† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2456|Trả lời: 0

Để Thành Công - Trái của Thánh Linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:12:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Trái của Thánh Linh

Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Một người đầy sự vui mừng rao giảng mà không cần phải thuyết giảng .”- Mẹ Teresa
Sự Đánh Giá Cá Nhân
Trên một thang điểm từ một đến mười, với mười là điểm cao nhất, tôi tốt đến mức nào trong việc sống một đời sống:
____ yêu thương ____ nhịn nhục ____ trung tín
____ vui mừng ____ nhơn từ ____ mềm mại
____ bình an ____ hiền lành ____ tiết độ

Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Nếu có một Đại Sảnh Danh Tiếng để tôn kính những người trổi vượt trong việc bày tỏ trái của Thánh Linh, những cá nhân sau đây chắc chắn sẽ được đại diện ở đó.
Chúa Jêsus là tuyệt đỉnh của sự yêu thương vì Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta (RoRm 5:8).
Gia-cơ đã khám phá sự vui mừng ỡ giữa những hoạn nạn và thúc giục chúng ta làm như vậy (Gia Gc 1:2).
Phi-e-rơ từ một người nóng vội bộp chộp đã trở thành một người khích lệ sự bình an (IPhi 1Pr 3:8-11; 5:14).
Môi-se đã có sự nhịn nhục lớn khi ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cứng cổ trong suốt bốn mươi năm (XuXh 32:9-14)
Người Sa-ma-ri tốt bụng đã bày tỏ sự nhân từ đối với một người xa lạ bị thương tích (LuLuLc 10:30-37).
Đa-vít đã bày tỏ sự hiền lành trong việc tha mạng sống của Vua Sau-lơ ngay cho dù Sau-lơ đã nhiều lần cố tâm giết Đa-vít (ISa1Sm 24:1-22).
Áp-ra-ham là người trung tín ngay cả khi mạng sống của con trai vô cùng yêu dấu của ông như chỉ mành treo chuông (SaSt 22:1-18).
Ba-na-ba bày tỏ sự mềm mại với Phao-lô trước khi bất kỳ người nào khác chấp nhận ông (Cong Cv 9:26-30). Ông cũng mềm mại đối với Giăng Mác sau khi Giăng Mác đã từ bỏ đoàn truyền giáo (15:37-39).
Phao-lô là một mẫu mực của sự tiết độ và kỷ luật (ICo1Cr 9:24-27; CoCl 3:23-24).

Việc Cần Làm Thêm
Dùng lời cầu nguyện sau đây như là một bài cầu nguyện mẫu:
“Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con sinh ra loại trái tôn kính Ngài. Con mong muốn những việc làm của con phản ánh tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài đối với những người khác. Xin giúp con được thôi thúc bởi cùng những điều đã thôi thúc Ngài và được kiểm soát bởi Thánh Linh Ngài hơn là những ao ước tự nhiên, vị kỷ của con. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con Thánh Linh Ngài hầu cho con có sức mạnh để làm những điều mà con không thể tự mình làm được.”
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Nhưng trái của Thánh Linh , ấy là lòng yêu thương , sự vui mừng , bình an , nhịn nhục , nhân từ , hiền lành , trung tín , mềm mại , tiết độ : Không có luật pháp nào cấm các sự đó ” (GaGl 5:22-23).

Loạt bài 4, Tuần 6
Ôn tập, Suy Gẫm, và Đáp ứng

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học cuối cùng của mỗi loạt bài học trong sáu tuần được soạn để ôn lại toàn bộ loạt bài. Bạn nên xem lại những khái niệm cụ thể mà bạn và học viên của bạn lẽ ra đã phải học. Nếu có khái niệm nào học viên của bạn vẫn chưa hiểu rõ, hãy đi trở lại nội dung trong bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là để củng cố những gì các bạn đã cùng học với nhau và để chắc chắn rằng bạn và các học viên đang khởi sự thực hành những khái niệm nầy.
1. Những Lời Chân Lý
Trong suốt năm tuần qua, chúng ta đã thảo luận những khái niệm sau:

“TRONG MỘT NGÔI LÀNG THẾ GIỚI, NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI CÓ
THỂ Ở BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG CŨNG NHƯ Ở NGAY BÊN KIA ĐƯỜNG.”
- STEVE MOORE
“THẬT RA, KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN LAO GIỮA QUỐC GIA
NẦY VÀ QUỐC GIA KHÁC VÌ CỚ BẠN LUÔN GẶP GỠ CON NGƯỜI Ở
KHẮP MỌI NƠI. HỌ CÓ THỂ TRÔNG KHÁC NHAU HOẶC ĂN MẶC
KHÁC NHAU; HỌ CÓ THỂ CÓ HỌC VẤN HOẶC ĐỊA VỊ KHÁC NHAU;
NHƯNG TẤT CẢ HỌ ĐỀU GIỐNG NHAU. TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG
CON NGƯỜI CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG; TẤT CẢ HỌ ĐỀU ĐÓI KHÁT
TÌNH YÊU THƯƠNG.” - MẸ TERESA
“CON ĐƯỜNG TỐT NHẤT ĐỂ RA KHỎI MỘT NAN ĐỀ LÀ ĐI QUA NÓ.”
- VÔ DANH
“KHÔNG PHẢI KẺ KHÔN NGOAN ĐỜI NẦY, MÀ CHÍNH KẺ NGÂY THƠ
KHỜ DẠI MỚI NGHĨ LÀ ANH TA CÓ THỂ AN TOÀN MỞ NHỮNG CÁNH
CỬA CỦA TÂM TRÍ MÌNH ĐÓN NHẬN BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG NÀO.
BẠN CŨNG CÓ THỂ MỞ NHỮNG CÁNH CỬA CỦA NHÀ BẠN CHO MỌI
KẺ CƯỚP VÀ KẺ PHÁ HOẠI BƯỚC VÀO.” - STEVE GARDNER

“CHÚNG TA KHÔNG TỰ SẢN XUẤT RA TRÁI CỦA THÁNH LINH. NÓ
PHÁT TRIỂN MẠNH KHI CHÚNG TA VUN XỚI MẢNH ĐẤT LÒNG CỦA
MÌNH BỞI VIỆC GIAO PHÓ CÁC AO ƯỚC CỦA CHÚNG TA CHO NGÀI.”
-STEVE GARDNER

Cùng với học viên của bạn, hãy ôn lại mỗi lời chân lý nầy từ những bài học trước. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi lời nói nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu ảnh hưởng đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Trong bài đầu tiên “Cái Nhìn Toàn Cầu” của loạt bài nầy, chúng ta đã vạch ra rằng nhiều thiếu niên ngày nay có một ý thức về sự liên lạc tức khắc với thế giới qua những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau và một sự mâu thuẫn trong tư tưởng về con người trên khắp thế giới. Họ đã từng bị tấn công tới tấp bởi quá nhiều thông tin đến nỗi nó đã làm lu mờ sự ý thức của họ đối với nhu cầu thật của những người khác. Chúng tôi đã trình bày những mục tiêu nầy của bài học:
Khích lệ học viên của bạn tận dụng nhiều cách thức khác nhau họ có thể học tập được và tác động lẫn nhau với những người ở khắp thế giới.
Thách thức họ nhìn những người đang sống trên thế giới theo cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy họ.
Khích lệ học viên của bạn suy nghĩ lại thứ tự ưu tiên của họ với những nhu cầu của thế giới trong tâm trí.
Thúc giục học viên của bạn tạo nên một ảnh hưởng toàn cầu bởi việc hành động theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Bạn và học viên của bạn đã đáp ứng với những thách thức nầy như thế nào? Hãy tiếp tục theo đuổi những cơ hội thật sự để tạo nên một ảnh hưởng toàn cầu, cho dù nó nhằm vào lợi ích của người dân trong một quốc gia khác hay dân chúng trong tỉnh thành của bạn.
Bài học thứ nhì “Sự Nhận Thức về Văn Hóa” tiếp tục chủ đề đã bắt đầu trong “Cái Nhìn Toàn Cầu”: tầm quan trọng của việc phát triển sự nhạy bén và quan tâm đối với tất cả mọi người. Bài học nầy thách thức học viên của bạn ra khỏi khu vực thoải mái của họ và xem xét sự hiện diện của nhiều loại người trong đời sống họ.
Thế giới quan của các học viên bạn đã thay đổi ra sao qua hai bài học nầy? Bạn thấy điều nào minh chứng rằng họ đang hòa hợp hơn với nhu cầu của những người thuộc mọi nền văn hóa và mọi tầng lớp?
Bài học thứ ba “Giải Quyết Nan Đề” nỗ lực để giúp học viên của bạn học tập đương đầu cũng như vượt qua các nan đề và trao phó những sự lo lắng của họ cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho học viên của bạn những nguyên tắc họ có thể áp dụng đối với những nan đề cá nhân mà họ đối diện, cũng như đối với những nan đề lớn hơn quanh họ mà chúng đòi hỏi những giải pháp sáng tạo.
Qua các tùy chọn khác nhau, chúng tôi nhấn mạnh các bước cần có để xử lý các nan đề cũng như tầm quan trọng của thái độ và quan điểm. Bài học nầy có cung cấp cho học viên của bạn sự giúp đỡ thực tiễn đối với những nan đề họ đang đối diện không? Họ đã có tiến bộ gì trong việc tìm kiếm các giải pháp hoặc thay đổi thái độ của mình trong vài tuần đã qua?
Trong bài học thứ tư “Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc”, chúng ta đã xem xét nguyên tắc quan trọng của việc rèn luyện tư tưởng chúng ta qua việc chọn lựa cẩn thận những gì chúng ta đọc, nghe, xem, và suy nghĩ đến. Chúng ta đã định nghĩa và cho ví dụ về sự tiếp thu tiêu cực, trích dẫn một loạt các ảnh hưởng từ sự nói hành đối với những người bạn mình thiếu tôn trọng đến sách báo khiêu dâm như là những nguồn của tư tưởng cần phải tránh.
Chúng ta cũng đã nhấn mạnh những điều tích cực, qua việc phân tích vài đoạn Thánh Kinh khích lệ chúng ta đổi mới sự suy nghĩ của mình bởi việc tìm kiếm sự hà hơi của Đức Chúa Trời trên những gì chúng ta suy nghĩ. Có học viên nào của bạn đã được thuyết phục để dọn sạch các ý tưởng của họ không? Họ có thể kể ra những hậu quả khả dĩ do việc cho phép những ảnh hưởng tiêu cực cai trị tư tưởng của họ không? Họ có biết những lợi ích của tư tưởng thanh sạch không? Họ có hiểu được cách thức Đức Thánh Linh có thể ảnh hưởng tư tưởng của họ mãi mãi không?
Câu Kinh Thánh để ghi nhớ cho bài học nầy, Phi Pl 4:8, là một trong những sự hướng dẫn súc tích nhất, tốt nhất cho việc làm đầy tâm trí chúng ta với “chất liệu tốt”. Bạn và các học viên đã thuộc câu nầy chưa?
Tuần qua , chúng ta đã thảo luận trái của Thánh Linh như được liệt kê trong GaGl 5:22-23 và như được minh họa xuyên suốt Kinh Thánh. Bài học nầy đã vạch ra hai khía cạnh của việc nuôi dưỡng bông trái nầy trong đời sống chúng ta: sự vâng phục cá nhân của chúng ta đối với Đức Chúa Trời gắn liền với công tác của Ngài qua chúng ta để sản sinh ra những phẩm chất của tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đây là một sự cân bằng phức tạp về trách nhiệm và có thể là điều khó hiểu. Học viên của bạn có thấy rằng họ không thể có tất cả mọi phẩm chất nầy bởi năng lực hay khả năng riêng của họ không? Họ có thể là những chiếc bình chứa những thuộc tính nầy, với điều kiện nguồn duy nhất của họ là chính Đức Chúa Trời.
Học viên của bạn cần hiểu rõ rằng nền tảng để nuôi dưỡng trái của Thánh Linh là việc tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của riêng mình và cho phép Ngài hành động trong đời sống họ. Nếu bất kỳ học viên nào của bạn không phải là Cơ Đốc Nhân, chúng tôi thúc giục bạn hãy chắc chắn là họ đã có được cơ hội để trở nên Cơ Đốc Nhân.
Việc sử dụng thông tin trong “Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn” (Loạt bài 2, Tuần 2) là cách dễ dàng nhất và rõ ràng nhất để bày tỏ sự xưng nhận Đấng Christ trên đời sống của học viên bạn. Nếu bạn chưa cho họ có cơ hội, hoặc nếu họ chưa chọn lựa tiếp nhận sự tha thứ và sự ban cho sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, xin hãy đưa vấn đề ra với họ ngay giờ nầy. Ít nhất bạn nên đề nghị một cuộc hẹn cá nhân để cùng nhau thảo luận chi tiết các sự kiện.
Xin vui lòng cầu nguyện cho học viên của bạn thường xuyên, và tìm kiếm mọi cơ hội để nêu lên một lý do cho sự trông cậy ở trong bạn. Bao giờ cũng vậy, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc có nên lợi dụng một hoàn cảnh thuận lợi ngay bây giờ hay chờ đợi một thì giờ thuận tiện hơn thì hãy chọn ngay bây giờ.
3. Kết Luận
Chúc mừng các bạn vừa hoàn tất tài liệu học Để Thành Công Trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên (Successful Youth Mentoring )! Còn về việc tổ chức một bữa tối cùng ăn mừng với nhau hoặc một hoạt động nào đó mà học viên của bạn sẽ vui thích tận hưởng thì sao? Hãy biểu dương họ vì đã đeo đuổi theo quá trình học cho đến cuối cùng.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 10:23 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách