† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2216|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - TƯƠNG LAI: MẶC KHẢI THƯỞNG VÀ NGHỈ NGƠI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:06:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

TƯƠNG LAI: MẶC KHẢI THƯỞNG VÀ NGHỈ NGƠI

Kinh Thánh nói nhiều về sự hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Trung sứ điệp đầu tiên sau ngày lễ gụ tuần, Phierơ tuyên bố rằng trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ phục hồi mọi sự (Cong Cv 3:21) về sau, trong những từ ngữ rất gợi tả, Phaolô cho biết bản chất của điều sắp bày tỏ cho Cơ đốc nhân (RoRm 8:18-25) Oâng nói, “mọi vật thọ tạo điều thiết tha mong đợi sự hiện ra của chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời”
Kể từ con người sa ngã, thiên nhiên ở dưới hậu quả bi thảm của sự rủa sả. Con người cũng đã than thở khốn khổ dưới gánh nặng của sự làm việc khó nhọc để kiếm miếng ăn từ mảnh đất cứng ngắc bị rủa sả bởi tội lỗi. Thân thể con người phải chịu những hậu quả cuả bệnh tật, chết chóc. Bằng đôi tai hết sức chú ý lắng nghe tiếng nói của Đấng Tạo Dựng mình, con người ( cùng với tạo vật còn lại) trông đợi lời phán phước hạnh, “ Chẳng còn có sự rủa sả nữa” (KhKh 22:3) Sẽ đến lúc Đức Chúa Trời xử lý nguồn gốc gây ra mọi đau đớn khổ sở nầy. Kẻ ác, kể cả Satan, sẽ bị hình phạt và Chúa Jêsus sẽ đến để đem kẻ công bình về ở với Ngài trên trời. Đây là hi vọng phước hạnh của tín hữu.
Trong bài học nầy chúng ta sẽ khảo luận về sự hoàn tất lời tiên tri trong Kinh Thánh và sự kết thúc của kế hoạch của Đức Chúa Trời trong tương lai. Khi bạn khảo sát những vấn đề quan trọng nầy, nguyện hi vọng phước hạnh nầy thúc giục bạn xét mình và thay tẩy đời sống mình để sẵn sàng đó Chúa hồi lai
Dàn ý bài học
Hi vọng phước hạnh
Cơn đại nạn
Sự hiện lộ của Đức Chúa Jêsus Christ.
Thiên Hi Niên
Sự đoán phạt Satan và những kẻ ác đã chết
Sự sáng tạo mới.
Những mục tiêu của bài học .
Học xong bài học nầy bạn có thể:
Trình bày thứ tự của những biến cố trong thời kỳ cuối cùng và ý nghĩa của mỗi biến cố.
Giải thích mục đích và tiến trình của Cơn đại nạn
Thảo luận bằng cớ và những mục đích của thiên hi niên
Hiểu được tầm quan trọng của sự tái lâm của Cứu Chúa Jêsus Christ chúng ta đối với tín hữu và phi tín hữu.
Những hoạt động học tập
1. Để làm nền tảng cho việc học nầy, hãy đọc MaMl 24:1-51; Mac Mc 13:1-37; LuLc 21:1-38; ICo1Cr 15:1-58; ITe1Tx 4:13-17; IITe 2Tx 2:1-12 và KhKh 19:1-21, Cũng phải đọc phần Kinh Thánh nêu lên trong bài học.Làm các phần bài tập trong bài.
Những chữ căn bản
biện minh
bất diệt
chạm trán
dễ thiêu hủy
đổi mới
khung thời gian
kết thúc
Năm Sabát
phạm thượng
phân tán
tự tôn là thần
tàn phá
tiêu diệt toàn bộ
xúc phạm ghê tởm
Triển khai bài học
HI VỌNG PHƯỚC LÀNH
Mục tiêu 1: Viết những định nhĩa ngắn gọn về các từ ngữ có liên quan đển hi vọng phước hạnh
Trong thờ gởi cho Tít, sứ đồ Phaolô công bố rằng phúc âm ân điển của Đức Chúa Trời xuất hiện cho mọi người. Phúc âm ấy đưa con người vào sự chọn lựa về mặt đạo đức: dù muốn hay không họ cũng phải từ chối những dục vọng trần tục và bất khiết để sống cuộc đời thánh khiết và tự chủ trong thời lỳ hiện tại khi họ chờ đợi hi vọng hạnh phước. Oâng nói, hi vọng phước hạnh ấy là sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại và Cức Chúa Jêsus Christ của chúng ta (Tit Tt 2:11-14) Sự xuất hiện của Ngài cũng đem đến sự hủy diệt toàn bộ quyền lực chống nghịch Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bắt đầu học về “ những điểm cuối cùng” hay những biến cố của thơi kỳ cuối cùng, trước hết chúng ta hãy hướng trực tiếp vào hi vọng phước hạnh của tín hữu.
Torng những giờ cuối cùng trước kh chết, Chúa chúng ta đã tiết lộ cho 12 môn đồ của Ngài thấy nền tảng của tín hữu. Ngài nói rằng trong nhà Cha của Ngài có rất nhiều chỗ ở. Ngài nói với họ rằng Ngài đi để sữa soạn chỗ ở cho họ ( và cho tất cả những người tin Ngài cũng bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ trở lại đem họ về ở chung với Ngài (GiGa 14:1-3)
Sứ điệp hi vọng được các thiên sứ hiện ra sau khi Chúa thăng thiên xác nhận lại. Họ nói. “Jêsus nầy, đã được tiếp lên trời khỏi các người như thế nào, cũng sẽ trở xuống như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy” (Cong Cv 1:11) Do sự mặc khải thiêng thượng, sứ đồ Phao lô công bố rằng tín hữu nóng lòng chờ đợi “ sự cứu chuộc” thân thể mình (RoRm 8:23) (mà nó) sẽ được thay đổi khi Chúa Jêsus Christ hiện ra (IPhi 1Pr 3:20-21)
Kinh Thánh bày tỏ rằng sự xuất hiện của Chúa Jêsus bao gồm hai khía cạnh:
1) sự hiện đến dành cho tín hữu
2) sự hiện đến với tín hữu
Sự hiện đến dành cho (for) tín hữu được gọi là sự tiếp lên (Rapture), và sự hiện đến cua Ngài với (with) họ được ám chỉ là sự hiển lộ (the Revelation). Khi chúng ta triển khai đề tài của những biến cố nầy. Trước hết, chúng ta hãy khảo sát sự tiến lên và phần thưởng cho tín hữu và kế đến về mối quan hệ của họ đối với những biến cố khác.
(1) Chọn câu trả lời hay nhất.
Hy vọng phước hạnh chỉ về:
a) Sự mặc khải của Đấng Christ khi Ngài đến với những người thuộc về Ngài.
b) Sự tiếp lên của tín hữu khi Đấng Christ đến dành cho tín hữu.
c) tất cả những biến cố của thời kỳ cuối cùng.
Sự tiếp lên của tín hữu (the raptura of believers)
Trong sự khôn ngoan tối diệu của Đức Chúa Trời, Ngài quyết định rằng khi công tác truyền bá phúc âm đã chấm dứt thì Ngài sẽ bắt đầu sự kết thúc (thời điểm hoàn tất) chương trình của Ngài.
(2) So sánh Mat Mt 24:14 với 24:36. Theo những câu Kinh Thánh nầy, chúng ta có thể biết gì về thời gian Chúa Jêsus trở lại với những người thuộc về Ngài?
Trong ITe1Tx 4:17 chúng ta thấy rằng tín hữu sẽ được “tiếp lên” (ruputred) để gặp Cứu Chúa tại không trung và được đem lên nơi ở được hứa trong GiGa 14:1-3 Trong ICo1Cr 15:50-52 Phaolô cho biết rằng thân thể vật lý của mọi tín hữu sẽ được biến đuổi thành thân thể bất tử ngay tức khắc và sẵn sàng bay lên trời. Biến cố nầy sẽ xảy ra thình lình. bất kỳ một tín hữu ở tại đâu, người ấy sẽ được “tiếp lên” tức khắc. Kinh Thánh so sánh biến cố bất ngờ nầy giống như kẻ trộm vào nhà trong ban đêm (ITe1Tx 5:2)
Sứ điệp rõ ràng cho tín hữu là: từng ngày trong cuộc sống nầy tín hữu phải thức canh và tự kiểm soát và nhìn biết rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên những người từ khước quà tăng cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ban cho họ (5:1-11). Như vậy, hi vọng của tín hữu là 1) được giải cứu khỏi sự thịng nộ sắp đến của Đức Chúa Trời, 2) đặc ân nhìn thấy Cứu Chúa của mình, 3) được trở nên giống Ngài ( IGi1Ga 3:2)
(3) Đọc ITe1Tx 4:13-17 và điền vào chổ trống cho hợp lý.
a. Hai loại tín hữu được tiến lên là

b. Tín hữu hi vọng Chúa Trời trở lại trên
c. Sứ đồ Phao lô trình bày rằng những người ngoại bang đạo khóc lóc vì họ không............................... nơi sự sống lại của cơ thể và sự sống đời đời
Khảo sát kỹ ICo1Cr 15:50-54 chúng ta sẽ thấy ngay tại thời điểm tiến lên, những tín hữu còn đang sống sẽ lập tức được biến đổi từ tình trạng “ hay chết” sang “không thể chết” Có nghĩa là họ chẳng bao giờ chết nữa. Những tín hữu đã chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước, rồi họ sẽ được thay đổi, từ “có thểhủy diệt” (bị mục nát, hư hoại) sang tình trạng “ bất diệt” ( không bao giờ bị hư hoại) Vì thịt và máu - nghĩa là , thân thể vật lý của chúng ta không thể thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa trời, nên thân thể ấy phải được biến hóa thành một loại thân thể vinh hiển.CHúng ta không hiển tất cả những gì về thân thể vnh hiển, nhưng chúng ta biết rằng thân thể ấy không bao giờ từng trải đau ốm, bịng tật và chết chóc và thân thể ấy sẽ trường tồn.
Mặc dù sự tiếp lên xảy ra thình lình, và không người nào trừng Đức Chúa Trời biết rõ thời điểm chính xác, nhưng chúng ta cũng được cho biết rõ thời điểm
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 01:10 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách