† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2342|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - HỘI THÁNH: CỘNG ĐỘNG DÂN SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:03:59 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

HỘI THÁNH: CỘNG ĐỘNG DÂN SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI

Bạn có bao giờ nhìn trẻ con chơi chung với nhau không nhận thấy chúng mau làm quen để gần gũi nhau không? Điều nầy chứng minh rằng con người là một tạo vật có tính xã hội, nghĩa là bản chất con người ưa thích quây quần và thành lập mối quan hệ với những người khác giống như mình. Như vậy, chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy Chúa Jêsus đã thành lập một cộng đồng của những người có tâm trí giống nhau, tức là Hội Thánh của Ngài, để qua họ ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Do đó Hội Thánh là cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời vố có mối quan hệ với nhau dựa trên mối quan hệ cá nhân của họ với Đức Chúa Jêsus Christ.
Phierơ công bố, “ Trước kia anh em không phải là một dân,nhưng bây giờ anh em là dân sự của Đức Chúa Trời” (IPhi 1Pr 2:10). Chúng ta ở bên ngoài, tội lỗi chúng ta ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên khi tiếp nhận Jêsus làm Cứu Chúa chúng ta, bằng đức tin chúng ta được đem vào mối quan hệ mói với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Mối quan hệ nầy cũng đưa chúng ta với mối quan hệ với những tín hữu khác. Chúng ta trở nên thành phần của gia đình Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh Ngài.
Trong bài học nầy chúng ta sẽ khảo sát dụng cụ mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm vinh hển danh Ngài, để nuôn dưỡng đời sống thuộc linh, và để quản bán tin mừng cho những người khác. Khi dọc về Hội Thánh và hiểu được ý nghĩa thật, chúng ta mới có thể đánh giá đúng giá trị mà Cứu Chúa chúng ta đã đặt để trên đến nỗi đã khiến Ngài bảo sư sống mình vì Hội Thánh (Eph Ep 5:25)
Dàn ý bài học
Hội Thánh là gì
Hội Thánh bắt đầu khi nào
Hội Thánh có đặc điểm gì.
Hội Thánh làm gì.
Những mục tiêu của bài học .
Khi học xong bài nầy bạn có thể.
Định nghĩa từ ngữ Hội thánh và phân biệt giữa nghĩa của Kinh Thánh và không Kinh Thánh.
Trình bày khi nào Hội thánh bắt đầu và dùng bằng chứng Kinh Thánh đed hổ trợ cho sự trình bày đó.
Giải thích đặc tính lượng diện của Hội Thánh.
Liệt kê ba mục đích cơ bản của Hội Thánh và những phương pháp nhờ đó mỗi mục đích được hoàn thành.
Những hoạt động học tập
1. Đọc những đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài học nầy : Cong Cv 2:1-47; ICo1Cr 12:12-31; RoRm 12:1-21; Eph Ep 4:1-16; 5:22-23.
2. Đọc kỹ phần triển khai baì học như những phương pháp đã nêu ở bài 1. Nhớ làm bài xem nghĩa từ mới.
Những chữ căn bản
Cộng động
chức năng
gây dựng
hàng rào
lễ nghi
mối quan hệ
năng động
phổ thông
thuộc về giáo lý
thách thức
xã hội
Triển khai bài học
HỘI THÁNH LÀ GÌ?
Mục tiêu 1: Hãy tìm những định nghĩa về Hội Thánh được dùng trong Kinh Thánh
(1) Giả sử bạn đề cập đến chữ Hội Thánh cho một người trước kia chưa hề nghe chữ đó, và người ấy hỏi bạn, “ Hội Thánh là gì?” Dựa vào kinh nghiệm của bạn hãyghi một câu trả lời ngắn cho câu hỏi nầy vào sổ tay của bạn.
Giống như người khác câu trả lời của bạn có thể như sau, “ Hội Thánh là nơi người ta họp lại để thờ phượng” Nếu bạn muốn trả lời chính xác hơn, bạn sẽ c1 thể n1i, “Từ ngữ Hội Thánh ám chỉ về một tổ chức tạo thành do một nhóm người ở nơikhác nhau có cùng một quan điểm giáo lý, được hướng dẫn do cùng những qui luật và những mục đích tương tự”
Cả hai câu trả lời nầy cho chúng ta một ý tương về Hội Thánh theo định nghĩa của nhiều người, và cả hai định nghĩa trên được coi như đúng đắn theo sự hiể biết hiện tại về từ ngự nầy. Tuy nhiên khi Kinh Thánh nói về Hội Thánh, thì chữ dấy có nghĩa rộng rãi hơn nhiều.
Thật vậy Kinh Thánh không ám chỉ về một giáo đường là Hội Thánh, như chúng ta thường nói ngày nay, nhưng chỉ về những con người tạo thành Hội Thánh. Kinh Thánh cũng không gọi Hội Thánh là một tổ chức. Những người nhận diện Hội Thánh theo kiểu nầy thường kết hợp những giáo phái như Công giáo, Báptít. Giám lý và những giáo lý khác.
Theo ý nghĩa của Kinh Thánh,có hai định nghĩa về từ Hội Thánh. Chữ được dịch là “Hội Thánh” dùng trong Tân ước có nguồn gốc từ chữ Hy lạp “ekklesia”, cho chúng ta hình ảnh nnhững con người đáp ứng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đáp ứng theo tiếng gọi ấy và xưng nhận Jêsus là Cứu Chúa của họ đã truyền bảo. Họ là một cộng đồng của những người vân lời được tổ chức lại để làm theo ý muốn của Ngài. Trên bình diện rộng lớn, cộng đồng tín hữu công nhận Jêsus là Cứu Chúa tiêu biểu cho Hội Thánh phổ thông, còn gọi là Hội Thánh vô hình. Từ ngữ nầy bao gồm tất cả các tín hữu ở mọi nơi là những người có cùng đức tin và trung thành với Chúa Jêsus Christ.
Trên bình diện nhỏ hơn, Hội Thánh chỉ về một nhóm tín hữu hay một hội chúng. Những tín hữu nầy thuộc về một địa phương cón cùng một đức tin và trung thành với Chúa Jêsus Christ, họ hợp lại với nhau để thành lập một tập thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ được coi là Hội Thánh địa phương hay Hội Thánh hữu hình. Những ví dụ về Hội Thánh hữu hình được tìm thấy trong Tân ước.
RoRm 1:7 “ Gởi cho hết thẩy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rôma, được gọi làm sứ đồ”
ICo1Cr 1:2 “ Gởi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrinhtô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ được gọi làm thánh đồ”
GaGl 1:2 “ gởi cho Hội Thánh ở Galati . . . . .”
Phi Pl 1:1 “ gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Philíp cùng cho các giám mục và ác chấp sự. . . . .”
Tóm lại chúng ta có thể nói rằng theo Tân ước Hội Thánh là một cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời.Chữ cộng đồng rất quan trọng trong việc mô tả, vì nó nói về những cá nhân tín hữu kết hợp lại với nhau vì mục đích thông công và chia sẻ trong khi họ cùng thờ phượng Đức Chúa Trời với nhau.Tinh thần cộng đồng nầy được mô tả trong Cong Cv 2:42-47.
Những người ấy nhiệt tình giữ lời dạy của các sứ đồ, thông công bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều đầy kinh ngạc, và có nhiều dấu kỳ cùng phép lạ được cá sứ đồ thực hiện. Tất cả những tín hhữu hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tuỳ sự cần dùng của từng người. Mỗi ngày họ tiếp tục gặpnhau ở hàng lang đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng.
Kinh Thánh dạy rằng Hội Thánh là dụng cụ mà Đức Chúa Trời đã chọn để hoàn thành những chức năng sau:
1. Tạo thuận lợi cho sự thờ phượng tập thể (GiGa 4:20-22, so sánh với HeDt 10:25)
2. Tạo thuận lợi cho sự tăng trưởng thuộc linh của tín hữu (4:13-16)
3. Loan báo tin mừng về sự cứu chuộc trong Đấng Christ cho những người khác (Mat Mt 16:18; 24:14; 28:18-20)
Chúng ta sẽ nghiên cứu những chức năng nầy đầy đủ hơn ở phần sau
Thông thường chúng ta thấy những từ như Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay Hội Thánh của Đấng Christ ở trong Kinh Thánh. Những chữ nầy chỉ về ý nghĩa đặc biệt của hội chúng không đến từ những chi tiết nhưng từ Đầu của Hội Thánh, là Jêsus Christ, con Đức Chúa Trời.
Như vậy, Hội Thánh là mối thông công được thiên thượng tạo ra của những tội nhân được cứu chuộc là những người có cùng Cứu Chúa. Mối thông công tín hữu nầy có sự hiệp nhất vì những thành viên nầy làm một với nhau và với Christ qua sự liên kết do Thánh Linh đem lại.
Tân ước ghi lại rằng những tân tín hữu sau h xưng nhận Jêsus Christ là Cứu Chúa thì họ chịu báp têm bằng nước, có y nghĩa sống đ65ng về sự hiệp nhật của họ với Đấng Christ ( Xem Cong Cv 2:38; 8:12-13; 9:1-19; 10:47-48) Những tín hữu, những người tạo thành Hội thánh địa phương và là thành phần của Hội Thánh phô thông, có những đặc tính sau:
1. Họ nhận mình là những người tin theo Chúa Jêsus.
2. Họ chịu báp têm tiếp sau sự xung nhận đức tin.
3. Họ được tổ chức thành một cộng đồng thông công với nhau càng sớm càng tốt ( So sánh 13:43 với 14:23)
4. Họ có mục đích khác biệt: kết hợp với nhau thành tập thể thờ phượng và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
(2) Khoanh tròn những mẫu tự trước những lời hoàn chỉnh đúng cho câu: Chữ Hội Thánh theo cách dùng của Kinh Thánh bao gồm ý tưởng về.
a. một ngôi nhà mà người ta gặp nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời.
b. một hội chúng dân sự Đức Chúa Trời gặp nhau và chia sẻ cùng một đức tin chung và trung thành với Chúa Jêsus Christ.
c. một mối thông công được thiên thượng tạo ra của những tín hữu tin cậy cùng một Cứu Chúa và họ được liệt hiệp với nhau vì có liên hiệp trong Ngài.
d. bất kỳ nhóm tôn giáo, tổ chức hay giáo phái bất kỳ tầm cỡ nào.
e. cộng đồng tín hữu trên toàn thể giới của cùng đức tin nơi Đức Chúa Trời và nhìn nhận qyền chủ tể của Chúa Jêsus Christ.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 02:14 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách