† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2170|Trả lời: 0

Đào Tạo - Lời Nói Đầu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:27:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.
Xuất bản năm 1988 của J. Robert Clinton  

Lời Nói Đầu

"Tư cách lãnh đạo" là một chủ đề quan trọng trong nhiều chương trình nghị sự ngày nay, dầu thuộc lãnh vực chính trị, doanh nghiệp hay trong hội thánh.
Một phần do khoảng trống về vai trò lãnh đạo đã được nhận biết. Trong bài thuyết trình về vai trò lãnh đạo, John Gardner đã lưu ý rằng vào thời điểm nước Mỹ hình thành, dân cư lên đến 3 triệu. Trong 3 triệu người đó đã sản sinh được ít nhất sáu nhân vật lãnh đạo thuộc tầm cỡ thế giới - Washington, Adams, Jefferson, Franklin, Madison, và Hamilton. Dân cư Hoa Kỳ ngày nay khoảng 240 triệu, hẳn phải sản sinh được những lãnh đạo thuộc tầm cỡ thế giới nhiều gấp 8 lần là điều bình thường. Nhưng Gardner đã hỏi rằng: "Những người ấy hiện đang ở đâu ?"
Tại một hội nghị mới đây của Hiệp Hội Các Nhà Truyền Giáo Quốc Gia, hiệu trưởng trường đại học, George Brushaber đã nói đến "một thế hệ thiếu vắng" những người lãnh đạo trẻ tuổi sẵn sàng đảm nhận các vị trí của nhóm các nhà tiền phong truyền giáo cao tuổi hậu-Thế Chiến II.
Những chuyến đi cùng những quan sát đã đưa tôi đến chỗ tin rằng đây là một hiện tượng lạ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, tôi được khích lệ để tin rằng có một nhóm người mới, gồm những người nam người nữ trẻ tuổi, xấp xỉ trên dưới bốn mươi, đang nổi lên gia nhập vào tầng lớp lãnh đạo khắp thế giới.
Để đáp ứng trước tình trạng thiếu lãnh đạo cũng như một làn sóng những người lãnh đạo mới, có một nhu cầu cấp bách đối với việc nuôi dưỡng tư cách lãnh đạo thuộc linh và tin kính.
Hiện có một số hưởng ứng trước sự kêu gọi này. Ủy Ban Truyền Giáo Thế Giới Lausanne đã triệu tập các kỳ hội đồng dành cho những lãnh đạo trẻ tuổi mới xuất hiện. Chức vụ của tôi tập trung vào việc tìm biết, phát triển, và liên lạc với những người trẻ tuổi này. Một số các trường sau đại học đang tập trung vào một số chương trình cụ thể về phát triển lãnh đạo. Một trong số đó là Trường World Mission ở tại Chủng Viện Thần Học Fuller, nơi tiến sĩ Bobby Clinton giảng dạy. Chính từ kinh nghiệm dạy dỗ đó mà cuốn sách quan trọng này Quá Trình Tạo Lập Người Lãnh Đạo được triển khai.
Tôi tin rằng khi xem xét việc phát triển lãnh đạo, chúng ta có thể phạm phải một trong hai sai lầm trái ngược nhau. Hoặc quy gán cho vai trò lãnh đạo tính chất huyền bí, thực chất muốn bảo rằng: "Chúa kêu gọi những người lãnh đạo. Lãnh đạo là bẩm sinh. Chúng ta chẳng làm gì được trong vấn đề đó." Hoặc ngược lại, cho rằng: "Lãnh đạo phải do đào luyện. Với những phương pháp thích hợp, chúng ta có thể sản sinh ra họ."
Đúng là Chúa ban tầng lớp người lãnh đạo cho Hội Thánh Ngài và Nước Ngài, tác giả Thi thiên nói rằng: "Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây, hay là từ phương Nam, mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời... hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên" (Thi Tv 75:6-7).
Nhưng cũng đúng là Đức Chúa Trời dùng những quá trình tôi luyện để sản sinh ra những người lãnh đạo cho Ngài. Nghiên cứu Kinh Thánh cho thấy các giai đoạn phát triển trong đời sống của một Môise, một Đavít, hoặc một Phao lô.
Ưu điểm sách của tiến sĩ Clinton chính là việc ông coi trọng cả hai mặt của quá trình này. Ông trình bày rõ ràng rằng tầng lớp lãnh đạo là sự kêu gọi và là ơn ban của Chúa. Từ kinh nghiệm học Kinh Thánh, từ đời sống và vai trò lãnh đạo của chính mình, ông đã tìm ra một số những kinh nghiệm chung cho thấy cách Chúa phát triển người lãnh đạo.
Tôi chưa biết cuốn sách nào khác có những phác thảo kỹ lưỡng và thấu đáo về các giai đoạn phát triển tư cách lãnh đạo từ sự tăng trưởng nội tâm sớm sủa của người lãnh đạo thông qua những khủng hoảng và những thách thức làm trưởng thành đời sống và chức vụ của một con người.
Các nguyên tắc được trình bày sẽ giúp ích cho những người trẻ tuổi cảm biết Chúa muốn kêu gọi họ vào vị trí lãnh đạo, cũng như đối với những người lớn tuổi ngày càng có trách nhiệm để khích lệ sự phát triển của tầng lớp lãnh đạo mới trong các hội thánh và tổ chức của họ.
Tôi hết lòng giới thiệu cuốn sách này và cầu nguyện để quyển sách này sẽ giúp sản sinh ra một thế hệ mới những nhà tiên phong vì phúc âm.
Leighton Ford, President
Các Mục vụ của Leighton Ford.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách