† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2416|Trả lời: 0

Đào Tạo - Các Quá Trình Trưởng Thành Chức Vụ - Phần II

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:00:40 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Các Bài Học Thứ Nhì:
Các Quá Trình Trưởng Thành Chức Vụ - Phần II

Lời Mời Gọi/ Nan Đề : Vậy chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng... Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến của Đức Chúa Jesus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em...
Nhưng chúng tôi đã đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. (IICo 2Cr 4:1, 5, 7)
Bob và Alice hướng thẳng đến công tác chức vụ đầu tiên của họ sau khi đã tốt nghiệp trường thần học. Họ thật phấn khởi về viễn ảnh được làm việc cho Nước Trời. Họ đã phỏng vấn một nhóm người có khải tượng thành lập một hội thánh trong khu vực của họ. Rất vui mừng vì sự tương đồng khải tượng của họ, nhóm người ấy đã mời cặp vợ chồng đến quản nhiệm.
Thời gian trăng mật của công việc thật ngắn ngủi. Sau một vài tuần lễ những xung đột đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Có những khác biệt về quan điểm và tầm nhìn liên quan đến khuôn khổ sự hầu việc Chúa, các chức vụ dành cho thiếu nhi, cơ cấu nhóm nhỏ và vai trò lãnh đạo, giờ làm việc của mục sư. Ngoài những áp lực còn có những căng thẳng của người xa gia đình sống trong khu vực khác văn hóa, trường lớp mới đối với con cái, cảm nhận cô đơn ngày càng gia tăng và bị cô lập với tất cả những gì trước kia thân gần.
Những xung đột này không xảy ra một lần nhưng rải rác qua nhiều tháng. Vào cuối năm thứ nhất, sau một cuộc xung đột đau đớn đặc biệt liên quan đến vai trò của người vợ mục sư trong hội thánh, họ đang sẵn sàng để thôi công tác. Liệu Đức Chúa Trời có thật sự kêu gọi họ không? Nếu có, vì sao có quá nhiều xung đột trong thân thể Đấng Christ như vậy?
Tuy nhiên, Bob và Alice vẫn kiên trì đến cùng, và họ vẫn đang học tập về cách Chúa phát triển những người lãnh đạo xuyên suốt giai đoạn Trưởng Thành Trong Chức Vu. Câu chuyện của họ không phải là một kinh nghiệm duy nhất. Sự kiệt sức giữa vòng các mục sư và những người hầu việc Chúa trong các công tác khác ngày càng gia tăng. Nhiều người bỏ cuộc sau ba hoặc bốn năm.
Những người trụ lại trong chức vụ trong chặng đường dài gian khổ là những ngoại lệ. Chức vụ hầu việc Chúa có những nan đề dễ làm nản lòng bất cứ ai - dầu là người lãnh đạo tín hữu hay là nhân sự trọn thời gian - và sự nản lòng đến từ một số nguyên nhân. Những người trụ lại đã học được cách Chúa phát triển người lãnh đạo đến chỗ trưởng thành. Nan đề là những viên đá đặt chân để Chúa dẫn đến chỗ trưởng thành.
Trong chương IV chúng ta bắt đầu nghiên cứu về giai đoạn Trưởng Thành Của Chức Vụ. Chúng ta thấy rằng giai đoạn này được chia làm ba giai đoạn phụ trong đó Chúa đưa người lãnh đạo trải qua bốn giai đoạn phát triển (Biểu đồ 4 - 1, trang 80). Chúng ta đã thảo luận hai giai đoạn đầu, gọi là đầu vào và huấn luyện .
Chương này bàn đến một số những vấn đề phức tạp hơn trong quá trình Trưởng Thành Của Chức Vụ. Điều này xảy ra trong hai giai đoạn sau: học biết mối liên hệ và sự biện biệt . Khi nghiên cứu các quá trình tôi luyện diễn ra trong các giai đoạn này, chúng ta sẽ nhận ra bốn vấn đề phổ biến. Thứ nhất là vấn đề thẩm quyền, xảy ra trong giai đoạn học tập về mối quan hệ, và ba vấn đề kia - chiến trận thuộc linh, sự ngăn trở của gian đoạn bình ổn, và triết lý mục vụ - diễn ra trong giai đoạn biện biệt. Cuối cùng, tôi sẽ thảo luận ba cách giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ kết thúc; hai kết thúc không thỏa mãn và một kết thúc tiến bộ.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2021 02:20 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách