† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2350|Trả lời: 0

Đào Tạo - Nền Tảng Của Các Bài Học

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:36:13 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Nền Tảng Của Các Bài Học

Bức Tranh Toàn Cảnh
Thách thức/ Nan đề : Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
(HeDt 13:8).
Ngày nay có nhiều hội thánh, nhiều tổ chức Cơ đốc, và nhiều tổ chức truyền giáo hơn bao giờ hết, tất cả đều nêu ra một nhu cầu cấp bách về vai trò lãnh đạo. Chúng ta cần những người nam người nữ có đời sống học theo những nhân vật trong Kinh Thánh đã xứng đáng với danh hiệu "người lãnh đạo." Hội thánh trên toàn cầu đang cần một nhóm môn đệ có cam kết, như những người lãnh đạo trong quá khứ, là những người có thể dẫn đường bằng cách chứng tỏ qua chính đời sống mình một đức tin xứng đáng để chúng ta học đòi.
Để bắt chước đức tin của những người lãnh đạo đi trước, chúng ta hãy học tập đời sống của họ. Chúng ta cần phải gẫm lại và ghi nhớ. Những bài học mà những người lãnh đạo thuộc linh trong Kinh Thánh, là những người sống cách đây hàng ngàn năm đã học tập có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay được không? Câu trả lời cho thắc mắc này là một chữ có chắc nịch. Vì sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Không phải tình cờ mà lời ấy nối theo sau sự khuyên giục "hãy nhớ" và "học đòi." Những bài học Ngài đã dạy dỗ trong quá khứ cũng áp dụng được cho tôi ngày nay. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã ban phước cho những người lãnh đạo sống đời sống đức tin cũng chính là Đấng sẽ ban năng lực cho tôi để sống đời sống đức tin ngày nay. Ngài vừa là nguồn phương tiện vừa là lý do việc học tập của chúng ta về tư cách lãnh đạo.
Tư cách lãnh đạo là những bài học cả đời chứ không phải là một tập hợp các khóa hàm thụ tự học có thể hiệu quả sau vài tháng hoặc vài năm. Trong nỗ lực của chúng ta để "nhớ lại cách những người ấy đã sống và đã chết," chúng ta sẽ học tập phân tích những bài học này. Qua đó, chúng ta sẽ thu thập dữ liệu và xử lý bằng cách sử dụng một công cụ, là dòng thời gian. Khi suy gẫm dữ kiện này, chúng ta sẽ thấy nhiều khuôn mẫu khác nhau nổi lên cho thấy Chúa phát triển và làm mạnh mẽ những người lãnh đạo trong quá khứ cho các vai trò lãnh đạo đặc biệt của họ bằng nhiều cách. Chúng ta có thể được ích từ cách Chúa phát triển họ và điều Chúa dạy dỗ họ. Khi áp dụng những bài học này cho đời sống mình, chúng ta sẽ học đòi đức tin của họ.
Chúng ta hãy xem xét một số trường hợp mẫu được thu nhỏ về những người lãnh đạo đáng để chúng ta học đòi. Tất cả họ đều bắt chước những người lãnh đạo được Chúa hướng dẫn đi trước họ. Hãy xem xét những điểm khác biệt và giống nhau trong đời sống của họ và nhất định phải lưu ý dòng thời gian của mỗi người được trình bày. Tôi sẽ còn liên hệ lại về họ trong lời giải thích các khuôn mẫu, các quá trình tôi luyện, và các nguyên tắc của tư cách lãnh đạo.
Aiden Wilson Tozer kết hợp sự rờ đụng huyền nhiệm với lòng sốt sắng của nhà tiên tri.1 Ông xuất thân từ những bắt đầu khiêm hạ của vùng nông thôn. Ông chủ yếu được tự đào luyện chứ không hề nhận được một sự huấn luyện chính thức nào. Chức vụ ban đầu của ông bao gồm một loạt những sự bắt đầu mới mẻ khi ông chuyển đổi từ một giáo phận này sang một giáo phận khác. Tozer là một con người có đời sống cô độc, vì tin vào sự phát triển của đời sống bề trong, ông sử dụng những dịp sống cô độc để học tập. Những gì học được trong các thời điểm yên tĩnh này ông trình bày trong các tác phẩm của mình, cho thấy ảnh hưởng gián tiếp của lời được viết ra. Dòng thời gian của Tozer sẽ được trình bày qua các trang sau đây.
I. Các nền tảng của kỷ luật bề trong 1897
II. Sự huấn luyện trong công việc - những sự bắt đầu mới 1919
III. Vai trò lãnh đạo thành phố - bành trướng phạm vi ảnh hưởng cấp quốc gia 1928
IV. Sự suy gẫm bao quát 1959 1963
Biểu đồ 2 - 1 Dòng thời gian của A. W. Tozer
Những người biết rõ Dawson Trotman gọi ông là Daws2. Ông là một con người năng động làm mọi sự hết sức của mình. Ông đã kêu gọi hội thánh trở về với Cơ đốc giáo đích thực bằng cách tập trung vào tư cách môn đệ hóa có cam kết.3 Phương pháp học tập thực dụng và cuộc vận động của ông nhằm chứng kiến những người khác tái hiện điều ông đã học tập, là đặc trưng đời sống ông. Sự lan rộng khắp thế giới của tổ chức The Navigators có thể trực tiếp bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện của ông. Đời sống ông là câu chuyện về những gì Chúa làm thành với một cuộc đời sẵn sàng tin cậy và thực hành. Dưới đây là dòng thời gian của ông:
I. Những nền tảng không ngừng khuấy động 1906
II. Phát triển mô hình 1933
III. Mở rộng khải tượng - qua đời 1948 1956
Biểu đồ 2 - 2 Dòng thời gian của Dawson Trotman
Watchman Nee ra đời do sự đáp lời cầu nguyện của Chúa.4 Tên của ông, Watchman, được Chúa ban cho và được tiên tri. Ông đã sống trong thời kỳ quá độ ở tại Trung Hoa, khi các luồng gió của sự thay đổi vương triều đang thổi đến. Giữa sự rối động đó, ông đã tin nhận Đấng Christ. Ông thành lập các hội thánh bản xứ chịu bắt bớ dữ tợn. Công việc của ông đã được xây dựng trên các nguyên tắc và những lời xác quyết Chúa ban. Sự nhấn mạnh của ông về đời sống hiệp nhất5 và những hiểu biết của ông về thẩm quyền thuộc linh,6 cơ sở sức mạnh chính yếu của một người lãnh đạo thuộc linh,7 có thể đưa ra sự chỉ dẫn quan trọng cho những người lãnh đạo ngày nay. Tính nhất quán là đặc trưng đời sống và chức vụ của Watchman Nee.
I. Những nền tảng tối thượng 1903
II. Những bài học nền tảng 1921
III. Chức vụ trực tiếp đến chức vụ gián tiếp 1927
IV. Những năm tháng trưởng thành 1941 1972
Biểu đồ 2 - 3 Dòng thời gian của Watchman Nee
Cái Nhìn Tổng Quát - Các Khuôn Mẫu, Các Quá Trình Và Các Nguyên Tắc
Các thuật ngữ khuôn mẫu, quá trình, và nguyên tắc là nền tảng để hiểu cách phân tích đời sống một nhân vật. Các khuôn mẫu bàn đến khung sườn tổng quát, hoặc bức tranh lớn, của một cuộc đời. Các quá trình tôi luyện luận về những phương cách và phương tiện Đức Chúa Trời sử dụng để đưa người lãnh đạo đi theo khuôn mẫu bao quát. Các nguyên tắc liên quan đến quá trình nhận biết những lẽ thật nền tảng nằm trong các quá trình tôi luyện và khuôn mẫu đem lại sự ứng dụng rộng lớn hơn cho người lãnh đạo.
Khi nghiên cứu các khuôn mẫu, dòng thời gian thật hữu ích để tiến hành những quan sát dài hạn. Khi học về các quá trình, chúng ta phân tích các quá trình tôi luyện - những sự kiện Chúa cho phép xảy đến, những con người, hoàn cảnh, sự can thiệp đặc biệt, và những bài học dành cho đời sống bề trong... có thể là phương cách của Chúa để cho thấy tiềm năng lãnh đạo. Các quá trình tôi luyện cũng phát triển tiềm năng, khẳng định vai trò lãnh đạo, và đưa người lãnh đạo mới xuất hiện tiến đến cấp chức vụ Chúa giao.
Nguyên tắc khác với các khuôn mẫu lẫn các quá trình tôi luyện mà trong đó chúng nhận chân những lẽ thật nền tảng. Cách đây khá lâu trong khóa huấn luyện của tổ chức The Navigators, tôi được dạy về tầm quan trọng của việc nhận biết các nguyên tắc và áp dụng chúng vào đời sống mình. Điều này đã được củng cố qua năm tháng khi tôi gặp gỡ những người khác cũng có cùng xu hướng ấy. Một trong những người có ảnh hưởng đó là Warren Wiersbe. Ông đã từng viết một bài báo xuất sắc nhấn mạnh đến toàn bộ ý tưởng của các nguyên tắc. Trong đó ông nói:
Điều duy nhất tôi còn nhớ trong một khóa học ở tại viện thần học là một bài thơ vụng mà vị giáo sư mỏi mệt đã đưa vào một bài thuyết trình buồn tẻ:
Phương pháp thì nhiều,
Nguyên tắc chỉ có một vài.
Phương pháp luôn thay đổi,
Nguyên tắc không bao giờ thay đổi.
Xác quyết đó đã dẫn tôi vào sự khảo sát cả đời để tìm kiếm các nguyên tắc, những lẽ thật nền tảng không bao giờ thay đổi song luôn có một nguyên tắc tươi mới đằng sau đó. Tôi học biết để đánh giá con người và chức vụ trên cơ sở các nguyên tắc thúc giục họ cũng như trên cơ sở các kết quả mà họ sản sinh ra. (Wiersbe 1980:81)
Bây giờ sau khi đã giới thiệu cho bạn ba thuật ngữ này, tôi sẽ tập trung vào các khuôn mẫu. Chúng ta sẽ bàn đến các quá trình tôi luyện và các nguyên tắc khi ứng dụng vào các khuôn mẫu chi tiết hơn ở các chương sau.
Dòng Thời Gian Khái Quát.
Dòng thời gian là một công cụ quan trọng để phân tích đời sống một người lãnh đạo, bởi vì nó cho thấy toàn bộ khuôn mẫu sự hành động của Chúa trong một cuộc đời. Nếu nhìn lại các trường hợp mẫu, bạn sẽ thấy rằng tôi đưa dòng thời gian vào cho từng người. Ở trang sau đây bạn sẽ thấy dòng thời gian được khái quát hóa là một sự tổng hợp về nhiều điều tôi đã nghiên cứu. Dầu khó phù hợp chính xác với bất cứ người nào, dòng thời gian cho ta một cái nhìn. Dòng thời gian là một đường thẳng nằm ngang được phân chia thành các giai đoạn phát triển.8
Giai đoạn I Các Nền Tảng Tối Thượng
Giai đoạn II Sự Tăng Trưởng Của Đời Sống Bên Trong
Giai đoạn III Sự Trưởng Thành Của Chức Vụ
Giai đoạn IV Sự Trưởng Thành Của Đời Sống
Giai đoạn V Sự Đồng Quy
Giai đoạn VI Sự Vui thỏa
Biểu đồ 2 - 4 Dòng Thời Gian Khái Quát.
Giai đoạn phát triển là một đơn vị thời gian trong đời sống một người. Chúng ta nhận ra các đơn vị khác nhau bởi bản chất của các sự phát triển hoặc các phương tiện phát triển trong đời sống một người lãnh đạo. Những đơn vị thời gian có ý nghĩa này được gọi là "những nền tảng tối thượng," "sự tăng trưởng của đời sống bên trong," "trưởng thành chức vụ," “trưởng thành của đời sống," "sự đồng quy," và "sự vui thỏa" Các giai đoạn phát triển không tuyệt đối.9 Tuy nhiên, chúng hữu ích vì buộc người ta phân tích điều Đức Chúa Trời thực hiện trong khoảng thời gian nhất định trong đời sống của một người.
Ở Giai đoạn I, Các Nền Tảng Tối Thượng, Đức Chúa Trời bởi ơn Ngài hành động qua gia đình, môi trường và các biến cố lịch sử. Điều này bắt đầu từ khi sinh ra. Có thể bạn thấy khó mà tin rằng Chúa vẫn làm việc qua gia đình hoặc môi trường sống của bạn, đặc biệt nếu đó không phải là những ảnh hưởng tin kính, nhưng Ngài thật sự hành động. Thật thú vị khi hiểu được cách Đức Chúa Trời quan phòng trong quá khứ - và trong hiện tại - để hành động thông qua mọi kinh nghiệm của chúng ta. Hãy nhớ rằng thông thường khó mà hiểu được tầm quan trọng của tất cả những vấn đề này mãi cho đến các giai đoạn về sau.10
Hãy xin Chúa chắp nối một số các mảnh nền tảng Chúa dành cho bạn. Khi Ngài làm vậy, bạn sẽ biết ơn sâu xa quyền phép Ngài.
Trong Giai đoạn I, Đức Chúa Trời đang phát triển người lãnh đạo bằng cách đặt để các nền tảng trong đời sống người ấy. Sự vận hành này thuộc quyền tể trị tối cao của Chúa. Người lãnh đạo tiềm năng ít có quyền kiểm soát trên những gì xảy ra trong giai đoạn này. Bài học chủ yếu của người ấy là học tập đáp ứng một cách tích cực và nhận được ích lợi từ những gì Chúa đặt để trong các nền tảng đó. Rất ít sự nhận vào có ý nghĩa về mặt thuộc linh trong đời sống thuộc ba trường hợp nghiên cứu mẫu của chúng ta nằm trong các giai đoạn nền tảng của họ, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời bởi quyền tối cao đang điều khiển từng đời sống.
Giai đoạn tiếp theo người lãnh đạo nổi lên bước vào đó là tìm cách biết Chúa cách cá nhân hơn, thân mật hơn. Đây được coi là Giai Đoạn II, Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong. Người lãnh đạo học biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa. Khi lớn lên trong sự biện biệt, hiểu biết và vâng lời, người ấy bắt đầu bước vào thử nghiệm. Những thử nghiệm đầu tiên này là những kinh nghiệm quan trọng Chúa dùng để chuẩn bị người lãnh đạo cho các bước kế tiếp trong tư cách lãnh đạo. Người lãnh đạo đang tăng trưởng liên tục dự phần vào một hình thức mục vụ nào đó. Trong bối cảnh học tập bằng cách làm việc này, người ấy nhận được các bài học mới dành cho đời sống bề trong.
Trong giai đoạn này, tiềm năng lãnh đạo được xác định và Chúa dùng những kinh nghiệm thử luyện để phát triển tâm tánh. Nếu đáp ứng thích đáng, tin kính, người lãnh đạo sẽ học được các bài học nền tảng Chúa muốn dạy dỗ. Nếu không chịu học, thường người ấy lại sẽ bị thử nghiệm nữa cũng trong lãnh vực ấy. Sự đáp ứng đích đáng sẽ dẫn đến một chức vụ bành trướng và một trách nhiệm lớn hơn.
Trong giai đoạn III, Trưởng Thành Chức Vu, người lãnh đạo mới xuất hiện nói về Chúa với những người khác. Người ấy bắt đầu thử nghiệm các ân tứ thuộc linh mặc dầu có thể không biết giáo lý ấy như thế nào. Người ấy có thể nhận được sự đào luyện để trở nên hiệu quả hơn. Chức vụ là trọng tâm của người lãnh đạo mới nổi lên trong giai đoạn này. Nhiều trong các bài học của người ấy sẽ là số 0 trong các mối quan hệ với người khác hoặc trong những khiếm khuyết của đời sống cá nhân.
Đức Chúa Trời đang phát triển người lãnh đạo theo hai cách trong giai đoạn này. Thông qua chức vụ, người lãnh đạo có thể nhận ra các ân tứ và những kỹ năng của mình để sử dụng chúng ngày càng hiệu quả. Người ấy cũng sẽ hiểu biết đầy đủ hơn về thân thể Đấng Christ khi kinh nghiệm nhiều loại quan hệ mà hội thánh đem đến. Những kinh nghiệm về mối quan hệ này dạy dỗ những bài học tiêu cực lẫn tích cực.
Hoạt động chức vụ hay kết quả không phải là trọng tâm của Giai Đoạn I, II và III. Đức Chúa Trời chủ yếu đang làm việc trong người lãnh đạo, chứ không phải qua người ấy.11 Nhiều người lãnh đạo mới nổi lên không nhận biết điều đó, và trở nên thất vọng. Họ cứ liên tục đánh giá tính hiệu quả và các hoạt động, trong khi Chúa yên lặng đánh giá tiềm năng lãnh đạo của họ. Ngài muốn dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta hầu việc Chúa bằng con người của mình.
Đến giai đoạn IV, Trưởng Thành Đời Sống, người lãnh đạo đã nhận ra và đang dùng những ân tứ thuộc linh của mình trong chức vụ thỏa nguyện. Người ấy đã nhận biết những ưu tiên để sử dụng tốt nhất các ân ban của mình và hiểu rằng học tập điều chớ làm cũng quan trọng như học tập điều phải làm. Trưởng thành là kết quả. Sự cô lập, khủng hoảng và xung đột mang một ý nghĩa mới. Nguyên tắc "chức vụ ra từ con người" có tầm quan trọng mới khi tâm tánh của người lãnh đạo mềm mại và chín chắn.
Trong giai đoạn này, kinh nghiệm của người lãnh đạo về Chúa được phát triển. Mối tương giao với Chúa trở thành nền tảng; là điều quan trọng hơn cả sự thành công trong chức vụ. Bởi sự thay đổi này, bản thân chức vụ ngày càng mang tính xứng hiệp và kết quả. Bí quyết của sự phát triển trong giai đoạn này là sự đáp ứng tích cực trước những kinh nghiệm Chúa đem đến. Sự đáp ứng này sẽ làm sâu nhiệm mối tương giao với Chúa, là nền tảng cho một chức vụ lâu dài và hiệu quả.
Trong Sự Đồng Quy, giai đoạn V, Đức Chúa Trời đưa người lãnh đạo vào một vai trò tương xứng với sự pha trộn các ân tứ và kinh nghiệm của người ấy để chức vụ được phát triển tối đa.12 Người lãnh đạo dâng điều tốt nhất mình có để sử dụng cho Chúa và được giải phóng khỏi chức vụ mình không có ơn hoặc không thích hợp. Sự Trưởng Thành của Đời Sống và sự Trưởng Thành Của Chức vụ cùng nhau lên đến đỉnh điểm trong giai đoạn này.
Nhiều người lãnh đạo không kinh nghiệm sự đồng quy, do những lý do khác nhau. Đôi khi họ bị cản trở vì thiếu sự phát triển cá nhân. Lúc khác, tổ chức có thể cản trở người lãnh đạo bằng cách hạn chế người ấy trong một vị trí nào đó.13 Một số lý do đến từ Chúa, như trong trường hợp của Dawson Trotman, và có lẽ khó hiểu bởi vì chúng ta không có một bức tranh đầy đủ.14 Tuy nhiên, nhìn chung, thời điểm sự đồng quy xảy đến, nếu có, tiềm năng của người lãnh đạo được phát triển tối đa.
Công tác phát triển chủ yếu dành cho giai đoạn V là sự chỉ dẫn đưa người lãnh đạo vào trong vai trò và vị trí hiệu quả tối đa. Đáp ứng của người ấy trước sự hướng dẫn của Chúa phải là tin cậy, yên nghỉ, và nhìn xem khi Chúa đưa người ấy hướng vào một chức vụ bao gồm toàn bộ sự phát triển của các giai đoạn trước. Sự đồng quy tự thể hiện khi người ấy đáp ứng nhất quán đối với công việc của Chúa trong đời sống mình.
Đối với một số ít người, có giai đoạn thứ VI, là giai đoạn Hửng Sáng hay Ăn Mừng.15 Kết quả của một đời sống hầu việc Chúa và sự tăng trưởng cuối cùng dẫn đến một giai đoạn được công nhận và ảnh hưởng gián tiếp ở các mức độ rộng lớn. Những người lãnh đạo thuộc giai đoạn Hửng sáng này đã xây dựng cả một cuộc đời trong các mối quan hệ và tiếp tục tác động ảnh hưởng trong các mối quan hệ ấy. Những người khác sẽ tìm kiếm họ bởi vì thành tích nhất quán họ để lại trong khi đi theo Chúa. Kho khôn ngoan của họ được thâu trữ qua cả cuộc đời trong vai trò lãnh đạo sẽ tiếp tục đem lại phước hạnh và ích lợi cho nhiều người.
Không có công tác phát triển được nhận biết trong Giai Đoạn VI ngoài việc để cho cả cuộc đời hầu việc Chúa phản chiếu vinh hiển của Chúa và tôn cao sự thành tín của Ngài qua một cuộc đời phát triển.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 03:25 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách