† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2510|Trả lời: 0

Để Thành Công - Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 09:00:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn

Bạn có thể hình dung nỗi rằng cả đời bạn lại không có được lấy một người bạn-không một người để chăm sóc cho bạn ở mức độ nào đó bằng hình thức nầy hay hình thức khác không? Không có ai để cùng đi xem phim, cùng ăn tối, gọi điện thoại hoặc cùng kỷ niệm những ngày lễ hay những sự kiện quan trọng? Đó sẽ là một thế giới vô cùng buồn tẻ và cô đơn.
Một trong những nhu cầu cơ bản của con người là yêu và được yêu. Chúng ta là những cá thể có quan hệ với nhau và được tạo nên để tồn tại trong mối tương quan với những người khác. Tình bạn có thể biến thiên ở nhiều mức độ từ gần gũi, thân mật đến hời hợt, xã giao. Tất cả các mối quan hệ bằng hữu đều quan trọng đối với những dịp tiện, những cương vị được ban cho trong đời sống chúng ta. Còn một đời sống thiếu những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến cho một người buồn rầu và bệnh hoạn.
Trong phần nầy, học viên của bạn sẽ nhìn lại các mối quan hệ bạn bè họ có được. Họ cũng sẽ có một cơ hội để ngẫm nghĩ về loại bạn hữu mà họ muốn trở nên.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy chọn A: Đánh giá chính mình với tư cách những người bạn .
Cung cấp giấy bút cho học viên và yêu cầu họ ghi ra một danh sách riêng của mình về những phẩm chất nhân cách quan trọng một người bạn nên có. Khích lệ họ viết càng chi tiết và dễ hiểu càng tốt. Sau khi cho họ một vài phút để liệt kê những phẩm chất nầy, yêu cầu họ xem lại danh sách và đánh giá chính mình về mỗi phẩm chất, sử dụng thang điểm từ một đến mười, với điểm mười biểu thị một phẩm chất mạnh mẽ và điểm một biểu thị phẩm chất mà các học viên thật sự cần thay đổi. Cho các em có nhiều thời gian để suy gẫm về những điểm mạnh và điểm yếu của mình với tư cách là những người bạn. Tiến trình tự đánh giá bản thân nầy có thể rất ích lợi và quan trọng.
Tùy Chọn B: Nói rõ về người bạn thân nhất hoặc lâu nhất của bạn .
Yêu cầu học viên dành một vài phút để mô tả những người bạn thân nhất hoặc quen lâu nhất của họ. Hỏi họ lý do tại sao họ đã trở nên thật gần gũi với những người nây hoặc duy trì được một tình bạn lâu dài như vậy. Khích lệ học viên kể lại thật chi tiết bằng cách yêu cầu họ kể về những điều vui nhộn nhất họ đã làm với những người bạn, những thời kỳ khó khăn nhất họ đã trải qua với những người bạn của mình hoặc những kỷ niệm khó quên nhất của bạn họ.
Tùy Chọn C: Chọn những người bạn
Yêu cầu học viên liệt kê năm trong số những người bạn thân nhất của họ. Sau đó yêu cầu họ suy nghĩ tại sao họ đã chọn mỗi người để làm bạn mình. Mỗi người đó có những phẩm chất gì khiến cho tình bạn được thích thú? Khích lệ học viên viết xuống câu trả lời của mình. Sau khi cho họ vài phút để suy nghĩ về cách họ chọn những người bạn thân nhất của mình, yêu cầu mỗi người chia sẻ những lý do họ đã chọn lựa một trong những người bạn đó.
Tùy Chọn D: Phân tích vài đặc điểm nhân cách ảnh hưởng đến tình bạn .
Trước buổi gặp mặt, hãy viết mỗi từ sau đây (hoặc một số từ bạn chọn) trên những mảnh giấy rời:
tôn trọng thành thật trung tín
thù nghịch khoan dung hy vọng
khích lệ trung tín chấp nhận
nhịn nhục trung thành thiếu thốn
tin cậy được kiêu hãnh kiên định
tự nhận thức khoác lác yêu thương
tốt bụng tự cho mình là trung tâm đáng tin cậy
ghen tị dễ cáu kỉnh không đáng tin
ngạo mạn kiên trì
Hãy đặt những mảnh giấy nầy úp xuống trên bàn, và yêu cầu các học viên lần lượt mỗi người chọn một mảnh. Khích lệ học viên trả lời những câu hỏi sau đây cho mỗi mảnh giấy chọn được:
Bạn có người bạn nào có đặc tính nầy không? Nó ảnh hưởng thế nào đến tình bạn của bạn?
Bạn có bày tỏ đặc tính nầy trong tình bạn của mình không? (Hãy thành thật) Đặc tính nầy đã có thể làm cho tình bạn thêm mạnh mẽ hay suy yếu đi ra sao?
Cho mỗi học viên ít nhất một lần để nói về một đặc tính của tình bạn, và nhiều lần hơn nếu thời gian cho phép.
2. Lời Chân Lý
“NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, BẠN CÓ THÍCH LÀM BẠN VỚI
CHÍNH MÌNH KHÔNG?”- VÔ DANH

3. Bài Học
Tùy chọn A: Hoạt động tiếp theo đối với Tùy Chọn A từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Khi học viên của bạn đã hoàn tất việc tự đánh giá mình, yêu cầu họ chia sẻ những phẩm chất mà họ đã liệt kê là quan trọng đối với tình bạn. Yêu cầu họ nói vắn tắt tại sao họ nghĩ mỗi phẩm chất là quan trọng. Sau đó hãy hỏi những câu sau đây:
Điểm cao nhất của bạn là gì?
Điểm thấp nhất của bạn là gì?
Bạn có nghĩ rằng bạn bè của bạn sẽ cho bạn những điểm khác về bất kỳ phẩm chất nào bạn đã kể ra không? Xin giải thích.
Một phẩm chất nào của tình bạn mà bạn muốn thực hiện trong suốt tuần tới? Bạn sẽ làm gì?
Tùy chọn B: Hoạt động tiếp theo đối với Tùy Chọn B từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Hãy kể cho các học viên nghe về người bạn tốt nhất của bạn từ thời thơ ấu hoặc thời niên thiếu. Nếu có thể, hãy mang ra một số hình ảnh về bạn và người bạn của bạn để làm cho câu chuyện thêm sinh động. Một lý do khác nữa là các học viên sẽ thích xem thử nhiều năm trước bạn trông ra sao! Hãy thêm chi tiết vào câu chuyện của bạn bằng cách kể lại:
Hai người đã trở nên những người bạn thân khi nào và như thế nào?
Một câu chuyện về một điều gì đó bạn ưa thích làm chung với người bạn đó.
Tình bạn nầy đã giúp bạn tăng trưởng nên người như thế nào?
Tình bạn nầy đã ngăn giữ bạn khỏi những sai phạm như thế nào?
Điều quan trọng nhất bạn học được từ người bạn nầy là gì?
Bạn còn giữ tình bạn với người nầy hay không? Nếu không, hãy kể lại tình bạn của bạn đã kết thúc ra sao? Nếu như vậy, hãy cho biết mối quan hệ của bạn đã thay đổi như thế nào?
Tùy Chọn C: Hoạt động Tiếp theo đối với Tùy Chọn C từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Thảo luận những câu đúng-hay-sai sau đây với các học viên. Để họ tự do suy nghĩ và dành nhiều thời gian để trả lời. Khích lệ tất cả các học viên tham gia vào buổi thảo luận.
Điều quan trọng là kết bạn và giữ sự thân thiết với những người bạn giúp ích cho tính cách của chúng ta và tránh xa những người gây thiệt hại cho chúng ta hoặc làm hỏng tính cách của chúng ta. (Xem ChCn 22:24-25 và ICo1Cr 15:33).
Chúng ta cần phải có một thái độ yêu thương, tôn trọng đối với những người khác, kể cả những người chúng ta không thích-thậm chí những người chúng ta cho là kẻ thù của mình. (Xem Mat Mt 22:39 và LuLc 6:27).
Yêu cầu học viên thảo luận những câu hỏi sau đây:
Bạn có nghĩ là một người bạn có thể đã từng gánh chịu trách nhiệm về những hành động của bạn không? Ngược lại, có thể bạn đã từng gánh chịu trách nhiệm về những hành động của một người bạn không? Xin giải thích.
Bạn làm gì khi một người bạn thúc giục bạn chọn những quyết định sai lầm?
Bạn làm gì đối với một người bạn mà dần dần bạn không còn quan tâm đến nữa?
Làm sao bạn biết được khi nào có thể chấm dứt một tình bạn?
Bạn chấm dứt một tình bạn như thế nào?
Có ai đó mà bạn cần trở nên một người bạn tốt hơn của họ không?
Bạn mong muốn trở nên loại bạn hữu nào?
Bạn cần thực hiện những bước nào để trở nên loại bạn hữu đó?
Tùy Chọn D: Hoạt động tiếp theo đối với Tùy Chọn D từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Cho mỗi học viên một tờ giấy và cung cấp bút tô sáng, bút chì màu hay bút bi. Yêu cầu mỗi người vẽ một đường chia đôi tờ giấy và ghi ở một bên tờ giấy “Mặt Sáng” và bên kia “Mặt Tối”. Khích lệ học viên sáng tạo trong cách sử dụng màu và cách vẽ.
Lật những mảnh giấy còn lại từ Tùy Chọn D của phần Giới Thiệu Khái Niệm lên và bày chúng ra ở giữa bàn, chung với những mảnh giấy nhỏ bạn đã thảo luận rồi. Yêu cầu các bạn trẻ viết những đặc tính nầy vào những bên thích hợp của các sơ đồ của họ để cho thấy mỗi đặc tính mô tả hoặc bên mặt sáng hoặc bên mặt tối của tình bạn như thế nào.
Một số đặc tính có thể dường như trung tính. Hãy thảo luận những đặc tính đó với các học viên, khám phá cách thức và khi nào những đặc tính đó có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực trên một tình bạn.
Khi các học viên vẽ xong sơ đồ của mình, yêu cầu họ suy nghĩ về những đặc tính nào ở bên mặt tối mà họ đang tranh chiến với nó. Nếu họ sẵn lòng chia sẻ những ý tưởng của mình, khích lệ họ làm như vậy. Mặt khác, yêu cầu họ viết xuống một số ý kiến về cách họ có thể thực hiện đối với một số điểm yếu của họ.
Kết luận bằng cách hỏi học viên những từ nào bên mặt sáng mô tả họ đúng nhất. Khích lệ học viên khẳng định lẫn nhau bằng cách nói về những điểm mạnh của nhau trong tình bạn.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Giô-na-than là con trai của Vua Sau-lơ còn Đa-vít chỉ là một người chăn chiên tầm thường. Vậy mà giữa Giô-na-than và Đa-vít đã có một tình bạn bền vững, đáng kinh ngạc, khắng khít hơn các mối quan hệ với gia đình riêng của họ. Họ có một sự kết ước, hay là một giao ước, hứa hẹn rằng họ sẽ hoàn toàn trung thành với nhau và với gia đình của nhau. Họ hứa nguyện chia sẻ với nhau tất cả những gì họ có, nhận lời thách đố với kẻ thù của nhau, trông nom gia đình của nhau, luôn bảo vệ nhau, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Mỗi người luôn quan tâm đến nhu cầu của người kia hơn cả nhu cầu của riêng mình. Đây là nguyên tắc cơ bản trong tình bạn.
Hôm nay khi bạn dành thời gian để nói về những người bạn, hãy để cho gương của Giô-na-than và Đa-vít khích lệ các bạn xây dựng những tình bạn mạnh mẽ và đầy ý nghĩa (Đọc ISa1Sm 18:1-4; 20:1-43)
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình , nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột ” (ChCn 18:24)
5. Kết Luận
Cho các học viên một vài phút để suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau đây:
Bạn có thoả lòng với những tình bạn của mình không? Tại sao có và tại sao không?
Gói gọn thì giờ tư vấn của bạn với những ý tưởng nầy: Cách quan trọng nhất để có những người bạn tốt quanh mình đó là trước hết phải bảo đảm rằng bạn đang là một người bạn tốt. Khi bạn nhìn vào những người bạn và nghĩ về những điều bạn thích và không thích nơi họ, hãy tự hỏi liệu đời sống của bạn có phản ánh cùng những đặc tính đó không? Hãy giữ gìn và thường xuyên sử dụng những phẩm chất mà bạn thích -những đặc tính tích cực và ích lợi. Hãy cố gắng loại bỏ những phẩm chất tiêu cực. Hãy luyện tập để trở thành một người bạn lý tưởng điển hình. Cũng hãy luôn ghi nhớ rằng bạn và bạn bè của bạn cũng có lúc sẽ phạm những sai lầm, hạ thấp nhau xuống và thậm chí đôi khi làm tổn thương nhau. Hãy nhanh chóng tha thứ cho những người bạn của mình và xin họ tha thứ khi bạn cần đến.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 2
LỜI CHÂN LÝ
“NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, BẠN CÓ THÍCH LÀM BẠN
VỚI CHÍNH MÌNH KHÔNG?”- VÔ DANH
Những Người Bạn
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Bạn có thể kết bạn với nhiều người hơn trong vòng hai tháng bằng cách quan tâm đến người khác so với số bạn bè bạn có thể quen được trong vòng hai năm bởi việc cố gắng làm cho người khác quan tâm đến mình .” - Dale Carnegie
“Phải biết lưu ý môi trường mà bạn chọn vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đối với bạn ; phải biết lưu ý những người bạn mà bạn chọn vì bạn sẽ trở nên giống như họ .”- W. Clement Stone
“Bạn hữu trong đời sống ta cũng giống như là những cột trụ trên cổng nhà ta vậy . Có lúc họ nâng ta lên , và có lúc họ lại dựa vào ta . Thậm chí đôi khi chỉ cần biết được rằng bạn hữu đang ở cạnh ta , thế cũng đủ rồi ."- vô danh
“Việc làm cho người ta thích bạn chỉ là mặt bên kia của việc bạn thích người ta .”- Norman Vincent Peale
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa (Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Giô-na-than là con trai của Vua Sau-lơ còn Đa-vít chỉ là một người chăn chiên tầm thường. Vậy mà giữa Giô-na-than và Đavít đã có một tình bạn bền vững, đáng kinh ngạc, khắng khít hơn các mối quan hệ với gia đình riêng của họ. Họ có một sự kết ước, hay là một giao ước, hứa hẹn rằng họ sẽ hoàn toàn trung thành với nhau và với gia đình của nhau. Họ hứa nguyện chia xẻ với nhau tất cả những gì họ có, nhận lời thách đố với kẻ thù của nhau, trông nom gia đình của nhau, và luôn bảo vệ cho nhau, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Mỗi người luôn quan tâm đến nhu cầu của người kia hơn cả nhu cầu của riêng mình. Đây là nguyên tắc cơ bản trong tình bạn.
Hôm nay khi bạn dành thời gian để nói về những người bạn, hãy để cho gương của Giô-na-than và Đa-vít khích lệ các bạn xây dựng những tình bạn mạnh mẽ và đầy ý nghĩa (Đọc ISa1Sm 18:1-4; 20:1-43)
Việc Cần Làm Thêm
Cách quan trọng nhất để có những người bạn tốt quanh mình đó là trước hết phải bảo đảm rằng bạn đang là một người bạn tốt. Khi bạn nhìn vào những người bạn và nghĩ về những điều bạn thích và không thích nơi họ, hãy tự hỏi liệu đời sống của bạn có phản ánh cùng những đặc tính đó không. Hãy giữ gìn và thường xuyên sử dụng những phẩm chất mà bạn thích-những đặc tính tích cực và ích lợi. Hãy cố gắng loại bỏ những phẩm chất tiêu cực. Hãy thực tập trở thành một người tiêu biểu về một người bạn lý tưởng. Cũng hãy luôn ghi nhớ rằng bạn và bạn bè của bạn cũng có lúc sẽ phạm những sai lầm, hạ thấp nhau xuống và thậm chí đôi khi làm tổn thương nhau. Hãy nhanh chóng tha thứ cho những người bạn của mình và xin họ tha thứ khi bạn cần đến.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình , nhưng có một bạn trìu mến hơn anh em ruột ”
(ChCn 18:24)
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:52 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách