† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2914|Trả lời: 0

Đào Tạo - Khám Phá Các Ân Tứ Thuộc Linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:59:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Khám Phá Các Ân Tứ Thuộc Linh

Tôi đã nói về các kỹ năng chức vụ và quá trình tôi luyện trong kinh nghiệm đào luyện. Cả hai điều này đều bổ ích để hiểu được công việc của Chúa trong các giai đoạn huấn luyện sự phát triển của một người lãnh đạo. Ngoài việc thu thập các kỹ năng bao quát về tư cách lãnh đạo, sự phát triển quan trọng nhất trong giai đoạn phụ ở thời kỳ giữa thuộc giai đoạn Phát Triển Chức Vu bao gồm việc khám phá các ân tứ thuộc linh và sử dụng chúng một cách tự tin. Ân tứ thuộc linh là một khả năng độc đáo để làm ống dẫn quyền phép Đức Thánh Linh vào chức vụ hầu việc Chúa. Tôi đã liệt kê khoảng mười chín ân tứ trong quyển sách tôi viết về các ân tứ thuộc linh.
Quá trình khám phá ân tứ là bất kỳ tiến bộ đáng kể nào trong việc khám phá các ân tứ thuộc linh và công dụng của chúng cùng với sự kiện, con người hoặc sự suy gẫm đem lại sự khám phá này. Biểu đồ 4-4 liệt kê khuôn mẫu phát triển ân tứ căn bản.
1. Kinh nghiệm chức vụ
2. Khám phá ân tứ
3. Sử dụng gia tăng ân tứ ấy
4. Tính hiệu quả trong việc sử dụng ân tứ ấy
5. Khám phá các ân tứ khác
6. Nhận biết sự pha trộn ân tứ
7. Phát triển cụm ân tứ
8. Sự đồng quy
Biểu đồ 4-4 Khuôn mẫu phát triển ân tứ (đọc "à" là "thường dẫn đến").
Những người lãnh đạo trọn thời gian trong các hội thánh hoặc các tổ chức Cơ đốc thường bộc lộ trên một ân tứ thuộc linh. Sự pha trộn ân tứ mô tả tập hợp các ân tứ thuộc linh mà một người lãnh đạo thường xuyên bày tỏ trong chức vụ. Cụm ân tứ chỉ đến sự kết hợp các ân tứ trong đó có một ân tứ trội được hậu thuẫn bởi các ân tứ khác. Trong cụm ân tứ, các ân tứ hỗ trợ hài hòa với ân tứ nổi trội để làm tăng tối đa sự hiệu quả.
Các ân tứ thường nổi lên trong bối cảnh các nhóm nhỏ hoặc khi người lãnh đạo được giao nhiệm vụ. Hầu hết những người lãnh đạo tín hữu khám phá các ân tứ nhờ sử dụng chúng, mà không nhận biết chúng là các ân tứ thuộc linh. Hầu hết những người lãnh đạo này đạt đến bước 3 và một vài người đạt đến bước 4. Dù là trường hợp nào, ân tứ ấy có thể không được nhận biết một cách rõ ràng và đầy đủ, nhưng thường được hiểu ngầm bởi khuynh hướng theo trực giác dần dần hướng đến chức vụ sử dụng ân tứ ấy. Những người lãnh đạo trọn thời gian thường đạt đến bước 5, là chỗ khám phá các ân tứ khác. Những người lãnh đạo tiếp tục tiến đến một chức vụ vượt ra ngoài hội thánh địa phương - tức là tiến đến các phạm vi ảnh hưởng mang tầm cỡ vùng, quốc gia hoặc quốc tế - sẽ đạt đến bước 6 (nhận ra sự pha trộn các ân tứ). Họ thường sẽ đạt đến bước 7, phát triển cụm ân tứ, và sẽ tái sắp xếp các vai trò và các ưu tiên hầu cho các ân tứ mình mang lại hiệu quả lớn nhất. Điều này có thể sẽ dẫn đến sự đồng quy, một thời điểm hết sức kết quả và chức vụ thỏa mãn.
Tôi sẽ đưa ra hai ví dụ về sự khám phá ân tứ - của Banaba và của chính tôi - nhưng trước hết tôi sẽ đề cập đến hai khuôn mẫu bổ sung cho khuôn mẫu phát triển ân tứ cơ bản. Biểu đồ 4-5 chỉ ra những khuôn mẫu bổ sung này nhằm giúp người lãnh đạo trong sự nhận biết ban đầu về các ân tứ thuộc linh của họ.
KHUÔN MẪU
Những người cùng loại thu hút nhau
GIẢI THÍCH
Những người lãnh đạo có tiềm năng, bởi trực giác, bị thu hút trước những người lãnh đạo có các ân tứ thuộc linh giống mình
Khuynh hướng theo ân tứ
Những người lãnh đạo có tiềm năng bằng trực giác, đáp ứng trước những lời mời gọi của chức vụ và những công việc đòi hỏi ân tứ thuộc linh của họ, dầu không biết rõ.
Biểu đồ 4-5 Hai Khuôn Mẫu Chỉ Về Các Ơn Ban
Nghiên cứu về sự phát triển tư cách lãnh đạo của Banaba cho thấy một khám phá sớm sủa về ơn khuyên giục của ông.6 Cong Cv 4:32-37 cho thấy Banaba đã đạt đến bước 1 và 2 về khuôn mẫu phát triển ân tứ này. Đã có những khám phá đáng kể về sau trong Công vụ các Sứ đồ 9 (cho thấy bước 3) và Công vụ các Sứ đồ 11 (cho thấy bước 5) tỏ rõ sự bộc lộ ân tứ sứ đồ của ông. Trong GaGl 2:6-10 sự khẳng định là một bước nữa hướng đến khuôn mẫu này. Khi các sứ đồ khích lệ Giôsép qua việc ban tặng cho ông một danh hiệu mới, Banaba (có nghĩa là "người khích lệ"), ông đã nhận được một sự khẳng định chức vụ cụ thể.7 Banaba đã phát triển ân tứ khích lệ này và nó trở thành đặc trưng đời sống của ông.
Tôi khám phá mình có ân tứ dạy dỗ đầu tiên là qua những công tác mục sư của tôi giao cho. Tôi vẫn dạy các bài học Kinh Thánh tại nhà và tiếp nhận những cơ hội giảng dạy khác. Khuôn mẫu này cứ tiếp tục. Tôi dạy các lớp học dành cho thiếu nhi, thiếu niên, các sinh viên đại học, các cặp vợ chồng, những người độc thân, và những người lớn tuổi. Một số trong những công tác này đến từ sự kêu gọi bên ngoài, nhưng nhiều điều là những sự kêu gọi bên trong đòi hỏi tôi hình thành những cơ cấu để làm công việc giảng dạy. Bước 3 trong khuôn mẫu khám phá ân tứ thật dễ thấy khi tôi nhìn lại những kinh nghiệm của chính mình.
Tính hiệu quả của tôi với tư cách người giảng dạy đã gia tăng, qua kinh nghiệm, qua sự tăng trưởng và qua sự hiểu biết về Cơ đốc giáo, khi tôi phát huy ân tứ giảng dạy của mình. Bước 4 của khuôn mẫu này đòi hỏi những nỗ lực để phát triển những kỹ năng bổ sung nhằm bổ trợ cho tính hiệu quả của ân tứ mình. Tôi nghiên cứu nhiều sách khác nhau nói về sự truyền thông và phương pháp giải thích để bổ trợ cho các kỹ năng dạy dỗ của mình.
Bước 5 len lỏi vào đời sống tôi cách đáng ngạc nhiên. Vào thời điểm ấy, tôi chưa có một giáo lý rõ ràng nói về các ân tứ thuộc linh, nhưng tôi đã bắt đầu những nghiên cứu của chính mình về các ân tứ thuộc linh theo Kinh Thánh. Khi đã nghiên cứu, tôi công nhận rằng mình có ơn khuyên giục, chủ yếu là khuyên bảo. Khi tiếp tục dùng ân tứ giảng dạy, tôi thấy sự khuyên giục nổi trội hơn tất cả những gì tôi làm trong việc giảng dạy. Nghiên cứu của tôi về sự dạy dỗ theo Kinh Thánh về các ân tứ là điều then chốt để đạt đến bước 5.
Ba năm sau, tôi bắt đầu để ý, nhất là trong bối cảnh các nhóm nhỏ, rằng tôi thường nói được điều gì đó khôn ngoan (lời khôn ngoan ICo1Cr 12:8) cho một tình huống. Lần đầu tiên đến với ân tứ này chỉ do tôi quan sát cách ban chấp hành của chúng tôi đã hành động trong tiến hành quyết định.Và rồi tôi đạt đến bước thứ 6 của khuôn mẫu này. Tôi nhận biết sự kết hợp ân tứ của mình là sự khuyên giục, giảng dạy và lời khôn ngoan. Mặc dầu một số tình huống chức vụ đòi hỏi tôi phải thi hành các ân tứ khác, chức vụ của tôi vẫn luôn luôn sử dụng sự kết hợp các ân tứ này.
Hiện tôi đang ở trong bước thứ 7. Cụm ân tứ của tôi đã bắt đầu định hình. Tôi nhận ra ân tứ nổi trội là ơn khuyên bảo và ân tứ giảng dạy cung ứng bối cảnh trong đó sử dụng sự khuyên bảo. Các ý tưởng nổi lên trong lúc dạy dỗ khuấy động con người và giúp họ cởi mở để thay đổi, sự khuyên giục làm cảm động con người để sử dụng các ý tưởng. Sự khuyên bảo tiếp tục và sâu sát thường cho tôi cơ hội để sử dụng ân tứ lời khôn ngoan.
Tôi đã kinh nghiệm hai khuôn mẫu này trong Biểu đồ 4-5: "những người cùng loại thu hút nhau" và "khuynh hướng theo ân tứ" trong đời sống của mình cũng như đã quan sát điều đó nơi những người khác. Tôi được thu hút bởi chức vụ giảng dạy của mục sư của tôi một khoảng thời gian trước khi khám phá ân tứ giảng dạy của mình - những người cùng loại thu hút nhau. Tôi đã theo học trường Kinh Thánh Sau Đại Học Colombia và các Hội Truyền Giáo để quan sát hai giáo sư Frank Sells và Buck Hatch, trong chức vụ giảng dạy của họ. Một người có ân tứ khuyên giục nổi trội, mạnh mẽ trong lời khuyên bảo. Người kia có khả năng tổ chức và hình thành các khái niệm. Tôi đã được thu hút đến với họ và học tập được rất nhiều từ những gì họ dạy dỗ và cách họ giảng dạy. Khuôn mẫu những người cùng loại thu hút nhau là ở chỗ đó. Về sau, tôi tham gia vào nhóm nhỏ những người lãnh đạo điều hành, qua đó tôi thường nghe những lời khôn ngoan từ một trong các thành viên. Một lần nữa, những người cùng loại thu hút nhau.
"Khuynh hướng theo khả năng" là một khuôn mẫu trong khám phá của tôi về ân tứ giảng dạy. Trước khi được nghe về ân tứ giảng dạy thuộc linh tôi cứ luôn được mời gọi nhận những công việc đòi hỏi ân tứ dạy dỗ.
Nguyên Tắc Nhỏ- Lớn
Chương này bắt đầu với lời thách thức của LuLc 16:10 "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc rất lớn." Khi chúng ta trải qua những quá trình tôi luyện khác nhau Chúa dùng để đưa chúng ta kinh qua những giai đoạn phát triển, có thể bạn sẽ thấy khuôn mẫu của sự trung tín. Khuôn mẫu này là nền tảng của mọi sự trưởng thành trong chức vụ. Điều này xảy ra ở mỗi giai đoạn phụ. Khuôn mẫu này cho thấy sự trung tín trong các công tác chức vụ và những lời mời gọi của chức vụ, cùng với sự đáp ứng thích đáng đối với sự thử nghiệm, dẫn đến một phạm vi ảnh hưởng được bành trướng. Sự trung tín sẽ tiếp tục được thử nghiệm ở mỗi mức độ mới trong chức vụ.
Khuôn mẫu trung tín này được xây dựng dựa trên những trường hợp lập đi lập lại của nguyên tắc lớn - nhỏ này: Trung tín trong trách nhiệm nhỏ là dấu hiệu khả thi của lòng trung tín trong trách nhiệm lớn hơn .
Tóm Tắt
Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn một người lãnh đạo có tiềm năng vào chức vụ, Ngài đưa người ấy đi qua bốn giai đoạn phát triển. (1) Ngài kêu gọi người lãnh đạo có tiềm năng vào chức vụ - đầu vào. (2) Ngài phát triển những kỹ năng và những ân tứ thuộc linh để làm tăng cường tính hiệu quả của người lãnh đạo ấy - huấn luyện. (3) Ngài ban năng lực cho người lãnh đạo để liên hệ với con người theo những cách sẽ thúc đẩy và ảnh hưởng họ, và Ngài dạy người ấy cách sử dụng những phương tiện để thi hành các mục tiêu này - việc học tập trong mối liên hệ. (4) Ngài giúp người lãnh đạo thấy được những nguyên tắc thuộc linh chi phối chức vụ làm đẹp lòng Ngài - sự hiểu biết.
Trong chương này tôi đã tập trung vào hai giai đoạn phát triển ban đầu: đầu vào và huấn luyện. Tôi đã giải thích thể nào Chúa dùng các quá trình tôi luyện để phát triển một người lãnh đạo. Trong giai đoạn đầu vào, quá trình tôi luyện là công tác chức vụ và sự kêu gọi của chức vụ. Trong giai đoạn huấn luyện, đó là những kỹ năng chức vụ, kinh nghiệm đào luyện, và sự khám phá các ân tứ.
Chúng ta đã xem xét hai khuôn mẫu chính: khuôn mẫu chức vụ nền tảng và sự phát triển ân tứ. Hai khuôn mẫu nhỏ: "những người cùng loại thu hút nhau" và "khuynh hướng theo khả năng," được đề cập liên hệ với ân ban. Tôi cũng nhận ra nguyên tắc nhỏ - lớn, là nguyên tắc được nhấn mạnh trong giai đoạn này.
Chương này đã luận đến hai giai đoạn phát triển ban đầu xảy ra chủ yếu trong các giai đoạn phụ của chức vụ đầu và giữa. Chương 5 sẽ bàn đến các giai đoạn liên quan đến giai đoạn phụ của chức vụ sau và một số những vấn đề phức tạp hơn trong sự phát triển người lãnh đạo.
CÒN BẠN THÌ SAO ?
Có thể trong lúc tôi mô tả những khái niệm về chức vụ, bạn nhận ra một số những sự việc trong thiên lộ lịch trình của chính mình. Một vài khái niệm có thể còn xa lạ với bạn, nhưng những câu hỏi sau đây có thể giúp bạn nắm bắt và áp dụng chúng.
1. Mời gọi bước vào chức vụ gần đây nhất mà bạn nhận lời là gì? Hãy mô tả chi tiết quá trình tôi luyện này.
2. Những lời mời gọi của chức vụ nào cá nhân bạn sử dụng để thu hút những người lãnh đạo có tiềm năng khác bước vào chức vụ?
3. Kỹ năng thực hành chức vụ quan trọng nhất mà bạn có là gì? Chúa đã gây dựng kỹ năng đó cho đời sống bạn bằng cách nào?
4. Bạn đã đi được bao xa trong khuôn mẫu phát triển ân tứ? Xác định chính xác nơi bạn nghĩ mình đang đứng.
Bước 1 - kinh nghiệm chức vụ
Bước 2 - khám phá ân tứ
Bước 3 - sử dụng ngày càng gia tăng ân tứ ấy
Bước 4 - tính hiệu quả trong việc sử dụng ân tứ ấy
Bước 5 - khám phá các ân tứ khác
Bước 6 - nhận biết sự kết hợp ân tứ
Bước 7 - phát triển cụm ân tứ
Bước 8 - sự đồng quy
5. Nếu hiện nay bạn đã đến được bước 5, hãy mô tả điều bạn biết về sự kết hợp ân tứ của chính bạn. Hãy sử dụng bảng liệt kê trong RoRm 12:3-8, ICo1Cr 12:1-14:39; Eph Ep 4:7-16 và IPhi 1Pr 4:10-11. Hoặc bạn có thể tham khảo cuốn Your Spiritual Gifts can Help Your Church Grow (Các Ân Tứ Thuộc Linh Của Bạn Có Thể Giúp Hội Thánh Của Bạn Tăng Trưởng của C. Peter Wagner) hoặc Spiritual Gifts (Các An Tứ Thuộc Linh của J. Robert Clinton).
6. Nếu toàn bộ khái niệm về khám phá ân tứ này còn mới mẻ đối với bạn, bạn có thể phỏng vấn thêm ai đó theo khuôn mẫu phát triển ân tứ. Sau khi giải thích một số các khái niệm, hãy dùng các câu hỏi 4 và 5 với người ấy và xác định xem người ấy đang ở chỗ nào.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 03:41 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách