† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2427|Trả lời: 0

Để Thành Công - Một Số Điều Ghi Nhớ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 08:56:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Một Số Điều Ghi Nhớ

Luôn luôn ghi nhớ rằng bạn đang thực hiện một loại tư vấn chuyên biệt-loại tư vấn kết hợp sự chú trọng đến vai trò lãnh đạo vững vàng với sự đẩy mạnh tiến trình môn đệ hóa. Nói chung, việc tư vấn rút ra từ sự đáp ứng của các học viên đối với hai câu hỏi quan trọng:
Bạn muốn đi đâu?
Làm thế nào tôi có thể giúp bạn đi đến đó?
Loại tư vấn chuyên biệt của chúng ta không bỏ qua các câu hỏi nầy. Thật ra, bạn cũng muốn nhắc lại chúng thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị thêm vào một số xem xét phụ. Nó được tóm tắt trong câu hỏi nầy dành cho học viên của bạn:
Bạn nên đi đâu?
Lý tưởng thì những câu trả lời cho câu hỏi nầy cũng sẽ đến từ các học viên, nhưng có thể bạn cần phải đưa ra cho họ một số hướng dẫn đáng kể để giúp họ tìm ra những câu trả lời đúng. Nhiều học viên, đặc biệt là những học viên trẻ tuổi hơn, chưa được chuẩn bị để tự mình trả lời câu hỏi nầy.
Mục tiêu của bạn không phải là chiếm lấy vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống của họ, nhưng để giúp họ phát triển một khải tượng và sự khao khát đối với chương trình của Đức Chúa Trời dành cho họ. Chúng ta biết rằng chương trình của Đức Chúa Trời cho thanh niên ngày nay bao gồm sự phát triển nhân cách và sự sẵn sàng để đảm nhận một địa vị lãnh đạo, cho dù nó bị giới hạn trong phạm vi ảnh hưởng gần họ nhất. Quyển sách Để Thành Công Trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên , cùng với sự đầu tư và những lời cầu nguyện của riêng bạn, sẽ giúp học viên bạn khám phá chương trình của Đức Chúa Trời và nhận biết tiềm năng của họ.
Bạn có cơ hội để đóng một vai trò then chốt trong sự tiến triển của những người trẻ được bạn tư vấn. Đặc ân có thể là quá lớn, cả trách nhiệm cũng vậy. Chúng tôi khuyên bạn nhờ cậy vào sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời, mà “Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (Eph Ep 1:8).
Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ “ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài” và “lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của các cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào” (1:17b-19a).

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:53 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách