† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2235|Trả lời: 0

Đào Tạo - Giới Thiệu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:30:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Giới Thiệu:

Vậy Ai Là Người Cần Các Bài Học Này?
Sự thách thức : "Bắt đầu tốt là đã hoàn tất được một nửa. Được báo trước là được trang bị trước." (Miss Warren )
Các bài học súc tích của Miss Warren, giáo sư dạy văn chương Anh và Mỹ của tôi ở tại Trường tốt nghiệp sau đại học Columbia thuộc Columbia Bible College đã trở thành một phần của triết lý chức vụ của tôi. Một sự bắt đầu tốt về bất cứ điều gì trong đời - một giấy báo cho biết thời hạn, một bài đọc quy định, một công tác mục vụ, sự phát triển tư cách lãnh đạo cá nhân - dường như bảo đảm tính tiếp tục và hoàn thành. Được biết trước là được hoạch định tốt hơn rất nhiều để tận dụng những thuận lợi của điều đó.
William Jamison - Tín Hữu hay Hàng Giáo Phẩm, Con Đường Nào ?
Từ nhỏ, Bill Jamison đã là một bé trai lanh trí và luôn vượt trước cả lớp hai ba cấp trong môn toán và tập đọc. Xuất thân từ một gia đình Cơ đốc và sớm quyết định tiếp nhận Chúa, ông thích chia sẻ với người khác. Trước khi ra đời, mẹ ông đã cam kết với Chúa sẽ thực hiện những việc lớn qua Bill.
Trong tuổi thiếu niên, tại một kỳ trại bồi linh, ông đã cam kết giao quyền tể trị đời sống mình cho Đấng Christ. Ở tại buổi tư vấn diễn ra sau lời kêu gọi lửa trại, nhà tư vấn của Bill đã nói một lời tiên tri: "Con vẫn giữ lòng chân thật với Chúa và Ngài sẽ sử dụng tâm trí tuyệt vời Ngài ban cho con theo các mục đích của Ngài." Bill không hề quên những lời đó.
Trong hai năm cuối ở cấp trung học, Bill đã phát triển thêm một số kỹ năng trong cách nói về Chúa Cứu thế cho người khác. Cùng lúc , các kỹ năng đọc và khả năng toán học của anh tiếp tục phát triển. Anh là một người rất giỏi về máy tính và đã xuất bản một số các chương trình máy tính trong lãnh vực công cộng.
Ở tại trường đại học, anh quyết định chọn môn học chính nhiều gấp đôi liên quan đến môn vật lý và ngành máy tính, đã đạt được bảng danh dự ở mỗi quý và đã được khai thác cho các tập đoàn danh dự, tích cực trong công tác sinh viên, đứng đầu một số các tổ chức, và đã cho thấy các kỹ năng quản trị tuyệt vời. Anh đã thành lập một tổ chức mới giúp các sinh viên học cách áp dụng máy tính vào các dự án khảo sát.
Trong năm thứ ba, khảo sát của anh đã dẫn đến một bằng sáng chế mang tên của anh và một khoản trợ cấp lớn cho các nghiên cứu tốt nghiệp. Đến giữa năm cuối, anh được một nhân sự thuộc mục vụ sinh viên mời gọi: "Nếu bạn thực sự muốn xứng đáng cho Đấng Christ, thì bạn cần phải từ bỏ những tham vọng trần tục và bước vào sự huấn luyện dành cho chức vụ." Đây là một quyết định quan trọng đối với Bill.
Nếu Bill đến với tôi trong thời điểm quyết định quan trọng này, tôi hẳn đã dùng một số khái niệm để đánh giá tình huống của anh: quá trình của số phận, tài năng, sự pha trộn các ảnh hưởng và sự khẳng định kép.1
(xem bảng giải thích thuật ngữ trang 235 - 258 để có lời giải thích về các thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong sách này.)
Những thời điểm đặc biệt khi Chúa phán với mẹ của Bill và khi Ngài ban một lời liên quan đến tương lai tại cam kết lửa trại, là những sự kiện qua đó Chúa đã bắt đầu truyền đạt với người lãnh đạo có tiềm năng các ý định của Ngài để sử dụng con người đó (quá trình tôi luyện về số phận). Điều này hình thành sự chỉ dẫn có liên quan đến những thành tựu cả đời. Kinh nghiệm của mẹ Bill dường như cho thấy bàn tay của Chúa đã ở trên cuộc đời của Bill. Những lời mà vị tư vấn trong kỳ trại đã nói ra dường như cho thấy những khả năng trí tuệ đặc biệt của Bill sẽ là trọng tâm những gì Chúa định làm thành.
Những điều đó đủ để quyết định sự nghiệp của người tín hữu được dâng cho Chúa. Dầu vậy, còn có những dấu hiệu khác nữa.
Tập hợp các khả năng của Bill2 bao gồm những khả năng tự nhiên (thông minh, thích chia sẻ một cách rộng rãi với người khác), những ân tứ thuộc linh (truyền giáo, lãnh đạo, có thể là các tứ sứ đồ nữa), và những kỹ năng thụ đắc được (máy tính, khảo sát v.v...). Thông thường có một yếu tố trọng tâm3 trong tập hợp các khả năng và được những yếu tố khác tài bồi thêm. Trong trường hợp của Bill, khả năng tự nhiên là yếu tố trọng tâm, và những ân tứ thuộc linh và những kỹ năng thụ đắc được hoạt động để hậu thuẫn cho yếu tố đó.
Người lãnh đạo ảnh hưởng những người theo mình theo nhiều cách khác nhau. Ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng gián tiếp và ảnh hưởng về mặt tổ chức là ba cách ảnh hưởng chủ yếu của một người lãnh đạo. Bill có tiềm năng để ảnh hưởng trực tiếp (truyền giảng cá nhân), gián tiếp (qua sự cống hiến), và về mặt tổ chức (kỹ năng quản trị, tư cách ban chấp hành). Tôi có thể chỉ ra những người nam người nữ thành công trong các vai trò thế tục và ảnh hưởng đến hướng đi của Cơ đốc giáo bởi sự cống hiến và tư cách thành viên trong những ban chấp hành của các tổ chức Cơ đốc.
Bill sẽ là một người thành công rất lớn, có thể trong doanh nghiệp máy tính. Nếu tấm lòng của anh chú vào việc làm đẹp lòng Chúa, thì sự thành công ấy có thể được Ngài sử dụng rất lớn.
Nhưng như một sự thận trọng, Bill sẽ tìm kiếm sự khẳng định kép, qua đó Chúa dẫn dắt, trước hết bởi việc ban sự chỉ dẫn cho một người và sau đó bằng cách khẳng định điều đó qua một người khác không quen biết tình huống này. Sau đó anh sẽ đưa hai trường hợp này lại với nhau để khẳng định một cách không sai lầm sự chỉ dẫn đó. Điều này được miêu tả ở chương 6.
Jimmy Thompson Ứng Viên Hầu Việc Chúa Trẻ Tuổi
Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng với học vị văn chương, Jimmy Thompson quyết định tiếp tục đi vào trường thần học. Kinh nghiệm Cơ đốc của anh suốt mười chín năm đi học là rất ít dầu đều đặn và nhất quán. Sau trường thần học, anh gia nhập nhân sự của một hội thánh lớn với tư cách một nhân sự thanh niên. Trong hai năm tiếp theo, Jim trở nên thất vọng và bối rối, thậm chí nghi ngờ các ân tứ và khả năng của mình.
Chương 4 và 5, nói về sự trưởng thành trong chức vụ, cho thấy rằng Đức Chúa Trời làm việc qua những công tác trong đời sống của một Cơ đốc nhân bước vào chức vụ: nhiệm vụ đầu vào, nhiệm vụ huấn luyện, nhiệm vụ quan hệ, và nhiệm vụ phân biệt. Trước hết, Đức Chúa Trời làm việc với các nhiệm vụ đầu vào và huấn luyện, là nơi Jimmy hiện đang có mặt. Có lẽ anh cũng đã đối diện với sự xử lý nào đó về nhiệm vụ quan hệ.
Ngoài ra, Đức Chúa Trời cảm động một nhân sự vào chức vụ thông qua các công tác mục vụ, các nhiệm vụ được giao trong chức vụ, và những thách thức khác nhau trong chức vụ. Khuôn mẫu nền tảng chức vụ cũng đặt trọng tâm trên sự trung tín. Jimmy cần hiểu rằng Đức Chúa Trời trước hết làm việc với tâm tánh người ấy thông qua những khuôn mẫu thử nghiệm được mô tả ở chương 3. Sự ngay thẳng và trung tín là phần mở đầu dẫn đến thành công và ân ban.
Dòng thời gian ở chương 2 cho thấy một cái nhìn tầm xa về điều đang xảy ra với Jimmy ở tại thời điểm này. Kiểu bỏ nửa chừng (một khả năng đối với anh) cũng thường xảy ra giữa vòng những học viên tập sự mục vụ trước khi bước vào hầu việc Chúa.4
Người cố vấn là điều giúp ích khi đưa dắt một người lãnh đạo trẻ tuổi đến chỗ trưởng thành. Việc tư vấn là một quá trình đặc biệt được mô tả ở chương 6. Tôi sẽ bảo Jimmy hãy tin cậy Chúa ban cho anh một người tư vấn. Nếu anh bền bỉ trong hai hoặc ba năm tới, học tập từ người cố vấn, và ngày càng nhận biết quá trình tôi luyện của Chúa hướng đến bốn công tác mục vụ, thì anh sẽ vượt qua giai đoạn bỏ cuộc và sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng kết quả.
Mary Thames - Người Lãnh Đạo Tổ Chức
Mary Thames gia nhập Chương Trình Truyền Giáo Thiếu Nhi khi chương trình này được 20 năm thì cô khoảng 34, 35 tuổi. Cô được giao một thành phố để bắt đầu công tác thiếu nhi. Thoạt đầu, cô làm hai công việc, một việc làm bán thời gian để cấp dưỡng chính mình. Khi công tác mục vụ phát triển mạnh mẽ, cô đã có thể từ bỏ công việc bán thời gian và tập trung hoàn toàn vào công tác mục vụ.
Ngay từ đầu, cô đã tỏ ra có các ân tứ về truyền giảng và dạy dỗ. Cô bắt đầu từ phạm vi nhỏ, đi sâu, và rồi bành trướng ra. Cô đã triển khai sang một khu vực lân cận, huấn luyện các nhân sự để đảm nhận công việc, và mang theo một hoặc hai người trợ giúp có khả năng nhất để bắt đầu Công Tác Truyền Giáo Cho Trẻ Em trong một khu vực lân cận khác. Khuôn mẫu này đã được lập lại nhiều lần trong thành phố đầu tiên đó. Và rồi Mary được Chúa dẫn dắt để đi đến một thành phố khác. Điều này được những người lãnh đạo tổ chức ủng hộ. Khuôn mẫu này đã được lặp lại. Mary hiện nay đang chia thì giờ của mình cho hai thành phố.
Thì giờ của cô ngày càng phải dành ra để huấn luyện các nhân sự tín hữu và giải quyết các vấn đề, không phải trực tiếp trong công tác truyền giáo. Để làm câu chuyện dài trở nên ngắn, Mary bắt đầu công tác trong sáu thành phố khác nhau trong thời gian mười hai năm. Cô triển khai một chiến lược cơ bản để xâm nhập vào một vùng lân cận và một thành phố, phác thảo các tài liệu huấn luyện các nhân sự tín hữu, và chứng tỏ những phẩm chất nổi bật của tư cách lãnh đạo. Trong mỗi công tác được giao này, tổ chức đều tán thành. Tuy nhiên chúng chủ yếu đều có hình thức công tác như nhau.
Công tác hầu việc Chúa đòi hỏi nơi Mary nhiều sức lực. Trên bốn mươi lăm tuổi, cô tự hỏi không biết mình có đủ năng lực để lập lại khuôn mẫu thành công ấy lần nữa không. Liệu có vai trò nào đó trong tổ chức có thể sử dụng kinh nghiệm của cô và những ơn tứ của cô ở mức độ trách nhiệm cao hơn không? Cô cảm thấy mình có thể được tổ chức dùng để làm điều mình đã từng làm rất tốt. Cô có một số điều muốn nói với tổ chức, nhưng giới lãnh đạo hàng đầu không muốn lắng nghe. Điều này một phần là do cái nhìn của họ người lãnh đạo phải như thế nào và ai có thể là một người lãnh đạo. Một phần cũng do cách nhìn thiển cận của họ trong việc phát triển vai trò lãnh đạo cấp trung niên.5
Có lẽ cấp trên của Mary cần cuốn sách này hơn cả cô. Họ cần học hai bài học quan trọng về phát triển tư cách lãnh đạo:
Những người lãnh đạo hữu hiệu nhận biết việc chọn lọc và phát triển tư cách lãnh đạo là một chức năng ưu tiên .
Những người lãnh đạo hiệu quả ngày càng nhận biết chức vụ của họ ám chỉ tầm nhìn cả đời .
Mary đã hiểu được hai nguyên tắc này. Cô đã sử dụng nguyên tắc thứ nhất lập đi lập lại trong công tác chức vụ của mình. Nay cô đang đứng ở ngã tư vàbắt đầu nhận biết nhu cầu đối với nguyên tắc thứ nhì trong chính đời sống mình. Nhưng những người lãnh đạo trong tổ chức chưa nhận ra hai bài học này. Tổ chức Truyền Giáo Cho Trẻ Em có bổn phận đối với Mary cũng như cô có bổn phận đối với tổ chức. Các tổ chức cần ghi nhớ hai điều quan trọng này - nhu cầu cá nhân và nhu cầu chức vụ. Một sự hiểu biết về dòng thời gian của Mary và những khái niệm liên quan đến khuôn mẫu, quá trình tôi luyện, và các nguyên tắc như đã được bàn đến trong chương 2 cho thấy bề rộng của sự hiểu biết cần thiết đối với việc thực hiện các quyết định có trách nhiệm. Sự phát triển và trưởng thành của Mary trong các khả năng, cũng như tuổi tác của cô hẳn phải nhắc nhở những người lãnh đạo hàng đầu của tổ chức phác thảo một vai trò và cung ứng những cơ hội đem lại sự đồng quy cho Mary.6 Một vai trò như vậy nếu không được triển khai có khả năng cô sẽ rời bỏ tổ chức.
Những người lãnh đạo đưa ra các quyết định cho người khác cần hiểu nhiều yếu tố khác nhau cho phép sự đồng quy: sự phù hợp của vai trò, các khả năng, kinh nghiệm, sự trưởng thành thuộc linh, số phận, vị trí địa lý, v.v... Họ nên xem xét các nhu cầu của cá nhân cũng như các nhu cầu của tổ chức. Quyển sách này đưa ra những tầm nhìn nhằm giúp những người lãnh đạo quyết định một cách có trách nhiệm liên quan đến những người như Mary, là người đã tiến triển từ khi gia nhập tổ chức.
Mục sư Jeffrey McDonald - Gương Mẫu Trưởng Thành
Mục sư Jeff đã có một chức vụ lâu dài và kết quả. Hàng trăm người đã bước vào mục vụ do kết quả sự đào luyện của ông. Ông đã hầu việc Chúa trong nhiều mục vụ thành công của người chăn bầy và đã dạy dỗ ở tại trường thần học. Nơi nào ông đi đến, ông cũng làm gia tăng sự nhận biết về các hội truyền giáo. Ngày nay ông giữ một vị trí danh dự ở tại một chủng viện, là nơi ông vẫn đang ảnh hưởng đến con người về đời sống tin kính.
Phải thừa nhận rằng Mục sư Jeff không cần nhiều sự giúp đỡ. Thật vậy ông vẫn có thể đóng góp rất nhiều cho quyển sách này. Nhưng ông có một di sản phải được truyền lại. Quyển sách này đưa ra những lời định nghĩa và những tên gọi nhằm giúp ông nhận biết sự hành động của Chúa trong đời sống ông và nói rõ điều đó cho những người khác. Mục sư Jeff có thể minh họa những ý tưởng trong quyển sách này bằng kinh nghiệm trực tiếp có thể cảm thúc và thách thức nhiều người. Chương 8 có thể mời gọi Mục sư Jeff nhận biết và viết lại triết lý chức vụ của ông đã phát triển dần lên qua năm tháng. Lời tuyên bố về một triết lý mục vụ như vậy được hậu thuẫn bởi thẩm quyền thuộc linh đồng đi với một đời sống chức vụ kết quả có thể tác động đến những người lãnh đạo trẻ tuổi là những người chưa hiểu rõ chức vụ là toàn bộ những gì. Có rất ít những người lãnh đạo kinh nghiệm biết làm thế nào hoặc sử dụng thì giờ để nói rõ một triết lý mục vụ. Những người lãnh đạo trẻ tuổi hơn cần những gương mẫu như vậy.
Ai Là Người Cần Quyển Sách Này?
Đức Chúa Trời có cách phát triển người lãnh đạo. Nếu bạn nhận biết các đường lối ấy, bạn đang đi đúng đường để đáp ứng các phương cách Ngài phát triển bạn. Nếu bạn biết rằng Chúa sẽ phát triển bạn suốt đời, bạn có khả năng nhiều nhất để đứng vững suốt cuộc đua. Nếu bạn là một người lãnh đạo có tiềm năng hoặc là một người lãnh đạo tập sự, quyển sách này sẽ cho bạn những hiểu biết khiến bạn kiên trì.
Quyển sách này được viết cho những người lãnh đạo hoặc những người lãnh đạo có tiềm năng là người:
đang suy nghĩ điều Chúa muốn làm;
đang bắt đầu tìm kiếm vị trí mục vụ của mình;
cần một sự kêu gọi tươi mới từ Chúa;
cần hiểu cách chọn lựa và phát triển những người lãnh đạo trẻ tuổi hơn;
đang đứng ở ngã tư đường, đối mặt với một quyết định quan trọng;
muốn biết cách Chúa phát triển những người lãnh đạo;
Những người lãnh đạo, hoặc những người mới nổi lên với tư cách lãnh đạo, cần một bản đồ chỉ đường để lưu ý Chúa sẽ đưa họ đi đâu khi Ngài phát triển các ơn tứ của họ. Mỗi cuộc hành trình đều độc đáo, nhưng chiếc bản đồ giúp con người sắp xếp điều đang xảy ra khi Chúa hành động, dự kiến tương lai, hiểu được quá khứ, và đáp ứng trước sự dẫn dắt của Chúa. Luận thuyết về sự phát triển tư cách lãnh đạo thực hiện công việc của chiếc bản đồ hữu ích, một tập hợp những ý tưởng được kết hợp mạch lạc nhằm giúp chúng ta:
sắp xếp điều chúng ta thấy xảy ra trong đời sống của những người lãnh đạo,
dự kiến điều có thể xảy ra trong sự phát triển tương lai,
hiểu được những sự kiện trong quá khứ khi thấy những điều mới mẻ trong họ,
sắp xếp đời sống mình tốt hơn.
Chúng ta cần tầm nhìn bao quát, một bức tranh toàn cảnh, để có thể ngăn mình không vội vàng hình thành những kết luận và đưa ra những quyết định không phù hợp với sự phát triển dài hạn. Khi tôi viết thư cho Dan (chương 1), tôi đoán biết anh đang ở chỗ nào trong dòng thời gian của mình, đi từ đời sống bề trong đến các bước đầu tiên trong chức vụ. Tôi ngờ rằng một vài các sự kiện trong đời sống của anh là những sự kiện thử nghiệm, như thử nghiệm tính ngay thẳng và các công tác mục vụ.
Dùng tên gọi để mô tả những sự kiện đang xảy đến với chúng ta là điều giúp ích . Các nghiên cứu đối chiếu về các loại sự kiện tương tự đã xảy ra cho người khác giúp chúng ta đoán biết phần nào. Nếu Chúa dùng những loại quá trình tôi luyện nhất định trong đời sống người khác để hoàn thành những nhiệm vụ nhất định, thì rất có khả năng Ngài cũng sẽ sử dụng chúng trong đời sống của tôi để hoàn thành cùng các loại nhiệm vụ ấy. Lý luận của tôi có thể được tuyên bố qua những lời thật đơn giản:
Đức Chúa Trời phát triển một người lãnh đạo suốt đời. Sự phát triển này là một chức năng sử dụng các sự kiện và con người để ghi khắc các bài học về tư cách lãnh đạo trên người lãnh đạo (tôi luyện ), thời gian, và sự đáp ứng của người lãnh đạo. Việc tôi luyện là trọng tâm của lý luận này. Tất cả những người lãnh đạo đều có thể chỉ ra những sự kiện bước ngoặc trong đời sống họ, nơi Đức Chúa Trời dạy họ điều gì đó hết sức quan trọng .
Cũng như với bất cứ lý luận nào, có một cảm nhận của việc bị tấn công tới tấp với một tài liệu quá mới như vầy. Thuật ngữ mới luôn luôn khó khăn vào lúc đầu. Tôi sẽ đặt tên cho khoảng 50 đến 100 khái niệm trong quyển sách này. Tôi biết bạn sẽ không thể nhớ tất cả những thuật ngữ này vào lúc đầu. Tôi dựa vào ba yếu tố làm giảm bớt sự căng thẳng có liên quan đến việc học các tên gọi mới:
Tên gọi mô tả các khái niệm rất thực tiễn đối với đời sống. Nhiều người trong các bạn sẽ kinh nghiệm thực tế được mô tả qua tên gọi. Điều đó sẽ giúp ích.
Những tên gọi được sử dụng mô tả thực tế. Ví dụ, thử nghiệm tính ngay thẳng là sự kiểm tra hoặc thử thách tính ngay thẳng của một người. Quá trình cô lập mô tả sự phân cách.
Tôi cung cấp một bảng giải thích từ vựng để tham khảo nhanh các tên gọi và các định nghĩa được sử dụng trong sách. Bạn hãy thường xuyên sử dụng bảng giải thích ấy!
Tôi đã sắp xếp để giới thiệu với bạn một cách có hệ thống những ý tưởng có liên quan đến sự phát triển tư cách lãnh đạo trong sách này. Hai chương đầu cho thấy một bức tranh toàn cảnh, trước hết qua một bức thư tôi đã từng viết cho một người bạn và kế đó bằng việc xem xét quá trình phát triển theo dòng thời gian. Phát triển tư cách lãnh đạo là một quá trình cả đời người. Bạn cần một cái nhìn bao quát để hiểu điều gì đang xảy ra vào bất cứ thời điểm nào được xem xét. Dòng thời gian được giới thiệu trong chương 2 kế đó giải thích từng phần một các chương còn lại. Lý luận về sự phát triển lãnh đạo của tôi cũng bắt nguồn nơi các nguyên tắc của Kinh Thánh.
Chương 3 nói về các bài học đầu tiên Chúa dùng để hình thành những phẩm tánh căn bản của tư cách lãnh đạo. Các quá trình này để phát triển tâm tánh sẵn sàng được nhận biết bởi những người lãnh đạo tín hữu lẫn những người lãnh đạo trọn thời gian. Tất cả đều kinh nghiệm các quá trình đó như là những điều kiện ưu tiên của Chúa dành cho tư cách lãnh đạo.
Kế đó là các chương phức tạp nhất trong sách. Chương 4 và 5 phức tạp bởi vì chúng mô tả nhiều điều Đức Chúa Trời thường làm để phát triển một người lãnh đạo trong chức vụ. Bốn giai đoạn của sự phát triển chức vụ - đầu vào, huấn luyện, tương quan, và sự biện biệt - đòi hỏi rất nhiều ý tưởng về việc phát triển tư cách lãnh đạo. Chương 4 bao hàm đầu vào và giai đoạn huấn luyện. Chương 5 luận đến giai đoạn tương quan và sự biện biệt.
Chương 6 nói về quá trình chỉ dẫn và quá trình pha tạp. Đức Chúa Trời trước hết dạy dỗ một người lãnh đạo các bài học qua sự chỉ dẫn cá nhân. Sau đó Ngài dùng các bài học đó như một nguồn động lực để phát triển người lãnh đạo đến chỗ nhận ra sự chỉ dẫn dành cho các nhóm đang được dẫn dắt. Chương này nhấn mạnh công tác trọng tâm của vai trò lãnh đạo Cơ đốc, ảnh hưởng đến một nhóm người hướng đến các mục đích của Chúa dành cho họ.
Chương 7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trưởng thành nơi người lãnh đạo. Chức vụ trưởng thành ra từ con người trưởng thành. Đức Chúa Trời làm sâu nhiệm, đôi khi gây đau đớn, tâm tánh của một người lãnh đạo để sinh ra những trái chín hơn.
Chương 8 lưu ý nhu cầu dành cho sự kết hợp các bài đã được học vào triết lý mục vụ. Khung sườn ấy trở thành viên đá nền tảng cho một người lãnh đạo. Nó sẽ cung cấp sự hỗ trợ trong các quyết định của vai trò lãnh đạo tương lai.
Chương 9 đưa ra ba lời mời gọi về tư cách lãnh đạo. Tôi mong bạn sẽ hưởng ứng cả ba.
Tôi đã soạn thảo quyển sách này cho cả sự học hỏi chủ động lẫn sự tham khảo. Tôi hy vọng bạn sẽ thường xuyên dùng nó. Nhưng tôi biết không phải lúc nào bạn cũng nhớ nhiều lời định nghĩa mà tôi đã giới thiệu cho bạn. Bảng giải thích từ vựng là một sự trợ giúp để tham khảo nhanh.
Tôi cũng đã chọn lọc. Có nhiều lý luận phát triển tư cách lãnh đạo hơn những gì tôi đã đưa vào trong sách này. Điều này được lưu ý nhiều lần qua những lời ghi chú giải thích, tôi để ở cuối sách thay vì ở mỗi trang. Mặc dầu điều này không thuận tiện cho các độc giả sẽ đọc hết quyển sách, nhưng tránh tình trạng lộn xộn nơi các trang đối với những độc giả trung bình là người thường lướt qua những điều này khi đọc lần đầu. Những lời chú thích này đưa ra các giải thích và mời gọi để khuấy động bạn học hiểu thêm và cung cấp cho bạn các nguồn phương tiện để biết thêm về lý luận phát triển tư cách lãnh đạo.
Tư cách lãnh đạo là sự kiện kéo dài cả đời về các bài học của Chúa. Tư cách lãnh đạo của bạn là độc nhất vô nhị. Chúa sẽ đưa bạn đi qua một số "các giai đoạn lãnh đạo" trên con đường của bạn hướng đến một sự hầu việc Chúa cả đời. Tôi mong rằng quyển sách này sẽ cho bạn những hiểu biết về cuộc hành trình của mình.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 03:23 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách