† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2115|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Kêu Gọi Của Chức Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:57:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Kêu Gọi Của Chức Vụ

Sự kêu gọi của chức vụ có liên quan chặt chẽ với công tác chức vụ. Công tác chức vụ là nhiệm vụ đơn giản nhắm vào công việc phải làm và hiệu quả của nó trên người lãnh đạo mới nổi lên và những người người ấy dẫn dắt. Sự kêu gọi của chức vụ nhắm vào sự tiếp nhận chức vụ cuả người lãnh đạo. Đặc biệt, đó là phương tiện để người lãnh đạo hoặc người lãnh đạo có tiềm năng được Chúa nhắc nhở để cảm biết nhu cầu đối với một nhiệm vụ mới và đón nhận nhiệm vụ đó.
Sự kêu gọi của chức vụ đầu tiên của tôi là dạy một lớp trường Chúa nhật cho các em ở lứa tuổi trung học. Lời mời gọi đến qua một người đã tuyển mộ các giáo viên cho ban ngành trung học. Tôi nhận thấy nhu cầu và đã đáp ứng. Nhưng tôi lúc ấy là một giáo viên chưa đủ năng lực. Hầu hết các bé trai không quan tâm đến những việc thuộc linh. Tôi có thể coi kinh nghiệm này như một sự thất bại. Nhưng tôi đã học được một số điều. Tôi không hề ra sức kỷ luật các bé trai vào độ tuổi này, nhưng đến cuối chương trình, tôi đã dành được sự tôn trọng của chúng và học được cách để chuẩn bị bài dạy. Mặc dầu lúc đó tôi không ý thức được bàn tay của Chúa đang dẫn dắt tôi vào chức vụ, sau này tôi đã thấy cách Chúa dùng kinh nghiệm giảng dạy để phát triển tôi trong giai đoạn đầu vào của đời sống mình. Điều này dọn đường cho những công tác khác sẽ đến.
Chúng ta không biết Banaba đã nói gì với Phao lô hoặc đã thuyết phục ông như thế nào. Có lẽ Banaba đã nhắc nhở Phaolô nỗ lực của ông khi thay mặt cho Phao lô ở tại Giêrusalem lúc Phaolô tìm cách để được các trưởng lão chấp nhận (Cong Cv 9:27). Dầu là trường hợp nào, chúng ta biết Banaba rất nghiêm túc trong việc tuyển mộ Phao lô. Ông đã đi suốt đường dài để tìm gặp Phao lô, dầu không bảo đảm tìm được. Chúng ta không có chi tiết cuộc trao đổi giữa họ, nhưng chúng ta đã thấy các kết quả. Phao lô đã trở lại với Banaba và lao vào một chức vụ không ngừng phát triển.
Các nguồn phương tiện về lời mời gọi của chức vụ có thể đến từ bên ngoài hoặc bên trong. Lời mời gọi có thể đến từ ai đó hoặc do nhận biết của chính người lãnh đạo về một nhu cầu hoặc một cơ hội. Những sự kêu gọi từ bên trong tương đối hiếm giữa vòng những người lãnh đạo nổi lên ban đầu. Trọng tâm lời mời gọi của chức vụ gồm hai mặt: nhận biết sự chỉ dẫn của Chúa và niềm vui khám phá việc làm một ống dẫn qua đó Chúa hành động có ý nghĩa thế nào. Có một số những lời mời gọi bên ngoài điển hình diễn ra trong một hội thánh địa phương trong giai đoạn phụ của chức vụ ban đầu. Bao gồm lời kêu gọi người dạy các lớp trường Chúa nhật, là các thành viên trong ủy ban, giúp người khác hầu việc Chúa, hướng dẫn một nhóm học Kinh Thánh nhỏ, đi chứng đạo, làm công tác hậu thuẫn cho một tổ chức, tổ chức những dịp họp mặt thân mật, và lên kế hoạch những kỳ bồi linh.
Những lời mời gọi điển hình của chức vụ diễn ra trong các nhóm bên cạnh hội thánh có thể bao gồm việc làm chứng cho các sinh viên, môn đệ hóa người khác, hướng dẫn các buổi học Kinh Thánh, làm việc với các nhóm thanh niên, các kỳ trại hè, và các mục vụ ở trung tâm thành phố.
Lời mời gọi của chức vụ mô tả những phương tiện qua đó người lãnh đạo được thúc giục để ý thức sự chỉ dẫn của Chúa và để chấp nhận một công tác mới. Phương tiện phổ biến nhất để bước vào một công tác chức vụ trong cả ba giai đoạn phụ là lời mời gọi bên ngoài bởi ai đó để làm việc trong một chức vụ chính thức. Khuôn mẫu đầu vào hiếm nhất trong cả ba giai đoạn phụ là những lời mời gọi tự đề xuất để tạo ra những vai trò và những cơ cấu chức vụ mới. Điều này dẫn đến một số những hàm ý quan trọng:
Đa số những người lãnh đạo nổi lên thông qua những khuôn mẫu đầu vào thông thường.
Chính sự tự đề xướng trong các khuôn mẫu đầu vào cho thấy tiềm năng mạnh mẽ đối với vai trò lãnh đạo ở cấp độ cao hơn.
Tình trạng bình ổn trong sự phát triển của người lãnh đạo được tỏ rõ qua việc thường xuyên suy giảm tính sáng tạo và sự đáp ứng đối với những lời mời gọi của chức vụ và các công tác trong chức vụ.
Một trách nhiệm lớn của vai trò lãnh đạo là sự lựa chọn và phát triển những người lãnh đạo có tiềm năng. Người lãnh đạo trưởng thành phải mời gọi những người lãnh đạo có tiềm năng một cách cởi mở và có chủ ý đối với các nhu cầu cụ thể và những cơ hội trong chức vụ. Một dấu hiệu nguy hiểm cho thấy người lãnh đạo muốn lui về vị trí bình ổn là thiếu lòng nhiệt thành để mời gọi và tuyển mộ những người lãnh đạo có tiềm năng. Người lãnh đạo đang tăng trưởng, nói cách khác, khuấy động sự nổi lên của những người lãnh đạo có tiềm năng.
Những lời mời gọi bước vào chức vụ hoặc những công tác tự khởi xướng mang theo nó những hạt giống của vai trò lãnh đạo ở cấp độ cao hơn. Những người tự khởi phát thường làm gián đoạn nguyên trạng và đe dọa giới thẩm quyền trên họ. Trong xung đột kéo theo, phẩm chất hứa hẹn của sự tự khởi xướng có thể bị bỏ qua. Người lãnh đạo cần công nhận giá trị của phẩm chất này và tỉnh thức đối với những người lãnh đạo mới nổi lên cho thấy có phẩm chất đó.
Bạn vẫn nhận biết những lời mời gọi của chức vụ và những công tác của chức vụ chứ? Bạn vẫn sẵn sàng chấp nhận những lời mời gọi và những công tác mới chăng, và bạn có đang tuyển mộ những người khác vào các công tác ấy không? Nếu không, có thể bạn đang rơi vào giai đoạn bình ổn. Để tiếp tục tiến lên, bạn cần xin Chúa để có sự nhiệt thành tươi mới dành cho chức vụ.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:34 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách