† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2333|Trả lời: 0

Đào Tạo - Thư Gửi Cho Dan, Một Sinh Viên Thực Tập

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:34:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Thư Gửi Cho Dan, Một Sinh Viên Thực Tập

Dan là một sinh viên thần học, gần ba mươi tuổi. Anh biết Chúa kêu gọi mình truyền giáo cho người Trung Hoa. Trong năm thứ hai ở tại viện thần học, anh không yên với tất cả những gì việc học tập đòi hỏi và muốn rời khỏi đó để đến được nơi hành động. Với điều đó trong đầu, anh đã thôi trường thần học và đến Hồng Kông để theo một khóa thực tập chín tháng.1 Mọi sự rốt lại không như anh mong đợi. Anh được yêu cầu phải thực hiện khảo sát trên sách vở về lịch sử và văn hóa Trung Hoa, nhưng lời mô tả công việc thật mù mờ. Người giám sát anh lại hiếm khi nào có mặt .2
Dan muốn được tham gia vào chức vụ hầu việc Chúa giữa vòng những người Trung Hoa, nhưng anh lại biết rất ít ngôn ngữ Trung Hoa. Anh bắt đầu lớp học tiếng Anh với một số người Hoa. Lục địa Trung Hoa cũng cuốn hút anh. Có thể anh sẽ phải bỏ qua thời kỳ thực tập và theo đuổi những nỗ lực này. Anh cảm thấy bối rối, thậm chí thất vọng. Chính vào thời điểm này, gần được nửa chặng đường thực tập, thì tôi viết bức thư này cho anh .
Dan thân mến,
Thư cầu nguyện của bạn là điều hết sức được hoan nghênh. Marilyn và tôi luôn vui thích được nghe tin tức từ nơi bạn. Tôi thật sung sướng khi nghe biết về hoàn cảnh của bạn. Tôi hiểu được tiềm năng lớn đối với sự tăng trưởng bề trong. Thật tuyệt vời khi nhận biết chúng ta đang trong chương trình đào luyện của Đức Chúa Trời. Ngài luôn chuyển đổi giáo trình cho phù hợp với chúng ta. Hãy nói về sự phát triển dài hạn! Đức Chúa Trời lưu tâm đến điều đó khi Ngài chuẩn bị giáo trình cho mỗi người sao cho phù hợp với công việc Ngài trong đời sống họ. Lúc này bạn đang trải qua một khóa học cần thiết. Có lẽ bạn nghĩ mình đã đăng ký tham gia một khóa học không cần thiết - nhưng không phải vậy.
Một trong những lãnh vực nghiên cứu, khảo sát và dạy dỗ của tôi là về những khuôn mẫu mới xuất hiện về tư cách lãnh đạo, về mặt lý thuyết thì được biết đến như là lý luận phát triển lãnh đạo. Điều này buộc bạn phải xem xét cả một cuộc đời với cái nhìn dài hạn. Khi bạn bước lui và xét kỹ đời sống của một con người về mặt lịch sử, bạn sẽ thấy những điều có thể bạn đã bỏ qua. Hãy để tôi đưa ra bốn điều tôi nhìn thấy xảy đến trong tình huống của bạn. Tôi không nói những điều đó cách vỏ đoán nhưng đưa ra như những sự hiểu biết nhằm giúp bạn nhìn thấy rõ hơn công việc Đức Chúa Trời hiện đang làm trong bạn.
Trước hết phải có nền tảng cần thiết để bạn hiểu được cách nói của tôi. Lý luận phát triển tư cách lãnh đạo bắt đầu bằng khái niệm hình thành một dòng thời gian. Nghiên cứu về dòng thời gian dành của mỗi người là điều độc đáo. Tuy nhiên khi hiểu đầy đủ các dòng thời gian, bạn để ý một số những khuôn mẫu chung bao quát. Dưới đây là một khuôn mẫu được lý tưởng hóa tổng hợp từ việc nghiên cứu nhiều khuôn mẫu riêng. Mặc dầu điều này không chính xác cụ thể đối với bất cứ ai, nhưng nó cho thấy một khung sườn chức năng. Hãy để ý có năm giai đoạn phát triển.
Giai đoạn I. Nền Tảng Tối Thượng
Giai đoạn II. Sự Tăng Trưởng Của Đời Sống Bề Trong
Giai đoạn III. Sự Trưởng Thành Trong Chức Vụ
Giai đoạn IV. Sự Trưởng Thành Của Đời Sống
Giai đoạn V. Sự Đồng Quy
Thỉnh thoảng, dầu là hiếm khi, có giai đoạn thứ sáu được gọi là "Ánh Sáng Ráng Chiều" hoặc gọi là "Sự Vui Thỏa." Trong đời thực, các Giai đoạn phát triển III, IV, và V thường trùng lắp nhau, dù tôi trình bày chúng ở đây theo một chuỗi khuôn mẫu thứ tự.
Ở Giai đoạn I, Đức Chúa Trời hành động theo ý Ngài để đưa những vấn đề về nền tảng vào đời sống của người lãnh đạo tương lai. Những cá tánh riêng, những kinh nghiệm tốt lẫn xấu, và bối cảnh thời gian sẽ được Chúa sử dụng. Các khối xây dựng có ở đó, dầu cấu trúc sẽ được xây dựng có thể chưa được thấy rõ. Các đặc điểm tâm tánh được gắn kết. Cùng những đặc điểm này trong hình thức trưởng thành sẽ được Chúa sửa đổi và sử dụng. Nhiều lúc các đặc điểm nhân cách về sau sẽ được thấy để liên kết với sự pha trộn ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho.3 Một sự hồi tưởng lại trong giai đoạn đồng quy dễ thấy rõ thể nào những vấn đề nền tảng hỗ tương với vai trò lãnh đạo trưởng thành. Thông thường điều kiện bắt buộc giữa giai đoạn I và giai đoạn II là kinh nghiệm biến đổi (hoặc một cam kết đầu phục hoàn toàn) qua đó người lãnh đạo tương lai cảm động để dành cả đời có giá trị đối với Đức Chúa Trời.
Trong Giai đoạn II một người lãnh đạo nổi lên thường nhận được một loại huấn luyện nào đó. Thông thường thì loại này không chính thức4 khi liên kết với chức vụ. Người lãnh đạo tương lai học hỏi bằng cách sinh hoạt trong bối cảnh của một hội thánh địa phương hoặc một tổ chức Cơ đốc. Những gương mẫu căn bản người ấy học được là những mô hình học đòi5 và sự tập sự không chính thức,6 cũng như việc cố vấn.7 Đôi khi đó là sự huấn luyện chính thức (đặc biệt nếu người ấy có ý định đi vào vị trí lãnh đạo trọn thời gian) trong một trường Kinh Thánh hoặc thần học viện.8 Đôi khi trong chương trình giáo dục này, người ấy có được kinh nghiệm mục vụ. Nhìn bề ngoài có vẻ như việc huấn luyện chức vụ là trọng tâm của giai đoạn phát triển này. Nhưng phân tích kỹ hơn cho thấy trọng tâm chính của sự phát triển của Chúa là hướng vào bên trong. Chương trình huấn luyện thật sự nằm ở tấm lòng người đó, là nơi Chúa đang làm một thử nghiệm nào đó về sự tăng trưởng. Sự thử nghiệm này là điều tôi cho rằng đang diễn ra với bạn ở tại Hồng Kông.
Trong giai đoạn III, người lãnh đạo mới nổi lên bước vào chức vụ như mục tiêu đỉnh điểm của đời sống. Người ấy sẽ được huấn luyện kỹ hơn, một cách không chính thức thông qua các chương trình tăng trưởng tự học9 hoặc không chính quy thông qua các khóa hội thảo hướng về chức năng v.v...10 Các sinh hoạt chính của Giai Đoạn III là chức vụ. Sự đào luyện tiếp tục diễn ra một cách tình cờ nhiều hơn và thường là không có chủ ý. Chức vụ dường như mới chính là hoàn toàn quan trọng! Hầu hết mọi người lo lắng để vượt qua Giai Đoạn II và bắt đầu với điều đích thực - Giai Đoạn III, chức vụ. Đây dường như là trường hợp của bạn. Bạn đang lo lắng bước vào chức vụ với người Trung Hoa.
Điều đáng ngạc nhiên, là trong các Giai Đoạn I, II và III Đức Chúa Trời chủ yếu làm việc trong người lãnh đạo (không phải qua người ấy). Mặc dầu có thể có sự kết quả trong chức vụ, công việc chính là điều Đức Chúa Trời đang làm cho người lãnh đạo và trong người lãnh đạo, chứ không phải qua người ấy. Hầu hết những người lãnh đạo mới nổi lên không nhận biết điều đó. Họ đánh giá tính hiệu quả, các hoạt động, sự kết quả v.v... Nhưng Đức Chúa Trời một cách yên lặng thường làm việc qua những cách lạ lùng, tìm cách để đưa người lãnh đạo đến chỗ thấy rằng người ta hầu việc Chúa từ những gì có trong người ấy. Đức Chúa Trời quan tâm đến con người của chúng ta. Chúng ta muốn học tập cả ngàn điều bởi vì có quá nhiều điều để học tập và làm. Nhưng Ngài sẽ dạy chúng ta một điều, có thể qua hàng ngàn cách:
"Ta đang hình thành Đấng Christ trong con." Đây chính là điều sẽ ban sức mạnh cho chức vụ của bạn. Giai đoạn IV sẽ có sự nhấn mạnh này: "Bạn gây dựng từ chính con người của mình."
Trong giai đoạn IV người lãnh đạo nhận ra và sử dụng các ân tứ pha trộn của người ấy cùng với quyền phép. Có sự kết quả về mặt trưởng thành. Đức Chúa Trời làm việc thông qua người lãnh đạo bằng cách sử dụng khuôn mẫu học đòi (HeDt 13:7-8). Có nghĩa là, Đức Chúa Trời sử dụng đời sống cũng như các ân tứ của người ấy để ảnh hưởng đến người khác. Đây là một giai đoạn trong đó các khả năng nổi lên cùng với các ưu tiên. Người ta nhận biết sự chỉ dẫn của Chúa dành cho chức vụ qua việc xác lập các ưu tiên của chức vụ bởi các ơn phân biệt.
Trong Giai Đoạn V sự đồng quy xảy ra. Tức là, người lãnh đạo được Chúa đưa vào một vai trò phù hợp với sự pha trộn các ân tứ, kinh nghiệm, tánh khí, v.v... Vị trí địa lý là một phần quan trọng của sự đồng quy. Vai trò này không những giải phóng người lãnh đạo khỏi chức vụ không thuộc ân tứ mình, mà còn tài bồi và sử dụng điều tốt nhất người lãnh đạo ấy có để cống hiến. Không có nhiều người lãnh đạo kinh nghiệm sự đồng quy. Họ bị đề bạt vào các vai trò ngăn trở sự pha trộn ân tứ của mình. Hơn nữa rất ít người lãnh đạo hầu việc Chúa từ con người của mình. Thẩm quyền của họ thường xuất phát từ một vai trò. Trong sự đồng quy, con người và thẩm quyền thuộc linh hình thành sức mạnh đích thực đặt nền tảng cho chức vụ trưởng thành.
Trên con đường lâu dài và khó khăn này, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn cho sự đồng quy. Ngài đang uốn nắn bạn theo hình ảnh của Đấng Christ (RoRm 8:28-29), và Ngài đang ban cho bạn sự huấn luyện và kinh nghiệm để các ân tứ của bạn được khám phá. Mục tiêu của Ngài là một người lãnh đạo đầy dẫy Thánh Linh, thông qua người ấy Đấng Christ hằng sống sẽ gây dựng, sử dụng các ân tứ thuộc linh của người lãnh đạo. Bông trái Thánh Linh là dấu hiệu của người Cơ đốc trưởng thành.11 Các ân tứ Thánh Linh là dấu hiệu của một người lãnh đạo được Chúa sử dụng. Chúa muốn sự quân bình ấy. Phương pháp của Ngài là hành động trong bạn, và sau đó qua bạn.
Trong toàn bộ các giai đoạn phát triển Đức Chúa Trời xử lý một con người bằng cách đem đến những hoạt động, những con người, những nan đề - bất kỳ - trong đời sống người ấy. Chúng ta gọi đây là các quá trình tôi luyện . Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời dành cho các quá trình tôi luyện này tôi đã giải thích bên trên. Khi nghiên cứu đời sống con người, chúng ta có thể nhận biết và gọi tên một số các quá trình tôi luyện. Một trong số đó là sự thử nghiệm tính ngay thẳng.12 Thông thường điều này xảy ra trong giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong và phần đầu của giai đoạn chức vụ. Tôi cảm biết rằng thời gian thực tập của bạn ở tại Hồng Kông là quá trình thử nghiệm tính ngay thẳng. Sự thử nghiệm tính ngay thẳng thành công dẫn đến một người lãnh đạo mạnh mẽ hơn có năng lực để hầu việc Chúa trong một phạm vi ảnh hưởng lớn rộng hơn.
Thử nghiệm ngay thẳng kiểm tra tâm tánh bề trong đối với sự nhất quán. Bạn có theo trọn cam kết không? Có thể Chúa muốn sử dụng thì giờ của bạn ở tại Hồng Kông để cho bạn thấy bạn có đang kiên trì trong mong muốn giúp đỡ cho những người Trung Hoa không. Quyết định vào lúc sôi động (hoặc yên lặng như có thể trường hợp này) là một chuyện. Nhưng phục vụ cả đời lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Có thể điều Chúa muốn phán với bạn qua kinh nghiệm này là sứ điệp của Gie Gr 12:5 "Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giôđanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Sự cô lập là một quá trình tôi luyện khác. Nhiều lần trong đời sống, người lãnh đạo có thể được biệt riêng ra. Thông thường quá trình tôi luyện này được thấy trong giai đoạn chức vụ và giai đoạn đời sống trưởng thành. Những thời điểm này có thể xảy ra do khủng hoảng, đau yếu, sự bắt bớ hoặc kỷ luật, sự lựa chọn của bản thân, hoặc do hoàn cảnh Chúa đem đến.
Tại sao vậy? (Tôi biết bạn đang hỏi như vậy!) Quá trình cô lập được Chúa dùng để dạy những bài học quan trọng bề trong của tư cách lãnh đạo mà không thể học trong các áp lực và các hoạt động của chức vụ bình thường. Đức Chúa Trời phải có được sự chú ý của bạn trước hết. Sau đó Ngài mới dạy dỗ bạn.
Tôi nhìn thấy Chúa đang xử lý bạn qua hình thức cô lập. Thập tự của bạn là giữa quyết định của bản thân và các tình huống Chúa đem đến. Trong những hình thức cô lập này, Chúa muốn dạy bạn một hoặc những bài học sau đây:
một cái nhìn mới về chức vụ
nhen lại ý thức về danh phận
linh động trong sự cởi mở trước những ý tưởng mới và sự thay đổi
mở rộng bằng cách cởi mở đối với những người khác
những xác quyết bên trong đến từ lời Chúa
sự chỉ dẫn
Phần của bạn là phải đáp ứng với quá trình cô lập này và nhận biết bài học mà Chúa dành cho bạn trong quá trình đó.
Một công tác mục vụ, thường xảy ra trong Giai Đoạn II, là nhiệm vụ Chúa giao qua đó người lãnh đạo được thử nghiệm về một số các bài học căn bản. Tùy theo sự hoàn thành thành công của công tác mục vụ, người lãnh đạo thường được ban cho một công tác lớn hơn. Bạn có thể thấy quá trình tôi luyện này trong đời sống của người lãnh đạo trong Kinh Thánh là Tít. Tôi cũng đã thấy điều này trong đời sống của Watchman Nee , một người lãnh đạo Trung Hoa. Tôi chỉ ra khuôn mẫu này và những gương mẫu khác trong cẩm nang tự học của mình nói về các khuôn mẫu lãnh đạo mới xuất hiện.
Các công tác mục vụ có thể chính thức hoặc không chính thức. Những công tác ấy có thể trông như là nhiệm vụ ai đó giao cho bạn hoặc do chính quyết định của bản thân bạn. Nhưng sớm hay muộn, nếu một người cởi mở và nhạy bén trước sự tôi luyện của Chúa, sẽ nhận biết rằng Chúa thật sự đã giao cho mình công tác ấy. Vì vậy, trách nhiệm tối hậu là đối với Ngài. Các công tác chức vụ giúp bạn có được kinh nghiệm, thêm sự hiểu biết, hoặc làm những công việc khiến lộ ra tâm tánh và tài năng. Nguyên tắc "ít - nhiều" được nói trong LuLc 16:10 thường vận hành luôn. Bạn có trung tín trong những việc nhỏ không? Có thể bạn không nhìn thấy tầm quan trọng của những công tác nhỏ hiện nay, nhưng bạn có trung tín trong những gì được giao cho không? Nếu có, bạn sẽ được ban cho những việc lớn hơn. Nếu bạn không trung tín, Chúa sẽ phải dạy lại bài học ấy cho bạn.
Lớp học Anh văn của bạn trong gia đình người Hoa có thể lắm là một công tác mục vụ đến từ Chúa. Ngài sẽ dạy bạn những bài học về chính bạn và tình yêu (hoặc thiếu tình yêu) của bạn dành cho người Trung Hoa. Đó sẽ là việc học tập bằng kinh nghiệm trong phạm vi ảnh hưởng.13 Bạn có học tập để ảnh hưởng cho một nhóm nhỏ bởi con người của bạn (gương mẫu của bạn về đời sống với Đấng Christ) và điều bạn dạy không? Chương trình khảo sát đòi hỏi bạn học văn hóa và lịch sử Trung Hoa cũng có thể là một công tác mục vụ. Hãy trung tín hoàn thành công tác đó. Có thể Chúa muốn cho bạn thông tin Ngài định dùng với bạn sau này.
Các công tác mục vụ không phải luôn rõ ràng và dễ thấy. Nhưng chúng là những hòn đá đặt chân cho chức vụ khác. Việc của bạn là phải làm như làm cho Chúa. Khi bạn đang ở trong một hội thánh hoặc một tổ chức Cơ đốc và có ảnh hưởng trong chỗ đó, bạn sẽ luôn thấy điều này với những người lãnh đạo trẻ tuổi hơn mới xuất hiện. Trên thực tế, có thể bạn sẽ sử dụng cách có chủ ý điều đó để thử nghiệm và huấn luyện những người lãnh đạo tương lai.
Có thể vấn đề then chốt của toàn bộ điều này là sự thuận phục. Bạn có sẵn sàng vâng phục các mục đích Đức Chúa Trời dành cho bạn ngay lúc này không? Ai cũng có thể phục điều mình muốn. Sự thuận phục chỉ được thử nghiệm khi điều mình không muốn xảy ra. Học tập thuận phục có thể là lý do quan trọng nhất Chúa đưa bạn đến Hồng Kông. Biết ý muốn của Chúa là một điều, nhưng biết đúng thời điểm (cả điều gì và khi nào) lại là một chuyện khác. Từ những gì tôi thấy, bạn chưa sẵn sàng cho một chức vụ trọn vẹn. Đức Chúa Trời không vội vã như bạn và tôi. Ngài quan tâm đến việc uốn nắn bạn và tôi trước hết. Sự thuận phục là một bài học quan trọng của tư cách lãnh đạo.
Một số gợi ý:
Làm việc với sự thuận phục . Tôi vừa trở về từ một khóa hội thảo ở New Zealand. Đang khi nói chuyện về các dự án phát triển của mình, một trong những người tham dự đã cho tôi những lời của Aldrew Murray, một Cơ đốc nhân vĩ đại ở Nam Phi.
1. Ngài đã đưa tôi đến đây. Bởi ý muốn Ngài tôi ở đúng chỗ này. Trong sự thật đó tôi sẽ yên nghỉ.
2. Ngài sẽ giữ gìn tôi ở đây trong tình yêu của Ngài và ban cho tôi ân điển để cư xử với tư cách con cái Ngài.
3. Và rồi Ngài sẽ khiến hoạn nạn trở thành một phước hạnh, dạy tôi những bài học Ngài muốn tôi học.
4. Vào đúng thời điểm của Ngài, Ngài lại sẽ đem tôi ra - bằng cách nào và lúc nào Ngài biết. Vậy hãy để tôi nói: Tôi (a) ở đây bởi sự chỉ định của Chúa. (b) trong sự chăn giữ của Ngài. (c) dưới sự huấn luyện của Ngài. (d) cho thời điểm của Ngài.14
Có lúc tôi đã không hiểu chính xác lý do Ngài đưa những điều đó đến. Nhưng sau khi đọc bức thư của bạn, tôi hiểu rõ rằng những điều đó không có ý nghĩa nhiều đối với tôi như đối với bạn. Khi tôi suy nghĩ đến điều này buổi sáng hôm nay, tôi được thúc giục (tôi tin là bởi Đức Thánh Linh) để gửi những điều này.
Hãy đọc chương nói về "Thời Gian" trong Các Nguyên Tác Tăng Trưởng Thuộc Linh của Miles Stanford.15 Chương này có đôi điều dành cho bạn hiện lúc này nơi bạn đang ở. Bạn đang vội vã để bắt đầu chức vụ. Đặc biệt ghi nhận lời trích dẫn liên quan đến sự khác biệt giữa cây sồi và dây bí.16
Hãy chờ đợi Chúa . Ngài sẽ dẫn bạn vào con đường bằng thẳng đúng thời điểm của Ngài.
Hãy trò chuyện với bạn của tôi là Steve Torgerson. Anh ấy là một "nhà truyền giáo Tin Lành tự do" ở tại Hồng Kông. Anh ấy đang trải qua giai đoạn cô lập vì việc học tiếng Hoa. Anh ấy đã được Chúa huấn luyện cách tuyệt vời. Thời gian tập sự đa dạng của anh ấy là một hình thức đào luyện không chính thức Chúa dùng để trang bị anh ấy cho chức vụ. Tuy vậy anh ấy chưa thể làm chức vụ vì rào cản ngôn ngữ. Anh ấy biết điều bạn đang trải qua. Hãy dành thời gian với anh ấy. Nuôi dưỡng tình bạn và tìm lời khuyên của anh ấy. Anh ấy sẽ là một nguồn động lực bổ ích cho bạn.
Hãy đọc câu chuyện của J. O. Fraser, một người hầu việc chúa ở Trung Hoa (Behind The Rangers của bà Howard Taylor). Ông ta đã được chuẩn bị bởi sự cô lập. Tôi nghĩ bạn đã sẵn sàng cho quá trình đó bây giờ. Chúa sẽ gặp gỡ bạn trong khi đọc chuyện này.
Vâng, tôi chỉ định viết một bức thư ngắn nhưng nó đã biến thành gần như là một thư tín. Nếu bạn có ở đây, tôi sẽ không ngần ngại trò chuyện và chia sẻ những điều này - tại sao lại không bằng thư? Sứ đồ Phao lô đã làm điều đó.
Một người cộng tác với bạn,
Bobby Clinton
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 17-1-2021 10:18 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách