† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2491|Trả lời: 0

Để Thành Công - Lòng Say Mê làm Người Dẫn Đường

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 09:27:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Lòng Say Mê làm Người Dẫn Đường

“Lửa không thể được tạo thành bằng những mẩu than hồng đã tắt , sự nhiệt tình cũng không thể được khuấy động bởi những người thiếu sinh khí .”- James Mark Baldwin
“Những người vĩ đại chỉ là những người bình thường với một lượng quyết tâm phi thường .”- Garner Dunkerly
“Lạy Chúa , xin cho con có thể luôn ao ước nhiều hơn là con có thể hoàn thành .”- Michelangelo
“(Lòng say mê ) không hề trái ngược với lý trí . Đó là lý trí đang bốc cháy .”- Peter Marshall
“Khi trí tưởng tượng của bạn xung đột với ý chí của bạn , thì trí tưởng tượng sẽ luôn luôn giành phần chiến thắng , bởi vì bạn sẽ luôn làm theo những gì bạn nghĩ đến nhiều nhất .”- Jay Carty
“Không có việc lớn nào đã từng đạt được mà không có sự nhiệt tình .” - Ralp Waldo Emerson
“Chín mươi lăm phần trăm của việc đạt được bất kỳ điều gì là việc biết được bạn mong muốn những gì và sẵn sàng trả giá để đạt được nó .” - vô danh
“Bạn sẽ được người ta ghi nhớ trong đời vì những sự say mê của bạn .”- John Maxwell
“Yêu thích những gì bạn làm và cảm thấy rằng nó thật sự quan trọng -Có điều gì vui hơn thế nữa ?”- Katherine Graham
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Điều gì đem lại ý nghĩa cho những việc chúng ta làm? Tại sao một số người thích thú một hoạt động hay công tác nào đó trong khi những người khác lại không thể nào được trả lương đủ để làm việc tương tự? Điều gì khiến mọi người cảm thấy họ đang làm cho sự thể trên thế giới thay đổi lớn lao? Những câu trả lời cho ba câu hỏi nầy được tập trung vào ý tưởng về lòng say mê.
Con người không được dự định để hiện diện trong cuộc đời nầy với một tính cách lạnh lùng và máy móc. Mỗi người đều có một mức độ và chiều sâu cảm xúc xuất phát từ sự pha trộn độc đáo của nhân cách, các giá trị và năng khiếu của mình. Đa số mọi người quan tâm sâu sắc đến gia đình, bạn bè và những vấn đề xã hội nào đó. Nhu cầu và nan đề trên thế giới nầy quá nhiều và chúng sẽ không được giải quyết nếu không có sự nỗ lực hết sức của mọi người. Những sự say mê cá nhân của con người có thể thúc đẩy họ đáp ứng những nhu cầu, giải quyết những nan đề và, nói chung, tạo nên một sự khác biệt. Theo cách nầy, lòng say mê định hình cách thức người ta chọn để sử dụng thời giờ, năng lực và tiềm năng của mình.
Những người vốn luôn dùng những từ như “khải tượng” hay “ước mơ” để nói về những điều họ mong muốn thực hiện trong cuộc đời mình có thể được thúc đẩy bởi một sự đam mê đặc biệt. Lòng say mê có tiềm năng để trở thành một sự tiếp năng lực lớn; nó có tiềm năng để biến các giấc mơ thành những kết quả. Nếu tiềm năng đó được điều khiển, nó có thể trở thành một động lực chủ đạo mạnh mẽ trong đời sống của một người. Nếu không được hướng vào một mục tiêu, lòng say mê có thể bị chôn vùi trong sự quên lãng hoặc trở nên một ảnh hưởng không được kiểm soát và đem đến sự hủy hoại.
Mục đích của bài học này là để giúp các học viên của bạn suy xét tiềm năng riêng của họ và nhận ra họ có ao ước lớn nhất để tạo nên một sự khác biệt trong phạm vi nào. Cách suy nghĩ nầy có thể cách mạng hóa những quan điểm của họ về tương lai. Họ cần phải nhận biết sự độc đáo của mình và thực tế là họ không phải làm, hoặc thậm chí muốn làm điều mà người khác làm. Nếu tất cả chúng ta đều có lòng say mê giống nhau thì nhiều nhu cầu sẽ không được đáp ứng và nhiều nan đề sẽ không được giải quyết. Tuy nhiên, nếu các học viên của bạn để cho những sự say mê do Đức Chúa Trời ban cho hướng dẫn họ, họ có thể tạo nên những đóng góp có ý nghĩa.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Hỏi một số câu hỏi gợi mở .
Hãy hỏi những câu sau đây để khơi mào sự thảo luận giữa các học viên:
Điều gì thúc đẩy bạn làm nếu không được yêu cầu? Động cơ đó đến từ đâu?
Một số điều nào bạn có thể làm nhưng lại khó được thúc đẩy để làm? Tại sao bạn lại khó được thúc đẩy để làm những điều đó?
Điều gì bạn luôn mong muốn làm nhưng chưa bao giờ làm? Tại sao bạn lại nghĩ bạn chưa bao giờ làm điều đó?
Điều gì bạn đã làm cho bạn một cảm giác có ý nghĩa? Tại sao bạn cho rằng mình cảm thấy như vậy?
Tùy Chọn B: Kể một câu chuyện cá nhân .
Hãy kể lại cách thức lòng say mê của bạn đối với một hoạt động hoặc mục đích đặc biệt đã cho bạn sự thôi thúc để hoàn thành một mục tiêu. Hãy kể cả các chi tiết bằng cách xem xét những câu hỏi sau:
Bạn trở nên quan tâm đến lãnh vực nầy như thế nào?
Ai đã có công trong việc giúp bạn tham gia?
Đối với bạn việc theo đuổi lòng say mê nầy dễ hay khó ra sao?
Bạn đã phải vượt qua những trở ngại nào?
Điều gì đã từng là ảnh hưởng của kinh nghiệm nầy trên đời sống bạn và trên đời sống của những người khác?
Hãy khích lệ để các học viên cũng chia sẻ những câu chuyện của họ nữa.
Tùy Chọn C: Đọc một số cáo phó .
Hãy đưa ra phần cáo phó của một tờ báo, và đọc một vài bài cáo phó cho các học viên của bạn nghe. Yêu cầu họ cho ý kiến đột xuất về những điều mà mỗi người trong số họ có thể được tưởng nhớ đến. Có lẽ bạn muốn chắc chắn là mình không biết người nào trong số đó, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng đến một ít khả năng sáng tạo. Việc chủ yếu là bắt đầu suy nghĩ về việc cuối cùng chúng ta sẽ được tưởng nhớ như thế nào vì cớ những điều mà chúng ta có lòng say mê lớn lao nhất để thực hiện trong cuộc sống nầy.
Một dạng khác của bài tập nầy là yêu cầu các học viên viết những bài cáo phó của chính mình và rồi bắt đầu thảo luận về những gì mà họ muốn được ghi nhớ nhất.
Tùy Chọn D: Lập một thời khóa biểu mỗi ngày .
Cho mỗi học viên một bảng “Thời Gian Biểu Của Tôi” (ở cuối bài nầy). Yêu cầu họ nhớ lại ngày hôm trước và viết về cách họ đã sử dụng thì giờ của mình. Yêu cầu họ viết càng cụ thể và chi tiết càng tốt. Sau khi họ đã ghi đầy đủ, yêu cầu họ đánh giá những điều họ dành thời gian nhiều nhất để làm. Thảo luận cách họ sử dụng thời gian phản ảnh những điều họ được thúc đẩy nhất để làm như thế nào. Có phải cách họ sử dụng thời gian ngày hôm trước phản ảnh những điều quan trọng nhất đối với họ không? Những sự thay đổi nào sẽ khiến cho các thời khóa biểu hàng ngày của họ phản ảnh những sự say mê của họ?
2. Lời Chân Lý
“HƠN CẢ NHỮNG KỸ NĂNG, SỰ HUẤN LUYỆN HAY KINH NGIỆM,
LÒNG SAY MÊ LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ MỞ ĐƯỢC CÁNH CỬA CỦA
SỰ THÀNH CÔNG.” - JOHN MAXWELL

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Hoàn tất một sự khảo sát nhận diện lòng say mê của bản thân .
Yêu cầu các học viên viết câu trả lời cho những câu hỏi khảo sát sau đây. Khi họ bắt đầu bài tập nầy, hãy cho phép họ mơ mộng. Chúng ta thường đặt những giới hạn cho chính mình và cho những điều chúng ta nghĩ mình có thể hoặc không thể làm-có lẽ bởi vì chúng ta nghĩ ai đó sẽ cười các ý tưởng của chúng ta, chúng ta nghĩ chúng ta không có phương tiện để theo đuổi các ước mơ của mình, hoặc chúng ta cho rằng các ý tưởng của mình không thực tế. Bảo các học viên hãy để cho trí tưởng tượng của họ được bay bỗng. Hãy sẵn lòng cho ý kiến đột xuất nếu họ yêu cầu.
Câu hỏi khảo sát
Bạn ưa thích làm những điều gì nhất (ngoài việc ăn hoặc ngủ)?
Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bị những giới hạn về thời gian và năng lực?
Bạn dành thì giờ để suy nghĩ và mơ mộng về điều gì nhiều nhất?
Vấn đề hay chủ đề gì có thể làm cho bạn tỉnh táo vào ban đêm vì bạn đang suy nghĩ về nó?
Những người nào (đã chết hoặc còn sống) gây cảm hứng cho bạn nhất? Tại sao?
Bạn mong muốn trở thành gì khi lớn lên?
Bạn thích tạo ra sự khác biệt lớn lao nhất nào trên thế giới?
Bạn muốn mọi người tưởng nhớ đến điều gì nhất nơi bạn?
Trong câu trả lời của bạn cho tám câu hỏi đầu, có những từ nào hay ý tưởng nào dường như được lặp lại không? (Những điều này sẽ bắt đầu hướng bạn lưu ý đến lòng say mê của bạn).
Sử dụng những câu trả lời cho những câu hỏi nầy, thử diễn tả lòng say mê của đời sống bạn bằng một từ hoặc một cụm từ.
Tùy Chọn B: Đến thăm một người lãnh đạo .
Hãy sắp xếp một lần nào đó cho nhóm học viên của bạn đến thăm một người lãnh đạo trong hội thánh hoặc cộng đồng của bạn để thảo luận xem cách thức nào những sự say mê của người lãnh đạo nầy đã hướng dẫn người ấy đến chức vụ hiện tại.
Tùy Chọn C: Chia sẻ lòng say mê của bạn .
Hãy chia sẻ sự nhiệt tình về lòng say mê của đời sống riêng bạn với các học viên:
Giải thích quá trình bạn đã đi qua để nhận ra lòng say mê của mình.
Nói về bất kỳ sự tiến triển nào lòng say mê của bạn đã đi qua từ đầu đến cuối.
Mô tả những sự điều chỉnh bạn đã thực hiện trong việc sử dụng thời gian và tiềm năng của bạn để giữ được hiệu quả trong lãnh vực bạn say mê.
Nhấn mạnh rằng lòng say mê của một người là một vấn đề rất cá nhân.
Sau khi bạn đã chia sẻ với các học viên, yêu cầu họ bắt đầu nói về lòng say mê của chính mình.
Tùy Chọn D: Tiếp tục bài tập về thời khóa biểu .
Nếu bạn đã sử dụng Tùy Chọn D từ phần Giới Thiệu Khái Niệm, bạn có thể mong muốn tiếp tục với ý tưởng đó và làm việc với các học viên để tạo ra những thời khóa biểu mới. Yêu cầu họ nhận diện lòng say mê của bản thân và giúp họ loại bỏ những khoảng trống trong thời gian biểu của mình. Sau đó, yêu cầu các học viên điền các hoạt động vào các ngày trong tuần của họ là điều sẽ làm cho họ đi đúng hướng. Hãy giúp các học viên sử dụng thời gian hợp lý và không cố nhồi nhét quá nhiều việc vào trong một ngày. Bạn có thể hỏi các học viên xem họ có muốn nhận trách nhiệm giải trình với bạn về việc nầy không. Đề nghị họ cho bạn biết họ đang sử dụng thời gian của mình tốt đẹp ra sao vào những tuần kế đó.
Tùy Chọn E: Xem phim .
Họp lại với các học viên của bạn để xem một bộ phim về đời sống của các nhân vật được thúc đẩy hay ảnh hưởng bởi lòng say mê của chính họ hay của một người khác. Vì lý do thời gian, bạn nên cho xem một khúc phim đã được chọn lựa kỹ hơn là cả bộ phim. Nếu bạn chỉ xem một đoạn phim ngắn, hãy bảo đảm là đoạn phim đó đủ cô đọng để các học viên hiểu được tình huống hoặc hãy chuẩn bị để giới thiệu đoạn phim bằng cách kể sơ lược cốt chuyện của bộ phim trước. Có thể chọn các phim như Rudy , Dead Poets Society (tạm dịch là ‘Hội Những Nhà Thơ Chết’), hoặc Romeo và Juliet . Sau đó, thảo luận cách thức lòng say mê đã chi phối đời sống của các nhân vật như thế nào. Xem xét cả ảnh hưởng tích cực của lòng say mê như một ảnh hưởng chỉ đạo và tác động tiêu cực của lòng say mê không được điều khiển.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sứ đồ Phao-lô cảm nhận một niềm say mê tột độ được truyền đạt lẽ thật ông tin tưởng về Chúa Cứu Thế Jêsus với những người chưa hề được nghe về lẽ thật đó. Đó là một ảnh hưởng thật mạnh mẽ trong đời sống ông đến nỗi ông đã mô tả nó như là điều mà ông bị buộc phải làm. Thật ra, trong thư tín thứ nhất viết cho các Cơ Đốc Nhân ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã nói: “Nếu tôi không giảng Tin Lành thì khốn khó cho tôi thay! (ICo1Cr 9:16b). Ảnh hưởng của lòng say mê của ông thật mạnh mẽ đến nỗi ông đã bày tỏ là ông sẽ buồn phiền và không thỏa lòng biết bao nếu như ông không đeo đuổi theo nó. Ao ước chân thành nầy đã khiến Phao-lô tận hiến hết sức lực của mình cho trọng trách duy nhất nầy. Nó đã ảnh hưởng mọi lời nói, ý tưởng, và việc làm của ông.
Phao-lô cũng hiểu rằng lòng say mê của ông không phải là một vấn đề của cơ hội, hoặc thậm chí của việc chọn lựa riêng của ông, nhưng là một phần rõ rệt của con người theo mẫu Đức Chúa Trời mong muốn nơi ông. Nó giúp Phao-lô nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời ông.
Đức Chúa Trời có một mục đích và một chương trình cho mỗi đời sống chúng ta. Như trong Thi Thiên 139 chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng “con người bên trong” của chúng ta, bao gồm những đam mê hay ao ước của chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận điều đó, thì chúng ta cũng có thể tin Vua Đa-vít khi ông viết rằng Đức Chúa Trời mong muốn ban cho chúng ta những điều lòng mình ao ước (Thi Tv 37:4). Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa và thỏa lòng. Đây là điều mà chúng ta có thể thực hiện chắc chắn nhất nếu chúng ta để cho những đam mê mà Ngài đã ban cho chúng ta hướng dẫn chúng ta phải làm gì với thời giờ và năng lực của mình.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va , thì những mưu ý mình sẽ được thành công ” (ChCn 16:3).
5. Kết Luận
Khi bạn hoàn tất phần nầy, yêu cầu các học viên chia sẻ những niềm đam mê hàng đầu của họ. Cũng hãy nhắc nhở họ rằng việc nhận ra niềm say mê của bản thân là một quá trình cả đời người. Khích lệ họ tiếp tục tiến trình gạn lọc và phát triển những điều say mê Đức Chúa Trời đã ban cho họ.
Thời Gian Biểu Của Tôi
7.00 sáng 2:45
7:15 3:00
7:30 3:15
7:45 3:30
8:00 3:45
8:15 4:00
8:30 4:15
8:45 4:30
9:00 4:45
9:15 5:00
9:30 5:15
9:45 5:30
10:00 5:45
10:15 6:00
10:30 6:15
10:45 6:30
11:00 6:45
11:15 7:00
11:30 7:15
11:45 7:30
12:00 trưa 7:45
12:15 8:00
12:30 8:15
12:45 8:30
1:00 8:45
1:15 9:00
1:30 9:30
1:45 9:45
2:00 10:00
2:15 10:15
2:30 10:30
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 2, Tuần 1
LỜI CHÂN LÝ
“HƠN CẢ NHỮNG KỸ NĂNG, SỰ HUẤN LUYỆN HAY KINH NGHIỆM,
LÒNG SAY MÊ LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ MỞ ĐƯỢC CÁNH CỬA CỦA
SỰ THÀNH CÔNG.”- JOHN MAXWELL
Lòng Say Mê làm Người Dẫn Đường
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“(Lòng say mê ) không hề trái ngược với lý trí . Đó là lý trí đang bốc cháy .”-Peter Marshall
“Những người vĩ đại chỉ là những người bình thường với một sự quyết tâm phi thường .”-Garner Dunkerly
Câu hỏi xác định lòng say mê bản thân
1. Bạn ưa thích làm những điều gì nhất (ngoài việc ăn hoặc ngủ)?
2. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bị những giới hạn về thời gian và năng lực?
3. Bạn dành thì giờ để suy nghĩ và mơ mộng về điều gì nhiều nhất?
4. Vấn đề hay chủ đề gì có thể làm cho bạn tỉnh táo vào ban đêm vì bạn đang suy nghĩ về nó?
5. Những người nào (đã chết hoặc còn sống) gây cảm hứng cho bạn nhất? Tại sao?
6. Bạn mong muốn trở thành gì khi lớn lên?
7. Bạn thích tạo ra sự khác biệt lớn lao nhất nào trên thế giới?
8. Bạn muốn mọi người tưởng nhớ đến điều gì nhất nơi bạn?
9. Trong câu trả lời của bạn cho tám câu hỏi đầu, có những từ nào hay ý tưởng nào dường như được lặp lại không? (Những điều này sẽ bắt đầu hướng bạn lưu ý đến lòng say mê của bạn).
Sử dụng những câu trả lời cho những câu hỏi nầy, hãy diễn tả lòng say mê của đời sống bạn bằng một từ hoặc một cụm từ.
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sứ đồ Phao-lô cảm thấy một niềm say mê tột độ được truyền đạt lẽ thật ông tin tưởng về Chúa Cứu Thế Jêsus với những người chưa hề được nghe về lẽ thật đó. Phao-lô đã nói: “Nếu tôi không giảng Tin Lành thì khốn khó cho tôi thay! (ICo1Cr 9:16b). Ao ước chân thành nầy đã khiến Phao-lô tận hiến hết sức lực của mình cho trọng trách duy nhất nầy. Nó đã ảnh hưởng mọi lời nói, ý tưởng, và việc làm của ông.
Phao-lô cũng hiểu rằng lòng say mê của ông không phải là một vấn đề của cơ hội, hoặc thậm chí của việc chọn lựa riêng của ông, nhưng là một phần rõ rệt của con người theo mẫu Đức Chúa Trời mong muốn nơi ông. Nó giúp Phao-lô nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời ông.
Việc Cần Làm Thêm
Trong suốt tuần tới, hãy trả lời những câu hỏi sau:
Tôi có thể thực hiện bước nào hướng đến sự nuôi dưỡng lòng say mê của tôi?
Trong năm tới tôi có thể làm gì để nuôi dưỡng lòng say mê của tôi?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va , thì những mưu ý mình sẽ được thành công ” (ChCn 16:3).

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:19 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách