† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1959|Trả lời: 0

Để Thành Công - Ôn tập, Suy gẫm và Đáp ứng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 09:42:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Ôn tập, Suy gẫm và Đáp ứng

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học cuối của mỗi loạt bài học trong sáu tuần được soạn để ôn lại toàn bộ loạt bài. Bạn nên xem các khái niệm cụ thể mà bạn và các học viên lẽ ra đã phải học. Nếu bạn thấy một số điều vẫn chưa rõ ràng đối với các học viên, hãy đi trở lại nội dung của bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là để củng cố những gì các bạn đã cùng nhau học tập và để bảo đảm rằng bạn và học viên đang khởi sự thực hành các khái niệm nầy.
1. Lời Chân Lý
Trong năm tuần qua, chúng ta đã thảo luận các khái niệm sau:
“HƠN CẢ KỸ NĂNG, SỰ LUYỆN TẬP HAY KINH NGHIỆM, LÒNG
SAY MÊ LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ MỞ CÁNH CỬA CỦA SỰ THÀNH
CÔNG.” - JOHN MAXWELL

“VIỆC TRỞ NÊN MỘT CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHỌN
MỘT TÔN GIÁO. ĐÓ LÀ VIỆC NÓI “VÂNG” ĐỂ KHỞI ĐẦU MỐI QUAN
HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG LUÔN THA THIẾT MONG ƯỚC CÓ
ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ VỚI BẠN.”
“VIỆC THẮNG TRẬN VÀ THUA TRẬN CHỨNG TỎ RẰNG SỰ CHIẾN
THẮNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO LÀ KHÔNG ĐÁNG GIÁ.” - VÔ DANH
“SỰ GHEN TỊ CHÁY ÂM Ỉ TRONG LÒNG CHO ĐẾN KHI NÓ HOẶC
BÙNG NỔ THÀNH HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐƯỢC XOA DỊU BỞI MỘT TÂM
TRÍ CỦA LÝ LẼ.” - TIM MILLS
“QUA VIỆC VIẾT NHẬT KÝ, NHỮNG LỜI CỦA BẠN GHI CHÉP LẠI
GIỐNG NHƯ NHỮNG KHO CHỨA TRONG ĐÓ BẠN THÂU TRỮ
NHỮNG VẬT QUÝ VÀ HOẠN NẠN CỦA CHÍNH CUỘC SỐNG.”
- STEVE MOORE

Ôn lại mỗi câu trong các lời chân lý nầy từ các bài học trước với học viên của bạn. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi lời chân lý nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Bài học đầu tiên “Lòng Say Mê làm Người Hướng dẫn” của loạt bài nầy giúp chúng ta nhận ra việc có một lòng say mê trong cuộc sống có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta đã nêu lên rằng khi người ta sử dụng những từ như “khải tượng” hay “ước mơ” để nói về những điều họ muốn thực hiện trong đời sống mình, có thể họ được thúc đẩy bởi một lòng say mê đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các học viên của bạn nhận ra được lòng say mê của họ và biến chúng thành những ảnh hưởng chỉ đạo mạnh mẽ trong đời sống họ.
Sau bài học nầy hãy hỏi các học viên liệu họ có nhận ra được lòng say mê của họ không. Dành một ít thời gian để thảo luận, và sau đó cho họ đọc lại Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ của bài học nầy: “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công” (ChCn 16:3).
Bài học thứ nhì “Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất của Bạn” cho các học viên có một cơ hội để bắt đầu mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào trong đời sống họ bởi đức tin.
Tùy Chọn A: Nếu tất cả học viên của bạn là Cơ Đốc nhân, hãy đi tiếp tùy chọn B. Nếu có một hay nhiều học viên của bạn chưa tin Chúa, hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem họ có suy nghĩ gì thêm về việc bắt đầu một mối quan hệ với Đấng Christ không? Hỏi họ xem có những thắc mắc gì hoặc những trở lực nào ngăn cản họ không thể đáp ứng hay không? Trở lui lại bất cứ phần nào của bài học mà có thể là chưa được rõ ràng. Đừng ngại mời học viên của bạn cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ.
Tùy Chọn B: Nếu tất cả học viên của bạn đều là Cơ Đốc Nhân, ôn lại Điểm 5 của bài học (“Tiếp theo đó là gì?”). Điều này sẽ giúp họ tự khẳng định vì họ đã đi qua bước quan trọng đó. Bạn cũng có thể khám phá khả năng của họ để chia sẻ đức tin của họ một cách rõ ràng.
Bài học thứ ba “Quan điểm Thắng/ Thắng” nhấn mạnh một sự hứa nguyện để tạo ra các giải pháp cho phép cả hai phía của một vấn đề đang tranh cãi đều thắng. Chúng ta không đi sai trật các nguyên tắc Kinh Thánh để có được các giải pháp thắng/ thắng; trái lại chúng ta cố gắng nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời và chống cự khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là lợi dụng người khác để tìm lợi cho riêng mình. May mắn thay, phương pháp thắng/ thắng không những làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và nuôi dưỡng các mối quan hệ với người khác, mà rốt cuộc nó còn đem lại lợi ích cho chúng ta nữa.
Yêu cầu học viên của bạn tra xem Mat Mt 7:12; Phi Pl 2:4 và thảo luận những câu Kinh Thánh nầy.
Tuần lễ thứ tư đề cập đến “Sự Ghen Tị”. Chúng ta đã học biết rằng sự ghen tị thường sanh ra những hành động phi lý và không thể chấp nhận được. Chúng ta đã thảo luận những cách thích hợp để giải quyết các vấn đề của sự ghen tị. Chúng ta cũng đã khám phá rằng có một sự ghen tương được xem là tích cực. Hỏi các học viên xem họ có thể giải thích sự khác biệt giữa sự ghen tị tiêu cực và sự ghen tương tích cực hay không.
Yêu cầu các học viên chia sẻ bất kỳ kinh nghiệm nào họ đã có được, kể từ khi bạn dạy bài học này, trong đó họ cảm thấy sự ghen tị có tính cách xây dựng. Yêu cầu các học viên giải thích họ đã phản ứng với việc nầy như thế nào. Ôn lại phần Các Vấn đề và Giải pháp ở cuối bài học về sự ghen tị.
Tuần trước , chúng ta đã bàn đến vấn đề “Ghi Chép Nhật Ký” để bày tỏ rằng qua việc ghi chép hằng ngày, một người có thể bắt đầu nhìn thấy bức tranh lớn hơn về những điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống mình. Chúng ta đã học biết rằng việc ghi chép nhật ký khác với việc viết lại các sự kiện hằng ngày trong một sổ nhật ký và nó có thể thậm chí là một phương tiện để học Kinh Thánh. Việc ghi chép nhật ký có thể là một nguồn khích lệ trong mối quan hệ của một người với Đấng Christ. Hỏi các học viên xem họ đã bắt đầu ghi chép trong sổ nhật ký cá nhân của mình từ bài học tuần trước chưa.
Sự trưởng thành đến trong nhiều sự trá hình-đặc biệt là khi chúng ta hứa nguyện với nó. Các bài học trong loạt bài nầy được soạn để giúp các học viên nhận ra một số sự hứa nguyện thuộc linh quan trọng:
thấy rõ lòng say mê Đức Chúa Trời ban cho họ cũng như quyết định theo đuổi và phát triển chúng như là những người quản lý các ân tứ của Ngài.
bước vào mối quan hệ với Chúa Jêsus Christ và phó thác hoàn toàn đời sống của họ cho Ngài.
sống theo Luật Vàng “Hãy làm cho người khác điều mà bạn muốn họ làm cho mình”. Đây là nền tảng của các giải pháp thắng/ thắng dành cho hầu hết các vấn đề với người ta.
kiểm soát những cảm xúc bên trong, chẳng hạn như sự ghen tị, để giữ tâm trí họ trong sáng và duy trì tiềm năng của họ đối với sự lãnh đạo có tính chiến lược.
ghi chép nhật ký như một nền tảng cho việc nhìn lại những kinh nghiệm thuộc linh cá nhân.
3. Kết Luận
Quyết định với học viên của bạn khi nào bạn sẽ bắt đầu loạt bài tiếp theo. Sau khi sắp xếp ngày giờ, tái khẳng định sự hứa nguyện của bạn để tiếp tục tiến trình tư vấn và yêu cầu họ cũng làm như vậy qua loạt bài kế tiếp.
Kết thúc bằng sự cầu nguyện lớn tiếng cho từng học viên của bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời sẽ giúp họ tăng trưởng thuộc linh và phát triển các đặc tính của một người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:04 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách