† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2485|Trả lời: 0

Để Thành Công - Hứa Nguyện về Sự Kín Miệng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 08:54:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Hứa Nguyện về Sự Kín Miệng

Là một người tư vấn bạn phải đạt được tiêu chuẩn cao nhất về việc kín miệng. Bạn có thể biết những người tư vấn khác trong hội thánh cũng như có cơ hội để thảo luận tiến trình tư vấn với họ. Bạn cũng có thể làm quen với những người trẻ khác ngoài các học viên của chính bạn. Trong một nhóm những người tư vấn, đương nhiên sẽ phát sinh những thắc mắc và những sự bàn thảo gồm chứa những thông tin không hay về các học viên. Là một người tư vấn, bạn phải lập hai sự hứa nguyện vào chính lúc bắt đầu mối quan hệ tư vấn và thường xuyên tái khẳng định hai lời hứa nầy:
Bạn sẽ không nhận diện học viên qua một câu nói hay một hành vi được đưa ra thảo luận trong một nhóm những người tư vấn.
Trong những trường hợp có sự lỡ lời hoặc biết rõ học viên được nhắc đến là ai, bạn sẽ không truyền thông tin đi hoặc đề cập đến bất cứ điều gì-thậm chí chỉ bằng một lời bông đùa nhẹ nhàng nhất, với học viên đó hoặc với bất cứ người nào khác.
Nhiều người có thể giữ kín những câu chuyện riêng mà họ biết là quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người trong số những người đó cũng sẽ nhầm lẫn cho rằng một số thông tin là không quan trọng. Chẳng hạn như khi nghe về một chuyện khôi hài hay một hành động tích cực nào đó liên quan đến một học viên mà họ biết rõ, họ có thể sẽ thấy khó để giữ kín cho riêng mình. Họ rất dễ bị cám dỗ để đề cập đến việc đó một cách bông đùa vô tội vạ hoặc thậm chí như một lời khen ngợi thôi.
Điều trở ngại là các học viên ngay lập tức biết được nguồn thông tin và nhanh chóng nhận thức rằng bất cứ điều gì họ nói hay làm trước mặt người tư vấn của họ đều có thể trở thành thông tin của mọi người. Điều nầy gây tác hại lớn lao đến bất cứ sự tin cậy nào trong mối quan hệ tư vấn và làm tổn hại đến tính ngay thẳng của người tư vấn trong cái nhìn của học viên.
Nếu bạn có nhiều học viên cùng họp mặt chung, bạn phải khích lệ các học viên cam kết giữ sự hứa nguyện chung nầy đối với nhau. Để mối quan hệ tư vấn có thể tiến triển ở một mức độ tối ưu, một cảm giác tin cậy và bảo vệ lẫn nhau phải được thiết lập từ đầu.
Phải vô cùng thận trọng để không làm tổn hại đến sự tin cẩn khi chia sẻ những nan đề cầu nguyện. Một số học viên có thể đang trải qua những khó khăn đòi hỏi phải có sự cầu nguyện sốt sắng của nhiều người. Việc giữ kín một điều mà mọi người chưa biết cũng là cách bạn bày tỏ sự hứa nguyện kín miệng trong việc cầu thay cho người khác. Những người cầu nguyện chân thật thường xuyên được kêu gọi để tham gia cuộc chiến thuộc linh mà không hề biết đầy đủ các chi tiết về đối tượng họ cầu thay. Đức Chúa Trời biết và sẽ ban thưởng cho những nỗ lực lẫn sự kiềm chế không đòi hỏi biết tất cả các chi tiết của họ.
Một số loại thông tin phải được truyền đến những người thích hợp trong một tinh thần trách nhiệm đúng đắn. Những vấn đề về sự lạm dụng hoặc liên quan đến những hành vi có thể khiến một người nào đó bị tổn hại nghiêm trọng đòi hỏi nhiều điều hơn cả sự kín miệng. Trong bối cảnh của một hội thánh, một mục sư cần phải quyết định những bước nào cần làm. Một khi bạn đã đến gặp một mục sư bàn về một vấn đề, bạn phải trở lại với phương thức kín miệng mà thôi.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:37 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách