† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2358|Trả lời: 0

Hồi Phục - Đấng Christ Là Đấng Cai Trị - Không Phải Là Khách

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:43:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Hồi Phục Trên Đường Chạy
Tác giả: Jill Briscoe

Đấng Christ Là Đấng Cai Trị - Không Phải Là Khách

CHÚNG TA THẢY ĐỀU LÀ CON NGƯỜI GIAN ÁC
NẾU KHÔNG CÓ BÀN TAY ĐIỀU KHIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
- WILLIAM WARD AYER
BỤC GIẢNG LÀ NƠI HIỂM NGUY
CHO BẤT KỲ NGƯỜI CON TRAI NÀO CỦA A-ĐAM.
- JOHN STOTT
Tôi sẽ thêm vào câu nói của John Stott rằng tư thất của mục sư là một nơi nguy hiểm cho bất kỳ người con gái nào của Ê-va. Ê-va đã dùng hay đã lạm dụng cơ hội của mình với A-đam trong trong tình huống dự liệu trước của Đức Chúa Trời, và bà đã không lựa chọn vâng lời và đầu phục ý chỉ tối cao của Đức Chúa Trời. Tôi đã khám phá ra rằng Ê-va đang sống trong tôi. Luôn có một thế lực ở bên trong bảo tôi làm theo ý riêng của mình thay vì làm theo điều Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi. Chức vụ cung cấp cho vợ người hầu việc Chúa cả cơ hội làm việc cho đến khi kiệt sức mới thôi lẫn cơ hội lựa chọn thoát ra khỏi tất cả những trách nhiệm, và đặt bản thân và gia đình lên hàng đầu. Một số vợ của người hầu việc Chúa mà tôi đã gặp thì liên hệ với Hội Thánh như vợ của những tín đồ bình thường hơn là hiện tại họ đang là những người vợ của các tôi tớ Chúa trọn thời gian.
Tôi thường hỏi họ câu hỏi: “Chị sẽ làm gì nếu chị không làm vợ mục sư? Hay chị sẽ làm công việc gì trong Hội Thánh nếu chị kết hôn với một tín đồ bình thường? Nếu chị nghĩ bản thân mình đang phụ thuộc vào Hội Thánh của những tín hữu này như là một tín đồ tin kính Chúa, chị nghĩ mình sẽ làm gì?”
Tôi hỏi câu hỏi này bởi vì tôi tin rằng chúng ta không cần phải ngưng những việc chúng ta đang làm bởi vì chúng ta kết hôn, hay ít ra chúng ta không nên nếu chúng ta là những tín hữu. Phi-e-rơ nói về vấn đề cùng hưởng phước sự sống (IPhi 1Pr 3:7). Và trong phần Kinh Thánh khác chúng ta học biết rằng chúng ta là những kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Mối tương giao cá nhân của chúng ta với Christ không thể bị sa sút nếu chúng ta kết hôn; mà nên được cải tiến. Nói cách khác, chúng ta bước đi lên với Chúa.
Phải, nếu bạn nên một với chồng, và bạn có đặc ân lớn lao khi được kết hôn với người nam mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn cách đặc biệt để làm sứ mạng rất đặc biệt, nhưng điều đó không thừa nhận sự không tồn tại của bạn . Bạn không trở nên một ai cả, là người không có khả năng và tính cách. Hy vọng bạn đang trở nên giống Đấng Christ hơn mỗi ngày. Là một người vợ Cơ Đốc, điều đó nên là mục tiêu của bạn, dù bạn không kết hôn với người lãnh đạo Hội Thánh chăng nữa. Tôi tin rằng Phi-e-rơ và vợ ông đã nhấn mạnh mục tiêu trở nên giống Christ hơn và cùng nhau nỗ lực để đạt được điều đó. Họ là những người cùng nhau hưởng phước sự sống (xem IPhi-e-rơ 3).
Đáng buồn thay, nhiều phụ nữ không nhìn chính mình theo cách này. Họ đã để cuộc sống mình - những ân tứ và chương trình của Đức Chúa Trời cho họ - bị chôn vùi bởi đặc tính mới của mình, thậm chí còn dùng nó để giải phóng mình khỏi những buổi nhóm thờ phượng nữa. Thông thường khi tổ chức những cuộc hội nghị cho vợ người hầu việc Chúa, chúng tôi chia những chị em phụ nữ thành các nhóm nhỏ và cùng nhau thảo luận những vấn đề này. Thường thì một nửa số người vợ các tôi tớ Chúa phản đối câu “đồng là kẻ kế tự”. Họ nói với tôi: “Chị muốn nói gì khi cho rằng tôi được kêu gọi? Vâng, tôi là Cơ Đốc Nhân, nhưng tôi đang đứng ngoài cuộc và làm người lãnh đạo vui vẻ. Tôi sẽ là một người bạn đời biết nâng đỡ, nhưng tôi không được kêu gọi. Anh ấy được kêu gọi. Họ không thuê tôi. Họ thuê anh ấy.”
“Đúng”, tôi đáp, “nhưng tôi tin rằng anh ấy đi đến chỗ phục vụ vì anh tin rằng Đức Chúa Trời đã ‘kêu gọi’ anh phục sự Ngài ở đó và không phải vì một nhóm người thuê anh. Thế nào là sự kêu gọi? Nếu chị là môn đồ sau đó cũng được kêu gọi để theo anh cùng hầu việc Ngài ”.
“À, thế thì được”, chị đáp, “nhưng tôi không được kêu gọi như chồng tôi”.
“Không, chính chị được kêu gọi cách cá nhân kia mà!”
Điều tôi muốn nói từ “kêu gọi” theo ý nghĩa trách nhiệm thuộc linh của từng người chúng ta trước Chúa. Trách nhiệm của chúng ta là phục vụ trong tinh thần môn đệ.
Trong vai trò và chức năng ở chỗ bạn nhận biết chính mình, sự kêu gọi của bạn phải được bày tỏ. Nhưng chắc chắn bạn đã được kêu gọi để hầu việc hay chăn bầy, nếu bạn xưng mình là môn đồ của Chúa Giê-xu. Bạn là một môn đồ dưới hình thức vợ người hầu việc Chúa, cũng như người khác là môn đồ của Chúa Giê-xu dưới hình thức là một người thợ máy hay giáo viên trường phổ thông. Những điều chúng ta làm, những công tác chúng ta thực hiện xếp hàng thứ yếu sau yếu tố con người chúng ta trong Christ như thế nào.
Điều chúng tôi yêu thích đó là
chúng tôi sẽ trở nên tương đồng với nhau
- Bernard of Clairvaux

Chúa Giê-xu là ai đối với bạn?
Có một câu chuyện trong Giăng 2 kể về Chúa Giê-xu đi dự tiệc cưới tại xứ Ca-na. Bạn biết câu chuyện - Ngài là khách mời, và Ngài đã đến ngồi chung bàn với những người khách khác. Theo tục lệ, chủ tổ chức (“chủ nhà”, trong bản NIV) buổi tiệc ngồi giữa cô dâu và chú rể ở bàn đầu. Người này trông coi bữa tiệc; ông là người đưa ra những mệnh lệnh.
Trong suốt bữa tiệc, một việc nghiêm trọng đã xảy ra - hết rượu. Thay vì đến với người trông coi bữa tiệc (người mà đáng ra họ nên đến với), các đầy tớ lại đến với Ma-ri. Họ nói: “Người ta không có rượu nữa”. Có lẽ họ đến với bà vì bà phụ trách phần thức ăn và rượu - tôi không biết. Họ không biết mình sẽ làm gì. Trong nền văn hoá thời đó sẽ rất khiếm nhã nếu nhà thiếu thức ăn hay thiếu rượu. Chắc chắn họ không tìm Chúa Giê-xu để xin Ngài làm phép lạ bởi vì Ngài chưa làm phép lạ nào. Nhưng sau đó, Ma-ri nói với những người giúp việc, họ đến gần Chúa Giê-xu và thưa với Ngài: “Người ta không có rượu nữa”.
Chúa Giê-xu biểu họ rằng: “Hãy đổ nước đầy những ché này… Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc” (GiGa 2:7-8). Và các đầy tớ đã vâng lời, mặc dù họ đã liều bằng cách làm theo những điều Ngài phán bảo. Dù họ biết họ đang bưng nước ra đãi tiệc, nhưng họ đã làm điều đó- và phép lạ đã xảy ra. Người coi tiệc rất đỗi ngạc nhiên và la lên rằng: “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ” (2:10).
Chúa Giê-xu đã biến nước thành rượu khi Ngài đảm nhận đám tiệc và đưa ra mệnh lệnh.
Hãy dùng câu truyện đó và dùng nó như một bức tranh hôn nhân trong chốc lát. Quá nhiều người tôi biết muốn Chúa Giê-xu làm khách trong tiệc cưới mình , nhưng họ không muốn Ngài làm chủ hôn của mình . Và tôi tin rằng cả hai người, đặc biệt trong chức vụ, phải đảm bảo rằng ChúaGiê-xu là Đấng chi phối hôn nhân của họ. Trước tiên Ngài phải kiểm soát đời sống họ cách cá nhân. Làm sao bạn biết liệu Ngài có phải là Đấng chủ tể hay không? Như Ma-ri nói với những đầy tớ trong câu chuyện: “Người biểu chi hãy vâng theo cả” (2:5). Còn bạn thì sao? Bạn có đang làm theo những điều Ngài đã dạy bảo bạn phải làm không? Bạn có vâng lời không? Ngài có phải là Đấng cai trị không?
Khi Chúa Giê-xu không còn làm khách trong cuộc hôn nhân ấy, và trở thành người coi tiệc, Ngài đã biến nước thành rượu và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng rượu đó ngon hơn hết thảy các loại rượu mà họ đã nếm qua. Cũng một thể ấy, tôi tin mối quan hệ hôn nhân trong chức vụ có thể trở nên thú vị lạ thường, hơn tất cả những điều đã từng xảy ra trước đó. Ngài, như Kinh Thánh nói, “đã giữ rượu ngon đến bây giờ”. Tất cả những vấn nạn đã được phô bày trong khảo sát của chúng ta sẽ không cần thiết nếu nguyên tắc của mối thông công Cơ Đốc là đúng, nếu Đức Chúa Trời là Chúa trong cuộc sống của riêng bạn, nếu Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát mối quan hệ của bạn với chồng.
Hôn nhân hạnh phúc
không phải là hợp đồng giữa hai người
mà là giao ước thánh giữa ba người .
Đấng Christ thường không bao giờ
được mời đến dự tiệc cưới
và thấy trong nhà
không còn chỗ nào cho Ngài .
- Donald T. Kauffman
Ý nghĩa của sự dấn thân
Khi Stuart và tôi đính hôn, chúng tôi muốn một chiếc nhẫn ba hột kim cương đính ở trên, không chỉ vì đó là chiếc nhẫn đính hôn tiêu biểu của người Châu Âu, mà đối với chúng tôi nó còn là biểu tượng. Chúng tôi nghĩ rằng Christ là hột chính giữa còn Stuart và tôi ở hai bên. Mỗi ngày tôi nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn của mình và nhắc nhở chính mình tất cả những hột kim cương đó tượng trưng cho điều gì. Nó nhắc cho tôi một lần nữa rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của hôn nhân chúng tôi. Và những góc cạnh của viên kim cương tượng trưng cho những phương diện của cuộc sống chung là điều tôi lưu ý để nhắc nhở chính mình, đặc biệt khi tôi là vợ người hầu việc Chúa.
Tôi đã học biết rằng không cần phải có sự dấn thân trọn vẹn của mỗi người đối với Chúa và với nhau mới làm cho hôn nhân được kết quả - nhưng đó chính là sự giao kết của Đức Chúa Trời với chúng ta. Ngài là sợi dây thứ ba. Ngài luôn luôn làm trọn những việc Ngài đã hứa. Chúng ta có thể rồi sẽ tan đi và vội bội bạc, nhưng Ngài vẫn luôn thành tín.
Một sợi dây bện ba tao lấy làm khó đứt .
- TrGv 4:12

Vì thế Đức Chúa Trời phải ở giữa trung tâm của mối quan hệ hôn nhân của chúng ta. Chúng ta phải trông mong vào sự hiện diện của Ngài. Ngài là “dành cho” chúng ta. Thế thì chúng ta cần phải sống với sự thừa nhận rằng chúng ta cũng dấn thân vì chức vụ như chồng mình vậy. Nếu không, trọn thời gian chúng ta hầu việc Chúa sẽ là khoảng thời gian rất khổ sở đối với chúng ta. Chính từ sự dấn thân này - của anh ấy và của chúng ta - mà chúng ta có được niềm vui và sự sôi nổi đi kèm với chức vụ kết quả của chúng ta.
Giô-suê nói: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Gios Gs 24:15 ). Câu Kinh Thánh ấy bắt đầu với từ “ta”: nhưng tôi , tôi sẽ phục sự Chúa. Rồi chồng tôi và tôi sẽ cùng nhau phục sự Ngài. Và các con tôi, sẽ không đứng bên lề, nhưng chúng sẽ làm phần công việc mình để cùng cộng tác với chúng tôi trong sứ mạng này - Chúa, chồng tôi, tôi, và các con. “Sự hiệp một của gia đình” đem đến sự hòa thuận cho cả nhà.
Quá nhiều mối quan hệ gia đình không hoà thuận vì nhiều người vợ không ý thức được mục đích hay giá trị và họ cảm thấy rằng mình đang bị kéo lê ở sau đuôi của “sự kêu gọi” của chồng mình. Là một tín hữu, sự kêu gọi của bạn được bảo đảm. Nếu bạn đã kết hôn, thì Đức Chúa Trời hoạch định rằng các bạn sẽ cùng nhau khám phá những huyền nhiệm này: ân cần lắng nghe nhau, cầu nguyện với nhau, học tập và vâng phục lẫn nhau.
Điều quan trọng là phải biết Chúa Giê-xu đang ở chỗ nào trong đời sống của chính bạn. Đó mới là vấn đề. Khi Christ đứng ở vị trí đầu tiên, những phương diện khác của những tranh đấu trong bạn sẽ thay đổi. Ví dụ như, chúng được đặt để trực tiếp trong sự quan phòng của Ngài. Bạn không cần phải đối diện với chúng với sức riêng của mình nữa. Bạn có một Bạn Hữu thiên thượng.
Hãy xây dựng đức tin của bạn trên
Đức Chúa Giêxu Christ .
Bất kể có một trăm lẻ một điều gây áp lực cho bạn , hãy hoàn toàn cách ly với những điều đó
và trông đợi Chúa . - Bà Charles E. Cowman
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 07:22 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách