† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3110|Trả lời: 0

Để Thành Công - Sự Khôn Ngoan của Người Xưa

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 09:09:20 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa

(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
“Sự trí huệ (khôn ngoan) của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình” (ChCn 14:8a). Hãy suy nghĩ không chỉ về những điều bạn làm nhưng cả về lý do vì sao bạn làm mọi sự trong những cách riêng biệt. Hãy hiểu các xu hướng của bạn.
Đức Chúa Trời biết rõ những phẩm chất độc đáo của chúng ta vì Ngài tạo nên chúng! Đa-vít, thi sĩ và nhạc sĩ-người chăn chiên-đã trở thành-vua của Y-sơ-ra-ên, đã viết: “Vì Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Tv 139:13-14).
Sự kiện Kinh Thánh chứa đựng bốn sách Tin Lành kể về chuyện tích Chúa Jêsus cho thấy: Đức Chúa Trời hiểu rằng con người cần đến vài cách tường thuật khác nhau về câu chuyện sống động nầy, hầu cho mọi người có một cơ hội để hiểu đầy đủ và ghi nhớ chuyện tích đó.
Sách Ma-thi-ơ có đầy đủ các chi tiết chứng tỏ Chúa Jêsus là Đấng Mê-si đã được Đức Chúa Trời phán hứa. Ma-thi-ơ nhấn mạnh đến những lời phán của Chúa Jêsus, đến chức vụ bằng lời của Ngài.
Sách Mác đề cập đến những điểm nổi bật nhất của đời sống Chúa Jêsus: các phép lạ, các ẩn dụ và những cao điểm của chức vụ Ngài. Hầu như cả một nửa sách Mác được tập trung vào tuần lễ quan trọng cuối cùng của cuộc đời Chúa Jêsus, rồi chuyển nhanh sang toàn bộ vấn đề về chức vụ cứu rỗi của Chúa Jêsus.
Lu-ca viết về những chi tiết trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Jêsus từ lúc Ngài giáng sanh cho đến khi Ngài thăng thiên. Lu-ca nhấn mạnh tính chính xác trong sách Phúc Âm theo thứ tự thời gian nầy khi ông tập trung vào sự kiện Chúa Jêsus yêu con người biết dường nào và cách Ngài bày tỏ tình yêu đó qua nhiều việc làm nhân từ của Ngài.
Sách Phúc Âm Giăng tập trung vào những hành động của Chúa Jêsus và những hành động đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Sách Giăng phác thảo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và, cũng giống như sách Mác, Phúc Âm này tập trung vào những điểm mấu chốt trong công tác và chức vụ của Chúa Jêsus.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vì Chúa nắn nên tâm thần tôi , dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi . Tôi cảm tạ Chúa , vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng . Công việc Chúa thật lạ lùng , lòng tôi biết rõ lắm ” (139:13-14).
5. Kết Luận
Giờ đây bạn cần phải có một ý niệm rõ ràng hơn về các phương cách học tập khác nhau mà bạn và các học viên đang có. Khi bạn tiếp tục buổi học, hãy quan sát các chứng cớ về cách mà bạn và các học viên thích tiếp nhận thông tin mới. Là một người tư vấn, bạn hãy cố gắng cung cấp tài liệu và hướng dẫn các buổi học phù hợp theo đó.
Hãy khích lệ các học viên của bạn dành thì giờ để suy nghĩ, tự xem xét về những khuynh hướng độc đáo riêng của họ và chia sẻ những điều họ ưa thích hơn với các giáo viên, cha mẹ và những người khác trong đời sống họ. Ví dụ, hãy cho học viên của bạn biết rằng họ có thể yêu cầu một giáo viên: “Thầy có thể lặp lại điều đó để em ghi chú được không ạ?”, nếu họ dựa vào những phần ghi chép để giúp họ ghi nhớ.
Hãy khơi dậy trong các học viên sáng kiến để họ tìm kiếm thông tin theo nhiều cách thức miễn sao thông tin đó có ý nghĩa nhất đối với họ. Nếu tranh ảnh là thị cụ giúp ích cho người học bằng nhãn quan, hãy đề nghị những sự tham khảo họ có thể sử dụng để tìm ra tranh ảnh. Nếu những sách cần thiết đã được thâu vào băng cát-sét, hãy khích lệ người học bằng thính giác tìm những băng như vậy tại thư viện hoặc hiệu sách. Một trong những bài học quan trọng nhất học viên của bạn có thể áp dụng từ buổi học về các phương cách học tập nầy là cách để tự tìm thông tin thêm mà họ cần-hay cách để nghiên cứu. Đây sẽ là một kỹ năng học tập suốt đời rất có giá trị đối với các học viên; nó có thể giúp họ vượt xa hơn so với những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của họ.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 3
LỜI CHÂN LÝ
“THÔNG TIN CHẲNG CÓ NGHĨA GÌ CẢ TRỪ KHI NÓ MUỐN TRUYỀN
ĐẠT MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ VỚI BẠN.” - KILEY VORREITER

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:17 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách