† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3279|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - SỰ GIẢI NGHĨA KINH THÁNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:02:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

SỰ GIẢI NGHĨA KINH THÁNH

Mục tiêu 4: Trình bày phương pháp đúng đắn để phân tính và giải thích Kinh Thánh .
Có lẽ bạn đã đọc Kinh Thánh, bạn cũng đã nhận rằng vài câu và vài phần đặc biệt của Kinh Thánh không thể hiện sự dạy dỗ rõ nét về những hành động và những mục đích của Đức Chúa Trời. Những phần đó cũng không bày tỏ những gì Ngài mong đợi nơi con người. Ngay cả bạn không tìm thấy chữ nào đề cập đến Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, tôi thắc mắc về giá trị của sách Truyền đạo, và tại sao sách ấy đối kháng trực tiếp với sự dạy dỗ của những phần khác của Kinh Thánh. Khi bạn đọc sách Truyền đạo, bạn thấy rõ chủ đề “ Mọi sự điều hư không” (vô nghĩa) (TrGv 1:2) được dệt trong các cuốn sách.
Khi chúng ta đọc đến những câu đặc biệt hay những phần đặc biệt của Kinh Thánh, chúng ta cần phân tích cẩ thận để giải nghĩa cách chính xác. Chúng ta cần đọc những phần phía trước và những phía sau của những câu đặc biệt đó. Trong trường hợp của sách Truyền đạo, chúng ta không được tách rời những câu đó ra khỏi cuốn sách hay ra khỏi toàn bộ Kinh Thánh và sử dụng những câu nói đó làm nền tảng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải đọc sách Truyền đạp từ đầu đến cuối để hiểu được “hư không”.Vô nghĩa là gì. Khi chúng ta đọc đến đoạn cuối của sách, sứ điệp toàn bộ của sách hiện ra rõ ràng. Tác giả đã chỉ ra ột cáh tường tận rằng, ngoài Đức Chúa Trời, cuộc sống rõ ràng là vô dụng và vô nghĩa. Kinh nghiệm đã ddạy cho tác giả một bài học mà ông tìm cách chuyển giao cho chúng ta qua hình thức của lờ khuyên hữu ích.
Trong tuổi thanh xuân hãy tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa của con. . . .Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và gìn giữ mạng lịch của Ngài, vì đây là bổ phận toàn bộ của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ xét đoán mọi hành động gồm cả nhũng điều giấu kín, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy ( TrGv 12:1, 13-14)
Ví dụ nầy dạy chúng ta một nguyên tắc có giá trị: Mọi phần Kinh Thánh riêng rẽ cần được phân tích và giải thích trong ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh. Nếu chúng ta học tập và áp dụng nguyên tắc nầy, thì chúng ta sẽ xây dựng đời sống Cơ đốc của chúng ta trên một nền tảng thuần chánh. Chúng ta không dám đặt đời sống và hành động của chúng ta trên bất kỳ câu Kinh Thánh riêng rẽ hay phân đoạn Kinh Thánh đặc biệt nào. Nếu chúng ta không theo nguyên tắc nầy, chúng ta có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu những sự dạy dỗ của lời Ngài. Thánh Linh của Ngài không những cảm thúc những người viết Kinh Thánh, nhưng Ngài còn soi sáng tâm trí của những người đọc Kinh Thánh. Điều nầy có nghĩa là Thánh Linh làm cho tâm trí của tín hữu hiểu được những gì người ấy đọc. Không nhờ sự giúp đỡ của Thánh Linh, không ai có thể hiểu Kinh Thánh cách chính xác, vì tội lỗi đã làm tâm trí đen tối. Khi Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài làm cho chúng ta thấy rõ những lẽ thật tìm thấy trong lời Đức Chúa Trời và Ngài giúp cho chúng ta giải thích đúng đắn (Xem RoRm 1:21; Eph Ep 1:18; 4:18; ICo1Cr 2:6-16 và IGi1Ga 2:20, 27)
Vậy, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người. Mặc dù vài lời diễn đạt trong đó dường như mâu thuẫn, nhưng khi được giải thích trong ánh sáng của toàn cuốn Kinh Thánh, thì ý nghĩa trở nên rõ ràng. Hơn nữa, Thánh Linh cũng soi sáng tâm trí của chúng ta để chún ta có thể giải thích lời Đức Chúa Trời cách đúng đắn và hiểu những bài học mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta học.
(12) Hoàn chỉnh câu nói: Mọi phần Kinh Thánh riêng rẽ cần phải được phân tích và giải thích trong ánh sáng và sự dạy dỗ của
...............................................................................................
...............................................................................................† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 07:04 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách