† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2260|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - KINH THÁNH KHẢI THỊ BẰNG VĂN TỰ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:44:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

KINH THÁNH KHẢI THỊ BẰNG VĂN TỰ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
(The Scriptures: God,s Written Revelation)

Trong những bài họ đầu, chúng ta học nhiều vấn đề về bản chất của Đức Chúa Trời, bản chất con người, căn ngyên và bản chất của tội lỗi, thiên sứ và những hoạt động của họ, và chương trình của Đức Chúa Trời trong việc cứu chuộc con người sa ngã.Chắc chắn bạn sẽ nhận thấy nguồn gốc chính của tất cả vấn đề nầy nằm trong Kinh Thánh, cuốn sách thánh. Đây là sự mặc khải bằng văn tự về chính mình Đức Chúa Trời về tạo vật của Ngài.
Tin rằng chính Đức Chúa Trời chí cao, yêu thương, công bình muốn bày tỏ chính Ngài cho tạo vậy có lý trí của Ngài qua những dòng chữ viết là điều thích hợp. Ý thức rằng Ngài đã chọn để sử dụng những con người đầu phục ý muốn Ngài làm những con người viết sách Thánh là điều đáng ngạc nhiên. Đáng phấn khởi làm sao khi được biết rằng có hơn 40 người ghi chép trong khoảng thời gian trên 1600 năm tất cả những gì đã được mặc khải thiêng thượng và chứa đựng trong cuốn Kinh Thánh của chúng ta.
Khi bắt đầu học đơn vị 3, trước hết chúng ta sẽ khảo sát sự mặc khải về mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã ghi lại trong Kinh Thánh. Thứ hai, chúng ta sẽ kiểm chứng những bằng cớ bảo đảm cho chúng ta rằng Kinh Thánh thật sự là lời thánh của Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu về Hội Thánh, cơ cấu mà Đức Chúa Trời dùng để mời gọi những người chưa được cứu trở về cùng Ngài, nuôi dưỡng họ trong đức tin, làm họ trở nên những chứng nhân kết quả. Trong bài học cuối của loạt bài nầy, chúng ta sẽ học về những mục đích của sự cứu chuộc khi chúng ta khảo sát về tương lai.
Dàn ý bài học
Nhu cầu mặc khải bằng văn tự
Sự cảm thúc của Kinh Thánh
Tính độc quyền của Kinh Thánh
Sự giải nghĩa Kinh Thánh
Thẩm quyền của Kinh Thánh
Những mục tiêu của bài học .
Học xong bài nầy bạn có thể.
Định nghĩa nhũng thuật ngữ có liên quan đến cảm thúc của Kinh Thánh.
Mô tả tại sao sự khải thị bằng vân tự từ Đức Chúa Trời rất cần thiết.
Giải thích tại sao sự khải thị bằng văn tự từ Đức Chúa Trời rất cần thiết.
Giải thích ý nghĩa của tính độc quyền và thẩm quyền của Kinh Thánh.
Thảo luận về vị trí của thẩm quyền mà Kinh Thánh có trong đời sống của tín hữu và trong Hội Thánh.
Hiểu được tầm quan trọng của sự giải nghĩa Kinh Thánh đúng đắn.
Những hoạt động học tập
Nghiên cứu bài học theo tiến trnh đã cho ở bài 1, Phải đọc tất cả những phần Kinh Thánh tham chiếu,và trả lời đầy đủ tất cả những câu hỏi nghiên cứu.
Tìm trong phần chú giải thuật ngữ nhữn chử mói đối với bạn, và học thuộc những định nghĩa.
Làm baì tập trắc nghiệm và kiểm soát lại câu trả lời của mình.
Những chữ căn bản
bản tồn
bản thảo chuẩn
cảm thúc
đáng tin
giáo lý
hiện lực
khải thị
mâu thuẩn
mặc khải
nâng lên
nguyên bản
soi sáng
thẩm quyền
tiết lộ
tính độc quyền
thơ tín
truyền khẩu
xuyên tạc.
Triển khai bài học
NHU CẦU MẶC KHẢI BẰNG VĂN TỰ
Mục tiêu 1: Nhận diện những lời diễn đạt giải thích tại sao Đức Chúa Trời đã cần phả cung cấy sự khải thị bằng văn tự về chính Ngài .
Đa số chúng ta có trí nhớ kém. Nếu Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ chính Ngài mặt đối mặt vơí tôi tại một thời điểm đặc biệt trong đời tôi, thì chắc hẳn chẳg bao lâu tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu về những chi tiết của sự mặc khải ấy. Rồi sau đó trí nhớ của tôi về sự kiện ấy sẽ phai mờ. Có lẽ tô cũng còn có thể kể lại vài phần của sự mặc khải sống động ấy, nhưng chắc rằng mọi chi tiết đều không còn rõ ràng nữa và không đáng tin lắm. Nếu tôi kể lại mọi chi tiết của câu chuyện đó cho một trong những đứa con ngay sau khi tôi nhận mặc khải, thì khó tin rằng nó sẽ nhớ hết những gì tôi nói. Nếu con tôi lại truyền đạt điều đó cho cháu tôi ở những năm về sau, chắc chắn thời gian sẽ dìm ký ức con tôi xuống và xuyên tạc câu chuyện. Bạn có thể thấy rằng phương pháp chia sẻ khải tượng của Đức Chúa Trời như vậy cũng không đáng tin cho lắm.
Theo phương thức truyền khẩu của loài người, những câu chuyện kể từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, có thể thay đổi rất lớn khi chuyển xuống. Rõ ràng phương pháp học biết về Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài như vậy sẽ không đáng tin.
Đức Chúa Trời vĩ đại và khôn ngoan của chúng ta đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta qua sự cung ứng của Ngài cho chúng ta. Ngài đã cung cấp cho sức khỏe thể chất của chúng ta trong nhiều cách, chẳng hạn như qua cách thiết kế tuyệt diệu của Ngài về nhu kỳ nước cho quả đất. Còn nói chi nữa về sự tuyệt diệu cung cấp Ôxy torng bầu khí quyển. Khi chúng ta thở, chúng ta thở ra khí Cacbonic, trong lúc cây cối lại thảy khí Ôxy trong không khí. Chúng ta hít oxy do cây cối thảy ra còn cây cối lại hấp thụ khí cabonic làm thức ăn cho chúng.
Nếu Đức Chúa Trời đã rất cẩn thận trong việc chăm sóc về thể chất vật lý của chúng ta., thì Ngài há để mặc chúng ta mặtc tự lo liệu về những vấn đề thuộc linh của mình mà không ra ta giúp đỡ sao: Nếu không có sự bày tỏ từ Đức Chúa Trời, thì con người thiên nhiên chắc hẳn sẽ không biết gì về tình trạng tuyệt vọng của mình cũng như nhu cầu cần giúp đỡ. Để hiểu tại sao sự bày tỏ từ Đức Chúa Trờii là cần thiết, thì chúng ta cần phải hiểu chữ sự mặc khải có liên quan gì với Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời bày tỏ hay tiết lộ cho con người những gì mà họ không thể bằng cách khác để biết về Ngài và mục đích của Ngài. Phải nhớ rõ định nghĩa nầy, cũng như những chữ căn bản khác mà chúng tôi sẽ nêu nỗi bật trong bài nầy.
(1) Hãy viết định nghĩa về chữ “ mặc khải” trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Dùng sổ tay của bạn ghi câu trả lời.
Vì Đức Chúa Trời vĩ đại và yêu thương, còn con người ta quá tuyệt vọng và thất bại trong việc giải quyết vấn đề tội lỗi, nên chúng ta mong đợi Đức Chúa Trời nói cho con người biết rõ Ngài là ai và Ngài muốn con người làm gì. Hơn nữa cần phải có cái gì bảo đảm rằng sự bày tỏ ấy được bảo vệ để con gười hiểu được và không xuyên tạc. Như vậy, đúng như điều chúng ta mong đợi, Đức Chúa Trời đã ban sự khải thị của Ngài qua hình thức chữ viết để thuận lợi mọi bề.
(2) Khoanh tròn mẫu tự trước những lời diễn đạt ĐÚNG.
a. Ban cho con người sự mặc khải bằng văn tự về chính mình Ngài để con người biết những gì Ngài mong đợi nơi họ là điều cần thiết đối với Đức Chúa Trời.
b. Truyền khẩu là điều đáng tin nhất trong việc lưu truyền sự mặc khải của Đức Chúa Trời từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
c. Truyền khẩu thì thích hợp hơn là văn bản vì nó có thể được thay đổi để thích nghi với như cầu của con người mà không lỗi thời.
d. Văn bản giúp chúng ta có một tiêu chuẩn chắc chắn để giữ gìn chính xác những gì xảy ra để chúng ta không làm mất hay quên những điều đó.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:31 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách