† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2672|Trả lời: 0

Để Thành Công - 10 Lý Do để Tư Vấn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 08:44:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Để Sử Dụng Tài Liệu Nầy Cách Hiệu Quả Nhất

Xin chúc mừng bạn quyết định đầu tư vào đời sống của những người khác qua kinh nghiệm tư vấn nhằm nâng đỡ lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn phần giới thiệu nầy thật sự bổ ích cho bạn. Xin bạn vui lòng dành một vài phút đọc qua phần giới thiệu nầy. Tuy chúng tôi trình bày ngắn gọn, nhưng cũng đủ giải tỏa cho bạn những e ngại ban đầu cũng như sự thất vọng và nản lòng về sau. Có được một ý niệm rõ ràng về mục đích và tiến trình thực hiện thì bạn sẽ có thể đạt được những kết quả cao nhất với sự trả giá ít nhất.
Lưu ý: Trong suốt sách nầy, từ “học viên” được dùng để chỉ những người trẻ đang được tư vấn bởi một người trưởng thành.

10 Lý Do để Tư Vấn

Giúp các học viên thấm nhuần dần các giá trị.
Phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ.
Tạo ra những cơ hội để họ có thể chia sẻ đức tin.
Sự sẵn sàng đầu tư thời gian của bạn sẽ cải thiện sự tự nhận thức bản thân của các học viên.
Tư vấn bao gồm việc khải đạo về những vấn đề quan trọng của cuộc sống.
Cho phép bạn tạo nên mẫu mực phục vụ và một tinh thần cống hiến.
Làm giảm đi tính tự kỷ trung tâm (đối với mọi người có liên hệ).
Mở rộng tâm trí của các học viên đối với những tiềm năng lớn lao hơn.
Giúp cho các học viên vâng phục những mạng lịnh của Thánh Kinh.
10. Cho phép bạn gia tăng giá trị của đời sống bạn bởi việc để lại một gia sản.
Chúng tôi đã soạn tài liệu nầy với mong ước phát triển những đức tính lãnh đạo trong giới thanh thiếu niên. Tuy nhiên, mục tiêu không phải chỉ là tập trung vào những người có khuynh hướng lãnh đạo. Chúng ta biết rằng chỉ một tỉ lệ nhỏ những người trẻ sẽ có thể đáp ứng với vai trò lãnh đạo chính trị hoặc đoàn thể quan trọng, nhưng chúng ta cũng biết rằng những đức tính lãnh đạo dựa trên tính cách là điều cần thiết cho tất cả mọi người.
Nếu một người chỉ tốt nghiệp trung học mà thôi thì không được chuẩn bị thỏa đáng để có thể tự lập cũng như có những quyết định chọn lựa liên hệ đến việc học lên cao hơn, việc phục vụ trong quân đội, hoặc ra đời đi làm để kiếm sống. Chắc chắn sự phức tạp và nhịp độ phát triển của thế giới ngày nay đòi hỏi khả năng lãnh đạo hiệu quả để xây dựng một gia đình thành công.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:48 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách