† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2430|Trả lời: 0

Để Thành Công - Giải Quyết Nan Đề - Những Lời Trích Dẫn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:05:45 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Giải Quyết Nan Đề
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ

“Tôi có thể cho bạn biết một điều . Tôi đã không đến đó bằng cách ao ước về nó , hay mơ về nó , hay hy vọng về nó . Tôi đã đến đó bằng cách hành động vì nó .”
- Estee Lauder
“Đừng để cảm giác thất vọng săn đuổi bạn thì cuối cùng bạn chắc chắn thành công .”- Abraham Lincoln
“Tôi đã có nhiều thành công lẫn thất bại .”
- Thomas Edison
“Tôi học biết rằng sự thành công sẽ phải được đo lường bởi những trở lực mà một người đã vượt qua trong khi cố gắng để thành công nhiều hơn là bởi địa vị mà người ấy đã đạt được trong cuộc sống .”- Booker T. Washington
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)

Đức Chúa Trời cung cấp những nguồn cậy trông để giúp chúng ta qua những nan đề, và Ngài ban cho chúng ta sự hướng dẫn qua lời Ngài về cách thức để đối diện các nan đề.
Cầu nguyện : “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện” (Gia Gc 5:13a).
Chuẩn bị thái độ của bạn : “Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí” (Thi Tv 31:24).
“Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó” (Gios Gs 1:6).
Hành động : “Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con trai mình rằng: Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con” (ISu1Sb 28:20a).
“Các ngươi khá làm việc cách can đảm, và Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện” (IISu 2Sb 19:11b).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy suy nghĩ về câu hỏi nầy. Rốt lại thì điều gì quan trọng: việc giải quyết tạm thời một nan đề hay việc tôn trọng giá trị của những người có liên quan? Điều gì là quan trọng đối với Đức Chúa Trời?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhơ
“Chớ lo phiền chi hết , nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện , nài xin , và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời ” (Phi Pl 4:6).

Loạt bài 4, Tuần 4
Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc
“Những cảm nghĩ có ý thức và không ý thức bạn có về chính mình tạo thành sự tự nhận thức về chính bản thân của bạn . Bạn sẽ biểu lộ sự tự nhận thức về chính bản thân nầy trong đời sống . Bạn sẽ luôn có xu hướng hành động phù hợp với nó .”- Cecil Osborne
“Hãy ham mến các sự ở trên trời , đừng ham mến các sự ở dưới đất ” (CoCl 3:2)
“Tâm trí của chúng ta có thể có ảnh hưởng lớn đối với cách thức một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai vì cớ chúng ta hành động theo những điều chúng ta mong đợi .”- Federico Fellini
“Hãy thử nghiệm giá trị của các ý tưởng bạn bằng cách quyết định xem bạn có mong muốn những ý tưởng đó được nói vang ra hay không .”
- vô danh
“Lời nói của chúng ta có thể che giấu những ý nghĩ của chúng ta , nhưng những việc làm của chúng ta sẽ bộc lộ chúng .”- vô danh
“Bạn không thể ngăn một con chim bay ngang qua đầu bạn , nhưng bạn có thể ngăn nó làm tổ trên tóc bạn .”- vô danh
“Những kinh nghiệm tiêu cực có khả năng lập chương trình theo cách chúng ta suy nghĩ .”- Jay Adams

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Những người sử dụng máy vi tính rất quen thuộc với cụm từ “rác rến vào, rác rến ra”. Việc nhập vào máy vi tính chương trình xấu cuối cùng sẽ gây ra một nan đề cho người sử dụng máy. Tương tự như vậy, tâm trí của chúng ta được cài các chương trình bởi tất cả các dữ liệu được nhập vào cho chúng. Những điều chúng ta thấy, đọc, và nghe ảnh hưởng các tư tưởng của chúng ta.
Để giúp học viên của bạn dần dần trở nên trưởng thành, chín chắn với lượng tối thiểu những hành trang tinh thần không lành mạnh, hãy khích lệ họ thực hành việc tiếp thu có chọn lọc. Trong bài học nầy bạn sẽ:
giúp học viên nhận biết nguồn dữ liệu tiêu cực cùng những hậu quả của nó và
dạy họ làm thế nào để rèn luyện tâm trí họ suy nghĩ về những điều tích cực, lành mạnh.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Thảo luận về vi-rút máy vi tính .
Thảo luận những câu hỏi nầy:
Bạn đã từng kinh nghiệm hay nghe nói về những hậu quả của một con vi-rút trong máy vi tính chưa?
Con vi-rút đó đã gây ra loại thiệt hại gì?
Cái gì tạo nên một con vi-rút của máy vi tính?
Nếu bạn đã từng kinh nghiệm sự thiệt hại đối vối phần mềm hay phần cứng của một máy vi tính vì cớ một con vi-rút, hãy kể cho các học viên nghe.
Tùy Chọn B: Nói về những kinh nghiệm .
Yêu cầu học viên của bạn kể về một tình huống trong đó một người bạn bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng tiêu cực-có lẽ từ một người khác hay từ một pha biểu diễn trên ti-vi, một bộ phim, một quyển sách, một tạp chí hoặc một nguồn khác. Bảo họ đừng nêu tên của những người bạn đó, nhưng cho thấy cách mà những tư tưởng tiêu cực đã thúc đẩy những người bạn nầy làm điều gì đó có hại. Cũng sắp đặt để chia sẻ một câu chuyện về người nào đó bạn biết; hãy nêu cụ thể về những hậu quả của những hành động của người ấy.
Tùy Chọn C: Nhận diện những ảnh hưởng tiêu cực .
Yêu cầu các học viên liệt kê ra những ảnh hưởng tiêu cực. Đây là một vài ví dụ:
những người bạn do nói dối mà đạt được điều gì đó
thường xuyên đối diện với những lời nói hay hành vi báng bổ, xúc phạm
sách báo khiêu dâm
nội dung dâm dục hoặc bạo lực trên Internet hay trong các phòng tán gẫu.
nội dung dâm dục hoặc bạo lực trong phim ảnh hay sách vở.
những thái độ bất kính đối với cha mẹ, thầy cô giáo, hay những nhân vật có thẩm quyền khác.
việc say sưa của trẻ vị thành niên.
việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và sự lạm dụng thuốc phiện.
những thói tục tối tăm (chẳng hạn như việc coi bói, đoán số tử vi, cầu hồn).
Hỏi học viên của bạn:
Nếu một người cứ tiếp xúc hay gần kề với những ảnh hưởng tiêu cực trên thì đó có thể là một nan đề cho người ấy không, dù họ không đang tham dự vào? Tại sao có và tại sao không?
Tùy Chọn D:
Yêu cầu học viên giải nghĩa việc ngồi lê đôi mách hay nói hành , rồi thảo luận khái niệm đó với những câu hỏi nầy:
Làm thế nào chuyện nói hành có thể trở nên một ảnh hưởng tiêu cực trên tâm trí của chúng ta?
Bạn có bao giờ tin chuyện nói hành mà thực ra chuyện đó không đúng sự thật không? Nó đã ảnh hưởng cách bạn cư xử với người bị nói hành như thế nào?
Bạn có bao giờ là nạn nhân của việc nói hành (những người khác đang nói về bạn) chưa? Những người đã nghe chuyện nói hành đó đối xử ra sao với bạn?
Nếu chuyện nói hành là đúng sự thật, thì có được phép kể cho người khác nghe không?
Việc nghe điều gì đó tiêu cực về một người có biện hộ cho việc đối xử tồi tệ với người ấy không?

2. Lời Chân Lý
“KHÔNG PHẢI KẺ KHÔN NGOAN ĐỜI NÀY, MÀ CHÍNH KẺ NGÂY THƠ
KHỜ DẠI MỚI NGHĨ LÀ ANH TA CÓ THỂ AN TOÀN MỞ NHỮNG CÁNH
CỬA CỦA TÂM TRÍ MÌNH ĐÓN NHẬN BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG NÀO.
BẠN CŨNG CÓ THỂ MỞ NHỮNG CÁNH CỬA CỦA NHÀ BẠN CHO MỌI KẺ CƯỚP VÀ KẺ PHÁ HOẠI BƯỚC VÀO.” - STEVE GARDNER
3, Bài Học
Tùy Chọn A: Làm một bức tranh cắt dán .
Bạn sẽ cần những vật liệu nầy:
vài quyển tạp chí (Chọn những tạp chí có những hình ảnh và mục quảng cáo thật đa dạng)
kéo
hồ dán
bút đánh dấu
tờ giấy rô-ki lớn
Yêu cầu học viên cắt ra những hình ảnh và những từ hoặc cụm từ tiêu biểu cho những ảnh hưởng tiêu cực và xếp những mẩu báo đã cắt nầy riêng ra. Sau đó yêu cầu họ cắt và để riêng ra một chồng hình ảnh khác về những ảnh hưởng tích cực.
Nhặt những mẩu báo chứa nội dung tiêu cực lên, xé vụn chúng, và vứt bỏ đi. Hãy giải thích rằng đây là điều tất cả chúng ta cần làm khi chúng ta bị cám dỗ bởi nguồn dữ liệu tiêu cực. Vạch ra rằng một khi bạn đã cho phép một ảnh hưởng, hình ảnh, hoặc kinh nghiệm len lỏi vào tâm trí bạn thì rất khó lột bỏ nó đi. Trước hết, cách hữu hiệu nhất để bảo vệ chính bạn là ngăn ngừa sự xâm nhập của nó. Hãy giúp học viên bạn hiểu rằng, tuy Đức Chúa Trời có thể giúp họ loại bỏ đi những ý tưởng tiêu cực, nhưng nếu họ cố tình cho phép tâm trí mình tiếp thu điều tiêu cực và rồi mong đợi Ngài xóa nó đi theo yêu cầu của họ thì chẳng khác gì họ đang đùa cợt với Đức Chúa Trời và đang bày tỏ sự thiếu chân thành của mình.
Yêu cầu học viên cùng làm việc với nhau để tạo nên một bức tranh cắt dán nghệ thuật tiêu biểu cho sự tiếp thu tích cực. Khích lệ học viên của bạn có sự sáng tạo.
Tùy Chọn B: Chọn câu trả lời của bạn .
Hãy cùng đọc chung những phân đoạn nầy và thảo luận những câu hỏi theo sau mỗi phân đoạn:
“Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết” (Gia Gc 1:13-15).
Sự cám dỗ đến từ đâu?
Điều nầy xảy ra như thế nào khi một người “mắc tư dục xui giục mình”? Điều đó có thể ngăn ngừa được không?
Thảo luận sự tiến triển hợp lô-gic của sự cám dỗ:
ham muốn tự nhiên/ tư dục
nguồn dữ liệu nuôi dưỡng nó
những hành động theo đuổi nó
hậu quả theo sau nó
sự nô lệ trói buộc nó
sự đoán xét cuối cùng hủy diệt nó
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm” (GaGl 5:16-17).
Hai nguồn khả dĩ cho các tư tưởng của chúng ta là gì?
Những loại tư tưởng nào đến từ bản chất tội lỗi của chúng ta?
Những loại tư tưởng nào đến từ Đức Thánh Linh? Cho vài ví dụ.
Đọc những câu trong 5:19-26. Thảo luận những câu hỏi sau:
Bạn kiểm soát những phản ứng của mình đối với các tình huống đến mức nào?
Vì sao bất cứ người nào cũng đều muốn bước đi theo Đức Thánh Linh-có những ích lợi gì?
Tùy Chọn C: Nuôi dưỡng sự nhận thức về văn hóa .
Một số ảnh hưởng tiêu cực và những sự cám dỗ đến từ nền văn hóa của chúng ta. Hãy hỏi các học viên:
Nền văn hóa của chúng ta ảnh hưởng chúng ta như thế nào?
Bạn nghĩ gì về câu nói “Nó không thể tệ hại như vậy; mọi người đều làm điều đó mà”?
Vì cớ một điều gì đó được khuyến khích bởi nền văn hóa của chúng ta thì nó có nhất thiết là đúng hay không?
Nền văn hóa của chúng ta có được những tiêu chuẩn đúng và sai từ đâu? Bạn có những tiêu chuẩn riêng của mình từ đâu?
Những điều gì trong nền văn hóa của chúng ta ảnh hưởng bạn? Những ảnh hưởng nầy tích cực hay tiêu cực?
Đọc chung Eph Ep 4:25-5:5, và yêu cầu học viên liệt kê những điều chúng ta phải làm và không được làm. Sau đó yêu cầu họ đọc lại và làm nổi bật những mạng lịnh trong Thánh Kinh mà nền văn hóa của chúng ta hỗ trợ hay chấp nhận. Thảo luận những câu hỏi nầy:
Có bao nhiêu điều trong những điều nầy được liệt kê bên phía “những điều phải làm” của danh sách?
Có dễ để sống cho Đức Chúa Trời trong nền văn hóa của chúng ta không? Taị sao có và tại sao không?
Tùy Chọn D: Khám phá quyền kiểm duyệt .
Ghi chú : Những câu hỏi nầy nhằm khích lệ học viên của bạn thảo luận vấn đề khó khăn về quyền kiểm duyệt. Hãy để họ bày tỏ một vài suy nghĩ của mình về vấn đề nầy, dù khuynh hướng cá nhân của bạn ra sao đi nữa. Bạn có thể kết luận rằng ngay đến những người chống đối quyền kiểm duyệt mạnh mẽ nhất cũng thừa nhận rằng các cá nhân sẽ đủ khôn ngoan đối với sự khắc kỷ; họ chỉ chống lại ai đó đang hành xử như một người kiểm duyệt cho những người khác.

Yêu cầu học viên định nghĩa quyền kiểm duyệt và thảo luận những nội dung sau:
Bạn có ý kiến gì về quyền kiểm duyệt?
Một số trong những điều bạn đọc hay xem có thể có ảnh hưởng tiêu cực trên suy nghĩ của bạn không?
Việc một người kiểm duyệt những gì một người khác đọc hay xem có từng được tán đồng không? Nếu được thì khi nào? Tại sao được và tại sao không?
Đọc chung RoRm 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.
Thảo luận câu hỏi nầy:
Đức Chúa Trời muốn chúng ta đáp ứng thế nào đối với tất cả nguồn dữ liệu tiêu cực do thế giới quanh chúng ta cung cấp sẵn cho chúng ta?
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách để tránh nguồn dữ liệu tiêu cực-bởi việc làm đầy tâm trí chúng ta với những điều tốt lành.
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (12:1-2).
Chúng ta được cho biết là sẽ được biến hóa khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm mới lại tâm trí mình. Chúng ta có thể biến hóa cách chúng ta cư xử bởi việc tìm kiếm Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và đọc Lời Ngài và bởi việc chọn lựa để cho Thánh Linh của Ngài là nguồn dữ liệu chính yếu được nhập vào tâm trí chúng ta.
Phi Pl 4:8 dạy chúng ta cách thức mở rộng tâm trí của mình đối với nguồn dữ liệu tích cực của Đức Chúa Trời: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.
Chúng ta không thể kiểm soát mọi ý tưởng đi vào tâm trí chúng ta, nhưng chúng ta có sự kiểm soát trên những gì ở trong tâm trí. Chúng ta cũng có sự kiểm soát trên hầu hết các ảnh hưởng bên ngoài mà chúng ta bắt chính mình qui phục. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta chọn để suy nghĩ. Hãy tự rèn luyện mình, và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn, luôn lưu tâm đến những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, và có tiếng tốt hoặc đáng khen.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Rốt lại , hỡi anh em , phàm điều chi chân thật , điều chi đáng tôn , điều chi công bình , điều chi thanh sạch , điều chi đáng yêu chuộng , điều chi có tiếng tốt , điều chi có nhân đức đáng khen , thì anh em phải nghĩ đến ” (Phi Pl 4:8).
5. Kết luận
Cùng nhau cầu nguyện đối thoại, cầu xin Đức Chúa Trời giúp mỗi bạn nhận diện những gì bạn cần phải suy nghĩ đến và những gì bạn nên tránh. Khích lệ học viên thay phiên cầu nguyện lớn tiếng nếu họ sẵn lòng.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 4

LỜI CHÂN LÝ
“KHÔNG PHẢI KẺ KHÔN NGOAN ĐỜI NÀY, MÀ CHÍNH KẺ NGÂY THƠ
KHỜ DẠI MỚI NGHĨ LÀ ANH TA CÓ THỂ AN TOÀN MỞ NHỮNG CÁNH
CỬA CỦA TÂM TRÍ MÌNH ĐÓN NHẬN BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG NÀO. BẠN
CŨNG CÓ THỂ MỞ NHỮNG CÁNH CỬA CỦA NHÀ BẠN CHO MỌI KẺ
CƯỚP VÀ KẺ PHÁ HOẠI BƯỚC VÀO.” - STEVE GARDNER
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 17-1-2021 12:09 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách