† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2212|Trả lời: 0

Để Thành Công - Ghi Chép Nhật Ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 09:41:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Ghi Chép Nhật Ký

Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Trên đường đi , Keith bắt đầu ghi lại các ý tưởng và hoạt động mỗi ngày của mình trong một cuốn tập . Quyển nhật ký này sẽ trở nên một người bạn đường của anh và anh đã tuôn đổ những cảm xúc sâu xa nhất của mình trên các trang giấy đó .”-Melody Green
“Tôi được nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va đã từng bảo dân Y-sơ-ra-ên để dành “một ô - me (khoảng 2,5 lít ) ma-na ” (XuXh 16:33) hầu cho họ sẽ được nhắc nhở rõ ràng về sự chăm sóc thường xuyên của Ngài . Sổ nhật ký cũng đã trở nên “một ô-me ” của tôi , vì trong đó tôi có tất cả lời chứng tôi cần về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong đời sống mình . Tiến trình ghi nhớ này , mà cuốn sổ nhật ký cung cấp , rất có ý nghĩa .”- Gordon MacDonald
“Việc ghi lại những kinh nghiệm và ý tưởng của mình dẫn chúng ta đến sự suy tư -một hoạt động thường bị lãng quên trong sự vội vã của thế kỷ hai mươi mốt . Sư suy tư dẫn chúng ta đến sự cải tiến thực -là kết quả mà con người thường không nếm được trong sự lãng phí của thế kỷ hai mươi mốt .”-Steve Gardner
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Vua Đa-vít hiểu tầm quan trọng của việc ghi lại những ý tưởng của ông, của việc hoàn toàn cởi mở và thành thật với Đức Chúa Trời và cho phép Đức Chúa Trời dẫn dắt tấm lòng ông. Các Thi Thiên của ông là những mục lưu giữ nhật ký bày tỏ cho chúng ta cách Đức Chúa Trời hành động để giúp Đa-vít thắng hơn những sự sợ hãi của ông trong nhiều hoạn nạn ông đối đầu, ở địa vị của một vị vua cũng như ở địa vị một con người tội lỗi.
Đa-vít chẳng bao giờ “tô vẽ” những tư tưởng của ông đối với Đức Chúa Trời. Qua lời lẽ chân thành của ông, Đa-vít đã có thể thấy được Đức Chúa Trời thật sự là Đấng nào: toàn năng, có thể đoán phạt những kẻ ác và có thể mở rộng lòng nhân từ trọn vẹn. Trong khi Đa-vít viết, Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn các ý tưởng của ông hướng đến lẽ thật và ban cho ông sức mạnh để vượt qua những hoạn nạn của mình. Và Đức Chúa Trời không bao giờ khước từ Đa-vít vì ông đã vô cùng chân thật khi nói về những cảm xúc từ đáy lòng ông. Thật ra, Đức Chúa Trời đã gọi Đa-vít là một người hợp với tấm lòng của riêng Ngài, bày tỏ sự yêu mến của Ngài dành cho con người suy tư sâu sắc, cởi mở và chân thật nầy.
Việc Cần Làm Thêm
Cùng nhau bắt đầu với một cuốn sổ nhật ký tư vấn, ghi vào đó những hoạt động và phản ứng cá nhân, những lời nài xin cầu nguyện, và những sự đáp lời cầu nguyện. Mỗi người trong các bạn có thể đều muốn ghi chép lại trong sổ nhật ký những điều nầy, và vào cuối năm, mỗi bạn sẽ có một vật kỷ niệm lâu dài về kinh nghiệm nầy.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hỡi Đức Giê-hô-va , xin lắng tai nghe lời tôi , xem xét sự suy gẫm tôi . Hỡi Vua tôi , Đức Chúa Trời tôi , xin hãy nghe tiếng kêu của tôi , vì tôi cầu nguyện cùng Chúa . Đức Giê-hô-va ôi ! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi ; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài , và trông đợi ”
(Thi Tv 5:1-3).

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:20 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách