† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2082|Trả lời: 0

Đào Tạo - Nan Đề Về Thẩm Quyền

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:02:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Nan Đề Về Thẩm Quyền

Cả bốn nan đề được thảo luận trong chương này có thể là sự ngăn trở hoặc là cầu nối đối với sự phát triển tư cách lãnh đạo. Điều này đặc biệt đúng với nan đề về thẩm quyền, bởi vì những người lãnh đạo cần sử dụng thẩm quyền thuộc linh như một thẩm quyền đặt nền tảng cho chức vụ của họ.1 Thẩm quyền thuộc linh được ủy thác bởi Chúa, và khác với thẩm quyền mà nó được đặt trên địa vị hoặc quyền lực. Người lãnh đạo gặp rắc rối trong việc thuận phục thẩm quyền sẽ thường gặp rắc rối khi thi hành thẩm quyền thuộc linh. Thách thức này diễn ra suốt chức vụ của họ, trở nên tinh tế hơn khi người lãnh đạo trưởng thành.
Khi đối mặt với vấn đề thẩm quyền trong chính đời sống mình, Chúa đã lưu ý tôi bằng quyển sách của Watchman Nee Spiritual Authority (Thẩm Quyền Thuộc Linh ) . Quyển sách này đã giúp tôi lấp đi những nan đề về thẩm quyền. Bất cứ ai cũng có thể thuận phục khi các quyết định dường như đúng; nhưng khi các quyết định dường như sai hoặc đã sai thì sự thuận phục trở nên khó khăn. Sự thuận phục được thử nghiệm nhiều nhất khi có những sự khác biệt về quan điểm trước những vấn đề quan trọng.
Tôi gọi các nguyên tắc rút ra từ sách của Watchman Nee là "mười quy tắc về thẩm quyền thuộc linh":
1. Người học biết thẩm quyền thuộc linh là thẩm quyền đặt nền tảng cho chức vụ phải nhận biết Nguồn của mọi thẩm quyền chính là Đức Chúa Trời.
2. Thẩm quyền được Chúa giao phó không phụ thuộc vào người thi hành - người đó chỉ là ống dẫn.
3. Ống dẫn thẩm quyền được Chúa giao phó phải chịu trách nhiệm với Chúa cách thi hành thẩm quyền ấy.
4. Lãnh đạo là người nhận biết thẩm quyền của Chúa được bày tỏ qua các tình huống đời thực.
5. Thuận phục thẩm quyền có nghĩa là người ấy phải thuận phục chính Chúa chứ không phải thuận phục người lưu dẫn thẩm quyền.
6. Nổi loạn đối với thẩm quyền có nghĩa người ấy không đầu phục Chúa, dầu có vẻ như người ấy đang đề kháng sự bày tỏ không tinh sạch nào đó của thẩm quyền Đức Chúa Trời thông qua ống dẫn con người.
7. Những người ở dưới thẩm quyền Chúa tìm kiếm và nhận biết thẩm quyền thuộc linh, sẵn sàng đặt mình dưới thẩm quyền đó.
8. Thẩm quyền thuộc linh không bao giờ được thi hành vì lợi riêng, mà vì ích lợi của những người ở dưới thẩm quyền đó.
9. Một người giữ thẩm quyền thuộc linh không cần phải khăng khăng đòi người ta vâng lời - đó là trách nhiệm đạo lý của người đi theo.
10. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm bảo vệ thẩm quyền thuộc linh.
Biểu đồ 5 - 1 Mười Mạng Lệnh Về Thẩm Quyền Thuộc Linh
Người lãnh đạo học tập các bài học này bằng cách nào? Nhóm thuận phục là một phần trong phương cách của Chúa để dạy dỗ mười nguyên tắc này. Chúng ta hãy xem xét từng điều một trong bốn quá trình tôi luyện thuộc nhóm thuận phục, bắt đầu với điều quan trọng - những hiểu biết về thẩm quyền.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:47 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách