† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2304|Trả lời: 0

Để Thành Công - Tính Trung Thực - Đứng Vững Vàng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 17:51:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Tính Trung Thực - Đứng Vững Vàng

Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Những người có tính trung thực thay đổi ý tưởng của họ cho phù hợp với chân lý ; những người khác thay đổi chân lý cho phù hợp với ý tưởng của họ .”- vô danh
“Sự tin quyết không có giá trị gì trừ phi nó được biến thành hành động .”- Thomas Carlyle

“Chịu đựng điều sai trái tốt hơn làm điều sai trái .”
- Thomas Fuller
“Thước đo tính cách thật của một người là những gì người ấy sẽ làm nếu người ấy biết mình sẽ không bao giờ được phát hiện ra .”- Thomas Macaulay
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Như được mô tả trong sách Công vụ, các sứ đồ góp phần xây dựng các hội thánh Cơ Đốc đầu tiên đã dành nhiều thời gian của mình để khích lệ các Cơ Đốc Nhân mới kiên trì trong việc theo đuổi một lối sống nhằm tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ. Các sứ đồ hiểu rằng những người đã trở nên môn đồ của Đấng Christ sẽ chiến đấu mỗi ngày để sống trung thực trong niềm tin mới mẻ của họ, đặc biệt khi nền văn hóa xung quanh họ hoàn toàn chống nghịch lại những lời giảng dạy của Chúa Jêsus.
Một ví dụ về cách Chúa Jêsus nêu gương mẫu trọn vẹn về loại trung thực nầy được tìm thấy trong 14:35-36, mô tả Chúa Jêsus ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus biết rằng Ngài là hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của nhân loại. Ngài biết rằng hố sâu vô tận ngăn cách Đức Chúa Trời với con người chỉ có thể được nối liền bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Thế nhưng, là một con người, Ngài vẫn sợ sự chết và sự đau đớn mà Ngài biết sắp xảy đến. Mặc dù vậy, Ngài đã cầu nguyện trong câu 36: “Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha”.
Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta cùng một sức mạnh như thế để sống trung thực trong sự đối diện với cám dỗ, sợ hãi hay bắt bớ. Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ nầy sẽ cho bạn sự can đảm khi bạn suy gẫm nó.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Những sự cám dỗ đến cho anh em , chẳng có sự nào quá sức loài người . Đức Chúa Trời là thành tín , Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu ; nhưng trong sự cám dỗ , Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi , để anh em có thể chịu được ”
(ICo1Cr 10:13).

Loạt bài 3, Tuần 5
Sự Cầu Nguyện
“Sự cầu nguyện không thay đổi Đức Chúa Trời , nhưng nó biến đổi người cầu nguyện .”- Soren Kierkegaard
“Chúng ta không thể làm gì được nếu không cầu nguyện . Sự cầu nguyện vượt qua hay cất đi mọi trở lực , thắng hơn mọi thế lực chống đối và đạt được mục đích của nó khi đối mặt với những trở lực khó có thể đánh bại được .”- E. M .Bounds
“Cầu nguyện không phải là bắt Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của chúng ta nhưng đúng hơn cầu nguyện là đang bày tỏ rằng mối quan tâm của chúng ta cũng giống như của Đức Chúa Trời , đó là ý muốn Ngài sẽ được thực hiện .”- Millard J.Erickson
“Những người của Đức Chúa Trời luôn là những người cầu nguyện .”
- Henry T.Mahan
“Tất cả những người đã đồng đi với Đức Chúa Trời đều xem sự cầu nguyện là công việc chính yếu của đời sống họ .”- Delma Jackson
“Sự cầu nguyện tôn vinh Đức Chúa Trời , nhìn nhận bản chất của Ngài , ca tụng quyền năng của Ngài , yêu quý sự chu cấp của Ngài , nhận được sự giúp đỡ của Ngài .” - E.M .Bounds
“Xin dạy chúng con cầu nguyện hầu cho chúng con có thể khiến Kẻ thù chạy trốn , hầu cho chúng con có thể trói buộc quyền lực gian ác của nó và các tù nhân của nó có thể được tự do .”- Watchman Nee
“Ngày mai tôi dự trù làm việc , làm việc từ sáng sớm đến khuya . Thật ra , tôi có rất nhiều điều để làm đến nỗi tôi sẽ dành ba giờ đầu tiên cho sự cầu nguyện .”- Martin Luther
“Tôi đã nhiều lần bị buộc phải quỳ gối xuống cầu nguyện bởi sự tin quyết mãnh liệt rằng tôi không có nơi nào khác để đi .”
- Abraham Lincoln

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Phần này sẽ giúp học viên của bạn nhận biết rằng Cha trên trời luôn luôn hiện diện trong đời sống họ và mong ước có sự tương giao thường xuyên với họ. Nhiều người cầu nguyện khi họ sợ hãi, khi họ có một nan đề không thể giải quyết, hay khi họ mong muốn điều gì đó từ Đức Chúa Trời. Học viên của bạn cần phải biết rằng Đức Chúa Trời không phải là một Ông già Nô-ên khổng lồ thỏa mãn mọi ý thích bất chợt của họ, nhưng đúng hơn là một Đức Chúa Trời luôn mong ước nhận được tình yêu và sự vâng phục của họ để đáp ứng lại tình yêu và sự hy sinh của Ngài dành cho họ.
Sự cầu nguyện đơn giản là việc tương giao với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện thường bao gồm sự ngợi khen và sự khẩn nguyện (thỉnh cầu). Qua phần nầy, bạn sẽ giới thiệu với các học viên những gì Kinh Thánh nói về sự cầu nguyện. Bài học nầy được soạn để dạy họ cách thức cầu nguyện hiệu quả và cách thức biệt riêng thì giờ đều đặn mỗi ngày cho sự cầu nguyện.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Nói về sự cầu nguyện .
Hỏi những câu sau:
Sự cầu nguyện là gì? (Sau khi thảo luận một ít, hãy giải thích sự cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Đức Chúa Trời).
Bạn có bao giờ được nhậm lời cầu nguyện chưa? Mô tả điều đó.
Bạn thường cầu nguyện bao lâu một lần?
Bạn có một thì giờ đặc biệt mỗi ngày khi cầu nguyện không?
Hôm nay bạn đã có cầu nguyện không?
Tùy Chọn B: Liệt kê những nội dung cần cầu nguyện .
Yêu cầu học viên viết xuống những nhu cầu cần cầu nguyện của họ. Khi họ hoàn tất, yêu cầu họ chia sẻ bất cứ điều gì họ cảm thấy thoải mái kể ra. Khi họ chia sẻ nhu cầu của họ, hãy ghi chép lại, và rồi dành một vài phút để cầu nguyện cho mỗi nhu cầu đó của họ. Bạn có thể mong muốn bắt đầu việc ghi chép một sổ hay tập nhật ký cầu nguyện đặc biệt trong đó ghi lại những nhu cần cầu nguyện của học viên và sự trả lời của Đức Chúa Trời.
Tùy Chọn C: Nói về sự cầu nguyện được đáp lời .
Hỏi học viên của bạn xem họ có bao giờ được nhậm lời cầu nguyện chưa. Yêu cầu họ kể những chi tiết của một trong những lời cầu nguyện được đáp lời của họ.
Tùy Chọn D: Thảo luận một lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời .
Đọc GiGa 14:13-14 cho các học viên, sau đó yêu cầu họ giải thích phân đoạn nầy. Sử dụng những câu hỏi thảo luận sau để khám phá ý nghĩa của những câu nầy:
Phải chăng điều nầy có nghĩa là chúng ta có thể cầu xin bất kỳ điều gì mình muốn và Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó cho chúng ta, miễn là chúng ta cầu xin trong danh của Chúa Jêsus?
Cầu xin điều gì đó trong danh Chúa Jêsus có nghĩa gì?
Bạn có cho rằng việc cầu xin điều gì đó trong danh Chúa Jêsus có liên hệ đến “ý Cha được nên” không? (Xem Mat Mt 6:10.)
2. Lời Chân Lý
“MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ ĐỂ NHẬN BIẾT
ĐỨC CHÚA TRỜI.” - CHARLES ALLEN

3. Bài Học
Tùy chọn A: Khai thác câu hỏi nầy :
“Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào ?”
Cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng có thể có nhiều hình thức cầu nguyện. Trên một tờ giấy lớn hoặc tờ giấy rô-ki, viết ra sáu loại cầu nguyện nầy. Chừa chỗ dưới mỗi loại cho phần mô tả. Yêu cầu học viên cho định nghĩa và ví dụ cho mỗi loại. Giúp đỡ họ với những loại họ không biết nhiều. Nếu học viên của bạn có thể nghĩ về những hình vẽ minh họa cho mỗi loại cầu nguyện, khích lệ họ vẽ những hình ảnh đó ra. Chúng tôi đã nêu một số ý tưởng dưới mỗi loại cầu nguyện để giúp bạn gợi suy nghĩ của họ.
Thời gian yên tĩnh hay thì giờ tĩnh nguyện riêng -Thời giờ biệt riêng mỗi ngày để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
Thái độ cầu nguyện -Một thái độ nhân từ, yêu thương, hoặc tha thứ-có thể là một suy nghĩ có ý thức, chẳng hạn như “Lạy Chúa, con tha thứ cho họ vì những gì họ đã làm.”
Sự cầu nguyện bất thường -Sự cầu nguyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dùng sự cầu nguyện bất thường để thưa với Đức Chúa Trời đang khi bạn cần đối phó hay giải quyết điều gì, hơn là chờ đợi cho đến giờ cầu nguyện theo thời khóa biểu của mình.
Sự cầu nguyện liên tục -Sự cầu nguyện mà Phao-lô khuyến khích khi ông nói: “Hãy cầu nguyện không thôi” (ITe1Tx 5:17). Ông muốn nói rằng chúng ta cần phải lưu tâm đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tâm linh của chúng ta. Tâm linh của chúng ta giao thông với Thánh Linh Ngài ngay cả trong khi chúng ta bận rộn với những hoạt động hàng ngày của mình.
Sự cầu nguyện trước công chúng -Sự cầu nguyện bởi một hay nhiều người cầu nguyện lớn tiếng thay mặt một nhóm đông đúc, chẳng hạn một hội chúng hoặc ban thanh niên.
Sự cầu nguyện đối thoại -Sự cầu nguyện trong một nhóm ít người hơn; ví dụ, các cá nhân đều tham dự trong sự đối thoại với Đức Chúa Trời bằng việc cầu nguyện lớn tiếng, một hoặc hai câu mỗi lần.
Tùy Chọn B: Nghiên cứu lời dạy của Chúa Jêsus về sự cầu nguyện .
Một trong những bài học mà Chúa Jêsus đã dạy về sự cầu nguyện được tìm thấy trong sách Lu-ca: “Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; - ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ” (LuLc 11:5-10).
Sau khi đọc đoạn nầy, hướng dẫn một cuộc thảo luận sử dụng những câu hỏi sau:
Chúa Jêsus đang dạy bài học gì về sự cầu nguyện ở đây?
Bạn có từng làm điều gì đó chỉ vì có người đã nài nỉ bạn nhiều lần không? Xin giải thích.
Theo bạn tại sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện cách bền đỗ?
Đọc Mat Mt 6:7-8 và giải thích sự khác nhau giữa việc bền đỗ trong sự cầu nguyện với việc cầu nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần?
Tùy Chọn C: Thảo luận ai đang lắng nghe .
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời không lắng nghe lời cầu nguyện của mọi người-một số điều người ta chọn để làm có thể thật sự ngăn trở sự cầu nguyện của họ. Đọc IPhi 1Pr 3:8-12.
Làm một sơ đồ với một đường kẽ xuống ở giữa. Ở một cột ghi là “Khiến cho Lời Cầu Nguyện Có Hiệu Quả” và cột kia là “Ngăn trở Lời Cầu Nguyện”. Yêu cầu học viên rút ra những khái niệm hay cụm từ từ phân đoạn Kinh Thánh trên vốn phù hợp với mỗi loại, và yêu cầu một người viết chúng lên sơ đồ.
Thảo luận những câu hỏi sau:
Nếu bạn có một thái độ hư hỏng, nó sẽ ảnh hưởng đời sống cầu nguyện của bạn như thế nào?
Phân đoạn nầy nói gì về cách bạn nên đối xử với người khác? Điều nào trong đó dành cho bạn nếu bạn đối xử tốt với người khác?
Nếu Đức Chúa Trời biết mọi sự, thì những lời cầu nguyện của chúng ta có thể bị ngăn trở có nghĩa gì?
Tùy Chọn D: Nhìn xem gương của Chúa Jêsus .
Chúa Jêsus đã dành thời gian dạy dỗ cặn kẽ cho các môn đồ Ngài cách thức cầu nguyện trong Mat Mt 6:5-15. Nếu chúng ta là các môn đồ trong thời đại hiện nay của Ngài, chúng ta cần nên chú tâm đến điều Ngài phán dạy. Hãy đọc chung những câu Kinh Thánh nầy. Sau đó để các học viên liệt kê những lời hướng dẫn của Ngài từng câu một. Bảng liệt kê của bạn có thể tương tự như sau:
Câu 5: Đừng cầu nguyện để tạo ấn tượng nơi người khác.
Câu 6: Lập thì giờ cầu nguyện riêng tư với Chúa.
Câu 7-8: Chúa không nghe những lời trống rỗng của người ngoại.
Câu 9: Cầu nguyện để ngợi khen và thờ phượng Chúa.
Câu 10: Tìm kiếm ý muốn của Chúa.
Câu 11: Cầu xin Chúa những gì bạn cần.
Câu 12: Cầu xin sự tha thứ vì những thất bại của bạn.
Câu 13: Cầu xin sức mạnh để đứng vững trước sự cám dỗ.
Câu 14-15: Tha thứ cho người khác để rồi Chúa cũng sẽ tha thứ
cho bạn.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Kinh Thánh cho chúng ta nhiều sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của sự cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời. Sự thông công quan trọng đối với bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta nói chuyện với Ngài thường xuyên, ngợi khen và cảm tạ Ngài, xưng tội khi chúng ta phạm tội, cầu xin Ngài cung cấp cho nhu cầu của chúng ta và nói chuyện với Ngài về những người mà chúng ta quan tâm đến.
Ngợi khen là nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng nào và tôn cao Ngài. HeDt 13:15 chép: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra”.
Xưng tội là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi trong đời sống chúng ta. IGi1Ga 1:9 bảo chúng ta “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.
Cảm tạ là nhận biết rằng không ai xứng đáng hơn Đức Chúa Trời để chúng ta cảm tạ. Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có, kể cả cơ hội để nhận biết Ngài qua Chúa Jêsus. “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Tv 107:1).
Cầu xin là xin Đức Chúa Trời cho những gì chúng ta cần. Thường thì chúng ta cũng cầu xin những gì chúng ta muốn, và Ngài đón nhận sự giao thông của chúng ta. Ngài không hứa luôn luôn đáp lời theo cách thức chúng ta mong muốn, nhưng Ngài muốn chúng ta cầu xin và tìm kiếm sự đáp lời của Ngài. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
Cầu thay nghĩa là cầu nguyện cho người khác. Phao-lô ghi chép trong các thư tín của ông tên của nhiều người mà ông cầu thay, và ông khích lệ các tín hữu cầu thay cho người khác. (Xin xem RoRm 1:9-10; CoCl 1:9 và 4:2-3).
Đức tin là nền tảng của lời cầu nguyện linh nghiệm; đó là niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động qua lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa Jêsus phán với các môn đồ Ngài rằng: “Nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả” (Mat Mt 21:21b-22). Cũng xem Gia Gc 1:6-7 và Gia Gc 5:15-18.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vậy , hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời , nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra ” (HeDt 13:15).
5. Kết Luận
Tại sao phải cầu nguyện? O. Hallesby bảo chúng ta: “Bởi sự cầu nguyện chúng ta làm tăng gấp đôi quyền năng của thiên đàng đối với sự vô vọng của chúng ta, quyền năng ấy có thể chiếm được các đồn lũy và làm cho những điều bất năng trở thành có thể thực hiện được”. Chúng ta không ngần ngại khi phải thừa nhận sự vô vọng của mình. Thật ra, đa số chúng ta tin rằng mình có thể giải quyết hầu như bất kỳ nan đề nào mình đương đầu bởi sự quyết định mà thôi. Nhưng không sớm thì muộn, chúng ta sẽ đối diện với một điều gì đó thật khó khăn đến nỗi chúng ta không thể tự mình giải quyết được. Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta qua những lần khó khăn nầy và đôi khi Ngài chọn biến những điều bất năng thành ra có thể thực hiện được. Hallesby nói tiếp: “Cầu nguyện là mở cánh cửa cho Chúa Jêsus và mời Ngài can thiệp vào hoàn cảnh khó nguy của bạn. Tình trạng bất lực của bạn chính là cánh cửa rộng mở cho phép Ngài đến gần để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn”.
Yêu cầu học viên của bạn cùng bạn tham gia vào một dịp cầu nguyện đối thoại. Hãy nói với họ là bạn muốn mỗi người trong số họ đều cầu nguyện. Đề nghị họ hãy cầu nguyện những câu ngắn gọn và cứ cầu nguyện tiếp nối trong sự đối thoại với Chúa theo như điều họ ưa thích. Đề nghị họ để mở những lời cầu nguyện ngắn của mình, đừng kết thúc mỗi câu với chữ “A-men”. Trước tiên yêu cầu nhóm quyết định ba hay bốn điều nào mà họ muốn cầu nguyện. Bắt đầu lời cầu nguyện với sự ngợi khen, rồi tiếp tục cầu nguyện cho những điều bạn đã liệt kê ra như là những điều quan tâm chính của mình.
Sau đó, giúp học viên thảo luận xem họ có thích cách cầu nguyện nầy không? Họ có thoải mái với phương pháp nầy không? Họ có thích cầu nguyện lại theo cách nầy một lúc nào đó hay không?
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 5

LỜI CHÂN LÝ
“MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ ĐỂ NHẬN BIẾT
ĐỨC CHÚA TRỜI.” - CHARLES ALLEN
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:42 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách