† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2448|Trả lời: 0

Để Thành Công - Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 09:29:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn

Năm Câu Hỏi và Câu Trả Lời Quan Trọng
1. Bạn đã được tạo dựng nên là một người có giá trị. Bạn có biết không?
Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tạo dựng bạn để có một mối quan hệ cá nhân với Ngài.
2. Tại sao có quá nhiều người không có mối quan hệ cá nhân với Ngài?
Tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta không có được mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
3. Giải pháp cho sự phân cách giữa tôi với Đức Chúa Trời là gì?
Chỉ qua Đức Chúa Jêsus Christ bạn mới có thể có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
4. Tôi có thể bắt đầu mối quan hệ cá nhân của tôi với Đức Chúa Trời như thế nào?
Bạn phải đáp ứng một cách cá nhân bằng cách tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Cứu chúa của bạn.
5. Tiếp theo đó là gì?
Lòng tin của bạn nơi Chúa Jêsus Christ bắt đầu một mối quan hệ suốt đời.
Để giữ sự tăng trưởng trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời.
Go to God daily in prayer (Đến với Chúa hằng ngày trong sự cầu
nguyện. Phi Pl 4:6-7)
Read the Bible everyday (Đọc Kinh Thánh hằng ngày. IITi 2Tm 3:14-17)
Obey God moment by moment (Vâng phục Chúa từng giây. LuLc 6:46-48)
Worship in a local church regularly (Thường xuyên thờ phượng tại
một hội thánh địa phương. HeDt 10:24-25)
Tell others about Jesus Christ (Nói về Chúa Jêsus cho người khác.
IPhi 1Pr 3:15-16)
Holy Spirit - let him direct your life (Để Thánh Linh dẫn dắt đời
sống bạn. GiGa 14:26)
(Những mẫu tự đầu trong mỗi câu tiếng Anh trên đây tạo thành từ GROWTH có nghĩa là SỰ TĂNG TRƯỞNG )
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Cũng như bất kỳ mối quan hệ nào, mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời đòi hỏi sự nỗ lực. Nó đòi hỏi sự thông công và thời gian. Và, bởi vì chúng ta là con cái và Đức Chúa Trời là Cha trên trời, nên nó cũng đòi hỏi sự vâng phục của chúng ta đối với Ngài: “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài” (IGi1Ga 5:3a).
Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vâng lời Ngài. Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vượt qua các trở lực và giải quyết được những nan đề vì Ngài sẽ hành động trong đời sống chúng ta.
Điều Cần Làm Thêm
Hãy suy nghĩ về những câu hỏi nầy:
Ai là người bạn gần gũi mà không có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời?
Bạn muốn nói gì với người ấy về mối quan hệ cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời , tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài . Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề , vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời , thì thắng hơn thế gian ”
(IGi1Ga 5:3-4a)

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 25-1-2021 12:29 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách