† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2188|Trả lời: 0

Đào Tạo - Quá Trình Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:50:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Các Bài Học Nền Tảng:

Quá Trình Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong


Thách thức/ Nan đề : Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết; vì các nguồn sự sống đều do nơi nó mà ra. (ChCn 4:23).
Thách thức lớn nhất của chúng ta với tư cách người lãnh đạo là phải phát huy tâm tánh tin kính. Warren Wiersbe đã nói về vấn đề này như sau:
Ngoài tâm tánh, chức vụ chỉ là một sinh hoạt tôn giáo hoặc còn tệ hơn nữa là một công việc tôn giáo.
Henry Martyn đã viết: "Xin hãy dạy dỗ con, để bận rộn quan trọng trước hết trên đất này là sự nên thánh của linh hồn con..."
Có người đã hỏi nhà tài phiệt J. P. Morgan sự thế chấp tốt nhất mà một khách hàng có thể cho ông ta là gì? Morgan đã trả lời: "Tâm tánh."
G. Campbell Morgan cùng lái xe với D. L. Moody... thình lình Moody hỏi: "Vậy thì tâm tánh là gì?" Morgan biết nhà truyền giáo muốn trả lời cho câu hỏi của chính mình nên ông chờ đợi. Moody tiếp: "Tâm tánh chính là con người trong bóng tối..."
Có lẽ từ then chốt là sự ngay thẳng... Không một lượng thanh danh nào có thể thay thế tâm tánh (Wiersbe 1980:81 - 82).
Wiersbe đã mô tả được phần tinh túy của một tâm tánh tin kính bằng một từ: lòng ngay thẳng . Có nhiều bài học trong việc phát triển một người lãnh đạo. Không bài học nào về thời điểm quyết định hoặc về ảnh hưởng quan trọng cho bằng những bài học đầu tiên đặt trọng tâm vào việc xây dựng nhân cách.
Phát Triển Người Lãnh Đạo - Các Quá Trình Tôi Luyện Ban Đầu.
Chúng ta hãy đặt chương này trong tầm nhìn đúng đắn. Chương trước giới thiệu khái niệm các khuôn mẫu, các quá trình và các nguyên tắc. Chúng ta đã sử dụng dòng thời gian được khái quát hóa (xem trang 44) để thấy được khuôn mẫu bao quát trong sự phát triển một người lãnh đạo. Chương này hướng đến Giai đoạn II.
Trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời dùng bốn quá trình tôi luyện quan trọng để thử nghiệm tâm tánh của một người lãnh đạo mới xuất hiện. Ba trong số đó được gọi là những thử nghiệm bởi vì tính chất thử nghiệm của giai đoạn này.1 Đó là những thử nghiệm về lòng ngay thẳng, sự vâng phục, và về lời. Một vấn đề thứ tư, công tác chức vụ, thường xuyên xảy ra trong giai đoạn đời sống bề trong. Đây là một loại thử nghiệm, nhưng trọng tâm ở nơi sự nổi lên của người lãnh đạo trong chức vụ, vì vậy chúng ta sẽ bàn đến trong chương kế tiếp, nơi mà trọng tâm là quá trình chức vụ.
Sự Thử Nghiệm Về Lòng Ngay Thẳng
Về cơ bản, bất cứ đánh giá nào về phẩm chất lãnh đạo theo Kinh Thánh cũng đều nằm ở khái niệm của sự trung thực - tức là sự gắn bó không thỏa hiệp đối với quy ước của các giá trị về đạo lý, nghệ thuật, hoặc những giá trị khác tự bộc lộ chính nó qua sự ngay thẳng, chân thật, thẳng thắn, tránh sự lừa dối hoặc sự giả tạo (Webster, Merriam, Co.). Khả năng lãnh đạo Chúa ban gồm hai phần: khả năng và tâm tánh. Ngay thẳng là trọng tâm của tâm tánh.2
Một người lãnh đạo mới xuất hiện ý thức tầm quan trọng của sự ngay thẳng qua những thử nghiệm về sự ngay thẳng. Thử nghiệm tính ngay thẳng là sự thử nghiệm Chúa dùng để đánh giá các ý định nhằm uốn nắn tâm tánh. Sự thử nghiệm này là nguồn động lực cho phạm vi ảnh hưởng được bành trướng. Có ba phần trong sự thử nghiệm về tính trung thực: sự thách thức đối với tính nhất quán với những sự xác quyết bên trong, đáp ứng trước sự thách thức và sự bành trướng của chức vụ do kết quả đó.
Trong DaDn 1:8-21, Đaniên đối mặt với sự thử nghiệm ngay thẳng có thể khiến ông phải trả giá bằng tánh mạng.
Vả, Đaniên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Đaniên được ơn và thương xót trước người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Đaniên rằng: ta sợ vua là chủ ta, đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?
Đaniên bèn nói với Hamênxa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Đaniên, Hanania, Misaên và Axaria rằng: tôi xin ông, hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong mười ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó, sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua; rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy.
Hamênxa nhận lời họ xin và thử họ trong mười ngày. Mười ngày ấy qua rồi thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamênxa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ, và cho họ ăn rau.
Vả Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Đaniên cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao.
Đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nê bu cát nết sa. Vua nói chuyện cùng họ, và trong hết thảy bọn họ, không thấy ai bằng Đaniên, Hanania, Misaên và Axaria; vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Vả, khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp mười lần những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Vậy Đaniên cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Xiru. (1:8-21).
Đaniên, một thanh niên xa quê hương và ảnh hưởng của cha mẹ, bị buộc phải quyết định xem những xác quyết mà mình đã được nuôi dưỡng có phải của chính mình không. Trong trường hợp này, sự xác quyết bề trong là một sự xác quyết tôn giáo, liên quan đến thức ăn. Ông đang ở dưới áp lực vi phạm đến xác quyết đó. Nhưng ông gắn bó với niềm tin của mình (đáp ứng ). Đức Chúa Trời đã ban cho ông các mối liên hệ cho phép ông thực hiện một kế hoạch không thỏa hiệp các xác quyết của mình. Đức Chúa Trời ban thưởng cho tâm tánh không chịu đầu phục của ông. Đaniên và các bạn được tôn trọng vì sự hiểu biết và những kỹ năng của họ nên được ban cho những địa vị hàng đầu trong chính phủ. Sự thăng tiến đến một vị trí chiến lược là một ví dụ về sự bành trướng - yếu tố thứ ba của thử nghiệm trung thực.3 Đaniên đã đứng vững và nhìn thấy Chúa cung ứng giải pháp. Điều này giúp ông tiếp tục đứng vững trên những vấn đề gay cấn hơn nữa về sau trong đời mình. Toàn bộ ba yếu tố của sự thử nghiệm tính trung thực đều được tìm thấy trong khúc Kinh Thánh này.
Bởi vì sự phát triển tâm tánh có nhiều mặt, nên có rất nhiều thử nghiệm khác nhau về tính trung thực. Đây là một mẫu điển hình trong nhiều sự thử nghiệm mà tôi từng nhận biết: các giá trị (khẳng định các xác quyết), sự cám dỗ (thử nghiệm lòng tin), xung đột với khải tượng của chức vụ (thử nghiệm đức tin), một sự lựa chọn trong các tình huống chỉ dẫn (thử nghiệm sự kêu gọi), sự bắt bớ (thử nghiệm lòng bền đỗ), trung tín (thử nghiệm lòng trung thành), và sự bồi thường (thử nghiệm tính chân thật).4
Các thử nghiệm cũng được dùng nhiều cách khác nhau. Một số được dùng để thử nghiệm sự theo đuổi đến cùng một lời hứa hoặc một lời thề nguyện, bảo đảm sự cam kết đối với một chức vụ hoặc khải tượng, để khẳng định sức mạnh tâm tính bề trong, và xây dựng đức tin. Những thử nghiệm khác được dùng để xác lập các giá trị bề trong, dạy dỗ sự thuận phục, và cảnh cáo những người khác về trách nhiệm quan trọng đối với Chúa.
Các ví dụ sau đây được rút ra từ đời sống ban đầu của những người lãnh đạo, thậm chí trước khi họ được coi là người lãnh đạo. Cũng giống như tôi với bạn, họ đang học tập về tâm tánh và sự ngay thẳng qua các kinh nghiệm và các tình huống đời thường hằng ngày.
Patricia Reid và Norma Van Dalen mô tả sự thử nghiệm trung thực rất sớm trong cuộc đời của Amy Carmichael, là người về sau trở thành nhà sáng lập Hội Thông Công Dohnavur (cơ quan truyền giáo nổi tiếng làm việc với những trẻ em Ấn độ trong đền thờ).
Các bài học Amy đã học liên quan đến các giá trị trong đời sống và những ưu tiên thường bị thách thức trong suốt những năm chuẩn bị này. Một dịp nọ, đang khi mua sắm áo quần mới với mẹ. Amy được thử nghiệm đặc biệt về các xác quyết này. Khi người bán áo đem ra những chiếc áo váy đẹp nhất và rực rỡ nhất, Amy đã cảm biết được sự cáo trách của Đức Thánh Linh về chúng như là thứ áo quần “phung phí và không thực tế." Trước sự ngạc nhiên của mẹ và người bán áo, Amy đã vâng theo tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ, nhất định chống lại cám dỗ chọn lấy chiếc áo xinh đẹp mà em không thực sự cần . Bài học này đã trở thành nền tảng cho lối sống đơn giản của Amy Carmichael liên quan đến các nhu cầu cá nhân của mình (Reid and Van Dalen 1985:24 - 25).
Đó là một sự thử nghiệm về tính ngay thẳng, được dùng để xác lập một giá trị bề trong liên quan đến lối sống đơn giản. Chúa biết Amy cần điều này trong năm mươi lăm năm truyền giáo tại Ấn độ.
Trong cuốn tự truyện của Carlton Booth, On the Mountain Top , ông thuật lại một thử nghiệm về sự ngay thẳng của ông xảy ra ngay sau khi tin Chúa:
Tôi đã tiếp nhận Chúa không lâu trước khi làm việc cho hãng Sears; nhưng trên tầng lầu thứ hai đó, khi chỉ có một mình, tôi thấy mình bị cám dỗ khủng khiếp. Một số trong các hàng đặt, từ các tầng trên được chuyển đến chỗ tôi gồm cả những hộp chocolate chưa đóng gói, và tôi tự bảo mình rằng thỉnh thoảng một miếng chocolate bị lấy mất khỏi lớp thứ nhì trong một hộp kẹo sẽ không bao giờ bị phát hiện. Kẹo là một thứ thết đãi hiếm hoi mà chúng tôi khó có được trong những ngày ấy, điều đó làm cho cám dỗ không chống cự nổi và tôi đã mấy lần đầu hàng trước cám dỗ ấy. (Booth 1984:32).
Lương tâm của Booth bắt đầu quấy rầy anh. Chúa cáo trách anh phải nói với người giám thị điều anh đã làm. Anh để dành một mỹ kim để bồi thường giá những thứ anh đã lấy. Và rồi anh đối diện với người giám thị . Phần còn lại của lời ký thuật như sau:
Ông ta không mắng mỏ cũng chẳng khen ngợi khi tôi bảo rằng lương tâm quấy rầy tôi. Cặp mắt ông ta như xoáy thẳng vào tôi khi ông bảo: "Được thôi, con trai, ta sẽ làm gì với số tiền này?"
Tôi bảo ông tôi không quan tâm điều ông sẽ làm với số tiền đó, tất cả những gì tôi muốn là được nhẹ nhàng khỏi điều đã quấy rầy tôi suốt nhiều ngày. Vì vậy ông ta cầm lấy tiền và nói khá êm dịu, tôi nghĩ có chút gì đó cảm thông: "Ta sẽ bỏ số tiền này vào trong văn phòng ghi chữ ‘tiền lương tâm!’" (Booth 1984 : 33).
Sự việc này thử nghiệm Booth trong lãnh vực bồi thường, xác lập giá trị chân thật bề trong. Về sau Booth đã được Chúa sử dụng trong lĩnh vực âm nhạc truyền giáo và trong chức vụ huấn luyện.
Một số người không qua được thử nghiệm về tính ngay thẳng. Saulơ, vị vua đầu tiên của Ysơraên, đã thiếu lòng ngay thẳng. I Samuên15 thuật lại câu chuyện đáng buồn đó. Đức Chúa Trời bảo Saulơ phải hủy diệt toàn bộ người Amaléc và tất cả những vật thuộc về họ. Saulơ đã đánh bại họ, nhưng ông ta không diệt hết họ cùng tài sản của họ. Ông đã thất bại trong thử nghiệm vâng lời. Nhưng vấn đề thật sự vượt trên sự vâng lời là các ý định thiếu ngay thẳng của Saulơ.
Lời đầu tiên của Saulơ khi vừa gặp Samuên là: "Nguyện ĐỨC GIÊHÔVA ban phước cho ông! Tôi đã làm theo lệnh của ĐỨC GIÊHÔVA." Samuên hỏi người rằng: "Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia, là làm sao?" (ISa1Sm 15:13-14). Samuên đối chất với Saulơ và cho biết Đức Chúa Trời đã từ bỏ ông.5 Đức Chúa Trời không dùng một người lãnh đạo thiếu ngay thẳng.
Những điều liên quan đến đời sống bề trong cần được chú trọng. Sự thử nghiệm tính ngay thẳng là thiết yếu đối với một người lãnh đạo, nhất là trong các giai đoạn đầu của chức vụ. Vì giá trị và việc sử dụng những thử nghiệm đó, rõ ràng, nguyên tắc quan trọng về tư cách lãnh đạo đòi hỏi: Sự ngay thẳng là yếu tố nền tảng dành cho tư cách lãnh đạo hiệu quả; điều này phải sớm hình thành trong tâm tánh người lãnh đạo . Một người lãnh đạo mới nổi lên mà coi thường nguyên tắc này sẽ gặp nguy hiểm lớn. Những người đáp ứng thích đáng trước các thử nghiệm về tính ngay thẳng sẽ tiến trên con đường phát triển tư cách lãnh đạo của họ.
Sự Thử Nghiệm Về Lòng Vâng Phục
Người lãnh đạo phải học vâng phục để ảnh hưởng đến người khác trong sự vâng phục. Thử nghiệm vâng phục là một sự tôi luyện qua đó người lãnh đạo học biết để nhận ra, hiểu và vâng theo tiếng Chúa. Người lãnh đạo sớm đối diện với điều này trong sự phát triển của mình và điều này cứ lập đi lập lại suốt đời. Qua đó Đức Chúa Trời thử nghiệm sự đáp ứng cá nhân của người lãnh đạo đối với lẽ thật được mặc khải.
Một trong những thử nghiệm vâng phục kinh điển trong Kinh Thánh được chép trong Sáng thế Ký đoạn 22:
"Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Ápraham; Ngài phán rằng: hỡi Ápraham! Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Ysác, và đi đến xứ Môria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho" (SaSt 22:1-2).
Thử nghiệm về lòng vâng phục này đặt biệt khó khăn vì những lời hứa của Đức Chúa Trời liên quan đến Ysác. Ápraham biết rõ dòng dõi tương lai của mình tùy thuộc vào Ysác, song ông vẫn sẵn lòng vâng lời Chúa.
Tôi có lần nghe một người lãnh đạo nói rằng có nhiều người được kêu gọi để đặt để điều gì đó lên bàn thờ; họ vâng lời, nhưng mang theo một con dao bằng nhựa. Sự vâng lời của chúng ta thường không hoàn toàn nhưng có một số dây nhợ luyến tiếc.6 Ápraham đã mang theo một con dao thật - và Đức Chúa Trời ban thưởng cho sự vâng lời của ông bằng cách bảo vệ Ysác.
Vâng lời khi sự việc dường như hợp lý và thiết thực là một chuyện, nhưng khi sự vâng lời đòi hỏi điều gì đó dường như không khôn ngoan lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự vâng lời không phải luôn phụ thuộc vào sự hiểu biết. Thật là không khôn ngoan về mặt đạo lý hoặc không thực tế khi giết Ysác, dầu vậy Ápraham đã vâng lời. Đây là một thử nghiệm về sự vâng lời, và cũng là một sự thử nghiệm về sự ngay thẳng. Liệu ông có vẫn trung thành với Chúa và tin cậy Ngài khi các áp lực vẫn tiếp tục gia tăng không? Những thử nghiệm ấy cho thấy đức tin và lòng trung thành đối với Chúa là một phần của tâm tánh Ápraham. HeDt 11:17-19 khẳng định điều đó.
Kinh nghiệm phức tạp của Ápraham cho thấy một khuôn mẫu thử nghiệm thành công về sự vâng phục. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng lời vô điều kiện. Chúng ta phải vâng lời, còn Ngài chịu trách nhiệm đối với những kết quả.
Thử nghiệm vâng lời có khắp trong Kinh Thánh và thường xuyên được đề cập trong những bài học về sự phát triển tư cách lãnh đạo đương thời và trong lịch sử. Một số những gương mẫu gồm việc học biết về những sự sở hữu và việc ban cho, học tập để đặt Đức Chúa Trời lên trước hết trong sự chọn người bạn đời, học tập để sẵn sàng được Chúa sử dụng trong chức vụ. Những ví dụ khác bao gồm sự sẵn lòng để tin cậy lẽ thật Chúa ban, để tha thứ, để xưng ra sai phạm, để sửa đúng một điều sai trái.7
Watchman Nee cho chúng ta một minh họa rất tốt liên quan đến sự tăng trưởng đời sống bề trong. Ông ý thức được nhu cầu để bắt đầu in các tờ truyền đạo đơn và cầu nguyện để có tiền phân phát chúng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng có những điều ngăn trở sự cầu nguyện của ông. Nhiều người trong hội thánh ông chỉ trích những tín hữu khác và Watchman Nee đã ngầm đồng ý với họ. Khi ông cầu nguyện thêm cho vấn đề tài chánh, Đức Chúa Trời đã phán với ông tội lỗi đó. Ngài đòi ông phải đi xưng nhận tội với em gái mình.8
Sau đó, tôi cân nhắc việc xin lỗi, nhưng khi đối diện với em tôi, tôi ngần ngại đến năm lần mặc dầu mong muốn xưng tội với em mình. Chính bởi vì tôi băn khoăn rằng em tôi là người trước đây vẫn rất luôn khâm phục tôi, sợ rằng rồi sẽ coi thường tôi. Tôi thưa với Chúa rằng: "Sẽ là an toàn nếu Ngài ra lệnh cho con làm một điều khác, nhưng con không sẵn sàng để xưng tội với em con." Tôi vẫn cứ tiếp tục xin Chúa cho có tiền để in sách, nhưng Ngài không nghe lời biện luận của tôi và cứ nhất định buộc tôi phải xưng nhận tội.
Lần thứ sáu, bởi ân điển của Chúa, tôi đã xưng tội với em. Cùng những giọt nước mắt, chúng tôi xưng nhận những lỗi lầm của mình và sau đó tha thứ nhau. Chúng tôi đầy dẫy sự vui mừng và từ đó trở đi càng yêu quí nhau nhiều hơn nữa trong tình yêu của Chúa (Weigh 1974:62-64).
Không lâu sau sự kiện đó, người đưa thư đã giao cho ông một bức thư có mười lăm Mỹ kim. Bức thư ghi rằng: "Tôi rất thích việc phân phát các truyền đạo đơn phúc âm. Xin vui lòng nhận số tiền này." Sự bành trướng của Chúa được nhận thấy một cách rõ ràng. Những bài học này kéo dài cả đời. Chúng nhấn mạnh vào đời sống tư tưởng, tinh thần tha thứ, sự cản trở lời cầu nguyện, và việc tin cậy Chúa đối với sự cung ứng trong chức vụ. Vâng lời Chúa là bài học đầu tiên, các bài học khác phụ thuộc vào sự vâng lời Ngài.
Cong Cv 5:1-11 thuật lại hai thử nghiệm riêng biệt về sự vâng lời. Anania và Saphira bán tài sản của họ, nhưng thiếu ngay thẳng khi nói dối về số tiền bán được. Phierơ được thử nghiệm khi đối đầu với từng người về tội lỗi của họ. Sự vâng lời của Phierơ trong công tác khó chịu này được Luca ghi chép cẩn thận hầu cho tất cả những ai đọc đến đều được cảnh cáo về tính nghiêm trọng của sự vâng lời với lòng ngay thẳng. Kỷ luật của Chúa thật mau lẹ và nghiêm khắc. Sau sự kiện này chức vụ của Phierơ đã được bành trướng.
Người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm ảnh hưởng đến các nhóm người cụ thể để họ vâng lời Chúa. Họ sẽ không đạt được điều này nếu chính mình không biết phải vâng phục như thế nào. Điều này đưa tôi đến nguyên tắc quan trọng thứ nhì trong khuôn mẫu thử nghiệm thuộc giai đoạn đời sống bề trong: Vâng lời là điều trước hết phải học, sau đó phải được dạy .Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2021 08:20 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách