. SaSt 1:26, 28.........................................................
g. IPhi 1Pr 1:5.......................................................................
Kinh Thánh cho chúng ta một sự giải thích hợp lý về nguồn gốc của loài người.Kinh Thánh nói về bản chất của con người cùng tiềm năng mà con người được tạo dựng. Kinh Thánh bày tỏ những sự kiện về con người giống như Đấng Tạo dựng mình. Điều nầy giúp chúng ta thấy con người đặc biệt biết dường nàp và sự vượt trỗi của con người cao hơn những loài vật khác biết bao.Cùng vớ địa vị cao trọng là một hữu thể đạo đức, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng con người còn có những trách nhiệm rất quan trọng nữa - những trách nhiệm ảnh hưởng đến số phận đời đời của mình, như chúng ta sẽ thấy trong bài học kế tiếp.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:43 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách