† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2197|Trả lời: 0

Đào Tạo - HỌC BIẾT VỀ MỐI QUAN HỆ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:01:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

HỌC BIẾT VỀ MỐI QUAN HỆ

Lãnh đạo là người ảnh hưởng đến một nhóm người cụ thể để thúc đẩy họ theo hướng mà Chúa truyền. Để ảnh hưởng và cảm thúc con người, người lãnh đạo phải học liên hệ với con người một cách hiệu quả. Người ấy cũng phải học cách làm việc trong các cơ cấu tổ chức hiện có và tạo ra những cơ cấu mới để tăng cường cho chức vụ. Những khái niệm cơ bản này được học trong giai đoạn học tập quan hệ, là điều diễn ra trong các giai đoạn phụ giữa và sau. Bốn quá trình tôi luyện - hiểu biết thẩm quyền, hiểu biết mối quan hệ, xung đột trong chức vụ, và phản ứng dữ dội đối với tư cách lãnh đạo - hình thành một nhóm các bài học có liên quan, mà tôi gọi là nhóm thuận phục. Chúa sử dụng những bài học này để dạy người lãnh đạo cách làm thế nào để lấp đi nan đề quan trọng trong chức vụ về thẩm quyền. Chúa cũng dùng cụm thuận phục để dạy các bài học khác về mối quan hệ.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:47 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách