† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2149|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - TỘI LỖI VÀ SỰ CỨU RỖI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:32:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

TỘI LỖI VÀ SỰ CỨU RỖI: NAN ĐỀ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

“ Bổn ơi, mấy công nhân đang xây nhà bên cạnh hôm nay họ trộn xi măng, nên con đừng lại gần. Hôm nay con mặt chiếc áo sơ mi mới đấy”
Vợ tôi thích dặn câu chuyện về lời căn dặn của mẹ đối với em trai của cô ta. Bấy giờ cậu em trai được 6 tuổi, và cậu ta đi gần đến một con bướm thật đẹp đáp nhẹ trên đống xi măng gần đó. Cậu bé lập tức nghiên người với bắt con bướm thật đẹp, nhưng cậu đâu có ngờ, cậu bị mất thăng bằng và rơi tõm vào đống xi măng. Xi măng đổ trên đầu, chảy xuống mặt.Chiếc áo sơ mi mới bị phá hỏng. Sự thách thức can đảm giờ đây đổi hành sự dợ hãi khổ sở. Làm sao cậu bé có thể gặp mặt mẹ? Những hậu quả gì tiếp theo sau sự không vâng lời nầy?
Nhân loại cũng thấy mình ở trong hoàn cảnh tương tự. Tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời mà chúng ta học trong bài 6, giờ đây bị tội lỗi làm hư hoại và khốn khổ. Trong bài nầy chúng ta sẽ học những gì Kinh Thánh nói về nguồn gốc và hậu quả ủa tội lỗi. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta không dừng lại điểm tuyệt vọng nầy. Chúng ta cũng sẽ học về cách giải quyết mà Đấng Christ đã cung ứng. Hãy cầu xin Thánh Linh gúp chúng ta khi chúng ta học những đề tài quan trọng nầy.
Dàn ý bài học
Thực chất của tội lỗi
Nguồn gốc của tội lỗi
Bản chất của tội lỗi.
Những hậu quả của tội lỗi.
Sự phục hồi của tội nhân.
Những mục tiêu của bài học
Học xong bài nầy bạn có thể:
Đưa ra những ví dụ cung cấp bằng chứng về thực chất của tội lỗi.
Mô tả những gì chúng ta có thể biết từ Kinh Thánh về tội lỗi.
Mô tả bản chất và những hậu quả của tội lỗi.
Liệt kê những bước dẫn đến sự phục hồi cho tội nhân.
Những hoạt động học tập
Đọc SaSt 2:1-3:24; RoRm 5:1-6:23 làm nền tảng cho bài học nầy liên quan đến nan đề tội lỗi. Cũng đọc Êsai 53 để có cái nhìn về việc Đức Chúa Trời cung ứng phương cách giải quyết vấn đề tội lỗi. Rồi học như những bài trước.
Sau khi làm xong bài trắc nghiệm, hãy ôn lại từ bài 5 đến 7.Rồi trả lời những câu hỏi trong bản tường trình học tập đơn vị 2.
Những chữ căn bản
bắt chước
bại hoại
cứu chuộc
cân nhắc
giả mạo
lừa dối
làm sa đọa
nghiên về
phản nghịch
phục hồi
thất vọng
thù nghịch
Triển khai bài học
THỰC CHẤT CỦA TỘI LỖI
Mục tiêu 1: Trình bày định nghĩa và hai bằng cớ về thực chất của tội lỗi .
tội lỗi được định nghĩa là sự không vâng lời và thất bại trong việc thực hiện luật pháp của Đức Chúa Trời đã han cho để hướng dận tạo vật có lý trí của Ngài. Vì luật pháp của Đức Chúa Trời là sự trình bày về bản chất đạo đức, nên con người phải thực hiện luật pháp ấy để làm thỏa mãn bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng cho chúng ta về thực chất của tộ lỗi, cũng như nguồn gốc, bản chất, những hậu quả và cách cứu chữa. Tất cả những khía cạnh về tội lỗi sẽ được thảo luận trong suốt bài học nầy.
Như chúng ta đã thấy trong bài học vừa rồi, loài người là một tạo vật có lý trí. Như vậy con người biết rằng mình phạm lỗi nếu con người 1) làm những gì mình không được phép làm, 2) không làm những gì mình phải làm, 3) là những gì mình không phải, 4) không là những gì mình đáng lẽ phải như vậy. Câu đầu tiên được tìm thấy trong Kinh Thánh.
Bằng chứng của Kinh Thánh
Tội lỗi là một trong những đề tài chính của Kinh Thánh Sáng thế ký 3 ký thuật lần đầu về con người phạm tội. Đoạn 4 tiếp tực câu chuyện, cho biết vấn đề liên tục ảnh hưởng trên con cái của cha mẹ đầu tiên như thế nào. Ngayu thời điểm đó, Đức Chúa Trời đưa ra một yêu cầu cho Cain: “ tội lỗi đang rình đợi trước cửa ngươi, nó muốn chụp lấy ngươi, nhưng ngươi phải làm chủ nó, chế ngự nó” (SaSt 4:7) Tuy nhiên, Cain đã phó tình cảm mình cho sự ghe ghét, đố kỵ và phản nghịch và đã giết em ruột của mình.
(1) Hãy dùng ba chữ để mô tả bản chất của tội lỗi của Ađam, Êva và Cain (3:11, 4:7)
...............................................................................................
Thời gian trôi qua, chúng ta lại thấy nan đề tội lỗi khi chúng ta đọc suốt Kinh Thánh. Đức Chúa Trời ban luật thành văn để hướng dẫn dân sự (XuXh 20:1-7) Ngai còn dạy bào thêm cho Môise trong mọi luật cho dân sự Ngài và chỉ dạy cho Môi se cách dâng của lễ h sinh đúng đắn để chuộc những tội họ đã phạm ( LeLv 4:1-7:38) Ngài cũng đặt ra một ngày trong mỗi năm để toàn thể quốc gia Ysơraên hải xử lý vấn đề tội lỗi ( 16:1-34) Năm cuối sách đầu tiên của Kinh Thánh được gọi là những sách luật pháp, vì những cuốn đó chứa đựng toàn bộ những điều răn của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài để họ sống thánh khiết và sự dạy bảo của Ngài để họ nhận được sự tha thứ tội lỗi.
Những cuốn sách lịch sử, từ Giôsuê đến sách Êxơtê ký thuật bi kịch thât bại của dân sự Đức Chúa Trời trong việc vâng theo những điều răn của Ngài. Họ bày tỏ sự thối lui, không vâng lời, cứng đầu và phản nghịch đối với Đức Chúa trời và luật pháp của Ngài.
(2) Hãy so sánh Cac Tl 2:6-7 với 2:10-19. Sau khi Giôsuê chết dân sự thay đổi như thế nào?
...............................................................................................
(3) Đọc 3:7, 9, 12, 15; 4:1; 6:1 Chủ đề lặp lại của những câu nầy là gì?
...............................................................................................
Tác giả Thi thiên đã đưa ra hình ảnh đau buồn về tội lỗi cá nhân: “ Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi. . . . xin tẩy sạch mọi sự vi phạm tôi và làm sạch tội lỗi tôi. . . . Chắc chắn tôi là một tội nhân từ khi chào đời (Thi Tv 51:1, 2, 5) Những tiên tri kêu la nghịch cùng tội lỗi đã gây ra sự đổ nát cho dân Ysơraên ( Exe Ed 23:1-49; Gie Gr 23:1-39; 5:1-31; DaDn 9:1-23)
Tân ước ghi lại sự phản bội của Giuđa ích cariốt (Mat Mt 26:14-16) Tân ước đưa ra những hình ảnh về sự đau đớn của Cứu Chúa chúng ta, Đấng mang trên Ngài tội lỗi của thế gian (LuLc 22:39-44; GiGa 19:1, 3, 18) Tân ước cũng mô tả âm mưu khủng khiết của Anania và Saphira (Cong Cv 5:1-11) Một trong những bằng cớ sống động nhất của thực chất của tội lỗi được ký thuật trong RoRm 1:18-32. Tộ lỗi được mô tả như sau
Hơn nữa, vì họ ( con người) không thèm nhận biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời để mặc họ bị tâm trí suy đồi làm những điều không đáng làm. Họ đầy dẫy mọi sự bất nghĩa, gian ác, tham lam, hiểm độc, ghen ghét, tàn sát,tranh cạnh, quỉ quyệt, ác ý, nói hành, nói vu, bị Đức Chúa Trời ghét, xấc xược, khoe khoang, sáng tạo nhiều cách làm ác, không vâng lời cha mẹ, vô tri, bội ước, không thân tình, không thương xót. Dù họ biêt rõ sự phán đoán của Đức Chúa Trời định rằng những kẻ làm cách điều dường ấy là đáng chết, nhưng hông những họ tiếp tục làm nhưng còn chấp thuận cho những kẻ khác làm các điều ấy nữa ( câu 28- 32)
(4) Định nghĩa tội lỗi theo sự mô tả trong IGi1Ga 5:17, và trong phần thảo luận của chúng ta.
...............................................................................................
Nhu cầu cai trị
Không những Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta nhiều ví dụ của thực chấtt của tội lỗi, mà Kinh Thánh còn cung cấp bằng cớ qua nh cầu không tránh khỏi về việc cai trị trong xã hội. Trong Cac Tl 21:25 chúng ta đọc thấy: “ trong ngày Ysơraên không có vua, ai hãy làm theo ý mìng lấy làm phải” Đến thời điểm ấy Đức Chúa Trời đã dùng các vị quan xét để dẫn dắt dân Ysơraên theo sự chỉ đạo của Ngài, nhưng trong ISa1Sm 8:1-22 chúng ta thấy rằng người Ysơraên xin Samuên chỉ định một vua để lãnh đạo họ. Họ muốn có cùng loại chính quyền giống như tất cả những dân tộc chung quanh họ ( c5) Vì dân sự không muốn vâng lời Đức Chúa Trời, nên có nhu cầu cai trị.
Đôi khi người ta mơ về một hoàn cảnh gọi là “Utopia” ( Thế giới đi đồng), một nơilý tưởng , tại đó có sự công bằng trọn vẹn, và một xã hội hài hòa hiện hữu. Tại thế giới ấy mọi người để ý đến công việc của mình, vui lòng phân phát cho nhu cầu của kẻ khác, và hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc sống đến mức tối đa. Tuy nhiên, xã hội không tuởng ấy không thể hiện hữu hiệu trên quả đất nầy. Con người là ích kỷ và phản nghịch tự trong bản chất của mình. Tội lỗi là một thực chất của cuộc sống mà chúng ta đối diện một ngày. Không ai tránh khỏi những hậu quả của nó.Những hậu quả bi thảm của tội lỗi được tường thuật trên báo chí hằng ngày, qua truyền thanh và những phương tiện đại chúng khác, chứng tỏ rõ ràng cần có một nhu cầu cai trị trong xã hội chúng ta.
Tội lỗi có thật. Nó không phải là kết quả của sự giả mê tín hay thiếu giáo dục. Nó là kết quả từ bảnchất của người nam, người nữ sống trái ngược với luật pháp của Đức Chúa Trời và đi theo những khao khác gian ác của mình.
(5) Trong sổ tay, bạn hãy trình bày hai bằng cớ nói về thực chất của tội lỗi, và cho ví dụ ở mỗi bằng cớ.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách