† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2323|Trả lời: 0

Đào Tạo - Lời Tựa

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:29:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Lời Tựa

Trở thành một người lãnh đạo (hay dẫn dắt) có ý nghĩa như thế nào? Cần đòi hỏi những gì để trở thành người lãnh đạo Chúa muốn? Quá trình tôi luyện, giá phải trả, và kết quả là gì?
Trong suốt sáu năm tôi vẫn khảo sát và dạy lời giải đáp cho các thắc mắc này ở tại Trường Truyền Giáo Thế Giới thuộc Chủng Viện Thần Học Fuller, Pasadena, Califonia.1 Các sinh viên cùng tôi chia sẻ niềm phấn khích khi áp dụng những khái niệm mới vào đời sống và coi mình là những người lãnh đạo mới nổi lên, là những người mà Chúa muốn phát triển. Tôi hy vọng hiểu rõ được các ý tưởng năng động này và đưa sự hiểu biết của Kinh Thánh vào các khuôn mẫu và các quá trình tôi luyện mà Đức Chúa Trời sử dụng để phát triển người lãnh đạo trong quyển sách này.
Đây là quyển sách nói về những động lực thuộc linh. Chức vụ thuộc linh hiệu quả ra từ con người, và Chúa quan tâm đến con người chúng ta. Ngài đang uốn nắn con người đó. Những mẫu mựcvà quá trình tôi luyện Ngài sử dụng để hình thành tâm tính chúng ta là những chủ đề đáng để học về tư cách lãnh đạo. Người nào học tập các mẫu mực và các quá trình tôi luyện, sử dụng những hiểu biết từ đó cho đời sống và chức vụ mình sẽ trở thành những người lãnh đạo được trang bị tốt hơn.
Các học viên cùng tôi đã nghiên cứu hàng trăm đời sống từ ba thành phần lãnh đạo: trong lịch sử, trong Kinh Thánh, và đương thời. Khi đối chiếu những điều phát hiện được từ những nghiên cứu này, chúng tôi đã có đượcnhững hiểu biết thấu đáo có thể chuyển nhượng cho những người lãnh đạo khác, kể cả chính chúng tôi.2
Các lớp học của tôi đã giúp tôi nhận biết, phân loại, xác định, và đề xuất những phương cách sử dụng những hiểu biết này trong quá trình lựa chọn và huấn luyện những người lãnh đạo. Những hiểu biết này có thể giúp những người lãnh đạo đủ mọi tình huống nhận biết và nhạy cảm hơn đối với công việc của Đức Chúa Trời trong chính đời sống họ khi Ngài uốn nắn họ trở thành những người lãnh đạo Ngài muốn.
Tư cách lãnh đạo là một quá trình năng động trong đó người nam người nữ với năng lực Chúa ban ảnh hưởng đến một nhóm cụ thể con dân Chúa theo các mục đích của Ngài dành cho nhóm ấy.3 Điều này trái với quan niệm phổ biến cho rằng lãnh đạo phải có một địa vị chính thức, danh hiệu chính thức, hoặc sự đào luyện chính thức. Nhiều người được kêu gọi để dẫn dắt trong các hội thánh hoặc các tổ chức song song với hội thánh có thể không có các danh hiệu chính thức như là mục sư hoặc giám đốc. Họ có thể là các giáo viên trường Chúa Nhật, những người dẫn dắt nhóm nhỏ, hoặc đang hoạt động trong bất cứ khả năng lãnh đạo nào khác mà các tín hữu có thể đáp ứng. Để được xem là lãnh đạo, người ấy không cần chức vụ chuyên cũng không cần phải là một nhân sự Cơ đốc "trọn thời gian." Quyển sách này được viết cho tất cả những ai có ảnh hưởng đến một nhóm người cụ thể vì các mục tiêu của Chúa, dầu họ có phải là những người lãnh đạo chuyên nghiệp hay không.
Tôi hướng khảo sát ban đầu của mình đến những người lãnh đạo Cơ đốc chuyên nghiệp, tức là, những người lãnh đạo được cung lương - những mục sư, nhà truyền giáo, truyền đạo và những người làm việc trọn thời gian cấp quốc gia, là những người điều động các tổ chức truyền giáo, lãnh đạo các giáo phái, thiết lập các trường Kinh Thánh, và giảng dạy trong các thần học viện. Hầu hết các vị này đều đã có sự đào luyện chính thức nào đó cho nghiệp vụ cuả họ.4
Hầu hết, nếu không nói là tất cả, những khuôn mẫu và quá trình tôi luyện trong sự phát triển những người lãnh đạo này có thể áp dụng được cho những người lãnh đạo không chuyên.5 Những người lãnh đạo không chuyên này làm việc với tư cách những người tình nguyện trong các hội thánh địa phương hoặc các tổ chức nhỏ. Họ thường không nhận được bất cứ sự đào luyện chính thức nào về vai trò lãnh đạo của người Cơ đốc. Trong quyển sách này, tôi muốn áp dụng điều tôi đã khám phá cho cả những lãnh đạo Cơ đốc chuyên lẫn không chuyên.
Sự phát triển bao gồm mọi quá trình của đời sống, chứ không phải chỉ có sự đào luyện chính thức. Người lãnh đạo được uốn nắn qua sự đào luyện có chủ ý và qua kinh nghiệm. "Sự phát triển tư cách lãnh đạo," như một trong các đồng nghiệp của tôi vẫn thường nhấn mạnh: "là một thuật ngữ có ý nghĩa rộng lớn hơn việc huấn luyện tư cách lãnh đạo nhiều." Huấn luyện tư cách lãnh đạo ám chỉ đến một phần hẹp của toàn bộ quá trình này, tập trung chủ yếu vào các kỹ năng học hiểu. Phát triển tư cách lãnh đạo gồm cả điều này nhưng lớn rộng hơn nhiều.6
Nói chung, những độc giả nào ít có hoặc không có kinh nghiệm chức vụ sẽ không nhận biết nhiều về các quá trình tôi luyện và các khuôn mẫu được đề cập trong sách này cho bằng những người đang tiến xa hơn trong sự phát triển của họ. Nếu bạn, với tư cách một người lãnh đạo có kinh nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ nắm bắt khái niệm nằm bên dưới quá trình tôi luyện Chúa dành cho tư cách lãnh đạo và sẽ nhạy bén với ý tưởng chung của một mô hình phát triển. Bạn sẽ hiểu được khuôn mẫu của chính mình khi khuôn mẫu ấy tiến triển và đáp ứng với thái độ mềm mại hơn.
Nếu bạn thậm chí đã tiến xa hơn trong quá trình phát triển tư cách lãnh đạo của mình, bạn có thể đã nhận biết toàn bộ các quá trình được mô tả. Bạn sẽ trải qua các quá trình đó hoặc nhìn thấy những người khác kinh nghiệm chúng. Bạn có thể được ích từ phần luận về cách Chúa dùng các quá trình tôi luyện để phát triển những người lãnh đạo ấy bằng cách áp dụng sự khôn ngoan này cho chính mình và người khác.
Bốn điều sẽ xảy ra khi bạn đọc quyển sách này. Bạn sẽ học biết về sự cung ứng của Chúa. Bạn bắt đầu cảm biết công việc liên tục của Chúa trên đời sống mình từ những ngày quá khứ để phát triển bạn với tư cách người lãnh đạo. Bạn sẽ có mức dự kiến cao hơn bởi vì Chúa sẽ dùng bạn trong tương lai. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu chính mình và người khác liên quan đến những hiểu biết có được từ quyển sách này. Bạn sẽ có chủ đích hơn khi dùng những hiểu biết đó để phát triển và huấn luyện người khác.
Khi nhìn xem sự phát triển tư cách lãnh đạo trong quá trình tôi luyện đời sống, bạn sẽ nhanh chóng nhận biết ai là vị khoa trưởng. Chính là Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều có các khóa học về tư cách lãnh đạo được sắp đặt phù hợp cho mỗi chúng ta bởi Vị Khoa Trưởng ấy, mỗi học viên, là một người lãnh đạo tiềm năng, sẽ tốt nghiệp với các bằng danh dự - sự hiểu biết thích đáng, các kỹ năng, và tâm tánh cần thiết cho công việc cụ thể Ngài đã định.

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-1-2021 04:06 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách