† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2323|Trả lời: 0

Đào Tạo - HUẤN LUYỆN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:58:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

HUẤN LUYỆN

Cho đến nay tôi đã nói về hai quá trình tôi luyện đầu vào, là công tác chức vụ và sự kêu gọi của chức vụ. Công tác chức vụ cung ứng một sự chuyển tiếp từ giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong đến giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ. Kêu gọi của chức vụ chi phối quá trình trong các giai đoạn phụ của chức vụ đầu và giảm dần trong giai đoạn phụ của chức vụ giữa. Điều này hiếm xảy ra trong quá trình của chức vụ sau.
Trong sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn phụ đầu và giữa của chức vụ, quá trình tôi luyện các kỹ năng của chức vụ cung ứng xung lực. Sự nhạy bén của người lãnh đạo đối với vấn đề này cho thấy người ấy có đang tăng trưởng hay đã rơi vào giai đoạn bình ổn.
Các Kỹ Năng Trong Chức Vụ
Sự chuyển tiếp của tôi bắt đầu bằng lời mời gọi đơn giản từ một trong những người đồng lao thuộc tổ chức Navigators, là Dave Stout. Dave tiến xa hơn tôi trong quá trình môn đệ hóa, và tôi khâm phục sự ngay thẳng của đời sống anh cũng như bước đi chân thành với Chúa. Dave nói rằng:" Bobby này, tôi tin Chúa có thể dùng anh để dạy tôi một số điều quan trọng về sự cầu nguyện. Anh có sẵn sàng nhóm lại với tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 6 đến 8 giờ không? Chúng ta sẽ học theo quyển sách của Ross Rinker Prayer- Conversing With Lord (tạm dịch là Cầu Nguyện- Thưa Chuyện Với Chúa )". Lời mời gọi đơn sơ này gồm lời mời gọi của chức vụ, công tác chức vụ và các quá trình tôi luyện các kỹ năng trong chức vụ. Kinh nghiệm này kéo dài ba tháng. Những hiểu biết có được trong thời gian ấy vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của tôi ngày nay. Một phương diện quan trọng của sự phát triển trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ là sự thụ đắc những kỹ năng giúp người lãnh đạo hoàn thành công tác chức vụ. Hầu hết mọi người có được những kỹ năng này trong các giai đoạn đầu của chức vụ, đặc biệt là trong giai đoạn huấn luyện thuộc thời kỳ phụ của chức vụ giữa.3 Bao gồm những kỹ năng về mối liên hệ trong nhóm, về tổ chức, và về lời. Những kỹ năng này có thể giúp người lãnh đạo có được kiến thức bổ ích hoặc dạy người ấy tập tành vai trò lãnh đạo.
Quá trình tôi luyện các kỹ năng của chức vụ là một sự thu thập một hoặc nhiều kỹ năng được nhận biết giúp người lãnh đạo hoàn thành công tác chức vụ được giao. Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo hiệu quả rất đa dạng. Ví dụ một trong các kỹ năng nhóm là học cách hướng dẫn các loại nhóm nhỏ khác nhau - như nhóm cầu nguyện, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc các ủy viên. Kỹ năng này nhắm vào việc ảnh hưởng đến người khác. Một trong số các kỹ năng nhóm tập trung vào kiến thức là học cách để chuẩn bị các tài liệu học Kinh Thánh cho các nhóm nhỏ. Kỹ năng trộn lẫn kiến thức và ảnh hưởng bao gồm việc học cách sắp xếp các ủy ban, viết các đề nghị, hoặc thuyết phục người khác về tầm quan trọng của các ý tưởng mới.
Người lãnh đạo nào muốn có ảnh hưởng lâu dài phải học cách thực hiện thay đổi hiệu quả. Một kỹ năng hết sức quan trọng gồm việc học cách liên hệ với những người cấp trên, ngang hàng, và những người cấp dưới trong các cơ cấu tổ chức. Những kỹ năng về xử lý xung đột đặc biệt cần thiết trong sự phát triển chức vụ ở giai đoạn giữa và sau.
Những kỹ năng khác Đức Chúa Trời tập trung vào trong giai đoạn huấn luyện gồm những kỹ năng về lời, các phương pháp học Kinh Thánh, và kỹ năng truyền đạt lời Kinh Thánh. Như đã đề cập ở trước, ân tứ lãnh đạo bao gồm ân tứ về lời. Những kỹ năng để tăng cường ân tứ này rất quan trọng.
Những người lãnh đạo yên vị sớm cho thấy một khuôn mẫu phổ biến. Họ học tập các kỹ năng mới cho đến khi có thể vận dụng các kỹ năng ấy một cách dễ dàng, nhưng sau đó họ không thường xuyên định ý tìm kiếm những kỹ năng mới nữa. Họ thả trôi theo kinh nghiệm trước.4
Sự phát triển những kỹ năng trong chức vụ đề ra một sự mời gọi hai mặt: (1) Nhìn thấy sự dẫn dắt của Chúa trong mỗi kỹ năng được học tập và nhận biết mỗi kỹ năng là một phần trong quá trình đào luyện lâu dài của Chúa, và (2) giữ một thái độ của người tìm kiếm nhằm được ích lợi từ những cơ hội học tập.
Kinh Nghiệm Huấn Luyện
Ở phần đầu giai đoạn phụ của chức vụ giữa hầu hết các kỹ năng có được thông qua kinh nghiệm, sự quan sát, và tự học. Quá trình tôi luyện của kinh nghiệm huấn luyện nói về một kinh nghiệm cho thấy hình thức khẳng định nào đó, bảo đảm với người lãnh đạo Chúa sẽ tiếp tục dùng người ấy trong tương lai. Điều này được đặc trưng bởi sự tiến bộ được nhận biết trong phạm vi ảnh hưởng, trách nhiệm lãnh đạo, hoặc sự tự tin.
Tất cả những người lãnh đạo đều được Chúa đào luyện không ngừng, nhưng không phải tất cả đều học tập từ sự đào luyện. Điều này đặc biệt đúng qua sự huấn luyện không chính thức, diễn ra trong bối cảnh đời sống hằng ngày, và trong những sự huấn luyện chính thức, qua các khóa hội thảo, khóa học, hoặc các kỳ hội đồng. Để học tập, người lãnh đạo cần phân tích những trường hợp cụ thể trong đó sự đào luyện chính thức hoặc không chính thức diễn ra.
Việc tập sự không chính thức . Tôi đã gặp Mark Williams khi anh là một học sinh trung học ở tại Reynoldsburg, Ohio. Nhận ra tiềm năng lãnh đạo của anh vào lúc đó, tôi đã học theo sự tiến bộ của anh. Ngày nay anh là một mục sư thuộc hội Conservative Baptist, nhưng trước khi tiếp tục được đào luyện chức vụ chính thức, anh đã phục vụ với tư cách người học việc không chính thức suốt một năm với Josh McDowell. Kinh nghiệm này đã dạy Mark những phương pháp truyền giáo và những cách để truyền đạt đức tin. Điều đó cũng đã cho anh sự tự tin hơn khi tiếp cận với những nan đề trong chức vụ. Đó là một thời gian huấn luyện quan trọng, bởi vì Mark đã học được những kỹ năng và những thái độ lâu dài cả đời.
Những khóa hội thảo không chính quy . Những khóa học này có thể dạy các kỹ năng cơ bản trong việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, hoặc tư cách lãnh đạo nhóm nhỏ. Các khóa hội thảo và các kỳ hội đồng ngày càng nhiều khi có nhiều người và nhiều tổ chức nhận biết tầm quan trọng của việc huấn luyện tư cách lãnh đạo cấp cơ bản.
Các khóa hội thảo không cần phải đặt trọng tâm nơi vấn đề thuộc linh. Vào giữa thập niên 70 tôi tham dự một kỳ hội thảo kéo dài một tuần lễ dành cho các nhà văn ở tại NewYork City để phát huy kỹ năng viết về sắp xếp thông tin. Cuối tuần lễ đó tôi đã bắt đầu một dự án mà cuối cùng trở thành cuốn Spirit Gifts (Các ân tứ thộc linh). Sự huấn luyện không chính quy này đã ảnh hưởngđang kể đến chức vụ giảng dạy của tôi.
Sự đào luyện chính thức . Thường thì trong giai đoạn phụ đầu hoặc giữa thuộc giai đoạn Trưởng Thành Của Chức Vụ, người lãnh đạo sẽ lựa chọn để thu thập những kiến thức và những kỹ năng chuyên sâu nhanh chóng. Sự đào luyện này thường là chính thức và đòi hỏi người ấy phải rời khỏi chức vụ hiện tại. Đào luyện chính thức có nghĩa là phải chuyển đến một cơ sở huấn luyện, đó là kinh nghiệm của chính tôi. Sau hai năm dạy Kinh Thánh trong các nhóm nghiên cứu Kinh Thánh tại nhà, tôi quyết định thôi công việc của mình với tư cách một kỹ sư điện của tổ chức Bell Telephone Laboratory và đi vào trường Kinh Thánh một năm. Sự đào luyện chuyên sâu chính thức có thể ích lợi, nhưng không phải là điều kiện tiên quyết đối với tư cách lãnh đạo.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 17-1-2021 10:41 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách