† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2390|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - HỘI THÁNH BẮT ĐẦU KHI NÀO?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:04:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

HỘI THÁNH BẮT ĐẦU KHI NÀO?

Mục tiêu 2: Trình bày hai bằng cớ Kinh Thánh bày tỏ Hội Thánh bắt đầu khi nào và liệt kê bảy hoạt động của những tín hữu đầu tiên .
Trước hết, ý tưởng về cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời được thấy trong Cựu ước ở trong lời hứa của Đức ChúaTrời đối với Aùpraha rằng hậu tự của ông thành trugn gian đem phước hạnh cho quả đất (SaSt 12:1-3) Lời hứa nầy được xác nhận vào thờ kỳ dân Ysơraên được giải cứu khỏi sự hà hiếp của người Aicập. Bấy giờ ý niệm về cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời càng được nhấn mạnh rõ nét khi những trách nhiệm và phước hạnh của giao ước giữa Đức Chúa Trời và Aùpraham được công bố minh bạch ( So sánh XuXh 19:4-6 với SaSt 22:17-18)
Nhưng lịch sử Cựu ước công bố rằng quốc gia Ysơraên đã thất bại trong sứ mạng ban phước cho quả đất bằng lời chứng và gương mẫ của mình. Mặc dù cộng động dân sự Đức Chúa Trời tồn tại trong Cựu ước, những họ đã không hoàn tất mục đích dự kiến .Tuy nhiên, mục đích của Đức Chúa Trời trong việc kêu gọi ra khỏi thế giới một dân sự cho chính Ngài, được cứu chuộc khỏi tội lỗi và nhận sự cứu rỗi của Ngài vẫn không thất bại. Mục đích nầy sẽ được thực hiện qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus Con yêu dấu của Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus giới thiệu ý tưởng Hội Thánh là cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời trong thời gian Ngaì thi hành chức vụ tại trần gian. Ngài phán “ Ta sẽ xây dựng Hội Thánh ta” (Mat Mt 16:18) Trong Eph Ep 1:19-23, Phaolô chỉ rõ ràng sự phục sinh và thăng thiên của Cứu Chúa chúng ta đã xảy ra trước khi Hội Thánh được thành lập và Chúa Jêsus được đặt làm đầu trong cộng đồng được cứu chuộc:
.....mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kể chết sống lại và lam2 cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời.
..... Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, va ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể của Ngài ( c20, 22,23)
Sự hục sinh và thăng thiên của Đấng Christ cũng cần thiết để Ngài làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời vì dân sự của Ngài ( Hội Thánh). Hơn nữa Ngài có thể ban cho Hội Thánh những ân tứ cần thiết cho việc thực hiệnn những chức năng của mình (Xem HeDt 4:14-16, Eph Ep 4:7-12)
(3) Dựa vào nhữn đoạn Kinh Thánh cho ở trên, trong các lời diễn đạt sau đây lời nào đúng?
a. Kinh Thánh chỉ rõ rằng Hội Thánh được Chúa Jêsus thành lập trong khi Ngài thi hành chức vụ trên đất.
b. Kinh Thánh cho bằng chứng rằng sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Jêsus xảy ra trước khi Ngài có thể thành lập Hội Thánh Ngài.
Theo truyền thống, Hội Thánh được công nhận “chính thức bắt đầu nhằm ngày lễ ngũ tuần, dù tín hữu đã nhóm lại trước thờigian nầy. Chúng ta hãy xem bằng chứng sau:
1. Ngay trước khi Chúa Jêsus thăng thiên, Ngaì phán cùng các môn đệ của Ngài, “Đừng ra khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi món quà Cha ta đã hứa, mà các ngươi đã nghe ta nói. VÌ Giăng làm báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng bài ngày nữa các ngươi sẽ được báp têm bằng Thánh Linh” (Cong Cv 1:4-5, cũng đọc GiGa 14:12; 16:7-8, 13-15)
2. Sau đó Chúa Jêsus hứa rằng, khi họ được báp têm trong Thánh Linh, các môn đệ sẽ là những nhân chứng có quyền năng để rao giảng phúc âm cả gần lẫn xa (Cong Cv 1:8)
3. Đúng như lời Chúa Jêsus phán, các môn đệ và tín hữu là những người cầu nguyện tại phòng cao đều được báp têm khiThánh Linh giáng xuống vào ngày lễ ngũ tuần và lập cư trong đời sống họ (2:1-4, so sánh GiGa 7:37-39 với 14:17)
4. Ngoài ra cùng ngày ấy có 3000 người đáp ứng sứ điệp phúc âm và trở thành phần tử của cộng đồng tí hữu. Như vậy, hội thánh đã được thành lập và bắt đầu hoạt động ca ngợi, gây dựng, truyền giảng hay làm chứng.
Sự hiện đến của Thánh Linh đánh dấu sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới trong đó các tín hữu được ban quyền năng thiên thượng để làm chứng về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi loài người tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Sách Công vụ các sứ đồ công bố rằng từ ngày khởi đầu nầy trở đi, những tín hữu hành động như một gia đnh hay một đơn vị tập thể. Đây là những đặc tính của những tín hữu và Hội Thánh đầu tiên:
1. Họ có một tiêu chuẩn giáo lý, đó là sự dạy dỗ của các sứ đồ (Cong Cv 2:42)
2. Họ có sự thông công với các tín hữu khác (2:43)
3. Họ cứ hành lễ báp têm và tiệc thánh (2:41-42, 47 xem Mat Mt 28:19, ICo1Cr 11:23-26)
4. Họ gặp nhau để thờ phượng chung và cầu nguyện.
5. Họ giúp đỡ những người có nhu cầu (Cong Cv 2:41; 4:32-35; 6:1-7)
6. Họ đề cử nhiều người đui nơi khác để rao giảng phúc âm và thành lập những cộng đồng tín hữu (8:14-17; 11:22)
7. Họ khảo sát những khía cạnh đặc biệt của việc truyền bá phúc âm kể cả những người mới được chinh phục và những thói quen của tân tín hữu, và họ thiết lập những tiêu chuẩn giáo lý thiết yếu cho Cơ đốc nhân (11:1-3, 18; 15:4-35).
(4) Trong sổ tay của bạn hãy trình bày hai d8iều xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần đưa ra những bằng chứng rằng Hội Thánh đã khởi sự trong thời gian ngắn ngay sau khi Chúa Jêsus về trời ( Xem 2:1-47)
(5) Liệt kê thuộc lònh bảy hoạt động của những tín hữu đầu tiên mà đó là những đặc tính của một Hội Thánh hay một tổ chức thân thể đó là những đặc tính của một Hội Thánh hay một tổ chức thân thể. Trng sổ tay của bạn hãy ghi câu trả lời của mình rồi đối chiếu với bản sanh sách chúng tôi liệt kê trong phần nầy. Bảng liệt kê nầy có giống những hoạt động của Hội Thánh địa phương của bạn không?† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:08 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách