† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1881|Trả lời: 0

Để Thành Công - Ngưng Nói và Khởi Sự Giao Tiếp

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 17:50:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Ngưng Nói và Khởi Sự Giao Tiếp

Một Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Một trong những cách tốt nhất để thuyết phục người khác là bằng đôi tai của bạn - qua việc lắng nghe họ .”
- Dean Rusk
Những Yếu Tố của Sự Giao Tiếp Hiệu Quả
Khi có một yêu cầu hoặc thảo luận một vấn đề quan trọng
người khởi xướng cần phải
bình tĩnh
được chuẩn bị
tự tin
sẵn lòng lắng nghe người trả lời
kiên định
người đáp ứng cần phải
là một người lắng nghe tốt
có khả năng hoàn toàn tập trung, không bị phân tâm
ở trong một tâm trạng tốt
nên tạo một bối cảnh
yên tĩnh
không bị cắt ngang bởi điện thoại hoặc người khác
không vội vã
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Chúa Jêsus Christ là một người giao tiếp hiệu quả. Ngài hiểu các môn đồ Ngài khi Ngài đề cập đến những nỗi sợ hãi của họ trên một biển hồ đầy bão tố; Ngài phán: “Hãy yên lòng! Ấy là ta đây. Đừng sợ chi.” (Mac Mc 6:50b). Ngài hiểu sự chống đối của những kẻ không tin Ngài, như được minh họa trong Ma-thi-ơ 9 khi Ngài nói chuyện với các thầy dạy luật Do Thái; câu 4 nói rằng Ngài đã phản ứng vì “biết ý tưởng họ.” Hơn nữa, những lời phán của Chúa Jêsus đã được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi hành động và tính ngay thẳng của Ngài khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúa Jêsus hiểu rõ nhu cầu lớn nhất của chúng ta là được cứu rỗi khỏi tính tự cho mình là trung tâm đầy tội lỗi của chính mình. Ngài tự nguyện phó mạng sống Ngài cho chúng ta, chia sẻ tình yêu của Ngài cho chúng ta và hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (GiGa 3:16).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn , và nêm thêm muối , hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào ” (CoCl 4:6).

Loạt bài 3, Tuần 4
Tính Trung Thực - Đứng Vững Vàng
“Một người tin . . . không bao giờ bối rối vì những người khác không nhìn thấy sự thật mà người ấy thấy .”- Raph Waldo Emerson
“Anh ta vô tín đến nỗi không sống theo niềm tin của mình .”
- Thomas Fuller
“Không ai có thể làm tôi hai chủ .” (Mat Mt 6:24a).
“Nếu một người không tạo được lòng tin thì có nói bằng thứ tiếng của loài người và thiên sứ và trải qua những ngày đêm lao nhọc trong sự quản lý cũng chỉ là vô ích .”- Herbert Henry Asquith
“Thước đo tính cách thật của một người là những gì người ấy sẽ làm nếu người ấy biết mình sẽ không bao giờ được phát hiện ra .”
- Thomas Macaulay
“Vậy hãy để hành động đầu tiên của chúng ta mỗi buổi sáng là thực hiện quyết tâm sau đây cho ngày hôm ấy : Tôi sẽ không sợ hãi bất cứ ai trên đất nầy . Tôi sẽ kính sợ một mình Đức Chúa Trời mà thôi . Tôi sẽ không chất chứa ác ý đối với bất cứ ai . Tôi sẽ không phục tùng sự bất công từ bất cứ người nào . Tôi sẽ chinh phục điều giả dối bằng lẽ thật . Và trong việc kháng cự điều giả dối tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng mọi đau khổ .” - Mahatma Gandhi
“Sự tin quyết không có giá trị gì trừ phi nó được biến thành hành động .”- Thomas Carlyle
“Chịu đựng điều sai trái tốt hơn là làm điều sai trái .”- Thomas Fuller
“Một dân tộc coi trọng các đặc quyền của mình hơn các nguyên tắc của mình thì chẳng bao lâu sẽ mất cả hai .”- Dwight D. Eisenhower
“Mọi người đều chân thật -cho đến khi họ đương đầu với một tình huống cám dỗ đủ để khiến họ trở nên không thành thật .”- vô danh
“Nếu bạn có tính trung thực chỉ vì bạn nghĩ đó là cách xử sự tốt nhất thì tính trung thực của bạn đã bị làm cho sai lệch rồi .”- vô danh
“Những người có tính trung thực thay đổi ý tưởng của họ cho phù hợp với chân lý ; những người khác thay đổi chân lý cho phù hợp với ý tưởng của họ .”- vô danh

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Sức mạnh của những điều chúng ta tin được đo lường bởi sự trung thành kiên định của chúng ta đối với những niềm tin đó. Tất cả chúng ta đều thán phục những người bày tỏ một sự hứa nguyện mạnh mẽ với niềm tin của họ. Khi chúng ta loại bỏ phiếu bầu cho một ứng cử viên chính trị hoặc chọn một ai đó làm mục sư của hội thánh chúng ta, chúng ta làm như vậy vì hai lý do: Chúng ta đồng ý với khải tượng cùng các mục tiêu của cá nhân đó và chúng ta có sự tin quyết rằng người ấy sẽ thực hiện các khải tượng cùng mục tiêu đó.
Bài học nầy tập trung vào tính trung thực. Mục tiêu chính của bạn sẽ là khích lệ một lối sống dựa trên tính trung thực, nhưng trên suốt chặng đường học viên của bạn có thể xem xét và có lẽ sẽ tái xác định niềm tin cơ bản của họ.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Định nghĩa tính trung thực .
Bắt đầu bằng việc cho học viên lập một danh sách các từ vựng có quan hệ với tính trung thực. Những ví dụ phổ biến có thể là “sự thật thà”, “sự trung tín” và “tính đáng tin cậy”. Khi lập xong danh sách, yêu cầu học viên nêu định nghĩa riêng của họ về tính trung thực.
Ở điểm nầy, thật sự không có câu trả lời nào là sai. Một khi bạn bước vào bài học, mục tiêu của bạn sẽ là giúp các học viên hiểu khái niệm về tính trung thực và nhận thức rõ giá trị của nó.
Tùy Chọn B: Chia sẻ một sự kiện thật trong đời sống .
Chia sẻ một ví dụ về tính trung thực từ đời sống riêng của bạn. Có thể là bạn được người ta thối dư tiền tại một cửa hàng, thay vì nhét vào túi, bạn đã báo cho người thu ngân biết sự nhầm lẫn và trả tiền lại. Bạn có thể nêu một ví dụ liên hệ tới một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Ví dụ của bạn có thể về một sự thiếu trung thực mà bạn thấy nơi một người khác. Mô tả nó đã làm tác động đến cảm nghĩ của bạn về người đó ra sao. Điều đó ảnh hưởng trên bạn như thế nào? Yêu cầu học viên của bạn cũng nghĩ đến các ví dụ khác.
Tùy Chọn C: Tìm một ví dụ trong quần chúng .
Tìm một bài tường thuật về một người bày tỏ những phẩm chất quan hệ với tính trung thực và chia sẻ điều đó với học viên của bạn. Các nguồn tư liệu có thể bao gồm báo chí địa phương, một bài viết trên tạp chí, một đoạn sách hoặc một tình tiết trong một bộ phim. Sau khi bạn đã đọc hay kể câu chuyện, yêu cầu các học viên cho lời bình phẩm, tập trung vào cái giá phải trả và những lợi ích của tính trung thực.
Tùy Chọn D: Nhận diện và thảo luận các ví dụ về tính trung thực .
Yêu cầu học viên kể ra danh sách ba người họ biết rõ là có tính trung thực. Ví dụ, bảo họ viết tên của những người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ khi bạn hỏi những câu nầy:
Bạn sẽ tín nhiệm ai để làm thủ quỹ của tập thể học sinh tại trường? Vì sao?
Bạn sẽ tin cậy ai đủ để kể điều thầm kín sâu xa nhất của bạn? Tại sao?
Bạn sẽ tin cậy ai để có thể để mặc người đó một mình trong phòng khi làm bài kiểm tra? Tại sao?
Nếu họ không thể nghĩ đến bất cứ ai, hãy hỏi họ tại sao họ không thể tin cậy bạn bè của mình?
Sau đó yêu cầu họ nghĩ về ba người họ biết là có tính trung thực (ví dụ, một người nào đó trong Kinh Thánh, một nhân vật trên ti-vi, hoặc một ai đó trong nhà thờ hay trong cương vị lãnh đạo nhà nước). Yêu cầu họ nêu ra những đặc tính của những người họ đã kể tên. Thảo luận những câu hỏi nầy:
Tại sao bạn đã chọn những người nầy?
Bạn cảm nhận thế nào về họ?
Bạn có thích họ không?
Bạn có tôn trọng họ không?
Bạn có muốn giống như họ không?
2. Lời Chân Lý
“TÍNH TRUNG THỰC CÓ THỂ DẪN BẠN VÀO MỘT CON ĐƯỜNG
KHÓ KHĂN, NHƯNG NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẪN BẠN ĐẾN CHỖ
HỐI TIẾC.” - BRETT FISH

3. Bài Học
Trong những điều kiện thực tế, tính trung thực là sự đúng đắn và sức mạnh của niềm tin bạn. Bạn có thể nói với người khác-hoặc thậm chí với chính mình-rằng bạn tin một điều gì đó, nhưng, nếu hành động của bạn không chứng minh niềm tin đó, có lẽ ở một mức độ sâu kín bạn không thật sự tin những gì bạn nói bạn tin.
Tính trung thực được bày tỏ qua giá trị mà bạn đặt trên niềm tin của mình. Một số niềm tin có thể được xếp loại là vô giá; một số niềm tin khác có giá trị thấp hơn. Một người có tính trung thực trung thành với niềm tin căn bản của mình-là những điều vô giá-cho dù hoàn cảnh ra sao đi nữa.
Chúng ta thường kết hợp những nét tính cách như: sự thành thật, sự trung tín và tính đáng tin cậy với tính trung thực. Tuy nhiên có một phẩm chất quan trọng đối với tất cả chúng ta, chỉ đến như là kết quả trực tiếp của tính trung thực. Phẩm chất đó là sự tin cậy hay lòng tin. Rốt lại, cần phải có tính trung thực để tạo được lòng tin; không có lòng tin, không thể nào có được các mối quan hệ có ý nghĩa.
Khi bạn kiên quyết hành xử theo tính trung thực, hoặc với tư cách một người lãnh đạo hoặc trong một mối quan hệ cá nhân, nghĩa là bạn đang nêu gương cho người khác. Những người ở quanh bạn biết những gì bạn tin và họ biết họ có thể trông mong nơi bạn để đi theo bạn đến cùng.
Dĩ nhiên, chúng ta hết thảy đều đã thất bại trong điều nầy. Không ai là hoàn hảo. Nhưng những người trở lại đứng trên chân mình sau khi gánh chịu hậu quả của sự thỏa hiệp thường có thể tiếp cận cuộc sống với tính trung thực thậm chí nhiều hơn trước.
Tùy Chọn A: Kể ra những điều bạn tin .
Yêu cầu học viên chia tờ giấy làm ba cột. Trong cột thứ nhất, yêu cầu họ kể ra những niềm tin căn bản của họ. Đây là những niềm tin quan trọng nhất của họ-những niềm tin mà họ sẽ gánh chịu sự mất mất to lớn để bảo vệ. Hãy biết chắc là học viên của bạn sẽ nói lên niềm tin của họ trong những cách thức có liên quan đến hành vi cư xử. Ví dụ: “Chúa Jêsus là Cứu Chúa của cá nhân tôi”. Trong cột thứ hai yêu cầu mỗi học viên kể ra những điều họ tin tưởng nhưng không đánh giá cao. Ví dụ, một người có thể viết: “Anh văn là môn tôi thích nhất”.
Trong ba danh sách nầy, cột thứ nhất và thứ ba là hai cột quan trọng nhất. Những điều chúng ta tin và những điều chúng ta khước từ là những điều phản ánh chúng ta là ai. Cột thứ hai thật sự là một danh sách về những suy nghĩ và ý kiến có thể thay đổi - có thể ngày mai tôi sẽ thích chơi gôn hơn khúc côn cầu. Nếu thấy thoải mái, hãy chia sẻ danh sách của bạn-đặc biệt là cột thứ nhất. Yêu cầu học viên nói lên những điều họ tin cách mạnh mẽ.
Khích lệ học viên của bạn xem xét việc thực hiện một bước khác để kiểm tra danh sách của họ và thực hành theo. Yêu cầu học viên luôn mang theo danh sách của họ trong suốt tuần sau. Nếu họ hành động ngược lại với một trong các niềm tin căn bản của mình, hãy bảo họ đặt một dấu hỏi bên cạnh điều đó. Nếu họ làm gì đó tương tự với một trong những niềm tin bị họ khước từ, cũng hãy bảo họ đặt một dấu hỏi bên cạnh điều đó. Vào cuối tuần, yêu cầu học viên đếm những dấu hỏi. Đây là một sự thử nghiệm về tính trung thực. Mục đích của nó không phải là để tạo ra một cảm giác thất bại hoặc để làm cho học viên tự đánh mạnh vào mình; nó nhằm để giúp họ xác định giá trị mà họ thật sự đặt trên niềm tin của họ.
Tùy Chọn B: Quyết định kết quả .
Sau đây là hai bản phóng tác của một câu chuyện liên hệ đến phái nam và phái nữ. Mỗi bản phóng tác có ba kết cuộc có thể xảy ra. Chọn một câu chuyện và đọc nó với kết cuộc thứ nhất. Thảo luận những cảm nghĩ của các nhân vật có liên quan. Kết quả trước mắt và lâu dài của sự chọn lựa được thực hiện là gì? Sau đó làm tương tự với hai kết cuộc kia.
Câu chuyện 1
Derrick và Michael là bạn cùng phòng tại một trường cao đẳng Cơ Đốc. Cả hai đều xưng mình là Cơ Đốc Nhân, nhưng thời gian trôi qua, Derrick không hài lòng với một số hành động của Michael. Không lâu sau khi các lớp học bắt đầu, Michael không đi nhà thờ nữa và đi chơi khuya vào ban đêm. Tuy vậy hai người vẫn có quan hệ tốt với nhau, Derrick trông mong vào mối quan hệ nầy vì anh chỉ có ít bạn thôi.
Một buổi chiều nọ, Michael mời Derrick đi chơi với một số bạn bè của một trường cao đẳng gần đó. Derrick lưỡng lự. Anh đã nghe Michael bàn thảo các sự việc xảy ra trong những cuộc đi chơi trước do đó anh lừng khừng không muốn đi chung. Anh tự đặt mình vào một tình huống không thoải mái.
Kết cuộc 1: Với một ít miễn cưỡng, Derrick quyết định thà làm bất cứ điều gì vẫn hơn là lại phải ở nhà một mình vào tối Thứ Sáu. Khi hai người bạn cùng phòng nầy găp gỡ các bạn bè kia, Derrick lại cảm thấy hối tiếc. Sau khi nghe quá nhiều lời nói bông đùa bẩn thỉu và những câu chuyện về “việc chinh phục phụ nữ”, Derrick quyết định là đã đủ rồi, anh không muốn nghe thêm nữa. Khi xe dừng lại ở bãi đậu xe của một quán rượu có vũ thoát y, tất cả bọn con trai ra khỏi xe. Derrick thấy mình lẻ loi, đơn độc và anh nhận ra rằng anh đã đi khỏi ký túc xá mình khoảng một giờ lái xe rồi.
Kết cuộc 2: Sau khoảng một phút do dự, Derrick quyết định: đây là lúc phải kết thúc. Ném quyển sách lên bàn của mình, anh bắt đầu la lên: “Mình chán ngấy vì sự giả hình của cậu rồi! Tại sao mình đã phải kết thúc với một người bạn cùng phòng như cậu thật là điều vượt quá sức của mình! Chúng mình có nhiệm vụ phải gây dựng lẫn nhau kia mà. Cậu đã đến học ở một trường Cơ Đốc, vậy mà cậu lại chẳng biết tí gì về những điều cậu tin vì cậu đã không sống đúng theo niềm tin đó”.
Kết cuộc 3: Cuối cùng anh quyết định rằng việc ở nhà một mình vào một buổi tối Thứ Sáu là điều anh thích hơn so với bất kỳ mức độ thỏa hiệp nào. Anh bắt đầu: “Hãy nhìn xem, Michael, khi mới gặp nhau lần đầu, mình đã nghĩ là hai đứa có nhiều điểm chung. Giờ đây mình bắt đầu thấy rằng cậu có nhiều điều còn nghi ngờ và thắc mắc. Mình vẫn muốn là bạn của cậu nhưng mình nghĩ là cậu biết mình có những sự tin chắc mạnh mẽ về một số điều cậu đang làm. Mình không thể làm tổn hại đến những gì mình tin chỉ vì một đêm đi chơi. Cảm ơn cậu đã mời, nhưng mình sẽ chờ đợi một thời điểm mà hai đứa có thể làm một điều gì đó mà cả hai đều có cảm nhận tốt đẹp về nó”.
Câu chuyện 2
Stephanie và Cassie là bạn cùng phòng tại một trường cao đẳng Cơ Đốc. Cả hai đều xưng mình là Cơ Đốc Nhân, nhưng khi năm học trôi qua, Stephanie bắt đầu cảm thấy không hài lòng với những hành động của Cassie. Không lâu sau khi bước vào học kỳ một. Cassie không đi nhà thờ nữa và đi chơi khuya. Tuy vậy, hai người vẫn có quan hệ tốt đẹp với nhau, và Stephanie thật sự tận hưởng thời gian hai người ở bên nhau.
Một buổi chiều Thứ Sáu nọ Cassie mời Stephanie đi chơi vào một ngày hẹn hò với hai cậu con trai từ một trường đại học gần đó. Stephanie lưỡng lự. Cô đã nghe Cassie nói về những ngày hẹn hò trước, và cô lừng khừng không muốn tự đặt mình vào một tình huống thỏa hiệp.
Kết cuộc 1: Một cách miễn cưỡng, Stephanie quyết định thà làm bất cứ điều gì vẫn hơn là lại phải ở nhà một mình vào tối Thứ Sáu. Cuối cùng thì, đây sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của cô trong trường cao đẳng. Khi họ gặp bạn trai của họ, Stephanie bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Bạn trai của cô quá gần gũi thoải mái. Sau khi cô nhận ra rằng họ đang trên đường đi đến một buổi tiệc bia hơi, cô quyết định muốn trở về ký túc xá của mình. Khi xe hơi ngừng lại bên ngoài căn nhà của nam sinh viên, Stephanie biết cô đã bị mắc bẫy. Cô đã đi xa khỏi ký túc xá một giờ lái xe và không còn cách nào để có thể quay về nhà.
Kết cuộc 2: Sau một phút đắn đo suy nghĩ, Stephanie quyết định rằng đây là lúc phải kết thúc. Ném quyển sách lên bàn, cô bắt đầu la to: “Mình chán ngấy vì sự giả hình của bạn rồi. Tại sao mình lại phải kết thúc với một người bạn cùng phòng như bạn là điều vượt quá sức của mình! Chúng mình có trách nhiệm là gây dựng lẫn nhau kia mà. Bạn đã đến học tại một trường Cơ Đốc, vậy mà bạn lại chẳng biết tí gì về những gì bạn tin vì cớ bạn không thật sự sống theo niềm tin đó!”
Kết cuộc 3: Cuối cùng, cô quyết định rằng việc ở nhà một mình vào tối Thứ Sáu là điều cô thích hơn so với bất kỳ mức độ thỏa hiệp nào. Cô bắt đầu: “Cassie hãy nhìn xem, khi mới gặp nhau lần đầu, mình nghĩ là hai đứa có nhiều điểm chung. Giờ đây mình bắt đầu thấy rằng bạn có nhiều điều nghi ngờ và thắc mắc. Mình vẫn muốn là bạn của bạn nhưng mình nghĩ là bạn biết mình có sự tin chắc mạnh mẽ về một số điều bạn đang làm. Mình không thể nào làm tổn hại đến những gì mình tin vì một đêm đi chơi. Cảm ơn vì bạn đã mời, nhưng mình sẽ chờ đợi một thời điểm mà hai đứa có thể làm một điều gì đó mình có thể cảm thấy tốt về nó”.
Tùy Chọn C: Hỏi những câu hỏi thách thức .
Các sách có sẵn tại hiệu sách hay thư viện địa phương của bạn có nêu câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì?” Chúng cung cấp những chuỗi sự kiện tưởng tượng ở tương lai để thử nghiệm tính trung thực về các giá trị của bạn. Đây là một ví dụ, “Bạn sẽ sẵn lòng làm gì để có một triệu đô-la? Bạn có sẽ sẵn lòng để a) mất sự trinh bạch của bạn trước hôn nhân, b) ăn cắp một món hàng nhỏ từ cửa hiệu ưa thích nhất của bạn, hay c) cho phép một người bạn cùng lớp sử dụng kỳ thi cuối cùng của bạn để gian lận không?”
Chọn hay nghĩ ra một số câu hỏi, và yêu cầu học viên trả lời cách thành thật. Thảo luận các câu trả lời của họ và những hậu quả họ có thể đối diện dựa trên những câu trả lời đó. Hãy cố gắng, càng nhiều càng tốt, tránh việc đoán xét hay đưa ra lời khuyên thẳng thắn. Thay vào đó, hãy nêu những câu hỏi sẽ đưa học viên đến chỗ tự nhận ra những hậu quả cho chính mình. Nhiều người sẽ đồng ý với một sự thật mà người khác nói với họ, nhưng họ thật sự thừa nhận là đúng những gì họ tự khám phá ra.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Như được mô tả trong sách Công vụ, các sứ đồ góp phần xây dựng các hội thánh Cơ Đốc đầu tiên đã dành nhiều thời gian của mình để khích lệ các Cơ Đốc Nhân mới kiên trì trong việc theo đuổi một lối sống nhằm tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ. Các sứ đồ hiểu rằng những người đã trở nên môn đồ của Đấng Christ sẽ chiến đấu mỗi ngày để sống trung thực trong niềm tin mới mẻ của họ, đặc biệt khi nền văn hóa xung quanh họ hoàn toàn chống nghịch lại những lời giảng dạy của Chúa Jêsus.
Một ví dụ về cách Chúa Jêsus nêu gương mẫu trọn vẹn về loại trung thực nầy được tìm thấy trong Mac Mc 14:35-36, mô tả Chúa Jêsus ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus biết rằng Ngài là hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của nhân loại. Ngài biết rằng hố sâu vô tận ngăn cách Đức Chúa Trời với con người chỉ có thể được nối liền bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Thế nhưng, là một con người, Ngài vẫn sợ sự chết và sự đau đớn mà Ngài biết sắp xảy đến.
Mặc dù vậy, Ngài đã cầu nguyện trong câu 36: “Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha”. Chúa Jêsus biết điều sắp xảy đến và Ngài sợ. Nhưng Ngài tin rằng sự chết của Ngài là cách duy nhất để hàn gắn lại một mối quan hệ đã đổ vỡ và niềm tin đó của Ngài nơi Đức Chúa Trời là điều vô giá. Ngay cả sự đóng đinh trên thập tự cũng không thể làm cho Ngài xa rời niềm tin ấy.
Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta cùng một sức mạnh như thế để sống trung thực trong lúc đối diện với cám dỗ, sợ hãi hay bắt bớ. Câu nầy sẽ cho bạn sự can đảm khi bạn suy gẫm nó.

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ

“Những sự cám dỗ đến cho anh em , chẳng có sự nào quá sức loài người . Đức Chúa Trời là thành tín , Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu ; nhưng trong sự cám dỗ , Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi , để anh em có thể chịu được ” (ICo1Cr 10:13).
5. Kết Luận
Yêu cầu học viên mở Kinh Thánh và đọc phần ký thuật về Chúa Jêsus trong Mac Mc 14:35-36, rồi khích lệ họ lập một bảng liệt kê những niềm tin chính yếu của riêng họ. Cho họ hai hay ba phút để cầu nguyện cho nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ sự tin quyết của mọi người trong nhóm tuần nầy, và, khi những sự cám dỗ đến trong đời sống của mình, bạn và học viên của bạn sẽ có sự khôn ngoan để biết mình tin gì và có sức mạnh để sống theo niềm tin đó.
Thách thức học viên của bạn quan tâm đến bảng liệt kê của họ tuần nầy. Hãy đề nghị rằng, nếu lúc nào đó họ hành động trái ngược với một trong những niềm tin cốt lõi của mình, họ hãy tự hỏi: “Cái giá mà tôi phải trả cho sự nhượng bộ là gì? Cái giá cho lần tới sẽ là gì?” Khích lệ học viên xác định những gì họ tin và rồi giữ vững lập trường của họ. Đó là tính trung thực.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 4
LỜI CHÂN LÝ
“TÍNH TRUNG THỰC CÓ THỂ DẪN BẠN VÀO MỘT CON ĐƯỜNG
KHÓ KHĂN, NHƯNG NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẪN BẠN ĐẾN CHỖ
HỐI TIẾC.” - BRETT FISH
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 09:01 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách